Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Združenie základného školstva VIII. - PowerPoint PPT Presentation

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Download
1 / 45

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Združenie základného školstva VIII. stretnutie mladých odborárov 10.-11.6.2011 Kežmarské Žľaby. Nik nie je dokonalý, ale my sme mladí a chceme ovládnuť svet... Možno sa nám to nepodarí,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Združenie základného školstva VIII.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Združenie základného školstva

VIII.

stretnutie mladých odborárov

10.-11.6.2011

Kežmarské Žľaby


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Nik nie je dokonalý,

ale my sme mladí a chceme ovládnuť svet... Možno sa nám to nepodarí,

ale chceme byť na strane tých, čo uskutočnia zmeny...

-aspoň tí, ktorí k ním prospejú...


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

V dňoch 10. – 11.6.2011 sa uskutočnilo

VIII. stretnutie mladých odborárov nášho zväzu,

ktoré organizovalo pod záštitou predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva

a vedy na Slovensku Ing. Jána Gašperana

Zduženie základného školstva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

v rekonštruovanom zariadení CROCUS

v Kežmarských Žľaboch


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Program stretnutia:

Prezentácie:

-Z histórie komisie mladých

- Pôsobenie Odborovej organizácie

na pracovisku v rezorte školstva

- Význam členstva mladých zamestnancov školstva v odboroch (+ brainstorming)

Ďalší program:

- Právne aspekty –zmeny zákonov a ich pripomienkovanie (kolektívne, skupinové

a individuálne zamestnanie)


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

- Brigáda na zveľadení životného prostre-

dia rekreačného zariadenia CROCUS

a Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily – Kežmarské Žľaby,

-„Gulášpárty“ v réžii Správy územia lesného územia Kežmarské Žľaby,

- Voľba zástupcov komisie mladých

z jednotlivých krajov Slovenskej republiky

a ich predsedu

- Závery zo stretnutia


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Fotodokumentácia programu


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

I keď zamračené Tatry,

no prišli usmievavé tváre...

mladá myseľ zvrátila snahu prírody....


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Prezentácie


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Pôsobenie Odborovej organizácie

na pracovisku v rezorte školstva


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Význam členstva mladých zamestnancov školstva v odboroch (+ brainstorming)


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Právne aspekty –zmeny zákonov a ich pripomienkovanie (kolektívne, skupinové

a individuálne zamestnanie)


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Brigáda na zveľadení životného prostredia rekreačného zariadenia CROCUS a Centra vzdelávania a regenerácie pracovnej sily – Kežmarské Žľaby


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

„Gulášpárty“ v réžii Správy Správy územia lesného územia Kežmarské Žľaby

(Keď sa dozvedel horár katastra Kežmarských Žľabov – pán Štefan Žiak – že organizujeme

pre mladých odborárov stretnutie, tak ponúkol

pre všetkých účastníkov tohto podujatia pravý tatranský guľáš... to som ešte netušil, že na jeho príprave sa budú podieľať všetci vedúci zamestnanci polesia, že bude také úspešné...)


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Pokúsme sa rozmýšľať nad tým, ako to vyzeralo pred nami,

nuž, čo sme dokázali zmeniť...

Výsledky našej aktivity pri skrášlení životného prostredia


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Stav pred

Stav po


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

 • Závery zo stretnutia komisie mladých:

 • zvýšiť informovanosť mladých odbo- rárov prostredníctvom elektronickej pošty,

 • zabezpečiť účasť zástupcu komisie na zasadaní predsedníctva OZ PŠaV,

 • zverejňovať požiadavky mladých členov odborov a ich názory na www.ozpsav,


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

 • zabezpečiť aktívnu účasť členov komisie

 • na zjazde OZPŠaV,

 • aktívne, premyslene a zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov mladých zamestnancov v školstve,

 • na základe pozvania zúčastňovať sa aktivít mladých odborárov...


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Tento rok 2011 bol program rozšírený

o brigádu. Obával som sa, že cieľ sa nenaplní...

Mýlil som sa, pretože som sa stretol

so skupinou čestných, milých, dobrých

a pracovitých mladých ľudí...

Osobne som rád, že som spoznal:


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Voľba zástupcov komisie mladých

z jednotlivých krajov Slovenskej republiky

a ich predsedu

Zástupcovia krajov:

Za predstaviteľa zástupcov komisie mladých bol zvolený p. Michal Mlčoušek


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Na záver:

V mojom veku a v tejto dobe je málo chvíľ, ktoré ma môžu prekvapiť v tom dobrom slova zmysle...

Som rád, že som s Vami také zažil...

Verím, že dokážete zastať svoje JA a budete šíriť dobro...

Želám Vám veľa úspechov a osobného uspokojenia z pôsobenia v poslaní, akým určite pedagogická cesta je...


Odborov zv z pracovn kov kolstva a vedy na slovensku zdru enie z kladn ho kolstva viii

Ďakujem Vám za pozornosť a rád by som sa v živote s Vami stretol...

Mgr. Ľuboslav Šimonovič

jún 2011


 • Login