Ispitivanje mosnih dizalica - PowerPoint PPT Presentation

Ispitivanje mosnih dizalica
Download
1 / 30

 • 274 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UNIVERZITET U ZENICI MAŠINSKI FAKULET. Ispitivanje mosnih dizalica. OSNOVE I PRIMJERI. Zašto?. Ispitivanje se prvenstveno vrši kako bi se spriječio prijevremeni i nagli otkaz Sigurnost radnika i zaštita opreme Pravna odgovornost u slučaju povrede Smanjenje eventualnih troškova.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ispitivanje mosnih dizalica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ispitivanje mosnih dizalica

UNIVERZITET U ZENICI

MAŠINSKI FAKULET

Ispitivanjemosnihdizalica

OSNOVE I PRIMJERI


Za to

Zašto?

 • Ispitivanje se prvenstveno vrši kako bi se spriječio prijevremeni i nagli otkaz

 • Sigurnost radnika i zaštita opreme

 • Pravna odgovornost u slučaju povrede

 • Smanjenje eventualnih troškova


Ispitivanje mosnih dizalica

 • U BiH, polaznu tačku predstavlja PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE (SL br. 65/91), koji daje detaljne upute vezane za izradu,montažu i isptivanje dizalica, te je zakonski obavezno poštovanje svih članaka

 • Članak 125. Intervali pregleda i ispitivanja

  Prije puštanja u rad dizalica, njezini dijelovi i oprema podliježu pregledima i ispitivanjima (prvi pregled i ispitivanje), a i pregledima i ispitivanjima u određenim vremenskim intervalima te izvanrednim pregledima i ispitivanjima

  Pregledi i ispitivanja u određenim vremenskim intervalima jesu: dnevni, sedmični, mjesečni, godišnji i generalni/periodični

 • Dnevni i sedmični pregledi-rutinska provjera

  Obraća se pažnja na dijelove koji su bitni za rad i sigurnost same dizalice i radnika, kao što je pregled vozne staze (da li je slobodna), električne, hidraulične i pneumatske instalacije, ispravnost kočnica,...

 • Prvi/periodični pregled i ispitivanje (Članak 135.)

  Sastoje se iz detaljnog pregleda svih uređaja, opreme i dijelova, nosive konstrukcije i dizalične staze, ispitivanja svih električnih i sigurnosnih uređaja, ispitivanja svih mehanizama dizalice pri radu bez i sa opterećenjem (statičko i dinamičko ispitivanje), provjere stabilnosti, mjerenja naprezanja, brzine i ugiba konstrukcije,...


Postupak ispitivanja sastavni elementi

Postupak ispitivanja-sastavni elementi

 • Različita ispitivanja ovisno o tome koji dio se ispituje

  Vizualno ispitivanje

  Ultrazvučno ispitivanje

  Mjerni senzori:

  -Davači sile

  -Davači ubrzanja

  -Davači pomjeranja

  -Mjerne trake…


Pripreme dobra priprema brzo i kvalitetno ispitivanje

Pripreme-dobra priprema=brzo i kvalitetno ispitivanje

 • MJERE SIGURNOSTI:

  - zaštitna oprema

  - svi radnici moraju biti obaviješteni o provođenju ispitivanja

  - ukoliko se u hali nalazi više dizalica koje rade u vrijeme ispitivanja, mora se osigurati dovoljan prostor za ispitivanje i osigurati da neće doći do sudara

  - osim ukoliko nije nužno, trebaju se isključiti svi dovodi električne energije; u suprotnom se mora obavijestiti osoblje da je napajanje uključeno

  - dizalica bi se trebala izdvojiti na dobro osvijetljeno, prozračno i prostrano mjesto , ukoliko je to moguće

  -u teškim uslovima rada (visoke temperature, zagrijana konstrukcija, teško za disati,..) preporučuje se rad uvečer ili rano ujutro, kada su temperature manje, ili kada je vrijeme lošije, tj hladnije.


I enje povr ina

Čišćenje površina

 • Površine onečišćene usljed uslova rada zahtijevaju posebnu pripremu i čišćenje

 • Jako zaprljane površine mogu biti indikator dugogodišnjeg zanemarivanja, odnosno rijetkih pregleda

 • Mehaničko čišćenje-pjeskarenje

 • S obzirom da je najčešćenemogućeočistitičitavukonstrukciju, postajejošvažnije da inženjerzna GDJE da tražioštećenja, pa s time ikojupovršinu da pripremi


Ta jedna dizalica mora da posjeduje

Šta jedna dizalica mora da posjeduje?

 • Fabrička tablica mora biti vidljiva-naznačen fabrički broj dizalice, podaci o nazivu proizvođača, nazivnoj nosivosti dizalice i godini izrade

 • Mehanička zaštita svih pogonskih uređaja, obrtnih ili pokretnih dijelova dizalice-svi ispravni i funkcionalni

 • Zvučna signalizacija za upozorenja pri radu

 • Pogonskimehanizamzadizanjeteretamoraimatisigurnosnukočnicu

 • Na krajevima šinske staze moraju biti odbojnici

 • Sigurnosni uređaji za automatsko zaustavljanje pogona isključenjem napajanja-mehanizmizadizanjeispuštanjetereta, zakretanjekompletnemosnedizalice, kaoizakretanjevoznogvitla


Procedura ispitivanja

Proceduraispitivanja

 • Uvid u projektnudokumentaciju

 • Vizuelnipregled

 • probno dizanje tereta u krajnji gornji položaj

 • mjerni senzori deformacije na kuku

 • senzoriugibanasredinirasponadizalice

 • Statičkoispitivanje

  -vršise saispitnimteretomkojiodgovarasituaciji1,25Q

  -teret se drži na visini od 10cm od tla u trajanju od 10 minuta

  -mjeri se vrijednostsileopterećenjaiugibaglavnognosača

  dizalice

  -rasterećenje sistema-provjera sistema za kočenje


Ispitivanje mosnih dizalica

 • Dinamičkoispitivanje

  -podizanjetereta1,1Q

  -pomjeranjeprimaksimalnoj

  brzinidizalice

  -zaustavljanjetereta

  -mirovanje

  -ponovnopovratnokretanje

  dizaliceispuštanjetereta


Gdje gledati vozno vitlo

Gdje gledati?Vozno vitlo

-zavari

-ishabane, istrošenepovršineierozijapovršina u kontaktusakablovima

-ukrute

-vijčane veze

-krivljenje metala


Vozna staza

Vozna staza

 • Usljedprelaskatočkovaprekošine, dolazi do blagogugibadirektnoispodtočkova, saobestranevoznogvitla. Na dijelovimašineprekokojetrenutno ne prelazetočkovijavlja se silareakcijekojakrivišinu u suprotnomsmjeru, tjgura je prema gore. Zbogzamoramaterijalaiprevelikihsilamožedoći do pucanjazakovanihizavarenihspojeva.


Ispitivanje mosnih dizalica

 • Provjeravaju se zakovanispojevi, vijčaneveze, kaoisvizavarenispojevi

 • Zamor materijala i prevelike sile mogu uzrokovati pucanje zakovanih i zavarenih spojeva

 • Erozija materijala, naročito u uslovima velike vlažnosti, zbog puzanja slojeva materijala u kontaktu

 • Dolazi do pucanja zakovica i ukruta na spoju dva nosača zbog ugiba


Vij ane veze

Vijčane veze

 • Posebna pažnja zbog velike zastupljenosti

 • Moraju biti pravilno pritegnuti i neoštećeni

 • Ukoliko je vijak odvrnut, mora se provjeriti da li je oštećen, jer se većina high-strenght vijaka može dotegnuti ograničen broj puta ili čak ni jednom, pa ga je potrebno zamijeniti

 • Vizuelni pregled-dotezanje-skidanje vijka-provjera izduženosti,oštećenja navoja, pukotine, istrošenost materijala...


Ta uzoruke o te enja

Šta uzoruke oštećenja?

 • Pritisak, zatezanje, savijanje

 • Smicanje

 • Ugib i nagib

 • Izvijanje

 • Zavari

 • „Dodaci“


Pritisak zatezanje savijanje

Pritisak, zatezanje, savijanje

 • Mosna dizalica-sistem od glavnih i poprečnih nosača koji su u osnovi zapravo proste grede

 • Gornji dio grede-ZONA PRITISKA-nema propagacije pukotina

 • Donji dio grede –ZONA ZATEZANJA-izražena propagacija pukotina

 • Brzina propagacije većinom nije velika, ali zavisi od opterećenja i broja radnih ciklusa


Smicanje

Smicanje

 • Tendencija slojeva materijala da „kližu“ jedan preko drugog

 • Zone smicanja najveće su na krajevima greda, zbog čega je lom usljed smicanja najčešće neočekivan i katastrofalan

 • Do loma može doći kod vijčanih veza i zavara, gdje se smicanje javlja u kombinaciji sa zatezanjem/pritiskom


Ispitivanje mosnih dizalica

Ugib

 • Veliki ugib se ne javlja nužno kod slabih materijala

 • Ugib je posljedica izduženja i/ili sabijanja materijala

 • Greda zauzima karakterističan „zdjeloliki“ oblik, jer se dužina gornjih vlakana smanjuje, a donjih povećava, što je naravno posljedica zatezanja/pritiska vlakana

 • Lokalna deformacija usljed opterećenja je zapravo premala da bi se mogla vidjeti golim okom, ali je kumulativni efekat vidljiv kao ugib konstrukcije


Zavari

Zavari

 • Zavarivanje stvara unutrašnje naprezanje-dvoosno ili troosno

 • Zavar i okolni materijal se pri hlađenju skupljaju što uzrokuje dodatna naprezanja

 • Jako je bitno gdje se zavar nalazi

 • Posebno opasni zavari u uglovima


Diskontinuitet

Diskontinuitet

 • Koncentracija napona

 • Dodaci u vidu pločica, ukruta, zakovica, spajanje dva ili više limova/nosača...

 • Na takvim mjestima se najčešće upotrebljava tačkasto zavarivanje, gdje zbog brzog hlađenja materijal postaje tvrd, krt i sklon pucanju


Model mosne dizalice

MODEL MOSNE DIZALICE


1 stati ko ispitivanje dizalice

1.Statičko ispitivanje dizalice

 • Ispitno opterećenje 1,25Q

 • Tri senzora-davač ubrzanja, davač pomjeranja i davač sile

 • Davač ubrzanja je postavljen na voznom vitlu


Ispitivanje mosnih dizalica

Davač pomjeranja je postavljen na posebnom postolju, koje je podešeno tako da se nalazi na sredini raspona, gdje se i očekuje najveći ugib konstrukcije

Davač sile je ovješen na voznom vitlu


Rezultati 1

Rezultati 1

 • Teret se podiže na 10 cm od tla i drži u tom položaju 10 minuta

 • Provjerava se težina tereta putem senzora sile

 • Izmjerena težina je 780gr, što odgovara teretu nazivne težine od 624gr


Rezultati 2

Rezultati 2

 • Upotrebom istog tereta mjerimo ubrzanje i pomjeranje u cilju PRIGUŠENJA.

 • Sistem se optereti jednakim teretom (1,25Q) koje se zatim uklanja, te se vrši očitavanje senzora pomjeranja i ubrzanja


2 dinami ko ispitivanje

2.Dinamičko ispitivanje

 • Konstrukcija se optereti sa ispitnim opterećenjem koje odgovara 1,1Q nazivne vrijednosti

 • 660gr


Ispitivanje mosnih dizalica

 • Pri dinamičkom ispitivanju se vršilo podizanje tereta, pomjeranje dizalice i voznog vitla, kao i njihovo vraćanje u prvobitni položaj, te spuštanje tereta, odnosno rasterećenje sistema


Let us first understand the facts and then we may seek the cause aristotle

“Let us first understand the facts and then we may seek the cause.”-Aristotle


 • Login