VNPT LONG AN
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

VNPT LONG AN KINH DOANH DỊCH VỤ DATA VÀ GTGT Long An, ngày 27/ 05/2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VNPT LONG AN KINH DOANH DỊCH VỤ DATA VÀ GTGT Long An, ngày 27/ 05/2013. VNPT. VNPT LONG AN. TỶ TRỌNG CÁC DV TRONG TKC TỪ 5/2012-5/2013. TỶ TRỌNG CÁC DV TRONG TKC TỪ 5/2012-5/2013. CÁC DỊCH VỤ GTGT TẠI VNPT LONG AN. NHIỆM VỤ TTCSKH. Xây dựng kịch bản bán hàng;

Download Presentation

VNPT LONG AN KINH DOANH DỊCH VỤ DATA VÀ GTGT Long An, ngày 27/ 05/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vnpt long an kinh doanh d ch v data v gtgt long an ng y 27 05 2013

VNPT LONG AN

KINH DOANH

DỊCH VỤ DATA VÀ GTGT

Long An, ngày27/ 05/2013


Vnpt long an kinh doanh d ch v data v gtgt long an ng y 27 05 2013

VNPT

VNPT LONG AN


Vnpt long an kinh doanh d ch v data v gtgt long an ng y 27 05 2013

TỶ TRỌNG CÁC DV TRONG TKC TỪ 5/2012-5/2013


Vnpt long an kinh doanh d ch v data v gtgt long an ng y 27 05 2013

TỶ TRỌNG CÁC DV TRONG TKC TỪ 5/2012-5/2013


Vnpt long an kinh doanh d ch v data v gtgt long an ng y 27 05 2013

CÁC DỊCH VỤ GTGT TẠI VNPT LONG AN


Nhi m v ttcskh

NHIỆM VỤ TTCSKH

 • Xây dựng kịch bản bán hàng;

 • Cung cấp DS KH tiềm năng và hướng dẫn các TTVT khi VNP triển khai chương trình;

 • Tại điểm giao dịch: tư vấn KH đến tại giao dịch và sửa chữa thiết bị đầu cuối di động;

 • ĐTV: tư vấn bán chéo dịch vụ khi KH gọi đến 800126 (1080); hỗ trợ các TTVT gọi điện tiếp thị;

 • CTV bán hàng lưu động: áp dụng kịch bản tư vấn bán dịch vụ data và GTGT.

 • Xây dựng qui trình: Bán sim, nạp thẻ đồng thời copy sao chép toàn bộ danh bạ khách hàng từ số cũ sang số mới, nhắn tin cho cả danh bạ giới thiệu số máy mới.


Nhi m v c c ttvt

NHIỆM VỤ CÁC TTVT

 • Tại điểm giao dịch: tư vấn KH đến tại giao dịch, gọi điện tiếp thị KH trong DS được gởi từ TTCSKH;

 • Bán hàng mục tiêu: đối tượng có mức sử dụng cao CẦN TĂNG CƯỜNG TIẾP THỊ;

 • Bán hàng lưu động: quảng cáo, tư vấn bán hàng tại quầy, kết hợp lực lượng CTV bán hàng;

 • Tiếp thị các cửa hàng ĐTDĐ trên địa bàn về các dịch vụ chủ yếu, nhất là những của hàng lớn bán smartphone. GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ.

 • Bán sim, nạp thẻ đồng thời copy sao chép toàn bộ danh bạ khách hàng từ số cũ sang số mới, nhắn tin cho cả danh bạ giới thiệu số máy mới.


Vnpt long an kinh doanh d ch v data v gtgt long an ng y 27 05 2013

Chân thành cảm ơn


 • Login