Klinisk retningslinie (clinical guideline) - PowerPoint PPT Presentation

Klinisk retningslinie clinical guideline
Download
1 / 12

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tidlig opsporing af kritisk sygdom. Klinisk retningslinie (clinical guideline). Bodil Sestoftklinisk sygeplejespecialistseptember 2009. Historie. Ikke et nyt vidundermiddel, men en metode til at sikre, at der træffes beslutning på så aktuelt og nuanceret grundlag som muligt

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klinisk retningslinie (clinical guideline)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klinisk retningslinie clinical guideline

Tidlig opsporing af kritisk sygdom

Klinisk retningslinie

(clinical guideline)

Bodil Sestoftklinisk sygeplejespecialistseptember 2009


Historie

Historie

 • Ikke et nyt vidundermiddel, men en metode til at sikre, at der træffes beslutning på så aktuelt og nuanceret grundlag som muligt

 • Cochrane var talsmand for at rydde op i junglen af tvivlsomme og kostbare behandlinger – én metode var randomiserede kontrollerede undersøgelser

 • Gennem de sidste årtier er der sket en eksplosion af antallet af artikler


Klinisk retningslinie

Klinisk retningslinie

 • Hvad er en evidensbaseret klinisk retningslinie?

 • Det er ”svaret på” en klinisk problemstilling

 • Tidlig opsporing af patienter, der er på vej til at udvikle kritisk sygdom, er utilstrækkelig og vanskelig


Klinisk retningslinie1

Klinisk retningslinie

 • Hvilken kvalitet har ”svaret”?

 • Sammenfatter den bedst tilgængelige evidens med den kliniske erfaring

 • Tværfaglig (og inddrager organisatoriske og sundhedsøkonomiske forhold)

 • Bygger på systematisk litteratursøgning og kritisk læsning

 • Indeholder direkte klinisk anvendelige anbefalinger

 • Anbefalingerne er styrkevurderet


Klinisk retningslinie2

Klinisk retningslinie

 • Hvem har udarbejdet denne kliniske retningslinie?

 • En arbejdsgruppe

  • tværfaglig

  • klinikere og teoretikere

  • fleksibel

  • dedikeret

 • Skabelon findes på

  www.kliniskeretningslinjer.dk


Klinisk retningslinie3

Klinisk retningslinie

 • Proces

  • Litteratursøgning

  • Kritisk læsning

  • Styrkevurdering


Klinisk retningslinie4

Klinisk retningslinie

 • En anbefaling styrke D er ikke nødvendigvis mindre vigtig eller rigtig end en anbefaling styrke A. Styrkebogstavet er en måde at graduere naturvidenskabelig undersøgelsesmetoder på

 • ”Evidens, viden og sundhedsfaglig praksis i et filosofisk perspektiv – eller faren ved at være mere katolsk end paven”1

  1Uffe Juul Jensen (2004): I: Viden og evidens i forebyggelse; Sundhedsstyrelsen:


Tidlig opsporing af kritisk sygdom

Tidlig opsporing af kritisk sygdom

 • Hvad ville vi gerne have svar på?

  • Hvilken effekt har anvendelse af forskellige observations- og scoringssystemer til tidlig opsporing af potentielt kritisk syge patienter sammenlignet med ikke standardiseret observation af indlagte patienter på sengeafsnit?

  • Hvilken betydning har uddannelse af personale i forhold til tidligt at identificere potentielt kritisk syge patienter?

  • Hvilken betydning har tilstedeværelse af både et observations- og scoringssystem og klinikerens viden og erfaring?


Hvad kan vi anbefale

Hvad kan vi anbefale?

 • at der foretages systematisk observation af vitale værdier hos alle patienter med henblik på tidlig opsporing af kritisk sygdomA

 • at derudvikles og anvendes standardiseret beslutningsstøtteC

 • at observationer indføres i ét standardiseret grafisk system med henblik på

  ensartet registrering af alle patienter

  øget registreringsfrekvens

  øget relevant og tilstrækkelig reaktion på forværring af patientens tilstand vurderet på vitalværdier og/eller score B

 • at der anvendes entydig kommunikation faggrupper imellem om patienternes fysiologiske status (evt. ved anvendelse af scoresystem)C

 • atpersonale er uddannet i

  observation af vitale værdier

  scoring af vitale værdier

  dokumentation af vitale værdier

  handling på observerede vitale værdier A

 • at observations- og scoresystemer ikke anvendes som erstatning for den sundhedsprofessionelle viden og erfaring, men anvendes som supplement til ”Det kliniske blik”A


Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol

 • Appraisal of Guidelines Research & Evaluation

  • et fælleseuropæisk evalueringsredskab


Kan denne retningslinie anvendes

Kan denne retningslinie anvendes?

 • Svarer denne kliniske retningslinie til den lokale problemstilling?

 • Er anbefalingerne troværdige?

 • Er anbefalingerne klinisk relevante?


Klinisk retningslinie et opdateret beslutningsgrundlag

Klinisk retningslinie – et opdateret beslutningsgrundlag

 • Bedre patientforløb

 • Fokus på faglighed

 • Hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer

  • opdateringsbyrden mindskes

  • få har lavet research, der kan anvendes af mange

 • Standardisering nødvendig for individualisering


 • Login