Cvsu fyn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 73

CVSU – FYN PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CVSU – FYN. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Sygeplejerskeuddannelsen. i Odense. Blangstedgårdsvej 4. 5220 Odense SØ. Tlf. +45 6310 2500. Fax +45 6310 2626. www.cvsu.dk. [email protected] Dokumentationsportfolio 5. semester. Studerendes navn: _________________________.

Download Presentation

CVSU – FYN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CVSU – FYN


Sygeplejerskeuddannelsen i Odense


Sygeplejerskeuddannelsen


i Odense


Blangstedgårdsvej 4


5220 Odense SØ


Tlf. +45 6310 2500


Fax +45 6310 2626


www.cvsu.dk


[email protected]


  • Dokumentationsportfolio

    • 5. semester


Studerendes navn: _________________________


Hold:_________


01.2007


SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE


Center for Videregående Sundhedsuddannelser - Fyn


Dokumentationsportfolio som evalueringsredskab.


Portfolio, også kaldet portefølje, er en metode anvendt blandt andet i pædagogiske sammenhænge. Portfoliometoden kan have mange forskellige formål og anvendelsesområder og dermed også mange forskellige udformninger. Metoden er oftest beskrevet anvendt som procesorienteret med formål som: støtte til elevers/studerendes egne læreprocesser og bevidstgørelse samt fremme af selvstændighed. Benævnes da oftest som arbejdsportfolio eller personlig portfolio.


Dokumentationsportfolioen kan betegnes som en mere afgrænset form for portfolio, hvis formål er at dokumentere en kompetence. Dokumentationsportfolio anvendes altså som summativ evaluering i forhold til beskrevne kriterier/formål eller mål og kan nærmere defineres som værende:


”En samling af gennemførte arbejder eller resultater af gennemførte arbejder samlet og redigeret med henblik på at dokumentere en kompetence. …..Attestationer af udførte arbejder og af forskellige former for formidling, som den studerende har gennemført, eller af arbejdsformer denne har prøvet, kan indgå i porteføljen” (Jacobsen, Arne; Lauvås, Per (2001): Eksamen – eller hvad? Former for summativ evaluering i professionsuddannelserne, 1. udg. Samfundslitteratur, s. 64).


Forventningssamtale, herunder konklusion på drøftelse af 4. semesters midtvejsevaluering.


Hvilke mål er dokumenteret i denne, hvilke skal der særligt fokus på i 5. semester.


  • Login