I kaj je fizika
Download
1 / 26

I. KAJ JE FIZIKA? - PowerPoint PPT Presentation


 • 536 Views
 • Uploaded on

I. KAJ JE FIZIKA?. Fizika je temeljna naravoslovna znanost (uporabljajo mnoge druge – npr. tehniške). Naloga fizike je v odkrivanju naravnih – fizikalnih zakonov . Fizikalni zakoni podajajo odnose med fizikalnimi količinami .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I. KAJ JE FIZIKA?' - trina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I kaj je fizika
I. KAJ JE FIZIKA?

Fizika je temeljna naravoslovna znanost (uporabljajo mnoge druge – npr.

tehniške).

Naloga fizike je v odkrivanju naravnih – fizikalnih zakonov.

Fizikalni zakoni podajajo odnose med fizikalnimi količinami.

Ti zakoni so rezultat opazovanja, merjenja, eksperimentiranja.

Z eksperimenti potrjujemo domneve, ki z veljavnostjo preidejo v zakone.

Zakoni so osnova znanstvene teorije (npr: Newtonova mehanika,

Relativnostna teorija).

Teorija pa nam podaja stopnjo vpogleda v poznavanje stvari.

 • METODE V FIZIKI

 • OPAZOVANJE

 • MERJENJE

 • EKSPERIMENTIRANJE

 • Ugotovitve strnemo v fizikalne ZAKONE.


 • Kvantna fizika

 • Teorija relativnosti


hrup

velikost, barva, oblika

sestavazraka

okus

lakota

velikost, oblika temperatura

OKOLJE – ZAZNAVA - VREDNOTENJE

 • pojave v okolici zaznavamo s čutili.

 • človeško telo ima več čutilnikov.

.

 • čutila ne dajejo številčnih podatkov o količinah, ki jih čutijo.

 • če želimo tako vrste podatek, ga moramo izmeriti. Za to pa potrebujemo merilnik


Merjenje in merski sistem

l = 150 m

merska enota

oznaka fizikalne količine

številčna vrednost

Merjenje in merski sistem

Merimo fizikalne količine.

Vsaka fizikalna količina ima svojo enoto in se meri s pomočjo merilne naprave.

Rezultat meritve je podan z merskim številom in mersko enoto.

PRIMER ZAPISA

Poznamo 7 osnovnih fizikalnih količin .

Tem količinam pripadajo osnovne enote.

vse druge fizikalne količine in enote lahko izpeljemo s pomočjo osnovnih fizikalnih količin in enot. Imenujemo jih izpeljane količine in izpeljane enote (npr. gostota = masa: prostornina).


Fizikalne koli ine

standard (referenca)

enota

izpeljane

osnovne

STANDARDNI SISTEM ENOT (METRIČNI SISTEM)

FIZIKALNE KOLIČINE

opis fizikalne količine:

definiramo:

razdalja, ki jo svetloba prepotuje v času 1/299792458 s

npr. meter

fizikalne enote delimo na:

npr.: N = kg m s-2

fizikalna količina enota simbol

dolžina meter m

masa kilogram kg

čas sekunda s

električni tok amper A

termodinamska temperatura kelvin K

množina snovi mol mol

svetilnost sveča cd


Merjenje in merske napake
Merjenje in merske napake

Zakaj se pojavijo?

Absolutna napaka: Natančnost osebne tehtnice je ± 1 kg. Na njej tehtamo majhnega otroka in nato odraslo osebo.

Kako bi ocenil meritvi?

Relativna napaka: Natančnost osebne tehtnice je ± 1%. Na njej zopet tehtamo majhnega otroka in nato odraslo osebo.

Kako bi sedaj ocenil meritvi glede na prvo tehtnico?

Kaj razumeš pod pojmom povprečna vrednost meritve?


TABELA OSNOVNIH FIZIKALNIH KOLIČIN in ENOT

V osnovni šoli jih spoznamo in uporabljamo 5.


ZNANSTVENA NOTACIJA

PREDPONA

 • Predpone v standardnem sistemu enot

 • faktor simbol predpona faktor simbol predpona

 • 1015 peta P 10-15 femto f

 • 1012 tera T10-12 pico p

 • 109 giga G 10-9 nano n

 • 106 mega M 10-6 mikro 

 • 103 kilo k 10-3 mili m

 • 102 hekto h10-2 centi c

 • 101 deka da10-1 deci d

 • v fiziki pogosto nastopajo zelo velike in zelo majhne vrednosti

  3 560 000 000 m

  = 3,56  109 m

  = 3,56 Gm

  0,000000492 s

  = 4,92  10-7 s

  = 0,496 10-6 s

  = 0,492 s


  Preglednica predpon in njihova vloga
  Preglednica predpon in njihova vloga

  Primeri: 1hl = 100 l , 5 mg = 0,005 g

  http://www.gravitacija.net/kazalo8.htm


  enako število zanesljivih mest

  osnovna enota:

  npr.sekunda (s)

  uporabljamo tudi minute, ure, dneve ...

  PRETVARJANJE ENOT

  Primer:

  2,60 dni = ? ur

  PRETVORBENI FAKTOR:

  2,60 dni

  = 2,60 ·24 h

  = 62,4 h

  2,60 dni = ? min

  = 3744 min

  2,60 dni

  = 3,74·103 min


  Merjenje mase
  Merjenje mase

  Masa je mera za količino snovi in mera za vztrajnost

  Merimo jo s tehtnico.

  Osnovna enota je kg (izjema).

  Oznaka ali simbol za maso je: m

  Za maso velja zakon o ohranitvi, ki pravi: masa telesa se ne spremeni,

  če ne dodamo ali odvzamemo snovi

  Opomba: Pri fiziki strogo ločimo maso in težo.

  Vaja: Primeri uporabe tehtnice in posredno merjenje mase majhnih teles.

  Oznaka: m ; Enota: kg ; Merilna naprava: tehtnica


  MASA

  Pt - Ir cilinder

  pripisali so mu maso 1 kg

  SI standard:

  Mednarodni urad za uteži in mere, Pariz

  še en standard:

  mednarodni dogovor:

  C12 predpišemo 12 atomskih masnih enot (u)

  1 u = 1,6605402·10-27 kg

  10

  mase ostalih atomov: masni spektrometer


  Pt - Ir palica

  DOLŽINA

  1792: Republika Francija: nov merski sistem

  temelj: meter

  def: 1 desetmilijoninka razdalje Severni pol - Ekvator

  kasneje: iz praktičnih razlogov:

  PRAMETER

  1960: 1 m = 1 650 763,73 valovnih dolžin rdeče-oranžne

  svetlobe, ki jo seva Kr86

  1983: meritve hitrosti svetlobe so postale izredno natančne

   definiramo hitrost svetlobe:

  c = 299 792 458 m/sNATANČNO!

  def:1 m = pot, ki jo svetloba v vakuumu

  prepotuje v 1/299 792 458 sekunde

  Oznaka: l, h, s ; Enota: m ; Merilna naprava: ravnilo, ..


  DOLŽINE

  [metri]

  1027

  1024

  jate galaksij

  1021

  galaksije

  1019

  1015

  1012

  osončja

  109

  nebesna telesa

  106

  geološka telesa

  103

  1

  živali,

  rastline

  človek

  10-3

  celice

  10-6

  velemolekule

  10-9

  molekule

  atomi

  10-12

  jedra

  10-15

  hadroni

  kvarki

  delci polja

  leptoni

  ?

  V E S O L J E


  kdaj se je zgodilo?

  kako dolgo je trajalo?

  Kaj se ponovi v enem dnevu

  (mesecu, letu) ?

  ČAS

  Oznaka: t ; Enota: s ; Merilna naprava: ura

  Značilni časovni intervali

  časovni interval sekunde

  življenski čas protona (predvideno) 11039

  starost vesolja 51017

  starost Keopsove piramide 11011

  povprečna življenska doba človeka 2109

  dolžina dneva 9104

  čas med dvema zaporednima

  utripoma človeškega srca 810-1

  najkrajši dobljeni pulz

  svetlobe (1989) 610-15

  življenska doba nestabilnega delca 110-23

  Planckov čas 110-43


  dolžina dneva niha!

  časovni standard (referenca): vsak pojav, ki se ponavlja

  npr.: vrtenje Zemlje okoli osi (1 dan)

  ATOMSKA URA

  1 s  9 192 631 770 nihajev svetlobe,

  ki jo odda Cs133

  dve Cs uri se razglasita za 1 s v 6000 letih

  Nihalo - periodičen pojav – kaj vpliva na čas nihanja?

  DZ/10/31 – 35 (36 Dodatna DN – lahko pridobiš dodatne točke)


  HITROST

  Hitrost bomo označevali s črko v. Osnovna enota pa je

  POMNI

  Hitrost je količnik med potjo in časom, kar pomeni, da je za izračun potrebno poznavanje poti in za to potrebnega časa.

  Hitrost zvoka v zraku je približno 340 m/s,

  kar pomeni da udar strele iz oddaljenosti 340 m

  slišimo čez 1 sekundo.

  Hitrost svetlobe v zraku je približno 300 000 000 m/s.

  V daljšem časovnem intervalu praviloma poznamo le povprečno hitrost – npr. potovanje na dopust. Podatek 70 km/h, pač pove, da smo prevozili povprečno 70 km v 1 uri . Pogled na števec vozila pa nam kaže trenutno hitrost vozila.

  * V OS pogosto ne izpostavljamo vektorskega značaja količin


  • POMEMBNI DOSEŽKI ZNANOSTI

  • 2500-2000 pr.n.š.(uvedba časovne enote minute, ure – Babilon)

  • 3500-3000 PR.N.Š. (uporaba lunarnega koledarja - Sumerci)

  • 3000-2500 pr.n.š.(uporaba sončnega koledarja – Egipt)

  • 1000-500 pr.n.š.( zgodnji grški filozofi – Tales iz Mileta, Pitagora)

  • 400-300 pr.n.š.( Aristotel poveže večino znanja tedanjega časa- postavi temelje filozofije).

  • 300-200 pr.n.š.(Arhimed-najslavnejši antični znanstvenik-vzvod, Zemlja se vrti okoli Sonca in okoli svoje osi – Aristarh, izračunali obseg Zemlje – Eratosten)

  • 1200 – 1300 ( Roger Bacon – velik zagovornik poskusov)

  • 1400 – 1500 (Leonardo da Vinci)

  • 1500 – 1650 (Nikolaj Kopernik, Johannes Kepler, Galileo Galilei)

  • !650 – 1700 (sir Isaac Newton)

  • 1750 – 1800 ( Linnaeus – biološka klasifikacija, Coulomb, Volta, Ampere,…)

  • 1850 – 1900 (Mendelejev-periodni sistem, Charles Darwin, Jožef Stefan)

  • 1900 – danes (Albert Einstain, Max Planck – kvantna teorija).


  STAROGRŠKI FILOZOFI

  Saj sem že jaz rekel,

  da je Zemlja okrogla, pa mi

  niso verjeli…-

  PITAGORA

  TALES

  ARISTOTEL

  Že leta 585 pr. n. št

  napove sončni mrk.

  Vzel sem si čas in razložil

  ter zbral in sistematiziral

  vse fizikalne pojave…


  ARHIMED – najslavnejši antični znanstvenik

  • Z lečami sežigal rimske ladje

  • Zakon o vzgonu

  • “Dajte mi oporno točko in

  • premaknil bom svet.”

  • S sestavljenimi vzvodi je

  • udobno sedeč brez večjega napora

  • dvignil do vrha natovorjeno

  • ladjo iz pristanišča in jo

  • premaknil do nasprotne obale.

  HEVREKA


  ROGER BACON (1214 – 1292)

  LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

  • načrti za padalo,

  • leteči stroji,

  • hidravlika,

  • anatomija

  Prvi Evropejec, ki je opisal

  izdelavo smodnika.

  Renesančni umetnik, inženir,

  Izumitelj, znanstvenik, matematik in filozof.


  NIKOLAJ KOPERNIK (1473-1543)

  JOHANNES KEPLER (1571-1630)

  Prvi dokazal, da planeti krožijo

  okoli Sonca po eliptičnih tirih.

  Heliocentrično teorijo je razširjal

  le med svojimi prijatelji.

  Srednjeveška zvezdarna


  GALILEO GALILEI (1564-1642)

  • Študiral medicino v Pici,

  • Proučeval je nihala, padanje

   teles,

  • Sam je izdelal teleskop in opazoval Luno, Venerine mene, Sončeve pege,…

  • Napisal je knjigo v kateri je ob podpori Kopernikovim idejam smešil cerkvene dostojanstvenike.

  “ In vendar

  se vrti…”

  UTEMELJITELJ ZNANSTVENEGA DELA

  Teorije lahko preizkusimo ali ovržemo

  z opazovanji in poskusi. Golo razglabljanje

  je premalo.


  Sir Isaac Newton (1642 – 1727)

  Uporabil matematiko

  za zapis zakonov.

  Razvil svoj gravitacijski

  zakon in zakone gibanja.

  F = m a

  Izumil zrcalni teleskop

  In opazoval gibanje Lune

  In planetov.

  Napisal knjigo

  Matematična načela filozofije narave.


  JOŽEF STEFAN (1835 – 1893)

  JURIJ VEGA (1754 – 1802)

  Stefanov zakon opisuje, kako je izsevan

  energijski tok odvisen od temperature

  sevajočega telesa.

  Prvi, ki je natančno izračunal temperaturo

  površine Sonca.


  Albert Einstein (1879 – 1955)

  Ha,ha,ha…

  v šoli sem imel same cveke…

  Vse bi morali poenostaviti,

  kolikor je le mogoče,

  vendar ne bolj.

  TEORIJA RELATIVNOSTI

  E = m c²


  ad