Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích - PowerPoint PPT Presentation

Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch
Download
1 / 35

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích. Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku. Havarijní plán. obecná a metodická část (kompetence, organizační schéma, principy, teorie havarijní služby)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích

Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Havarijní plán

 • obecná a metodická část (kompetence, organizační schéma, principy, teorie havarijní služby)

 • praktická část (kontakty, dostupný materiál, mechanizace, dopr. prostředky, popis havarijních profilů)

 • rozdělen na podnikový a závodový

 • dostupný v tištěné i elektronické podobě


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Činnosti během havárií

 • komunikace a předávání informací úřadům, SRN, odběratelům aj. (VHD)

 • poradenská činnost (odborné informace, místní znalost)

 • zápůjčka materiálu a techniky

 • havarijní zásah nebo spolupráce na zásahu (manipulace na VD)

 • odběr vzorků


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Havarijní deník


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Havarijní deník

 • poloautomatická aplikace zajišťující archivaci dat o řešení havárií a předávání informací složkám havarijní služby

 • automaticky dle místa vzniku havárie informuje správnou sestavu zaměstnanců a místně příslušné úřady (SMS, email)


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Havarijní deník

 • umožňuje statistické zpracování dat o haváriích

 • eviduje: místo, datum, čas, zasažený nebo ohrožený tok, GIS souřadnice, příčinu, projev, druh a množství znečištění, chronologický výpis prací, informovanost zaměstnanců a úřadů, fotodokumentaci, odběr vzorků


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Vývoj počtu havárií


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Druhy znečištění


B l potok 23 12 2009

Bílý potok 23.12.2009


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Vznik havárie

 • v 17:55 nahlášeno HZS znečištění toku Bíliny v Rudolicích (oznámil občan)

 • tma znemožnila místní šetření

 • dle zápachu je zřejmé, že se jedná o znečištění ropného charakteru

 • postaveno 5 norných stěn

23.12.2009


Lokace hav rie

Lokace havárie

 • vzdálenost místa vzniku a zjištění je 9,7 km

 • dotoková doba cca 6 hodin


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Průběh havárie

 • identifikován zdroj – výusť dešťové kanalizace Unipetrolu RPA

 • pod výustí hodnota C10 – C40 = 600 mg/l, nad výustí pod mezí detekce

 • uniklou látkou je směs pyrolyzních benzínů (Pybi)... naftalen, benzen, ethylbenzen, xylen aj.

24.12.2009


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Průběh havárie

24.12.2009

 • vzhledem k rozsahu havárie POh informovalo Krajský úřad Ústeckého kraje, místní vodoprávní úřady dále po toku, dispečink Povodí Labe, Landratsamt des Landkreises – Pirna


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Průběh havárie

25.12.2009

 • operativní instalace norných stěn dle potřeby od místa havárie po Ústí nad Labem

 • zaznamenány úhyny ryb v Bílině


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Průběh havárie

28.12.2009

 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – 25.12. mezi 8:10 a 10:10 na Schmilce zvýšené koncentrace dichlormethanu a toluenu

 • vzhledem k dotokové době a charakteru látek je souvislost s havárií nepravděpodobná


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Stanovení plavenin


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanační práce – Bílý p.

8.1.2010

 • zahájeny sanační práce na Bílém potoce

 • oplach břehů tlakovou oteplenou vodou

 • ukončení prací dne 15.1.


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanační práce – Bílina

18.1.2010

 • kontrolované dvoustupňové navýšení průtoku na jezu Jiřetín se současným záchytem uvolněného znečištění (na 1,7 m3/s a následně 2,5 m3/s)

25.1.2010

 • akce ukončena


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Fotodokumentace

Zdroj znečištění – výusť dešťové kanalizace Unipetrolu RPA


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Zbytkové znečištěné uvolňované z břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Zachytávání znečištění na Bílém potoce


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Chezacarb

Zachytávání znečištění na Bílině


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Bílina


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Bílina


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanace břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanace břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanace břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanace břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanace břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Sanace břehů Bílého potoka


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Unipetrol RPA

 • od 21.12. vnitřní havárie (únik Pybi) do vychlazovacích bazénů – odvoz kontaminovaných vod na ČOV

 • Unipetrol událost řešil svépomocí a nezavedl zvláštní opatření mimo areál (kontrola výustí, pochůzky kolem toku atd.)

 • 23.12. neznámá osoba spustila čerpadlo, které začalo kontaminovanou vodu přečerpávat do dešťové kanalizace... ?


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Unipetrol RPA

 • 3 osoby stojí před soudem a hrozí jim zákaz činnosti, peněžitá pokuta nebo půlroční vězení

 • ČIŽP udělalia Unipetrolu RPA pokutu ve výši 1,75 mil. Kč (cca 71.000 €)


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Návrh opatření

 • detekce ropných látek u kanalizačních výustí

 • rozšíření zásob o jiné druhy sorbentů

 • zřízení stálého havarijního profilu na Bílině (v režii Unipetrolu RPA)

 • zřízení monitorovací stanice na Bílině(v režii Povodí Ohře)


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Otázky do diskuze

 • důkazní břemeno (bodový vzorek, požár pneumatik, Lužický potok a VD Nechranice, červen 2010)

 • vymáhání nákladů na likvidaci havárií


Havarijn pl ny povod innost podnik povod p i hav ri ch

Děkuji za pozornost


 • Login