innovation camp forretningsplanutvikling i praksis
Download
Skip this Video
Download Presentation
Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis” - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis”. HiØ September 2011 Steinar Normann. Idégrunnlaget. Hvor er det forretningsmuligheter? Nye produkter eller tjenester Nye produksjonsprosesser Nye forretningskonsept Nye distribusjonssystem Nye informasjonssystemer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis”' - trixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
id grunnlaget
Idégrunnlaget

Hvor er det forretningsmuligheter?

 • Nye produkter eller tjenester
 • Nye produksjonsprosesser
 • Nye forretningskonsept
 • Nye distribusjonssystem
 • Nye informasjonssystemer
 • Nye måter å drive organisasjonen på
 • Nye måter å samhandle på
 • Kombinasjoner av disse
id grunnlaget1
Idégrunnlaget

Dere skal i løpet av gårdsdagen nå sitte med en eller flere ideer til:

 • forbedring av eksisterende produkt, prosess eller tjeneste
 • et helt nytt produkt, prosess eller tjeneste
 • kanskje også en ny bedrift?
slide4

Visjon, forretningsidé og strategi i en entreprenøriell prosess

Ny verdi

Ny relasjon

Nye perspektiver

 • GJENNOMFØRING
 • Hva bedriften skal gjøre m.h.t.
 • Produkt/marked
 • Konkurransemidler
 • Ressurser

VISJON

Den nye verden entreprenøren ser

FORRETNINGS-

IDÈ

STRATEGI

Hvordan nå målene

 • PROSESSER
 • Hvordan ta vare på mulighetene
 • Beslutningsprosesser
 • Lederskap
 • Kontroll
 • Kundebehov
 • Målgruppe
 • Spisskompetanse
id grunnlaget2
Idégrunnlaget
 • Produktet/tjenesten og/eller bedriften mågenerelt sett være unik og
 • overlegen andre i markedet, for eksempel:
 • Være billigere i pris for kunden
 • Være av bedre kvalitet
 • Tilfredsstille kunders behov - og helst andre behov - som konkurrenter ikke tilfredsstiller
 • Kunne utvikle lett synlige fordeler (kommunisérbare/design)
forretningsplanen
Forretningsplanen
 • Forretningsplanen er et dokument som angir på en konkret måte hva som er målet med bedriften, og som begrunner hvorfor og hvordan målene skal oppnås.
 • Hensikten med forretningsplanen er å skaffe støtte til etablering og oppstart av bedriften, særlig vis a vis investorer og beslutningstagere i støtteapparatet om hvorfor det bør satses penger på bedriften
forretningsplanen1
Forretningsplanen

Må tilpasses ulike målgrupper og situasjoner:

 • Ekspressversjonen
 • Forelesningsversjonen
 • ”Prospekt”-versjonen
 • ”Kjøreplan”-versjonen
forretningsplanen2
Forretningsplanen

Ekspressversjonen

 • Kortversjon på 2-3 min. beregnet for muntlig fremføring
 • Skal vekke interesse og oppmerksomhet hos potensielle investorer og beslutningstagere
 • Egnet på utstillinger, messer, korte møter (og ved presentasjonen i dag)
forretningsplanen3
Forretningsplanen

Forelesningsversjonen

 • Underholdende og med ”fortellerpreg”: ”historien og fremtiden”
 • Hensikt: få investorer og beslutningstagere interessert
 • Gjerne vise lysark, prototyper eller konseptskisser av produktet
 • Et sammendrag av forretningsplanen med fokus på ”høydepunkter”
forretningsplanen4
Forretningsplanen

”Prospekt”-versjonen

 • Dokument beregnet for lesing av investorer og andre eksterne interessenter
 • Form: detaljert og velskrevet med solid planlegging og god begrunnelse
 • Gjerne (aner)kjent struktur/innholdselementer
forretningsplanen5
Forretningsplanen

”Kjøreplan”-versjonen

 • Også en detaljert plan, men beregnet for internt bruk
 • En operasjonell plan som i detalj beskriver hvordan utviklingen av bedriften er tenkt gjennomført
forretningsplanen6
Forretningsplanen

Ulike varianter, men ganske like i innhold

forretningsplan
Forretningsplan

Hva skal forretningsplanen inneholde? (Innovasjon Norge)

En forretningsplan bør inneholde beskrivelse av:

 • Forretningsidéen
 • Markedet(størrelse, segmentering, målgruppe, kjøpskriterier/–vaner, vekst, konkurrenter)
 • Beskrivelse av produkt eller tjeneste (unike kvaliteter og egenskaper)
 • Markeds- og salgsaktiviteter (markedskommunikasjon og -kanaler
 • Personopplysninger og kompetanse (utdanning, erfaring, kompetansebehov)
 • Økonomi (lønnsomhetsanalyser, salgs-/kostnads-/likviditetsbudsjett, investeringsplaner)
 • Kapitalbehov og finansiering (egenkapital, fremmedkapital, lånebehov, likviditet)
 • Organisering og administrasjon av virksomheten (ledelse, styre, samarbeidsp.)

Det viktigste er kunde-, marked- og økonomivurderingene.

Formålet er å sannsynliggjøre at du kan tjene penger på virksomheten !

forretningsid en
Forretningsidéen

Hvordan formulere din forretningsidé?

Forretningsidéen formulerer hva bedriften gjør!

Trinn 1: Sammenfatt i noen få ord hva bedriften skal drive med:

 • Hvilke behov i markedet som skal dekkes.
 • Beskriv hva som er bedriftens produkt/tjeneste
 • Hva er bedriftens unike styrke i konkurransen om kundene ?
 • Forsøk å trekke fram spesielle egenskaper hos deg selv og ditt produkt/din tjeneste.
forretningsid en1
Forretningsidéen

Trinn 2: Prøv å formuler i én setning:

 • Hvilke(t) behov som dekkes (skill mellom behov og løsning)
 • Målgruppe(vær konkret og detaljert, tenk gjerne nisje)
 • Din unike spisskompetanse (”hvis du ikke har noe unikt å komme med skal du ikke lage det”)
forretningsid en2
Forretningsidéen

Generelt eksempel:

(Sett inn bedrifts-/produktnavn) betjener (overordnet målgruppe) som har

behov for (målgruppens aller viktigste behov), fordi (din relevante unike

spisskompetanse)

forretningsplanen id en
Forretningsplanen/-idéen

Hvordan presentere muntlig (”ekspressversjonen” 2-3 min.)

 • Førsteinntrykket
  • Kroppsspråket
  • Øyekontakt
  • Entusiasme
 • Innledningen
  • Presentere seg selv/gruppa/bedriften
  • Gå rett på sak
  • Unngå forkortelser og ”fagspråk”
 • Budskapet
  • Forklar så enkelt som mulig
  • Snakk langsomt og tydelig
  • Ta utgangspunkt i fakta og ambisjoner (ikke si: ”dere gjør klokt i å investere i vår bedrift”)
  • Unngå vittigheter og vitser
  • Bruk lysark om det forsterker budskapet (stor skrift og korte setninger, maks. 6 punkter)
  • Unngå animasjoner (hvis det ikke skal forklare en prosess eller virkemåte)
lykke til
Lykke til!

Og noen avsluttende ord på veien:

”…..og fanden bor i selvfølgelighetene….:”

ad