N ro n ivotn situace stres a jeho prevence
Download
1 / 33

Náročné životní situace Stres a jeho prevence - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Náročné životní situace Stres a jeho prevence. Náročné životní situace. Lidský život je plný překážek, komplikací a proměn Každý člověk prožívá zátěžovou situaci jinak (dřívější zkušenosti, celkový stav organismu, osobnostní charakteristika aj.). Pojem životní krize.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Náročné životní situace Stres a jeho prevence

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nron ivotn situaceStres a jeho prevence


Nron ivotn situace

 • Lidsk ivot je pln pekek, komplikac a promn

 • Kad lovk prov ztovou situaci jinak (dvj zkuenosti, celkov stav organismu, osobnostn charakteristika aj.)


Pojem ivotn krize

 • Krize je v krtkm ase se vyostujc situace, kterou postien nen ji schopen pekonat a pomoc vlastn strategie zvldnout vnj nebo vnitn zte


Krize traumatick

 • bolestiv a nepedvdateln stavy, nhle naruujc lidskou existenci a ukazujc sociln realitu jako nespolehlivou, ohroujc i neptelskou

 • Neekan vnj podnty pracovn razy, silnin nehody, zrann omezujc kvalitu ivota i spoleensk uplatnn


Krize traumatick

 • Choroby s vleklou a nepznivou prognzou (krize somatick)

 • Siln emon otesy smrt milovan osoby, potrat dlouho oekvan gravidity, narozen postienho dtte

 • Ob i svdek fyzickho nsil

 • Neekan vpov ze zamstnn, vylouen ze studia


Krize traumatick

 • Nhl ztrta majetku

 • Pozbyt sobstanosti a nezvislosti

 • Policejn vyetovn, vazba, soudn sthn

 • Odhalen nevra, rozluka i rozvod

 • Katastrofy mn osudy mnoha lid najednou (povodn, zemtesen, teroristick toky apod.)


Krize z ivotnch zmn

 • Oputn rodiovskho domu

 • Zmna bydlit

 • Neekan thotenstv

 • Bn satek

 • Narozen prvnho i dalch dt

 • Nstup do zamstnn

 • Klimakterium


Krize z ivotnch zmn

 • Syndrom vychldajcho hnzda

 • Odchod do dchodu

 • Konfrontace s vlastn smrt


Vvoj a prbh ivotn krize

 • 1. Poten fze krize, oku (alarmujc) ve nhle ztrc platnost a smysl, ztrta pdy pod nohama

 • 2. Kritick fze

 • 3. Integran fze (zpracovn)


1. Poten fze krize, oku

Trv dov hodiny a dny

Citov neklid, verbalizace odstupu, kontrola vnjch projev chovn

Psychomotorick neklid, agrese, autoagrese

Bohat pantomimika, vbuchy ple aj.


 • Je ptomna bohat tlesn symptomatika (postienho me vydsit jako znamen choroby) bolesti hlavy, siln pocen, pedrdnost, nvaly horka a zimy, tes, svalov slabost, nepolevujc vnitn napt

 • Neschopnost soustedit mylenky, syndrom zaujat hlavy

 • Nechutenstv, nauzea, zvracen, pit a jdlo, alkohol, drogy


 • Poruchy kardiovaskulrn

 • Menstruan pote

 • Enurza

 • Poruchy spnku (non dsy apod.)


2. Kritick fze

 • Dochz ke ztrt sebekontroly

 • Nsiln jednn vi okol, vi sob

 • Deprese (chorobn smutn nlada, apatie, vahy o smyslu ivota, lhostejnost)

 • V tto chvli vysl jedinec voln o pomoc nkdy nesmle, nepmo

 • Fze trv dny, tdny, msce


 • Do poped vstupuj mechanismy popen, bagatelizace, izolace, regrese, touha po zvislosti a ochran

 • nikovou reakc je abzus alkoholu, nikotinu, lk

 • Projevuje se stresov imunosuprese

 • Delikventn jednn, vulgarita, agresivita


3. Integran fze (zpracovn)

 • Jde o stadium vyrovnn se s utrpnmi ztrtami

 • Nvrat k normlnmu ivotu

 • K tto fzi nemus jedinec dospt (ve 2. stadiu dojde k psychick porue, regresi)

 • Trv 6 12 msc

 • Rozvahy o dalm ivot


Zpracovn krize jako ivotn vzvy

 • Vtinou nutn spoluprce jedince s psychoterapeutem, pevzet vlastn zodpovdnosti za dal vvoj

 • V jistm smyslu maj krize oistn dopad

 • Dovedou jedince k vymu sebepochopen, k lep orientaci ve svt hodnot


 • Cesta ke zralosti probh mnohdy prv prostednictvm utrpen a bolesti (souasn lidstvo se vak provn utrpen a bolesti brn)

 • Krize lze vhodn vyut pro svj osobn rst, pro zskn nhledu na sebe, na druh

 • Krize jsou monost vzt alespo na as svj vlastn ivot vn a do svch rukou


DUEVN PODPORA A KRIZOV INTERVENCE

 • dn univerzln platn pokyn pro krizovou intervenci neexistuje!!!

 • Vdy jde o individuln setkn lovka s lovkem, v nm je zsadn opravdovost ze strany pomhajcho, jeho schopnost empatie a pijet postienho, takovho jak je.


 • lovk v tsni nen mn hodnotn, je pouze neastn, dezorientovan a velmi asto nem dostatek sil sm si pomoci

 • Psychoterapie specializovan vdn disciplna, zabvajc se lebnm psobenm pomoc psychologickch prostedk


Laick psychologick prvn pomoc

 • Poskytuje ji ten, kdo m ochotu a dobrou vli se lovku v krizi vnovat

 • Rozpoznn krizov situace

 • Aktivn nabdnut podpory a pomoci

 • Monost svit se, trpliv vyslechnout, pomoc zorientovat se v situaci, pomoci najt vchodisko


 • Postup rozhovoru nedirektivn (eho se boj, co oekv, co ct, )

 • Nabdnout odbornou pomoc

 • Myslet na biologick poteby

 • Uspodn prosted (klid, soukrom)

 • Pokojn vystupovn

 • Nezlehujeme problmy


STRES A JEHO PREVENCE

 • Termn stres pochz zanglickho stress a znamen zt, tse nebo stav napt, do kterho se dostv organismus vsituacch, kdy je ohroen psobenm silnch nepznivch initel voblasti fyzick i psychick.


Piny stresu

 • Ve, co lovka zatuje a psob na nj, se nazv stresor.

 • Siln stresory

 • Slab stresory - nejsou a tak vznamn, ale mohou bt pro jedince nebezpen. Kad drobn nepjemnost ve svm dsledku pispv ke stupovn stresu.


Co se dje pi stresu v naem organismu

 • varovn signly, vyslan do mozku zpracovv hypotalamus

 • Hypotalamus pen varovn signly do celho organismu prostednictvm nervovho systmu a krevnho obhu


 • Hypofzou vyven adrenokortikotropn hormon stimuluje de nadledvin, kter pot ve zven sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin

 • Adrenalin a noradrenalin se ad mezi stresov hormony a jejich hladina se pi poplachov reakci vrazn zvyuje

 • Poplachov reakce se projevuje tachykardi, hyperglykemi, mydrizou a hus k


 • psob na myokard, psob vazodilatan na koronrn arterie

 • dky psoben adrenalinu se dilatuj cvy kosternch sval a mozku, zvyuje se srden vdej a stoup systolick tlak

 • vkon a trobn oblasti naopak adrenalin vyvolv vazokonstrikci


 • dalm inkem adrenalinu je bronchodilatace, aktivace glykogenolzy a sniovn sekrece a motility vgastrointestinlnm traktu

 • je aktivovn i systm adenohypofza kra nadledvin, dochz ke zven sekreci steroidnch hormon glukokortikoid zkry nadledvin

 • Dochz khyperglykmii, katabolickmu inku na pojivo a na kosti, a ktlumen imunitnch reakc


Coping

 • = zvldn

 • Existuj dva zkladn mechanismy copingu:

 • zvldn zamen na een problmu

 • a zvldn zamen na zlepen emon bilance, tzn. na zmrnn negativnch proitk (tento zpsob reagovn nee zkladn problm, ale me doasn pomoci)


Prevence stresu

 • Nezle na stresoru, ale na jedinci!!

 • Duevn hygiena psychohygiena systm vdecky propracovanch pravidel a rad sloucch k udren, prohlouben nebo znovuzskn duevnho zdrav.


Co pat do duevn hygieny?

 • Upraven prosted

 • Kladn postoj lovka k sob sammu

 • ivotosprva

 • Sebevchova (sebepoznn, regulace emoc, autorelaxace, aktivn zvldn situac)

 • Vce v dal pednce


Zdroj

PAULKOV, Phdr. Lea.Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.

ECHOV, Phdr.vra; ROZSYPALOV, Phdr. Marie.Obecn psychologie pro stedn zdravotnick koly. Brno: Institut pro dal vzdlvn pracovnk ve zdravotnictv Brno, 1992, ISBN 80-862-92.

ROZSYPALOV, Phdr. Marie; ECHOV, Phdr. Vra; MELLANOV CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.

KUEROV, Mgr.hana; ECHOV, Phdr. Vra; MELLANOV CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 2. Praha: Informatorium Praha, 2004, ISBN 80-7333-028-8.


Dkuji za pozornost.


ad
 • Login