Ispitivanje mosnih dizalica
Download
1 / 30

Ispitivanje mosnih dizalica - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

UNIVERZITET U ZENICI MAŠINSKI FAKULET. Ispitivanje mosnih dizalica. OSNOVE I PRIMJERI. Zašto?. Ispitivanje se prvenstveno vrši kako bi se spriječio prijevremeni i nagli otkaz Sigurnost radnika i zaštita opreme Pravna odgovornost u slučaju povrede Smanjenje eventualnih troškova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ispitivanje mosnih dizalica' - tricia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ispitivanje mosnih dizalica

UNIVERZITET U ZENICI

MAŠINSKI FAKULET

Ispitivanjemosnihdizalica

OSNOVE I PRIMJERI


Za to
Zašto?

 • Ispitivanje se prvenstveno vrši kako bi se spriječio prijevremeni i nagli otkaz

 • Sigurnost radnika i zaštita opreme

 • Pravna odgovornost u slučaju povrede

 • Smanjenje eventualnih troškova


 • U BiH, polaznu tačku predstavlja PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE (SL br. 65/91), koji daje detaljne upute vezane za izradu,montažu i isptivanje dizalica, te je zakonski obavezno poštovanje svih članaka

 • Članak 125. Intervali pregleda i ispitivanja

  Prije puštanja u rad dizalica, njezini dijelovi i oprema podliježu pregledima i ispitivanjima (prvi pregled i ispitivanje), a i pregledima i ispitivanjima u određenim vremenskim intervalima te izvanrednim pregledima i ispitivanjima

  Pregledi i ispitivanja u određenim vremenskim intervalima jesu: dnevni, sedmični, mjesečni, godišnji i generalni/periodični

 • Dnevni i sedmični pregledi-rutinska provjera

  Obraća se pažnja na dijelove koji su bitni za rad i sigurnost same dizalice i radnika, kao što je pregled vozne staze (da li je slobodna), električne, hidraulične i pneumatske instalacije, ispravnost kočnica,...

 • Prvi/periodični pregled i ispitivanje (Članak 135.)

  Sastoje se iz detaljnog pregleda svih uređaja, opreme i dijelova, nosive konstrukcije i dizalične staze, ispitivanja svih električnih i sigurnosnih uređaja, ispitivanja svih mehanizama dizalice pri radu bez i sa opterećenjem (statičko i dinamičko ispitivanje), provjere stabilnosti, mjerenja naprezanja, brzine i ugiba konstrukcije,...


Postupak ispitivanja sastavni elementi
Postupak ispitivanja-sastavni elementi

 • Različita ispitivanja ovisno o tome koji dio se ispituje

  Vizualno ispitivanje

  Ultrazvučno ispitivanje

  Mjerni senzori:

  -Davači sile

  -Davači ubrzanja

  -Davači pomjeranja

  -Mjerne trake…


Pripreme dobra priprema brzo i kvalitetno ispitivanje
Pripreme-dobra priprema=brzo i kvalitetno ispitivanje

 • MJERE SIGURNOSTI:

  - zaštitna oprema

  - svi radnici moraju biti obaviješteni o provođenju ispitivanja

  - ukoliko se u hali nalazi više dizalica koje rade u vrijeme ispitivanja, mora se osigurati dovoljan prostor za ispitivanje i osigurati da neće doći do sudara

  - osim ukoliko nije nužno, trebaju se isključiti svi dovodi električne energije; u suprotnom se mora obavijestiti osoblje da je napajanje uključeno

  - dizalica bi se trebala izdvojiti na dobro osvijetljeno, prozračno i prostrano mjesto , ukoliko je to moguće

  -u teškim uslovima rada (visoke temperature, zagrijana konstrukcija, teško za disati,..) preporučuje se rad uvečer ili rano ujutro, kada su temperature manje, ili kada je vrijeme lošije, tj hladnije.


I enje povr ina
Čišćenje površina

 • Površine onečišćene usljed uslova rada zahtijevaju posebnu pripremu i čišćenje

 • Jako zaprljane površine mogu biti indikator dugogodišnjeg zanemarivanja, odnosno rijetkih pregleda

 • Mehaničko čišćenje-pjeskarenje

 • S obzirom da je najčešćenemogućeočistitičitavukonstrukciju, postajejošvažnije da inženjerzna GDJE da tražioštećenja, pa s time ikojupovršinu da pripremi


Ta jedna dizalica mora da posjeduje
Šta jedna dizalica mora da posjeduje?

 • Fabrička tablica mora biti vidljiva-naznačen fabrički broj dizalice, podaci o nazivu proizvođača, nazivnoj nosivosti dizalice i godini izrade

 • Mehanička zaštita svih pogonskih uređaja, obrtnih ili pokretnih dijelova dizalice-svi ispravni i funkcionalni

 • Zvučna signalizacija za upozorenja pri radu

 • Pogonskimehanizamzadizanjeteretamoraimatisigurnosnukočnicu

 • Na krajevima šinske staze moraju biti odbojnici

 • Sigurnosni uređaji za automatsko zaustavljanje pogona isključenjem napajanja-mehanizmizadizanjeispuštanjetereta, zakretanjekompletnemosnedizalice, kaoizakretanjevoznogvitla


Procedura ispitivanja
Proceduraispitivanja

 • Uvid u projektnudokumentaciju

 • Vizuelnipregled

 • probno dizanje tereta u krajnji gornji položaj

 • mjerni senzori deformacije na kuku

 • senzoriugibanasredinirasponadizalice

 • Statičkoispitivanje

  -vršise saispitnimteretomkojiodgovarasituaciji1,25Q

  -teret se drži na visini od 10cm od tla u trajanju od 10 minuta

  -mjeri se vrijednostsileopterećenjaiugibaglavnognosača

  dizalice

  -rasterećenje sistema-provjera sistema za kočenje


 • Dinamičkoispitivanje

  -podizanjetereta1,1Q

  -pomjeranjeprimaksimalnoj

  brzinidizalice

  -zaustavljanjetereta

  -mirovanje

  -ponovnopovratnokretanje

  dizaliceispuštanjetereta


Gdje gledati vozno vitlo
Gdje gledati?Vozno vitlo

-zavari

-ishabane, istrošenepovršineierozijapovršina u kontaktusakablovima

-ukrute

-vijčane veze

-krivljenje metala


Vozna staza
Vozna staza

 • Usljedprelaskatočkovaprekošine, dolazi do blagogugibadirektnoispodtočkova, saobestranevoznogvitla. Na dijelovimašineprekokojetrenutno ne prelazetočkovijavlja se silareakcijekojakrivišinu u suprotnomsmjeru, tjgura je prema gore. Zbogzamoramaterijalaiprevelikihsilamožedoći do pucanjazakovanihizavarenihspojeva.


 • Provjeravaju se zakovanispojevi, vijčaneveze, kaoisvizavarenispojevi

 • Zamor materijala i prevelike sile mogu uzrokovati pucanje zakovanih i zavarenih spojeva

 • Erozija materijala, naročito u uslovima velike vlažnosti, zbog puzanja slojeva materijala u kontaktu

 • Dolazi do pucanja zakovica i ukruta na spoju dva nosača zbog ugiba


Vij ane veze
Vijčane veze

 • Posebna pažnja zbog velike zastupljenosti

 • Moraju biti pravilno pritegnuti i neoštećeni

 • Ukoliko je vijak odvrnut, mora se provjeriti da li je oštećen, jer se većina high-strenght vijaka može dotegnuti ograničen broj puta ili čak ni jednom, pa ga je potrebno zamijeniti

 • Vizuelni pregled-dotezanje-skidanje vijka-provjera izduženosti,oštećenja navoja, pukotine, istrošenost materijala...


Ta uzoruke o te enja
Šta uzoruke oštećenja?

 • Pritisak, zatezanje, savijanje

 • Smicanje

 • Ugib i nagib

 • Izvijanje

 • Zavari

 • „Dodaci“


Pritisak zatezanje savijanje
Pritisak, zatezanje, savijanje

 • Mosna dizalica-sistem od glavnih i poprečnih nosača koji su u osnovi zapravo proste grede

 • Gornji dio grede-ZONA PRITISKA-nema propagacije pukotina

 • Donji dio grede –ZONA ZATEZANJA-izražena propagacija pukotina

 • Brzina propagacije većinom nije velika, ali zavisi od opterećenja i broja radnih ciklusa


Smicanje
Smicanje

 • Tendencija slojeva materijala da „kližu“ jedan preko drugog

 • Zone smicanja najveće su na krajevima greda, zbog čega je lom usljed smicanja najčešće neočekivan i katastrofalan

 • Do loma može doći kod vijčanih veza i zavara, gdje se smicanje javlja u kombinaciji sa zatezanjem/pritiskom


Ugib

 • Veliki ugib se ne javlja nužno kod slabih materijala

 • Ugib je posljedica izduženja i/ili sabijanja materijala

 • Greda zauzima karakterističan „zdjeloliki“ oblik, jer se dužina gornjih vlakana smanjuje, a donjih povećava, što je naravno posljedica zatezanja/pritiska vlakana

 • Lokalna deformacija usljed opterećenja je zapravo premala da bi se mogla vidjeti golim okom, ali je kumulativni efekat vidljiv kao ugib konstrukcije


Zavari
Zavari

 • Zavarivanje stvara unutrašnje naprezanje-dvoosno ili troosno

 • Zavar i okolni materijal se pri hlađenju skupljaju što uzrokuje dodatna naprezanja

 • Jako je bitno gdje se zavar nalazi

 • Posebno opasni zavari u uglovima


Diskontinuitet
Diskontinuitet

 • Koncentracija napona

 • Dodaci u vidu pločica, ukruta, zakovica, spajanje dva ili više limova/nosača...

 • Na takvim mjestima se najčešće upotrebljava tačkasto zavarivanje, gdje zbog brzog hlađenja materijal postaje tvrd, krt i sklon pucanju1 stati ko ispitivanje dizalice
1.Statičko ispitivanje dizalice

 • Ispitno opterećenje 1,25Q

 • Tri senzora-davač ubrzanja, davač pomjeranja i davač sile

 • Davač ubrzanja je postavljen na voznom vitlu


Davač pomjeranja je postavljen na posebnom postolju, koje je podešeno tako da se nalazi na sredini raspona, gdje se i očekuje najveći ugib konstrukcije

Davač sile je ovješen na voznom vitlu


Rezultati 1
Rezultati 1

 • Teret se podiže na 10 cm od tla i drži u tom položaju 10 minuta

 • Provjerava se težina tereta putem senzora sile

 • Izmjerena težina je 780gr, što odgovara teretu nazivne težine od 624gr


Rezultati 2
Rezultati 2

 • Upotrebom istog tereta mjerimo ubrzanje i pomjeranje u cilju PRIGUŠENJA.

 • Sistem se optereti jednakim teretom (1,25Q) koje se zatim uklanja, te se vrši očitavanje senzora pomjeranja i ubrzanja


2 dinami ko ispitivanje
2.Dinamičko ispitivanje

 • Konstrukcija se optereti sa ispitnim opterećenjem koje odgovara 1,1Q nazivne vrijednosti

 • 660gr
ad