Mokymosi sritis Klase U daviniai Programine iranga Apra ymas
Download

Mokymosi sritis Klase U daviniai Programine iranga Apra ymas

Advertisement
Download Presentation
Comments
trilby
From:
|  
(344) |   (0) |   (0)
Views: 40 | Added: 06-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Mokymosi sritis Klase U daviniai Programine iranga Apra ym...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. ?is ?Virtualios keliones klaseje? ?ablonas skirtas tam, kad galetumete sukurti savo ?Virtualia kelione klaseje?. Panaudodami ?i ?ablona, apra?ykite pamoka, pamoku cikla arba projekta, kuris, Jusu manymu, buvo itin sekmingas. Tuomet pasidalinkite apra?yta patirtimi su kitais mokytojais savo mokykloje, rajone ar u? jo ribu. Kaip tai atlikti: Iveskite informacija apie savo pristatoma pamoka, pamoku cikla arba projekta nurodytose skaidriu vietose ir iterptuose Word dokumentuose, esanciuose ?ioje PowerPoint pateiktyje. Kai ivesite visa reikalinga informacija, pa?alinkite nurodymus (nurodymai ?ymimi rodyklemis su ?kibirk?timis?), ka ir kur reikia ivesti - pa?ymekite juos ir spustelekite klavi?a Delete. Pastaba: 1. Jei norite ivesti savo ?virtualios keliones? pavadinima i? karto visose skaidrese: Pasirinkite meniu komanda View (Rodymas) -> Master (Instruktorius) -> Slide Master (Skaidriu ruo?inys) Iveskite pavadinima skaidriu ruo?inyje, kuris jau yra atvertas prie Jus. Tuomet spustelekite Close Slide Master (U?daryti ruo?inio rodini). Pavadinimas atsiras i? karto visose skaidrese. 2. Savo kuriama ?virtualia kelione? i?saugokite kaip PowerPoint Show (Pristatymas): Meniu File (Failas) pasirinkite Save As... (Ira?yti kaip...). Ira?ykite failo pavadinima. Atsiverusio dialogo lango I?skleid?iamame sara?e File type: (Ira?omo failo tipas:) pasirinkite PowerPoint Show (Pristatymas). Tuomet spustelekite Save (I?saugoti). Tuomet galesite platinti savo ?virtualia kelione?.?is ?Virtualios keliones klaseje? ?ablonas skirtas tam, kad galetumete sukurti savo ?Virtualia kelione klaseje?. Panaudodami ?i ?ablona, apra?ykite pamoka, pamoku cikla arba projekta, kuris, Jusu manymu, buvo itin sekmingas. Tuomet pasidalinkite apra?yta patirtimi su kitais mokytojais savo mokykloje, rajone ar u? jo ribu. Kaip tai atlikti: Iveskite informacija apie savo pristatoma pamoka, pamoku cikla arba projekta nurodytose skaidriu vietose ir iterptuose Word dokumentuose, esanciuose ?ioje PowerPoint pateiktyje. Kai ivesite visa reikalinga informacija, pa?alinkite nurodymus (nurodymai ?ymimi rodyklemis su ?kibirk?timis?), ka ir kur reikia ivesti - pa?ymekite juos ir spustelekite klavi?a Delete. Pastaba: 1. Jei norite ivesti savo ?virtualios keliones? pavadinima i? karto visose skaidrese: Pasirinkite meniu komanda View (Rodymas) -> Master (Instruktorius) -> Slide Master (Skaidriu ruo?inys) Iveskite pavadinima skaidriu ruo?inyje, kuris jau yra atvertas prie Jus. Tuomet spustelekite Close Slide Master (U?daryti ruo?inio rodini). Pavadinimas atsiras i? karto visose skaidrese. 2. Savo kuriama ?virtualia kelione? i?saugokite kaip PowerPoint Show (Pristatymas): Meniu File (Failas) pasirinkite Save As... (Ira?yti kaip...). Ira?ykite failo pavadinima. Atsiverusio dialogo lango I?skleid?iamame sara?e File type: (Ira?omo failo tipas:) pasirinkite PowerPoint Show (Pristatymas). Tuomet spustelekite Save (I?saugoti). Tuomet galesite platinti savo ?virtualia kelione?.

2. Iterpkite planu dokumentus. Atidarykite Word dokumentus, esancius kiekvienos skaidres apacioje, spragteledami du kartus ant piktogramu. Dokumentuose pa?ymetuose ?kibirk?timis? jums reikia ivesti tam tikra informacija. Dokumentuose rasite geltona spalva pa?ymetas vietas, kuriose ir iterpkite informacija apie savo projekta. U?pilde dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? ir jas i?naikinkite.Iterpkite planu dokumentus. Atidarykite Word dokumentus, esancius kiekvienos skaidres apacioje, spragteledami du kartus ant piktogramu. Dokumentuose pa?ymetuose ?kibirk?timis? jums reikia ivesti tam tikra informacija. Dokumentuose rasite geltona spalva pa?ymetas vietas, kuriose ir iterpkite informacija apie savo projekta. U?pilde dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? ir jas i?naikinkite.

3. Atidarykite Word dokumentus, esancius kiekvienos skaidres apacioje, spragteledami du kartus ant piktogramu. Dokumentuose rasite geltona spalva pa?ymetas vietas, kuriose ir iterpkite informacija apie savo projekta. Dokumentuose pa?ymetuose ?kibirk?timis? jums reikia ivesti tam tikra informacija. Rodykle su ?kibirk?timi? rodo, kad skaidreje reikia iterpti nurodyta informacija. ?ioje skaidreje iterpkite mokiniu darbu pavyzd?ius: Isitikinkite, kad darbu pavyzd?iai yra Microsoft Office dokumentai. Meniu Insert (Iterpimas) pasirinkite Object? (Objektas...). Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite Create from File? (Kurti i? failo) ir spustelekite mygtuka Browse? (Nar?yti...). Suraskite norima iterpti faila ir spustelekite OK (Gerai). Atsidariusiame lange pa?ymekite Display as icon (Rodyti kaip piktograma), spustelekite mygtuka Change Icon? (Keisti piktograma...) ir ira?ykite norima pavadinima. Pavadinimui nustatyti spustelekite mygtuka OK (Gerai), o po to vel spustelekite mygtuka OK (Gerai) failui iterpti. Pasirinke iterpto failo paveiksleli, Slide Show (Skaidriu demonstravimas) meniu pasirinkite Action Settings? (Veiksmo parametrai...). Pa?ymekite Object action: (Objekto veiksmas) ir i?siskleid?ianciame sara?e pasirinkite Open. Spustelekite mygtuka OK (Gerai). Perkelkite mokiniu darbu pavyzd?iu paveikslelius i skaidres apacia: Pasirinke View (Rodymas) -> Grid and Guides (Tinklelis ir kreipiamosios) ir spusteleje Display Grid on Screen (Rodyti tinkleli ekrane), galite ijungti tinkleli, pagal kuri galesite i?lygiuoti paveikslelius. U?pilde bei ikele reikiamus dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? bei rodykles ir jas i?naikinkite. Atidarykite Word dokumentus, esancius kiekvienos skaidres apacioje, spragteledami du kartus ant piktogramu. Dokumentuose rasite geltona spalva pa?ymetas vietas, kuriose ir iterpkite informacija apie savo projekta. Dokumentuose pa?ymetuose ?kibirk?timis? jums reikia ivesti tam tikra informacija. Rodykle su ?kibirk?timi? rodo, kad skaidreje reikia iterpti nurodyta informacija. ?ioje skaidreje iterpkite mokiniu darbu pavyzd?ius: Isitikinkite, kad darbu pavyzd?iai yra Microsoft Office dokumentai. Meniu Insert (Iterpimas) pasirinkite Object? (Objektas...). Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite Create from File? (Kurti i? failo) ir spustelekite mygtuka Browse? (Nar?yti...). Suraskite norima iterpti faila ir spustelekite OK (Gerai). Atsidariusiame lange pa?ymekite Display as icon (Rodyti kaip piktograma), spustelekite mygtuka Change Icon? (Keisti piktograma...) ir ira?ykite norima pavadinima. Pavadinimui nustatyti spustelekite mygtuka OK (Gerai), o po to vel spustelekite mygtuka OK (Gerai) failui iterpti. Pasirinke iterpto failo paveiksleli, Slide Show (Skaidriu demonstravimas) meniu pasirinkite Action Settings? (Veiksmo parametrai...). Pa?ymekite Object action: (Objekto veiksmas) ir i?siskleid?ianciame sara?e pasirinkite Open. Spustelekite mygtuka OK (Gerai). Perkelkite mokiniu darbu pavyzd?iu paveikslelius i skaidres apacia: Pasirinke View (Rodymas) -> Grid and Guides (Tinklelis ir kreipiamosios) ir spusteleje Display Grid on Screen (Rodyti tinkleli ekrane), galite ijungti tinkleli, pagal kuri galesite i?lygiuoti paveikslelius. U?pilde bei ikele reikiamus dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? bei rodykles ir jas i?naikinkite.

4. ?ioje skaidreje iterpkite mokiniams parengta med?iaga, naudota apra?omose pamokose, pamoku cikle ar projekte. Tai gali buti u?duociu mokiniams ap?valga, med?iaga i? Interneto ar kitu ?altiniu, nurodymai meniniams projektams arba instrukcijos mokiniams, kaip redaguoti vieniems kitu projektus. Iterpkite keleta dokumentu ir patalpinkite juos skaidres apacioje ?kibirk?timis? pa?ymetose vietose. Ikele keleta dokumentu neu?mir?kite juos apibudinti vir?utineje skaidres dalyje esanciame tekste. Dokumentu gali buti daugiau, nei skaidreje pateikta ?kibirk?ciu?. Jei norite ikelti med?iaga: Turekite parengta med?iagos dokumenta. Meniu Insert (Iterpimas) pasirinkite Object? (Objektas...). Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite Create from File? (Kurti i? failo) ir spustelekite mygtuka Browse? (Nar?yti...). Suraskite norima iterpti faila ir spustelekite OK (Gerai). Pa?ymekite Display as icon (Rodyti kaip piktograma), spustelekite mygtuka Change Icon? (Keisti piktograma...) ir ira?ykite norima pavadinima. Pavadinimui nustatyti spustelekite mygtuka OK (Gerai), o po to vel spustelekite mygtuka OK (Gerai) failui iterpti. Iterpus faila, skaidreje pasirinke iterpto failo paveiksleli, Slide Show (Skaidriu demonstravimas) meniu pasirinkite Action Settings? (Veiksmo parametrai...). Pa?ymekite Object action: (Objekto veiksmas) ir i?siskleid?ianciame sara?e pasirinkite Open. Spustelekite mygtuka OK (Gerai). Perkelkite mokiniu darbu pavyzd?iu paveikslelius i skaidres apacia: Pasirinke View (Rodymas) -> Grid and Guides (Tinklelis ir kreipiamosios) ir spusteleje Display Grid on Screen (Rodyti tinkleli ekrane), galite ijungti tinkleli, pagal kuri galesite i?lygiuoti paveikslelius. U?pilde bei ikele reikiamus dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? bei rodykles ir jas i?naikinkite. ?ioje skaidreje iterpkite mokiniams parengta med?iaga, naudota apra?omose pamokose, pamoku cikle ar projekte. Tai gali buti u?duociu mokiniams ap?valga, med?iaga i? Interneto ar kitu ?altiniu, nurodymai meniniams projektams arba instrukcijos mokiniams, kaip redaguoti vieniems kitu projektus. Iterpkite keleta dokumentu ir patalpinkite juos skaidres apacioje ?kibirk?timis? pa?ymetose vietose. Ikele keleta dokumentu neu?mir?kite juos apibudinti vir?utineje skaidres dalyje esanciame tekste. Dokumentu gali buti daugiau, nei skaidreje pateikta ?kibirk?ciu?. Jei norite ikelti med?iaga: Turekite parengta med?iagos dokumenta. Meniu Insert (Iterpimas) pasirinkite Object? (Objektas...). Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite Create from File? (Kurti i? failo) ir spustelekite mygtuka Browse? (Nar?yti...). Suraskite norima iterpti faila ir spustelekite OK (Gerai). Pa?ymekite Display as icon (Rodyti kaip piktograma), spustelekite mygtuka Change Icon? (Keisti piktograma...) ir ira?ykite norima pavadinima. Pavadinimui nustatyti spustelekite mygtuka OK (Gerai), o po to vel spustelekite mygtuka OK (Gerai) failui iterpti. Iterpus faila, skaidreje pasirinke iterpto failo paveiksleli, Slide Show (Skaidriu demonstravimas) meniu pasirinkite Action Settings? (Veiksmo parametrai...). Pa?ymekite Object action: (Objekto veiksmas) ir i?siskleid?ianciame sara?e pasirinkite Open. Spustelekite mygtuka OK (Gerai). Perkelkite mokiniu darbu pavyzd?iu paveikslelius i skaidres apacia: Pasirinke View (Rodymas) -> Grid and Guides (Tinklelis ir kreipiamosios) ir spusteleje Display Grid on Screen (Rodyti tinkleli ekrane), galite ijungti tinkleli, pagal kuri galesite i?lygiuoti paveikslelius. U?pilde bei ikele reikiamus dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? bei rodykles ir jas i?naikinkite.

5. ?ioje skaidreje iterpkite vertinimo med?iaga, parengta ?iam projektui. Ar Jusu projektas atitinka valstybinius standartus? Vertinimo med?iagos iterpimui: Turekite parengta med?iagos dokumenta. Meniu Insert (Iterpimas) pasirinkite Object? (Objektas...). Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite Create from File? (Kurti i? failo) ir spustelekite mygtuka Browse? (Nar?yti...). Suraskite norima iterpti faila ir spustelekite OK (Gerai). Pa?ymekite Display as icon (Rodyti kaip piktograma), spustelekite mygtuka Change Icon? (Keisti piktograma...) ir ira?ykite norima pavadinima. Pavadinimui nustatyti spustelekite mygtuka OK (Gerai), o po to vel spustelekite mygtuka OK (Gerai) failui iterpti. Iterpus faila, skaidreje pasirinke iterpto failo paveiksleli, Slide Show (Skaidriu demonstravimas) meniu pasirinkite Action Settings? (Veiksmo parametrai...). Pa?ymekite Object action: (Objekto veiksmas) ir i?siskleid?ianciame sara?e pasirinkite Open. Spustelekite mygtuka OK (Gerai). Perkelkite mokiniu darbu pavyzd?iu paveikslelius i skaidres apacia: Pasirinke View (Rodymas) -> Grid and Guides (Tinklelis ir kreipiamosios) ir spusteleje Display Grid on Screen (Rodyti tinkleli ekrane), galite ijungti tinkleli, pagal kuri galesite i?lygiuoti paveikslelius. Apra?ykite, kokiu standartu siekete. Atvere dokumenta Standartu atitikimas. ?io dokumento pabaigoje nurodykite, kaip Jus sukonkretinate reikalavimus standartu pasiekimui. Dokumente rasite ir nuorodu i Interneto svetaines, kuriose galite rasti valstybines mokymo programas ir technologiju standartus. U?pilde bei ikele reikiamus dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? bei rodykles ir jas i?naikinkite. ?ioje skaidreje iterpkite vertinimo med?iaga, parengta ?iam projektui. Ar Jusu projektas atitinka valstybinius standartus? Vertinimo med?iagos iterpimui: Turekite parengta med?iagos dokumenta. Meniu Insert (Iterpimas) pasirinkite Object? (Objektas...). Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite Create from File? (Kurti i? failo) ir spustelekite mygtuka Browse? (Nar?yti...). Suraskite norima iterpti faila ir spustelekite OK (Gerai). Pa?ymekite Display as icon (Rodyti kaip piktograma), spustelekite mygtuka Change Icon? (Keisti piktograma...) ir ira?ykite norima pavadinima. Pavadinimui nustatyti spustelekite mygtuka OK (Gerai), o po to vel spustelekite mygtuka OK (Gerai) failui iterpti. Iterpus faila, skaidreje pasirinke iterpto failo paveiksleli, Slide Show (Skaidriu demonstravimas) meniu pasirinkite Action Settings? (Veiksmo parametrai...). Pa?ymekite Object action: (Objekto veiksmas) ir i?siskleid?ianciame sara?e pasirinkite Open. Spustelekite mygtuka OK (Gerai). Perkelkite mokiniu darbu pavyzd?iu paveikslelius i skaidres apacia: Pasirinke View (Rodymas) -> Grid and Guides (Tinklelis ir kreipiamosios) ir spusteleje Display Grid on Screen (Rodyti tinkleli ekrane), galite ijungti tinkleli, pagal kuri galesite i?lygiuoti paveikslelius. Apra?ykite, kokiu standartu siekete. Atvere dokumenta Standartu atitikimas. ?io dokumento pabaigoje nurodykite, kaip Jus sukonkretinate reikalavimus standartu pasiekimui. Dokumente rasite ir nuorodu i Interneto svetaines, kuriose galite rasti valstybines mokymo programas ir technologiju standartus. U?pilde bei ikele reikiamus dokumentus pa?ymekite ?kibirk?tis? bei rodykles ir jas i?naikinkite.

6. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti ?Virtualia kelione klaseje?, su?inosite atidare ir perskaite visus ?ioje skaidreje iterptus Word dokumentus. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti ?Virtualia kelione klaseje?, su?inosite atidare ir perskaite visus ?ioje skaidreje iterptus Word dokumentus.

7. Kad su?inotumete, kaip padeti savo darbuotojams kurti ?virtualias keliones klaseje?, atidarykite ir perskaitykite visus skaidres apacioje iterptus Word dokumentus, tai padaryti galite dukart spragteledami ant paveiksleliu.Kad su?inotumete, kaip padeti savo darbuotojams kurti ?virtualias keliones klaseje?, atidarykite ir perskaitykite visus skaidres apacioje iterptus Word dokumentus, tai padaryti galite dukart spragteledami ant paveiksleliu.

8. Pasinaudodami ?iais i?tekliais galite daugiau su?inoti ir gauti pagalbos panaudojant Microsoft Office programine iranga, o taip pat rasti kitos informacijos praversiancios kuriant savo virtualia kelione klaseje bei taikant informacines technologijas ugdyme. Pasinaudodami ?iais i?tekliais galite daugiau su?inoti ir gauti pagalbos panaudojant Microsoft Office programine iranga, o taip pat rasti kitos informacijos praversiancios kuriant savo virtualia kelione klaseje bei taikant informacines technologijas ugdyme.

9. Kaip naudotis ?virtualia kelione?? Perskaitykite ap?valgine informacija ?iame puslapyje. Spustelekite nuoroda Mokytojo veiklos planavimas, kad su?inotumete daugiau apie pristatoma pamoka, pamoku cikla ar projekta. Dokumentuose rasite informacija apie turini ir veiklos planavima bei klases vaizdus. Spustelekite nuoroda Darbu pavyzd?iai ir atsiliepimai, kad susipa?intumete su mokiniu darbu pavyzd?iais, o taip pat mokytojo ir mokiniu atsiliepimais apie pamoka, pamoku cikla ar projekta. Spustelekite nuoroda Mokymo med?iaga, kad su?inotumete, kokias priemones bei med?iaga mokytojai panaudojo pristatomoje pamokoje, pamoku cikle ar projekte. Spustelekite nuoroda Vertinimas ir standartai, kad pamatytumete, kaip pristatoma pamoka, pamoku ciklas ar projektas atitinka mokymosi standartus. Spustelekite Vadovu nuorodas, kad gautumete patarimu, kaip panaudoti ?ia ?virtualia kelione? savo pamokos, pamoku ciklo ar projekto planavimui ir igyvendinimui. U?verti


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro