Esma idrizbegovic verl kare
Download
1 / 28

Esma Idrizbegovic överläkare - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Tinnitus. Esma Idrizbegovic överläkare. Hörsel- och Balanskliniken. En upplevelse av ljud utan att det finns en yttre källa Ett ljud i öronen eller i huvudet; ringande, brummande, hummande, tjutande ljud etc Även ljud från kroppen förekommer t.ex. pulsslag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Esma Idrizbegovic överläkare ' - trilby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esma idrizbegovic verl kare

Tinnitus

Esma Idrizbegovic

överläkare

Hörsel- och Balanskliniken


En upplevelse av ljud utan att det finns en yttre källa

Ett ljud i öronen eller i huvudet;

ringande, brummande, hummande, tjutande ljud etc

Även ljud från kroppen förekommer t.ex. pulsslag

Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom

Lindrig tinnitus mycket vanlig, svag tinnitus är ett normalt fenomen!

Vad är Tinnitus?

2 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


I det ena eller båda öronen

Hörs inne i huvudet

Förekomst

Tinnitus - lokalisation

Förekommer även hos barn och ungdomar

3 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Orsaker/faktorer

Störningar i hörsel-

systemet

Muskulära spänningar

Skador i rygg/nacke

Bettproblem

Stress, ångest, oro, depression

4 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Mellanörat(ca 5% Henry at al., 2005)Innerörat- Buller (Mrena et al., 2007, 18-22% Henry et al., 2005)

- Åldersrelaterad hörselnedsättning(presbyacusis)

Plötslig hörselnedsättning / trauma

Meniere's sjukdom

Gifter / läkemedel(salicylates, aminoglycoside antibiotics, quinine or cisplatin, König et al., 2006)

Tinnitus p.g.a. skador i det perifera hörselsystemet

5 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Tinnitus och normal hörsel

 • Små skador i hörselsnäckan (Lindblad, 2007)

 • Minskad effektivitet i de centrala hörselnervbanorna

 • Personer med normal tonaudiogram kan ha icke-hörselrelaterad orsak till tinnitus

6 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

6 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Centrala hörselsnervsystemet

Tinnitus – centrala hörselnervsystemet

7 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Tinnitus och somatisk modulation

 • Förbindelser

 • mellan nervbanor i

 • hörselsystemet

 • och från

 • ansiktsmuskler/käkleder

8 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Förbindelser mellan de olika nervbanorna ihörsel-, känslosystemetoch detautonoma nervsystemet(som styr hjärta, andning mm)

Plasticiteteni CNS

Neurofysiologisk modell (Jastreboff, 1990; Jastreboff and Hazell 1993)

Hjärnan reagerar vid signaler som kan innebära hot / fara

9 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

9 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Medicinsk beskrivning – teoretisk grund

vilken kan leda till perception av tinnitus

T

 • Uppkomst av förändrade signaIer i det perifera hörselsystemet kan resultera i

 • obalans i det centrala hörselsystemet och även i andra icke auditiva system(emotionella & autonoma system)

 • i hjärnan upptäcks en förändrad aktivitet

10 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


TINNITUS VÅRDPROGRAM

 • Avsett för

 • personal på kliniken

 • remittenter

 • patienter m.fl.

12 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

12 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


TINNITUS VÅRDPROGRAM

 • Målsättning

 • skapa gemensamma riktlinjer inom kliniken för utredning och behandling

 • ge en samlad information om tinnitus, orsaker och behandlingsalternativ inom kliniken

 • ge tydliga riktlinjer till remittenter

 • minska väntetider

 • tidigt ta reda på patientens besvär av tinnitus via frågeformulär samt genom dessa ge möjlighet till uppföljning

 • sprida kunskap

13 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Utredning / diagnostik

 • Läkarmottagning, medicinsk och audiologisk utredning

 • på Enheten för Diagnostik, Solna och Huddinge

 • Audionommottagning för vuxna personer med tinnitus

14 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Vilka patienter skall till

tinnitus – läkarmottagning?

 • Remisser gällande

 • ensidigtinnitus

 • assymetriskhörselnedsättning och tinnitus

 • akut bullertraumamed tinnitus

 • sudden deafnessmed tinnitus

 • alla ungdomarupp till 20 år

 • där det på remissen anges att personen harmycket svår tinnitus

15 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

15 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Riktlinjer till remittenter

 • Tidigare sjukdomar: öronsjukdomar och andra sjukdomar

 • Tidigare kontaktmed sjukvård/annan vårdgivare för tinnitus och eventuell behandling

 • Aktuella mediciner

 • Pågående behandlingskontakter(exempelvis psykiater, psykolog, sjukgymnast)

 • Eventuella audiogrambifogas

 • Trumhinnestatus

 • Debut av tinnitus: akut eller successivt insättande

 • Lokalisation: ensidig (hö/vä), dubbelsidig, i hela huvudet osv.

 • Duration

 • Kontinuerlig/intermittent

 • Besvärsgrad avseende- sömn och koncentration- ev. påverkan på dagliga livet / livssituation

16 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

16 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Utredning / diagnostik

Grundlig anamnes: tinnitusdebut, karaktär, lokalisation, ev. hörselproblem, bullerexp., ljudkänslighet, ev. problem med sömn, koncentration, käkleder, bett, psyk., övriga sjd, mediciner, o.s.v.

Öron och halsstatus

Hörselutredning: Ton- och talaudiometri; Obehagsnivå för toner; Impedans- och

Hjärnstamsaudiometri v.b.

Undersökning av bett- och/eller käkledsproblem

Ev. auskultation av halskärl

Blodprov (vid behov)Blodlipider, thyreoidea, etc.

Radiologiskutredning:MR-hjärna, DT

17 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Frågeformulär för vuxna

Syfte

 • att ta reda på individens

 • upplevelseavbesvär

 • att utvärdera effekt av

 • behandling

- BAS

- Tinnitus Handicap Inventory(THI) (Newman et al., 1996)

- HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) vid behov (Zigmond and Snaith, 1983)

18 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Frågeformulär BAS

19 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Frågeformulär THI

 • THI : max 100

 • Besvärsgrad:

 • 38 Lindrig

 • 39-56 Måttlig

 • 57-100 Svår

4

2

0

20Tinnitus vårdprogram, Hörsel- och Balanskliniken

20 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Frågeformulär HADS

 • Ångest:

 • 0-6 Ingen besvärande ångest

 • 7-10 Mild till måttlig ångest

 • 10 Förekomst av ev. ångest-

 • störning

 • Depression:

 • 0-6 Ej deprimerad

 • 7-10 Nedstämdhet

 • >10 Risk för depressionsstillstånd

 • som kan kräva läkarbehandling

21Tinnitus vårdprogram, Hörsel- och Balanskliniken

21 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Tinnitus - Sammanfattning

 • ett symptom

 • viktigt att identifiera/utreda orsaker och faktorer som påverkar

  besvär av tinnitus

 • ge information/kunskaper

 • ge aldrig negativ rådgivning!

 • avmystifiera tinnitus

22 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Tinnitus
TINNITUS

 • - blir oftast bättre med tiden!

 • Hjärnan slutar reagera på upprepade stimuli

 • =

 • HABITUERING

23 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Multidisciplinärt omhändertagande

Distriktsläkare

Kunskap

och

information

24 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


TACK!

FRÅGOR?


Tinnitus ofta ger husl karen f rsta hj lpen
TINNITUS – ofta ger husläkaren första hjälpen…

 • ” Kropp och själ hänger ihop.

 • I stället för tårar värker ryggen, snurrar huvudet, susar öronen.”

 • Ur Kryheten 4/2001

 • Eva Åstrand, Husläkare i Åkersberga

26 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Utredning vid enheten f r diagnostik
Utredning vid Enheten för Diagnostik

 • Många söker hjälp!

 • LÄKARMOTTAGNING för de flesta personer med tinnitus (alla barn och ungdomar)

 • AUDIONOMMOTTAGNING (NYTT!) vid känd tinnitus och känd hörselnedsättning

 • Utredning sker genom hörseltester, anamnes och frågeformulär (NYTT!), där personen får beskriva sin besvärsgrad av tinnitus. Information ges. Ev. remittering vidare.

27 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Två former:

1) Subjektiv tinnitus-ljud som bara kan höras av individen själv - ‘fantom’ ljud

2) Objektiv tinnitus-ett ljud som kan höras utanför huvudet

28 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

28 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Tinnitus - konsekvenser

Aktivitet 

Delaktighet 

Arbetskapacitet 

Kommunikation 

Koncentration 

Sömn 

Trötthet

Sociala kontakter 

Livskvalite´

Tinnitus - konsekvenser

29 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset