slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ţara noului început

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Ţara noului început - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Ţara noului început. Seminar. de. Apocalipsa. Studiul 16. Ţara noului început. Isus a poruncit botezul. 1. Care este î ndemnul Evangheliei?. Mat. 28:19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ţara noului început' - trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Seminar

de

Apocalipsa

slide6

1. Care este îndemnul Evangheliei?

Mat. 28:19

Duceţi-vă şi faceţi

ucenici din toate

neamurile,

botezându-i în

Numele Tatălui şi al

Fiului şi al Sfântului Duh.

slide7

2. Este botezul important?

Marcu 16:16

Cine va crede şi

se va boteza,

va fi mântuit;

dar cine nu va

crede, va fi osândit.

slide8

3. Care sunt unele dintre formele de botez folosite astăzi?

  • prin imersiune (corpul scufundat în apă);
  • b.tripla imersiune (scufundare de 3 ori în apă)
  • c. aspersiune (stropire cu apă);
  • d. infuzie (apa turnata pe cap celui botezat)
slide9

4. Ce semnifică cuvântul "botez"?

Botez provine din cuvântul grecescbaptizo -baptizo-

care înseamnăa scufunda, a afunda.

slide11

6. Cine este exemplul meu în orice, inclusiv în botez?

1Petru 2:21

Şi la aceasta aţi fost

chemaţi; fiindcă şi

Hristos a suferit pentru

voi, şi v-a lăsat o

pildă, ca să

călcaţi pe

urmele Lui.

slide12

7. În ce mod a botezat Ioan pe Isus?

Marcu 1:9-11

... a venit Isus din Nazaretul

Galileii, şi a fost botezat

de Ioan în Iordan. Şi îndată,

când ieşea Isus din apă,

el a văzut cerurile

deschise, şi Duhul

pogorându-Se peste

El ca un porumbel.

slide13

8. Ce a spus Isus lui Ioan când acesta a refuzat la început ca să-L boteze?

Matei 3:13-15

,,Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.``

slide14

9. De ce boteza Ioan la Enon?

Ioan 3:23

Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape;

slide15

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii?

Gal. 1:11.12.8.9

Fraţilor, vă mărturisesc

că Evanghelia

propovăduită de mine,

nu este de obîrşie

omenească; pentrucă,

n-am primit-o, nici n-am învăţat-o

dela vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.

slide16

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii?

Gal. 1:11.12.8.9

Dar chiar dacă noi

înşine sau un înger

din cer ar veni să vă

propovăduiască o

Evanghelie, deosebită

slide17

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii?

Gal. 1:11.12.8.9

de aceea pe care

v-am propovăduit-o noi,

să fie anatema! dacă

vă propovăduieşte

cineva o Evanghelie,

deosebită de aceea pe care

aţi primit-o, să fie anatema!

slide18

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

Filip a alergat, şi a

auzit pe Etiopian

citind pe proorocul

Isaia. El i-a zis: ,,Înţelegi tu ce citeşti?``...Famenul a zis lui Filip:

slide19

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

,,Rogu-te, despre

cine vorbeşte proorocul astfel?

Despre sine sau despre vreun altul?``

slide20

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

Atunci Filip a luat

cuvîntul, a început

dela Scriptura

aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

slide21

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

Pe când îşi

urmau ei drumul,

au dat peste o

apă. Şi famenul

a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?``

slide22

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

Filip a zis:

,,Dacă crezi din

toată inima, se

poate.`` Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``

slide23

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

A poruncit să

stea carul,

s-au

coborât amîndoi în apă,

slide24

11. Cum a botezat Filip pe famenul

etiopian?

Fapte 8:27-39

şi Filip a botezat pe famen.

Când au ieşit afară

din apă, Duhul Domnului

a răpit pe Filip, şi

famenul nu l-a mai

văzut. În timp ce famenul

îşi vedea de drum, plin de bucurie,

slide26

12. Cât de important este botezul?

Ioan 3:5

Isus i-a răspuns:

Adevărat,

adevărat îţi spun,

că, dacă nu se

naşte cineva

din apă şi din Duh,

nu poate să intre în

Împărăţia lui Dumnezeu.

slide27

13. De unde provin celelalte forme de botez?

Mat. 15:9

De geaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.

slide28

14. Unii spun că botezul cu Duhul Sfânt este suficient. Este aceasta adevărat?

Fapte 10:44- 48

Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul....

slide29

14. Unii spun că botezul cu Duhul Sfânt este suficient. Este aceasta adevărat?

Fapte 10:44- 48

Atunci Petru a zis:,,Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?``

slide30

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie:

Mat. 28:18-20

a. să înveţe şi să accepte toate înţăturile lui Isus

Duceţi-vă şi faceţi

ucenici din toate neamurile,

botezându-i în Numele Tatălui

şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.

slide31

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie:

Marcu 16:16

b. să creadă aceste învăţături din toată inima sa

Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

slide32

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie:

Fapte 2:38

c. săregrete toate păcatele sale

,,Pocăiţi-vă``, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre;

slide33

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie:

Rom. 6:5.6

d. săîntoarcă spatele păcatului

Ştim bine că omul nostru

cel vechi a fost răstignit

împreună cu El, pentruca

trupul păcatului să fie desbrăcat

de puterea lui, în aşa fel ca să nu

mai fim robi ai păcatului;

slide34

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie:

Ioan 3:5

e. săaibe experienţa naşterii din nou

Isus i-a răspuns:

Adevărat, adevărat

îţi spun, că, dacă nu

se naşte cineva

din apă şi din Duh,

nu poate să intre în

Împărăţia lui Dumnezeu.

slide35

15. În lumina celor cinci condiţii, trebuie copiii să fie botezaţi?

Botezul implică o decizie matură

slide37

16. În zilele lui Noe poporul a fost salvat prin intrarea în corabie. Ce a prevăzut Dumnezeu pentru oamenii de astăzi?

1Petru 3:20.21

...în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.

slide38

16. În zilele lui Noe poporul a fost salvat prin intrarea în corabie. Ce a prevăzut Dumnezeu pentru oamenii de astăzi?

1Petru 3:20.21

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul

slide39

17. Ca şi în căsătorie, al cărui nume îl vom prelua noi la botez?

Gal. 3:27

Toţi care aţi fost

botezaţi pentru

Hristos, v-aţi

îmbrăcat cu

Hristos.

slide40

18. Care este experienţa unei persoane care este în Hristos?

2Cor. 5:17

Căci, dacă este cineva

în Hristos, este o făptură

nouă. Cele vechi s-au

dus: iată că toate

lucrurile s-au

făcut noi.

slide41

19. Cum vom cinsti moartea, îngroparea şi învierea lui Isus?

Rom. 6:4-6

Noi deci, prin

botezul

în moartea Lui,

am fost îngropaţi

împreună cu El, pentruca, am fost îngropaţi împreună cu El,

slide42

19. Cum vom cinsti moartea, îngroparea şi învierea lui Isus?

Rom. 6:4-6

pentruca, după cum

Hristos a înviat din morţi,

prin slava Tatălui,

tot aşa şi noi

să trăim o viaţă nouă.

slide43

20. Care este ceremonia care ne aduce în adevarata Biserica a lui Dumnezeu?

1Cor. 12:13

Noi toţi, în adevăr,

am fost botezaţi

de un singur Duh,

ca să alcătuim un

singur trup,

slide44

21. Este rebotezarea potrivită vreodată?

Fapte 19:2-5

şi le-a zis: ,,Aţi primit

voi Duhul Sfânt când

aţi crezut?``

Ei i-au răspuns:

,,Nici n-am auzit măcar

că a fost dat un Duh Sfânt

slide45

21. Este rebotezarea potrivită vreodată?

Fapte 19:2-5

``Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?`` le-a zis el. Şi ei au răspuns: ,,Cu botezul lui Ioan.``

slide46

21. Este rebotezarea potrivită vreodată?

Fapte 19:2-5

``Atunci Pavel a zis:

,,Ioan a botezat cu

botezul pocăinţei, şi

spunea norodului să

creadă în Celce venea

după el, adică în Isus.``

Când au auzit ei aceste vorbe, au fost

botezaţi în Numele Domnului Isus.

slide48

22. Dacă o persoanăîndeplineşte condiţiile lui Isus pentru botez, cât de curând poate fi botezată?

Fapte 22:16

Şi acum, ce zăboveşti?

Scoală-te, primeşte

botezul, şi fii spălat

de păcatele tale,

chemând Numele

Domnului.

slide49

23. Atunci când refuz botezul, pe cine resping eu de fapt?

Luca 7:30

dar Fariseii şi învăţătorii

Legii au zădărnicit

planul lui Dumnezeu

pentru ei, neprimind

botezul lui.

slide50

24. Ce a spus Tatăl Ceresc atunci când Isus a fost botezat?

Marcu 1:11

Şi din ceruri s-a auzit

un glas, care zicea:

,,Tu eşti Fiul Meu

prea iubit, în Tine

îmi găsesc toată

plăcerea Mea.``

ad