Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích. Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku. Havarijní plán. obecná a metodická část (kompetence, organizační schéma, principy, teorie havarijní služby)

Download Presentation

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích

Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku


Havarijní plán

 • obecná a metodická část (kompetence, organizační schéma, principy, teorie havarijní služby)

 • praktická část (kontakty, dostupný materiál, mechanizace, dopr. prostředky, popis havarijních profilů)

 • rozdělen na podnikový a závodový

 • dostupný v tištěné i elektronické podobě


Činnosti během havárií

 • komunikace a předávání informací úřadům, SRN, odběratelům aj. (VHD)

 • poradenská činnost (odborné informace, místní znalost)

 • zápůjčka materiálu a techniky

 • havarijní zásah nebo spolupráce na zásahu (manipulace na VD)

 • odběr vzorků


Havarijní deník


Havarijní deník

 • poloautomatická aplikace zajišťující archivaci dat o řešení havárií a předávání informací složkám havarijní služby

 • automaticky dle místa vzniku havárie informuje správnou sestavu zaměstnanců a místně příslušné úřady (SMS, email)


Havarijní deník

 • umožňuje statistické zpracování dat o haváriích

 • eviduje: místo, datum, čas, zasažený nebo ohrožený tok, GIS souřadnice, příčinu, projev, druh a množství znečištění, chronologický výpis prací, informovanost zaměstnanců a úřadů, fotodokumentaci, odběr vzorků


Vývoj počtu havárií


Druhy znečištění


Bílý potok 23.12.2009


Vznik havárie

 • v 17:55 nahlášeno HZS znečištění toku Bíliny v Rudolicích (oznámil občan)

 • tma znemožnila místní šetření

 • dle zápachu je zřejmé, že se jedná o znečištění ropného charakteru

 • postaveno 5 norných stěn

23.12.2009


Lokace havárie

 • vzdálenost místa vzniku a zjištění je 9,7 km

 • dotoková doba cca 6 hodin


Průběh havárie

 • identifikován zdroj – výusť dešťové kanalizace Unipetrolu RPA

 • pod výustí hodnota C10 – C40 = 600 mg/l, nad výustí pod mezí detekce

 • uniklou látkou je směs pyrolyzních benzínů (Pybi)... naftalen, benzen, ethylbenzen, xylen aj.

24.12.2009


Průběh havárie

24.12.2009

 • vzhledem k rozsahu havárie POh informovalo Krajský úřad Ústeckého kraje, místní vodoprávní úřady dále po toku, dispečink Povodí Labe, Landratsamt des Landkreises – Pirna


Průběh havárie

25.12.2009

 • operativní instalace norných stěn dle potřeby od místa havárie po Ústí nad Labem

 • zaznamenány úhyny ryb v Bílině


Průběh havárie

28.12.2009

 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – 25.12. mezi 8:10 a 10:10 na Schmilce zvýšené koncentrace dichlormethanu a toluenu

 • vzhledem k dotokové době a charakteru látek je souvislost s havárií nepravděpodobná


Stanovení plavenin


Sanační práce – Bílý p.

8.1.2010

 • zahájeny sanační práce na Bílém potoce

 • oplach břehů tlakovou oteplenou vodou

 • ukončení prací dne 15.1.


Sanační práce – Bílina

18.1.2010

 • kontrolované dvoustupňové navýšení průtoku na jezu Jiřetín se současným záchytem uvolněného znečištění (na 1,7 m3/s a následně 2,5 m3/s)

25.1.2010

 • akce ukončena


Fotodokumentace

Zdroj znečištění – výusť dešťové kanalizace Unipetrolu RPA


Zbytkové znečištěné uvolňované z břehů Bílého potoka


Zachytávání znečištění na Bílém potoce


Chezacarb

Zachytávání znečištění na Bílině


Bílina


Bílina


Sanace břehů Bílého potoka


Sanace břehů Bílého potoka


Sanace břehů Bílého potoka


Sanace břehů Bílého potoka


Sanace břehů Bílého potoka


Sanace břehů Bílého potoka


Unipetrol RPA

 • od 21.12. vnitřní havárie (únik Pybi) do vychlazovacích bazénů – odvoz kontaminovaných vod na ČOV

 • Unipetrol událost řešil svépomocí a nezavedl zvláštní opatření mimo areál (kontrola výustí, pochůzky kolem toku atd.)

 • 23.12. neznámá osoba spustila čerpadlo, které začalo kontaminovanou vodu přečerpávat do dešťové kanalizace... ?


Unipetrol RPA

 • 3 osoby stojí před soudem a hrozí jim zákaz činnosti, peněžitá pokuta nebo půlroční vězení

 • ČIŽP udělalia Unipetrolu RPA pokutu ve výši 1,75 mil. Kč (cca 71.000 €)


Návrh opatření

 • detekce ropných látek u kanalizačních výustí

 • rozšíření zásob o jiné druhy sorbentů

 • zřízení stálého havarijního profilu na Bílině (v režii Unipetrolu RPA)

 • zřízení monitorovací stanice na Bílině(v režii Povodí Ohře)


Otázky do diskuze

 • důkazní břemeno (bodový vzorek, požár pneumatik, Lužický potok a VD Nechranice, červen 2010)

 • vymáhání nákladů na likvidaci havárií


Děkuji za pozornost


 • Login