Räddningstjänsterna i Västmanland - PowerPoint PPT Presentation

R ddningstj nsterna i v stmanland
Download
1 / 13

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Räddningstjänsterna i Västmanland. Organisation. 11 kommuner 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj 23 brandstationer Kommunal förvaltning Räddningstjänstlagen Räddningstjänstplan. Organisation Räddningstjänstlagen, räddningstjänstplanen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Räddningstjänsterna i Västmanland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R ddningstj nsterna i v stmanland

Räddningstjänsterna i Västmanland

Håkan Fehne


Organisation

Organisation

 • 11 kommuner

 • 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj

 • 23 brandstationer

 • Kommunal förvaltning

 • Räddningstjänstlagen

 • Räddningstjänstplan

Håkan Fehne


Organisation r ddningstj nstlagen r ddningstj nstplanen

OrganisationRäddningstjänstlagen, räddningstjänstplanen

 • ”Olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller på miljön.”

 • Räddningstjänstplan, hur är rtj organiserad i kommunen.

 • Förebyggande åtgärder mot brand

Håkan Fehne


112 sos alarm

112 - SOS Alarm

 • Larmcentral som larmar ut Rtj

 • Larmar ut och dirigerar ambulanser

 • Vidarekopplar, förmedlar till andra organ som larmas via 112

 • Handhar diverse övriga larm

Håkan Fehne


Kartst d

Papperskartor

Gröna Kartan

Tätortskartor

Ev. Ekonomiska kartan

Sjökort

Kartstöd

Håkan Fehne


Kartst d1

Kartstöd

 • Digitala kartor

  • SOS kartstöd med karta där händelse och enheter (ambulanser) syns.

  • Rtj i länet, mycket begränsad omfattning

  • Rtj Västerås

   • ArcView

    • Effektanalys

    • Insatstider

    • LUPP

     • Ledning och uppföljning av räddningsinsatser, karta i AEP-format

Håkan Fehne


Kartst d2

Riskanalyser i samhällsplaneringen

Framtid

Blå kartan digitalt

Fastighetsregistret

Adressregistret

Befolkning och befolkningsstruktur kopplat till ”noder”

Kartstöd

Håkan Fehne


Exempel

Exempel

Håkan Fehne


Exempel1

Exempel

Håkan Fehne


Exempel2

Exempel

Håkan Fehne


Exempel3

Exempel

Håkan Fehne


Exempel4

Exempel

Håkan Fehne


Exempel5

Exempel

Håkan Fehne


 • Login