Ku czemu zmierza bibliografia xxi wieku
Download
1 / 30

Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku? - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?. Jadwiga Sadowska Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Polskiej Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Bibliografia XXI wieku. Co zostało z międzynarodowych programów bibliograficznych? Jaka była bibliografia 30-20-10 lat temu?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?' - troy-contreras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ku czemu zmierza bibliografia xxi wieku
Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?

 • Jadwiga Sadowska

 • Uniwersytet w Białymstoku

 • Instytut Filologii Polskiej

 • Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


Bibliografia xxi wieku
Bibliografia XXI wieku

 • Co zostało z międzynarodowych programów bibliograficznych?

 • Jaka była bibliografia 30-20-10 lat temu?

 • Jaki wpływ na rozwój bibliografii ma technologia (Internet)?

 • Czego oczekuje się od współczesnej bibliografii?

 • Jaka będzie bibliografia za lat ….?


Program ubc universal bibliographic control
Program UBC – Universal Bibliographic Control

 • UBC – Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Grenoble 1973)

 • Idea jednolitej bibliografii narodowej.

  • każdy kraj opracowuje swoje piśmiennictwo narodowe

  • każdy kraj stosuje się do norm międzynarodowych (ISBD – International Standard Bibliographic Description,1969-1973-)

  • każdy kraj udostępnia swoją bibliografię narodową innym (drukowaną, elektroniczną)

  • MARC (UBC/IM)


Kongres w pary u 1977
Kongres w Paryżu 1977

 • UBC/IM (Universal Bibliographic Control/International MARC Programme)

 • ISBD

 • Bibliografie narodowe

  • priorytety rejestracji, postać, układ, selekcja

 • status i zadania narodowych central bibliograficznych

  • odpowiedzialność za bibliografię narodową, normy, statystykę wydawniczą, CIP, ISBN/ISSN

 • prawodawstwo EO


Kongres w kopenhadze 1998
Kongres w Kopenhadze 1998

 • Dokumenty elektroniczne sieciowe

 • Priorytety rejestracji (każdy kraj decyduje o tym, co zdoła zarejestrować)

 • Współkatalogowanie/współtworzenie

 • Postać bibliografii (komplementarność)

  • drukowana

  • elektroniczna (CD ROM, online)

  • mikroformy


Etapy rozwoju bibliografii w formie elektronicznej
Etapy rozwoju bibliografii w formie elektronicznej

 • Etap pierwszy

  • Współistnienie wersji drukowanej z bibliograficzną bazą danych

  • Bd jako odzwierciedlenie bibliografii drukowanej

  • Bibliografia drukowana z bd

  • Opis bibliograficzny „tradycyjny” w formacie MARC

  • Jedna instytucja sprawcza


Etapy rozwoju bibliografii w wersji elektronicznej
Etapy rozwoju bibliografii w wersji elektronicznej

 • Etap drugi

  • „odrywanie się” bd od wersji tradycyjnej

  • częściowa rezygnacja z druku

  • poszerzanie elementów opisu dokumentu (dane adresowe wydawcy, afiliacja autora, powiązanie dokumentu, streszczenia),

  • bazy bibliograficzno-abstraktowe

  • współtworzenie przez kilka ośrodków


Bibliografia po 2000 roku
Bibliografia po 2000 roku

 • Stan bibliografii na świecie

  • Opisy bibliograficzne ujednolicone (ISBD, AACR2)

  • Hasła wzorcowe ujednolicone

  • Format MARC21 (przewaga)

  • Bibliografia jako baza danych i jeszcze drukowana lub w PDF

  • Bibliografia w Internecie

  • Bibliografia współtworzona

  • Główny problem: dokumenty elektroniczne w sieci


Ubc im
UBC/IM

 • 2003 - zakończenie programu UBC/IM

 • Format UNIMARC – nadzór nad rozwojem Biblioteka Narodowa Portugalii

 • Pozostałe zagadnienia – Alliance for Bibliographic Standards), czyli porozumienie między IFLA a CDNL - Conference of Directors of National Libraries


Ubc im iabs cele
UBC/IM – IABS (cele)

 • UBC/IM (Univeral Bibliographic Control/International MARC):

  • koordynacja rozwoju standardów rejestracji bibliograficznej na gruncie narodowym

  • usprawnienie międzynarodowej wymiany informacji bibliograficznej.

 • IABS (International Alliance for Bibliographic Standards) :

  • utrzymywanie, promocja i harmonizacja istniejących standardów służby bibliograficznej i informacyjnej,

  • długoterminowe archiwizowanie zasobów elektronicznych.


Wytyczne ifla i biblioteki kongresu lc
Wytyczne IFLA i Biblioteki Kongresu (LC)

 • 2008 opracowania dotyczące przyszłości rejestracji bibliograficznej:

 • LC: On the Record : Report of The Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic Control

 • IFLA: Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age


Wytyczne ifla dla bibliografii narodowych 2008
Wytyczne IFLA dla bibliografii narodowych (2008)

 • Bibliografia narodowa i inne źródła informacji (katalogi biblioteczne, wydawnicze, dostawcy informacji typu Amazon)

 • Badania użyteczności bibliografii (użytkownicy końcowi, bibliotekarze, księgarze, wydawcy)


Wytyczne ifla
Wytyczne IFLA

 • Nierealność rejestrowania całości bieżącej produkcji wydawniczej.

 • Selekcja dokumentów elektronicznych (maile, chaty, aplikacje, reklamy, gazety …). Rejestrować to, co wartościowe.


Wytyczne ifla1
Wytyczne IFLA

 • Format zapisu danych:

  • MARC? XML? …

  • Nowy format danych zbędny

  • Konwersja formatów umożliwiająca dostęp do bibliografii przez wyszukiwarki internetowe (np. Google).


Wytyczne ifla wnioski
Wytyczne IFLA - wnioski

 • 1. Konieczna współpraca środowiska bibliograficznego i bibliotekarskiego z wydawcami, księgarzami, autorami oraz użytkownikami


Wytyczne ifla wnioski1
Wytyczne IFLA - wnioski

 • 2. Zwrócenie uwagi na opracowanie i udostępnianie informacji o zbiorach specjalnych.

 • 3. Rozważenie współpracy z ośrodkami, które zajmują się digitalizacją zbiorów.


Raport biblioteki kongresu 2008
Raport Biblioteki Kongresu (2008)

 • 2006-2008 Grupa robocza przy LC badała:

  • użytkowników bibliografii i wykorzystanie danych bibliograficznych,

  • struktury i standardy rejestracji bibliograficznej,

  • efektywność (ekonomiczność) i organizację prac bibliograficznych.


Raport biblioteki kongresu
Raport Biblioteki Kongresu

 • 1. Zwiększyć efektywność tworzenia rekordów bibliograficznych

  • Eliminacja dublowania; usprawnienie współpracy; wykorzystanie informacji księgarskiej i wydawniczej, katalogowej

  • Dopracować standardy (uprościć?)

  • Wykorzystać charakterystyki treściowe dokumentów (CHWD) istniejące w sieci (abstrakty, recenzje, tagi)

  • Dopracować automatyczną wymianę danych (konwersję) między formatami MARC, CIP, ONIX (Online Information Exchange)

  • Pomoc wydawców, księgarzy, autorów i czytelników przy tworzeniu rekordów haseł wzorcowych (KHW)


Raport biblioteki kongresu1
Raport Biblioteki Kongresu

 • PCC 2010, czyli Program for Cooperative Cataloging (USA) zakłada udział przy współkatalogowaniu również indywidualnych osób


Raport biblioteki kongresu2
Raport Biblioteki Kongresu

 • 2. Skupienie się na opracowaniu i udostępnieniu materiałów unikatowych, mających znaczenie w edukacji i badaniach naukowych (archiwaliów, rękopisów, materiałów dźwiękowych i graficznych, fotografii i map)

  • Zróżnicowanie stopnia szczegółowości opisu w zależności od typu dokumentu (III stopień?)

  • Przyspieszenie opracowania


Raport biblioteki kongresu3
Raport Biblioteki Kongresu

 • 3. Rozwiązania technologiczne. Rola Internetu

  • Udostępnienie baz danych przeglądarkom internetowym

  • Przygotowanie formatu czytelnego dla przeglądarek (format automatycznej wymiany danych)


Raport biblioteki kongresu4
Raport Biblioteki Kongresu

 • 4. Środowisko użytkowników informacji bibliograficznej

  • Zmiana zasad wyszukiwania bibliotecznego, dostosowanie do sposobów wyszukiwarek internetowych (rangowanie, grupowanie)

  • Przyjmowanie danych od użytkowników (tagi, współtworzenie bd)

  • Uproszczenie języków informacyjno-wyszukiwawczych (LCSH, ewentualnie innych JIW)


Raport biblioteki kongresu5
Raport Biblioteki Kongresu

 • 5. Umocnienie pozycji bibliotekarza poprzez edukację oraz rozwój badań ilościowych i jakościowych dotyczących kosztów, zysków i wartości informacji bibliograficznej, m.in. wpływu globalizacji na jakość lub wartość tej informacji.

 • Standaryzacja programów nauczania z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

 • Wolny dostęp w Internecie lub przynajmniej w przystępnej cenie, udostępnianie na zasadzie e-learningu.


Raport biblioteki kongresu6
Raport Biblioteki Kongresu

 • Wnioski ogólne. Przyszłość bibliografii

  • bibliografia zdecentralizowana oparta na współpracy bibliotek, użytkowników (księgarzy, wydawców), sektora prywatnego

  • Jedno źródło informacji bibliograficznej (bibliografia + kolekcje biblioteczne)

  • Inne pojmowanie uniwersum bibliograficznego (udział bibliotek, księgarstwa, wydawnictw, twórców baz danych)

  • Katalogowanie rozproszone


Opis bibliograficzny
Opis bibliograficzny

 • ISBD – International Standard Bibliographic Description (IFLA)

 • AACR2 – Anglo-American Cataloguing Rules, wersja druga (Biblioteka Kongresu, Biblioteka Brytyjska)

 • RDA – Resources Description and Access


Format marc
Format MARC

 • 1965 – LCMARC (Biblioteka Kongresu)

 • 1978 – UNIMARC (IFLA)

 • Lata 80.

  • Formaty narodowe: MARC-BN, HUNMARC, FINMARC, DANMARC, RUSMARC, MAB ….

 • 2000 – MARC21

 • 2000 – DC (Dublin Core)


Zawarto bibliografii narodowych
Zawartość bibliografii narodowych

 • Kongres w Paryżu (1977)

  • Podział dokumentów na 3 grupy, minimum:

   • Książki

   • Pierwsze numery nowych czasopism

   • Dokumenty rządowe

 • Kongres w Kopenhadze (1998)

  • Tzw. Minimum

  • Pozostałe typy wg uznania i możliwości narodowych central bibliograficznych

 • Raport LC - Zmiana priorytetów: dokumenty rzadkie, rękopisy


Forma bibliografii
Forma bibliografii

 • Kongres w Paryżu (1977):

  • Drukowana (podstawowa), mikrofisze, taśmy magnetyczne

 • Kongres w Kopenhadze (1998):

  • Komplementarne: drukowana, elektroniczna, mikrofisze

 • Od 2000 r.:

  • Rezygnacja z formy drukowanej, CD, mikrofisz

  • Baza danych w Internecie

  • Forma PDF


Organizacja prac
Organizacja prac

 • Jedna instytucja/biblioteka

 • Współtworzenie (biblioteki)

  • 1993 – British National Bibliography

  • Czechy, Litwa, Finlandia …

  • 1998 – BazTech

  • Bibliografie regionalne, dziedzinowe

 • Współtworzenie (biblioteki + księgarze + wydawcy + inni)


Bibliografia 2 0
Bibliografia 2.0

 • Udział nieprofesjonalistów

 • „pomoc” zewnętrzna w uzupełnianiu bibliografii

 • Tzw. tagi (słowa kluczowe)

 • Komentarze, uwagi, propozycje


ad