Komín v běhu času - PowerPoint PPT Presentation

Kom n v b hu asu
Download
1 / 28

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komín v běhu času. Ing Jan Mareček. Pravěk.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Komín v běhu času

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kom n v b hu asu

Komín v běhu času

Ing Jan Mareček


Prav k

Pravěk

 • Doba kamenná vyznává pro lidská obydlí otevřená ohniště ale brzy se pravěký člověk naučil vypalovat první keramické nádoby v pecích, kde již docházelo k určitému řízení spalování dřeva, používání komínového tahu pro docílení odpovídající teploty pro vypálení keramiky a roztavení kovů .


Keramick pec

Keramická pec


Starov k

Starověk

 • Dovedl k dokonalosti vytápění pomocí otevřených krbů. Vitruvius uvádí, že na začátku vytápění se nechá oheň vzplanout a kouř je odveden v otvoru ve střeše a jak přestane kouřit klapka ve střeše se uzavře aby mohl oheň žhnout a tak vytvářet příjemné prostředí pro rozpravy shromážděné společnosti.


Starov k rozv jel i jin formy vyt p n

Starověk rozvíjel i jiné formy vytápění

 • Římské lázně 1

  • Římané si osvojili odkaz starších civilizací při vysoušení kamenných staveb, znali působení omamných kouřových clon při věštbách v Delfách a poznali dobrodiní teplých lázní. Pro tak schopný národ nebyl problém použít těchto znalostí při výstavbě dokonalých lázní ve svých kamenných palácích s bohatými mozaikovými podlahami.


Dispozice caracalov ch l zn

Dispozice Caracalových lázní


Pohled na sou asn stav

Pohled na současný stav


Dispozice diokleci nov ch l zn

Dispozice Diokleciánových lázní


Pohled na komplex diokleci nov ch l zn

Pohled na komplex Diokleciánových lázní


Pompeje dispozice mal ch l zn

Pompeje – dispozice Malých lázní


Pohled na n dvo l zn

Pohled na nádvoří lázní


Interi r tepl ch l zn s baz nem

Interiér teplých lázní s bazénem


Technick z zem kotelna

Technické zázemí „kotelna“


Msk l zn 2

Římské lázně 2

 • Římské lázně měly dvojitou podlahu, dvojité stěny a klenbu s prostorem pro přívod a odvod vlhkosti a teplého vzduchu .

 • Je důvodné podezření, že přes teplé dny využívali k ohřívání kamenných stěn teplého vzduchu nahřátého nad střechou ochozů a ve večerní čas udržovali teplotu vytápěním pod podlahou lázní.


Vyt p n prostor pod podlahou

„Vytápěný“ prostor pod podlahou


Obklad st n s mezerou pro odvod tepl ho vzduchu

Obklad stěn s mezerou pro odvod teplého vzduchu


Sb rn kan lek v t lese klenby

Sběrný kanálek v tělese klenby


Msk l zn 3

Římské lázně 3.

 • Římské lázně měly studené, teplé a horké lázně, které byly propojeny a protékala v nich voda. Tak bychom mohli uvést, že se jednalo o první kondenzační topný systém. Spaliny z dřevěného paliva i v těchto dobách měly vysoký obsah vody, a nádoby na ohřívání vody z kovových plátů byly z jedné strany ochlazovány přitékající vodou a z druhé strany docházelo k jejich ohřívání teplými spalinami a vývojem skupenského tepla při přeměně páry ve vodu.


Schema topn ho syst mu podle archeolog

Schema topného systému podle archeologů


Simulace topn ho syst mu

Simulace topného systému

 • Pokud bychom chtěli dnes využít všech možností předkládaného sytému Hypokaustus rozdělili bychom celou pochod na 4 faáze.

 • 1. FÁZE – VYSOUŠENÍ

 • 2. FÁZE – OHŘÍVÁNÍ VENKOVNÍM TEPLÝM VZDUCHEM

 • 3. FÁZE ZATÁPĚNÍ – „VYSUŠOVÁNÍ DŘEVA“

 • 4. FÁZE VYTÁPĚNÍ – „ DŘEVĚNÝM PLYNEM“


P n ez hork mi l zn mi

Příčný řez horkými lázněmi


Vysou en

Vysoušení


Oh v n tepl m vzduchem z exteri ru

Ohřívání teplým vzduchem z exteriéru


Zat p n

Zatápění


Vyt p n l zn plynem z d eva

Vytápění lázní plynem z dřeva


Msk l zn 4

Římské lázně 4

 • Přes tak dokonalé systémy jsme nenašli naše známé komíny. Bylo to asi tím, že uvedené systémy byly především založeny na akumulační schopnosti kamenných stěn, které byly vyhřívány pomocí kanálků přivádějící teplý vzduch z osluněné jižní a západní strany a odvádějící vlhký vzduch na neosluněnou stranu. Přitápění dřevem pak bylo jen pomocným článkem pro večerní hodiny a chladné dny.


Rodinn l zn z provincie

Rodinné lázně z provincie


Msk l zn 5

Římské lázně 5

 • Komínky jak je známe by byly v teplých dnech rozžhaveny jižním sluncem a jejich základní funkce, odvádění teplých spalin do chladnějších prostor,mohla být v podmínkách středomoří pochybná. Navíc by takové konstrukce nezapadaly do architektury paláců.

 • Takový odvod spalin na chladnou neosluněnou stranu budovy (ne jak se traduje pod střechu paláce) vítězí po celou dobu starověku a bohatě je využíván i v další historické době středověku. Princip odvádění spalin se zachovává v náznacích do dnešních dnů. Větší část italských okrasných komínků má tvar malé stříšky pod níž se přivádí spaliny.


 • Login