Dobro
Download
1 / 27

Dobro - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dobro. Zagadnienie obiektywności dobra. Obiektywizm – subiektywizm Realizm – antyrealizm moralny Absolutyzm – relatywizm moralny. Moralizm. Relatywizm sofistów a intelektualizm etyczny Sokratesa (469-399 pne) Dobro = cnota (gr. arete , ang. virtue ) cnota = mądrość

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dobro

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dobro


Zagadnienie obiektywności dobra

 • Obiektywizm – subiektywizm

 • Realizm – antyrealizm moralny

 • Absolutyzm – relatywizm moralny

Dobro. Filozofia polityki


Moralizm

 • Relatywizm sofistów

  a intelektualizm etyczny Sokratesa (469-399 pne)

 • Dobro = cnota (gr. arete, ang. virtue)

  • cnota = mądrość

   • głupiec postępuje dobrze tylko przypadkiem

  • cnota przynosi pożytki, a nie szkody

   • człowiek mądry wie, że postępując źle, szkodzi własnej duszy

Dobro. Filozofia polityki


Moralizm

 • Cynizm (Antystenes z Aten, 436-365 pne)

  • Pogarda dla wszystkiego, prócz cnoty (kynos = pies)

  • Trudność: jak poznać, co jest cnotą?

 • Stoicyzm (Zenon z Kition, 336-264 pne)

  • Cnota = mądrość = pogodzenie się z losem (fatalizm)

Dobro. Filozofia polityki


Hedonizm

 • Przyjemność (hedone) = dobro i droga do szczęścia

 • Hedonizm skrajny (Arystyp z Cyreny, 435-366 pne)

 • Hedonizm umiarkowany (Epikur z Samos, 341-271 pne)

  • Każda przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna zabiegów

  • Rachunek hedoniczny

  • Przyjemności duchowe są mniej intensywne, ale trwalsze od cielesnych

  • Unikanie przykrości

Dobro. Filozofia polityki


Jak najwięcej przyjemności dla jak największej liczby osób

Trudności:

jak porównywać przyjemności?

czy tylko przyjemność jest dobrem?

Jeremy Bentham

1748-1832

Utylitaryzm

Dobro. Filozofia polityki


Między moralizmem a hedonizmem:

Jest wiele cnót

Cnotą jest zachowanie „złotego środka” między skrajnościami

Eudajmonia = życie szczęśliwe, zgodne z własnymi cnotami

Arystoteles

384-324 pne

Etyka „złotego środka”

Dobro. Filozofia polityki


Zagadnienie źródeł dobra

 • Naturalizm  antynaturalizm

 • Etyka ewolucjonistyczna:

  • przetrwanie własnego gatunku jako źródło dobra

 • Etyka chrześcijańska:

  • nakaz Boży jako źródło dobra

 • Trudność:

  • jeżeli Bóg może nakazywać tylko dobro, to pojęcie dobra traci wszelką treść

Dobro. Filozofia polityki


Immanuel Kant1724-1804

Krytyka praktycznego rozumu1788

Etyka autonomiczna a heteronomiczna

„Przewrót kopernikański w filozofii”:

zamiast ze źródeł (poznania, moralności) wnioskować o treści (poznania, moralności)

z treści (poznania, moralności) wnioskować o źródłach (poznania, moralności)

Etyka autonomiczna

Dobro. Filozofia polityki


Czasami myślę, że powinienem był postąpić inaczej niż postąpiłem (mam wyrzuty sumienia)

Mam prawo moralne

Powinność zakłada możność (jeśli powinienem, to mogłem, miałem wybór)

Etyka autonomiczna

Dobro. Filozofia polityki


Wolność postulatem rozumu praktycznego

gdy nie ma wyboru, nie ma prawa moralnego, jest tylko prawo przyrody

Jestem wolny jako rzecz sama w sobie, zdeterminowany jako zjawisko

Etyka autonomiczna

Dobro. Filozofia polityki


Prawo moralne jest powszechnie obowiązujące

Ja nie mogę być prawodawcą; Bóg jest prawodawcą

Bóg i nieśmiertelna dusza są postulatami czystego rozumu

Etyka autonomiczna

Dobro. Filozofia polityki


Czyn jest moralny, jeżeli jest podjęty ze względu na obowiązek, a nie przyjemność lub interes.

Etyka autonomiczna

Dobro. Filozofia polityki


Imperatyw kategoryczny hipotetyczny (zręczności)

przedstawia czyn jako dobry sam w sobie, a nie ze względu na coś innego

Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której mógłbyś zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem.

Imperatyw kategoryczny

Dobro. Filozofia polityki


Imperatyw kategoryczny hipotetyczny (zręczności)

przedstawia czyn jako dobry sam w sobie, a nie ze względu na coś innego

Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jak też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka.

Imperatyw kategoryczny

Dobro. Filozofia polityki


Filozofia polityki


Państwo ułatwia zaspokojenie potrzeb

Klasy społeczne (podział zadań):

wytwórcy

żołnierze

władcy-filozofowie

Platon

(427-347 pne)

Państwo Platona

Dobro. Filozofia polityki


Totalitaryzm:

państwowy system edukacji

ograniczenia matrymonialne

zakaz poezji

Państwo Platona

Dobro. Filozofia polityki


„Człowiek człowiekowi wilkiem”

Stan natury = wojna wszystkich przeciw wszystkim

Władza jako środek położenia kresu powszechnej wojnie

Thomas Hobbes

(1588 -1679)

Lewiatan 1651

Teoria umowy społecznej

Dobro. Filozofia polityki


„Daję upoważnienie i przekazuję moje uprawnienia do rządzenia moją osobą temu oto człowiekowi albo temu zgromadzeniu, pod tym warunkiem, że i ty przekażesz mu swoje uprawnienia i upoważnisz go do wszystkich jego działań w sposób podobny” (w celu obrony od napaści obcych i od krzywd, jakie sobie czynią wzajemnie) (Lewiatan)

Teoria umowy społecznej

Dobro. Filozofia polityki


Poddanioddają część własnej wolności i sił suwerenowi po to, by ten ich chronił

Umowa obowiązuje na terytorium, na którym została zawarta

Nie ma prawa do buntu

chyba, że suweren nie jest w stanie zapewnić ochrony

Absolutyzm ( totalitaryzm)

Teoria umowy społecznej

Dobro. Filozofia polityki


Prawo do wolności jest niezbywalne

Wolności, ani w całości, ani w części, nie można prawnie odstąpić

Lud = poddani = suweren

Lud jest poddany prawu (nie osobie, ani zgromadzeniu), które sam stanowi

Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778)

Teoria umowy społecznej

Dobro. Filozofia polityki


Obywatel = poddany prawu, uczestniczy w jego stanowieniu

Demokracja

Problem dyskryminacji mniejszości

Prawo jako wyraz Woli Powszechnej

Teoria umowy społecznej

Dobro. Filozofia polityki


Kierunki krytyki teorii umowy społecznej

 • konserwatyzm

 • liberalizm

 • socjalizm

Dobro. Filozofia polityki


Konserwatyzm

 • conservatio (łac.) = chronienie, zachowywanie

 • Umowa społeczna fikcją historyczną. Człowiek istotą społeczną

 • Społeczeństwo = (wielopoziomowo) złożony organizm ukształtowany przez tradycję i doświadczenie historyczne narodu

Dobro. Filozofia polityki


Konserwatyzm

 • Niemożliwa jest uniwersalna formuła państwa

 • Zbiorowa mądrość narodu przekracza wszelkie ujęcia teoretyczne

 • Reformy społeczne należy podejmować w ostateczności

Dobro. Filozofia polityki


libertas (łac.) = wolność

Zasada utylitaryzmu:

jak najwięcej dóbr dla jak największej liczby osób

Zasada wolności:

granicą wolności każdego jest wolność innego

np. wolność zrzeszania się, wolność słowa

Państwo = zbiór jednostek związanych wzajemnymi, dobrowolnymi umowami

John Stuart Mill

(1806 -1873)

Liberalizm

Dobro. Filozofia polityki


ad
 • Login