การลำเลียงสารในร่างกาย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 40

 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การลำเลียงสารในร่างกาย. การลำเลียงสาร หมายถึง การนำสารอาหารที่ย่อยแล้ว ออกซิเจน เอนไซม์ ฮอร์โมน แร่ธาตุต่างๆ ฯลฯ ไปยังเซลล์และกำจัดของเสียต่างๆ ออกจากเซลล์รวมทั้งช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติด้วย. สัตว์ชั้นต่ำ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การลำเลียงสารในร่างกาย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4663219


4663219

(cyclosis)


4663219

2 1) ( Opencirculatorysystem) ()

2) ( Closed circulatory system ) ( ( ) ) ( )


4663219

 • http://www.bs.ac.th/lab2000/web_bio/food.htm


4663219

- ( Pseudoheart ) 7-11 -


4663219

- - 2 systemic heart branchial heart


4663219

-

( Haemocoel ) - 9 14-160 /- (plasma) (Hemocyte)


4663219

 • 3 ( atrium 2 ventricle 1 ) - - -

 • 3 ( atrium 2 ventricle 1 ) 4

 • 4 ( atrium 2 ventricle 2 )


4663219

-

4 2 / - ( Pericardium ) (Pericardial fluuid) ( Coronary artery )


4663219

4 (atrium) 2 (ventricle) 2 ( valve ) 1) ( Bicuspid valve ) 2) ( Tricuspid valve ) 3) ( Aortic semilunar valve ) 4) ( Pulmonary semilunar valve )


4663219


4663219


4663219

 • ( Blood pressure ) 2 1) ( Systolic pressure ) 120 2) ( Diaastoric pressure ) 80 - 120/80

 • 1. (SPHYGMONANOMETER )2. 120/80


4663219

 • ( Heart rate ) 72 /

 • ( Blood vessel ) 3 1) ( Artery ) pulmonary artery

  (Aorta)2) ( Vein ) pulmonary vein (vena cava) 3) ( Capillary )

 • PULMONARY ARTERY

 • PULMONARY VEIN


4663219


4663219


4663219

 • 7-8 %

  1. ( Plasma )

  55% - 90-93%- 7-10% ( Albumin ) ( Globumin ) (Fibrinogen) - ,,- - - - ( serum )


4663219

2. ( Blood corpuscle )

45%

( Red blood cell )- - 100 - 120 - 5 1 4.5 - 5 1 - ( Anemia ) Polycythema - (Hemoglobin) 4 1 4 (Oxyhemoglobin)


4663219

( White blood cell )- 6-15 - 2-3 - 5000 - 10000 1 2

1) ( Granule leucocyte ) ( lobe ) 70% - ( Neutrophil ) 3 - 5 phagocytosis- ( Eosinophil ) 2 - ( Basophil ) 2 ( heparin )


4663219

2) ( Nongranule leucocyte ) - ( Monocyte ) Phagocytosis- ( Lymphocyte ) (antibody)

3. ( Platelet ) - - 1 - 2 10 - 250,000 - 500,000 1 K

- ( Heparin )

FIBRINOGEN K


4663219

+ : - :

 • ( Antigen ) (Antibody)

 • ABO- (Antigen) 2 A B 2 A B

  (Multiple allele ) 4


4663219

AB ( universal recipient ) O - 17 4


4663219

ABO


4663219

 • Rh- Rh - Rh Rh+ Rh Rh-- Rh Rh+ Rh Rh Rh - Rh Rh+ 90% Rh 1 500


4663219

- Rh- Rh+ Rh Rh+ erythroblastosis fetalis- Rh+ Rh Rh

- ERYTHROBLASTOSIS FETALIS Rh+ Rh- Rh Rh+ Rh


4663219


Lymphatic system

( Lymphatic system )

- ( Lymph ) ( )- ( Lymph vessel ) (Subclavian vein) 1.5

- ( Lymphatic organ ) 1) ( Lymph node ) - - 5 (Tonsil)


4663219

2) ( Spleen ) - - ( ) 3) ( Thymus gland ) - -


4663219

 • 1) ( Innate immunity ) - - - - 2) ( Acquird immunity )


4663219

2

 • ( Active immunization ) - (vaccine) - (toxoid) - - - 4 - 7

 • ( Passive immunization )- - - - -


4663219

( VACCINE ) ( TOXOID )

1. 2. A C T-CELL3.


4663219

 • ( AIDS Immune Deficiency Syndrome ) - HIV ( Human Immunodeficiency Virus )

  - HIV

 • ( Autoimmune diseases ) ( SLE Systemic Lupus Erythematosus )


4663219

 • ( Allergy )


4663219

 • http://www.geocities.com/nooksungzero/content.html

 • http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2547/chonburi/bio/members.thai.net/m6141/Lesson15.htm


 • Login