Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 60

Thứ Ba Tuần thứ 10 Mùa Thường Niên 2014-06-10 PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thứ Ba Tuần thứ 10 Mùa Thường Niên 2014-06-10. M Ù A T H Ư Ờ N G N I Ê N. Lễ Phục. 1. CA NHẬP LỄ Tv 26, 1-2

Download Presentation

Thứ Ba Tuần thứ 10 Mùa Thường Niên 2014-06-10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Th BaTun th 10 Ma Thng Nin2014-06-10

M

A

T

H

N

G

N

I

N

L Phc

1


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

CA NHP L

Tv 26, 1-2

Cha l ngun nh sng v n cu ca con, con cn s ngi no? Cha l thnh ly bo v i con, con khip g ai na? Chnh bn th ch, bn lm kh con phi lo o t nho.

2


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

NGHI THC U L

Lm: Nhn danh Cha, v Con v Thnh Thn.

C: A-men.

Lm: Nguyn xin n sng c Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu ca Cha Cha v n thng hip ca Cha Thnh Thn cng tt c anh ch em.

Hoc: Cha cng anh ch em

C: V cng cha.

3


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Lm: Anh (ch) em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh.

4


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

C: Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh (ch) em: ti phm ti nhiu trong t tng, li ni, vic lm, v nhng iu thiu st.

Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng. V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc Thin Thn, cc Thnh v anh (ch) em, khn cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta.

5


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i.

C: A-men.

6


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

7


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

LI NGUYN NHP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, Cha l ngun pht sinh mi iu thin ho, xin p li con ci ni van m soi sng cho bit nhng g l chnh ng, v gip chng con sc thi hnh.

8


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Chng con cu xin nh c Gi-su Ki-t Con Cha, l Thin Cha v l Cha chng con, Ngi hng sng v hin tr cng Cha, hip nht vi Cha Thnh Thn n mun thu mun i.

C:A-men.

9


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

BI C I

1 V 17, 7-16

Trch sch Cc Vua quyn th nht.

Trong nhng ngy y, ging sui ni lia n nu cn, v trong x khng ma. By gi Thin Cha phn cng lia rng: "Hy chi dy, i Sarephta thuc min Sion v li :

10


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ta truyn cho mt qu ph nui dng ngi". ng lin ln ng i Sarephta. Khi ng n trc ca thnh, ng thy mt qu ph ang lm ci; ng gi b v ni vi b rng: "Xin em cho ti mt t nc trong bnh ti ung". ng lc b i ly nc, ng gi li m ni:

11


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

"Xin cng mang cho ti mt ming bnh". B tha: "C Cha l Thin Cha hng sng chng gim: Ti khng c sn bnh, ti ch cn mt nm bt trong h vi mt t du trong bnh. Ny y ti lm vi que ci v nu cho ti v con trai ti n, ri cht thi". lia tr li b rng: "B ng lo, c i v lm nh b ni.

12


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Nhng, vi cht bt y, trc ht hy lm cho ti mt ci bnh nh, em ra y cho ti, sau hy lm cho b v con trai b. V Cha l Thin Cha Israel truyn rng: "H bt s khng cn v bnh du s khng vi i, cho n ngy Cha cho ma xung trn mt t". B i lm theo li ng lia;

13


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

chnh ng v b cng c nh u n; t ngy , h bt khng cn v bnh du khng vi, nh li Cha dng lia m phn.

l li Cha.

C:T n Cha.

14


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

p Ca

Tv 4, 2-3. 4-5. 7-8

p:Ly Cha, xin chiu sng thin nhan Cha trn mnh chng con (c. 7b).

15


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

1) Khi con cu, nguyn Cha nghe, ly Cha cng bnh ca con, Cha gii thot con trong cn khn kh, nguyn xt thng v nghe ting con cu. Ngi quyn th, cc ng cng lng ti bao gi na? Ti sao say m b ph hoa v kim chuyn sai ngoa? - p.

16


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

p:Ly Cha, xin chiu sng thin nhan Cha trn mnh chng con (c. 7b).

17


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

2) Nn bit rng Cha bit i thnh nhn Ngi, Cha s nghe ti khi ti cu khn Cha. Hy run ln v thi phm ti, hy hi tm ngh li trn ging nm, v hy lng thinh.

p:Ly Cha, xin chiu sng thin nhan Cha trn mnh chng con.

18


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

3) Nhiu ngi ni: "Ai ch cho ta thy iu thin ho?" Ly Cha, xin chiu sng thin nhan Cha trn mnh chng con. Cha gieo vo lng con nim vui, vui hn ti kia khi chng trn y la ru.

p:Ly Cha, xin chiu sng thin nhan Cha trn mnh chng con.

19


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

TUNG H TIN MNG

Ga 8, 12

Ha-l-luia, Ha-l-lui-a - Cha phn: "Ta l s sng th gian, ai theo Ta, s c nh sng ban s sng". - Ha-l-lui-a.

20


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

PHC M:

Mt 5, 13-16

Lm: Cha cng anh ch em.

C: V cng Cha.

Lm: Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Mt-thu.

C: Ly Cha, vinh danh Cha.

21


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Khi y, Cha Gisu phn cng cc mn rng: "Cc con l mui t. Nu mui lt, ngi ta bit ly g m p cho mn li? Mui khng cn x dng vo vic chi na, ch cn nm ra ngoi cho ngi ta ch p ln n. Cc con l s sng th gian. Mt thnh ph xy dng trn ni, khng th che giu c.

22


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

V ngi ta cng khng thp n ri di y thng, nhng t n trn gi n, hu soi sng cho mi ngi trong nh. S sng ca cc con cng phi chiu gii ra trc mt thin h, h xem thy nhng vic lnh ca cc con m ngi khen Cha cc con trn tri".

23


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

l li Cha.

C: Ly Cha Ki-t, ngi khen Cha.

24


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

PHNG V THNH TH

Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con bnh ny l hoa mu rung t v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn bnh trng sinh cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

CT: Nh du ch nc ha ru ny, xin cho chng con c tham d vo thn tnh ca ng oi thng thng phn nhn tnh ca chng con.

25


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con ru ny

l sn phm t cy nho v cng lao ca con ngi,

chng con dng ln Cha

tr nn ca ung thing ling cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

26


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

t chn thnh ln khn thnh

Ly Cha l Thin Cha, xin thng nhn chng con ang ht lng khim nhng thng hi, v xin cho hy l chng con dng trc Tn Nhan hm nay c p lng Cha.

Linh mc ra tay

Ly Cha, xin ra con sch ht li lm, ti con phm, xin Ngi thanh ty.

27


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Anh ch em hy cu nguyn

hy l ca ti cng l ca anh ch em c Thin Cha l Cha ton nng chp nhn.

C: Xin Cha nhn hy l bi tay cha, ca tng tn vinh danh Cha, v mu ch cho chng ta cng ton th Hi Thnh Ngi.

28


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

LI NGUYN TIN L

Ly Cha chng con dng tin l vt ny, t lng thn phc suy tn; ci xin Cha vui lng chp nhn v cho chng con c thm lng mn Cha.

29


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Chng con cu xin nh c Ki-t, Cha chng con.

C:A-men.

30


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

- Cha cng anh ch em

- V cng cha

- Hy nng tm hn ln

- Chng con ang hng v Cha

- Hy t n Cha l Thin Cha chng ta

- Tht l chnh ng

31


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

  • Li Tin Tng chung I

  • Ly Cha l Cha ch thnh, l Thin Cha ton nng hng hu, chng con t n Cha mi ni mi lc, nh c Ki-t, Cha chng con, tht l chnh ng, phi o v sinh n cu cho chng con.

  • Trong Ngi, Cha mun canh tn tt c mi s v cho ht thy chng con c thng phn s sung mn ca Ngi.


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Bi v, tuy vn l Thin Cha, Ngi t b mnh i, v nh Mu Ngi ra trn thp gi, Ngi ha gii mun loi. Bi , Ngi c suy tn trn ht mi loi, v tr nn cn nguyn cu i i cho tt c nhng ai vng phc Ngi.

33


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

V th, cng vi cc Thin thn v tng lnh thin thn, cc B thn v Qun thn, cng ton th o binh thin quc, chng con khng ngng ht bi ca chc tng vinh quang Cha rng:

Thnh! Thnh! Thnh!...

34


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Thnh! Thnh! Thnh!

Cha l Thin Cha cc o binh. Tri t y vinh quang Cha. Hoan h Cha trn cc tng tri.

Chc tng ng ng n nhn danh Cha.

Hoan h Cha trn cc tng tri.

35


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

KINH T N II

Ly Cha, Cha tht l ng Thnh, l ngun mi s thnh thin. V th, chng con ni xin Cha dng n Thnh Thn Cha thnh ha nhng ca l ny, tr nn cho chng con

+ Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con.

36


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Khi t nguyn np mnh chu kh hnh, Ngi cm ly bnh, t n, b ra v trao cho cc mn m ni:

Tt c cc con hy nhn ly m n:

V ny l Mnh Thy,

s b np v cc con.

37


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Cng mt th thc y, sau ba n ti, Ngi cm ly chn, cng t n, trao cho cc mn m ni: Tt c cc con hy nhn ly m ung:

V ny l chn Mu Thy,

Mu giao c mi v vnh cu, s ra cho cc con v nhiu ngi c tha ti. Cc con hy lm vic ny m nh n Thy.

38


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ch t: y l mu nhim c tin.

C: Ly Cha, chng con loan truyn Cha chu cht,

v tuyn xng Cha sng li, cho ti khi Cha n.


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

V vy, ly Cha, khi knh nh Con Cha chu cht v sng li, chng con dng ln Cha bnh trng sinh v chn cu t n Cha, v Cha thng cho chng con c xng ng hu cn trc Tn Nhan v phng s Cha.

40


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Chng con tha thit ni xin Cha cho chng con khi thng phn Mnh v Mu c Kit, c quy t nn mt nh Cha Thnh Thn.

41


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Cha,

xin nh n Hi Thnh Cha lan rng khp hon cu,

kin ton Hi Thnh trong c mn, cng vi c Gio Hong (T...),

c Gim Mc (T) chng con v ton th hng gio s.

42


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Xin nh n ti t Cha l

(N)

m (hm nay) Cha gi ra khi i ny v vi Cha.

Xin ban cho k cht nh Con Cha, th cng c sng li nh Ngi.

43


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Xin Cha cng nh n anh ch em chng con ang an ngh trong nim hy vng sng li, v mi ngi, c bit cc bc t tin, ng b, cha m v thn bng quyn thuc chng con ly trn trong tnh thng ca Cha. Xin cho ht thy c vo hng nh sng tn nhan Cha.

Chng con ni xin Cha thng xt tt c chng con,

44


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

cho chng con c ng hng s sng i i, cng vi c Trinh N Maria, M Thin Cha, thnh Giu-se, Bn trm nm c Trinh N, cc Thnh Tng (cc thnh TVN) v ton th cc thnh, sng p lng Cha qua mi thi i, v cng vi cc Ngi, chng con c ca ngi v tn vinh Cha, nh c Gisu Kit, Con Cha.

45


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Chnh nh Ngi, vi Ngi v trong Ngi,

M mi danh d v vinh quang u qui v Cha

L Cha ton nng,

trong s hp nht ca Cha Thnh Thn n mun i.

C: A-men.

46


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

NGHI THC HIP L

Ch t: Vng lnh Cha Cu Th, v theo th thc Ngi dy, chng ta dm nguyn rng:

47


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Cha chng con trn tri,

chng con nguyn danh Cha c sng, Nc Cha tr n, Cha th hin di t cng nh trn tri.

Xin Cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy,/ v tha n chng con / nh chng con cng tha k c n chng con;

xin ch chng con sa chc cm d,/ nhng cu chng con cho khi s d.

48


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Cha, xin cu chng con khi mi s d,

xin oi thng

cho nhng ngy chng con ang sng c bnh an.

Nh Cha rng lng thng cu gip,

Chng con s lun lun thot khi ti li v c an ton khi mi bin lon,

49


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

ang khi chng con mong i nim hy vng hng phc, v ngy tr li ca Cha Gisu Kit, ng Cu chng con.

C: V vng quyn, uy lc v vinh quang l ca Cha n mun i.

50


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Cha Gisu Kit, Cha ni vi cc Tng rng: "Thy li bnh an cho cc con, Thy ban bnh an ca Thy cho cc con". Xin ng chp ti chng con, nhng xin nhn n c tin ca Hi Thnh Cha; xin oi thng ban cho Hi Thnh c bnh an v hp nht theo thnh Cha.

Cha hng sng v hin tr mun i. C: A-men.

51


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Lm: Bnh an ca Cha hng cng anh ch em.

C: V cng cha.

Lm: Anh ch em hy chc bnh an cho nhau.

CT: Xin cho vic ha Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con m chng con sp lnh nhn em li cho chng con s sng mun i.

52


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin ban bnh an cho chng con.

53


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ch t chp tay c thm:

Ly Cha Gisu Kit, Con Thin Cha hng sng, bi thnh Cha Cha v nh s hp tc ca Cha Thnh Thn, Cha cht ban cho th gian c sng, xin dng Mnh v Mu Thnh Cha y cu con khi mi ti li v mi s d; xin cho con hng tun gi gii rn Cha, v ng con la xa Cha bao gi.

Hay l:

Ly Cha Gisu Kit, con sp rc Mnh v Mu Thnh Cha, xin ng con v th m b xt x v lun pht, nhng nh lng Cha nhn t, xin che ch v cu cha hn xc con.

54


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ly Cha, con chng ng Cha ng vo nh con, nhng xin Cha phn mt li, th linh hn con s lnh mnh.

y Chin Thin Cha, y ng xa ti trn gian, phc cho ai c mi n d tic Chin Thin Cha.

55


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Ch t rc Mnh Thnhc thm

Xin Mnh Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Ch t rc MuThnh

Xin Mu Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Trong lc trng chn

LM: Ly Cha, ming chng con va rc Mnh v Mu Cha, xin cho chng con tip nhn vi tm hn trong sch, v xin cho n hu i ny tr nn linh dc cho chng con c sng mun i.

56


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

CA HIP L

Tv 17, 3

Ly Cha l ni , l thnh ly bo v, l ng gii thot con, ly Thin Cha con th, chnh Ngi ph h con.

57


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

LI NGUYN HIP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, xin dng n thing ca b tch ny cha lnh v b dng chng con, cho chng con thot khi mi khuynh hng xu v bc i vng vng trn con ng thnh thin.

58


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

Chng con cu xin nh c Ki-t Cha chng con.

C:A-men.

59


Th ba tu n th 10 m a th ng ni n 2014 06 10

NGHI THC KT L

Lm: Cha cng anh (ch) em

C: V cng cha.

Lm: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C A-men.

Lm: L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

60


  • Login