ÖSK Ungdom - PowerPoint PPT Presentation

ÖSK Ungdom
Download
1 / 9

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖSK Ungdom. Idé, mål & policy. Ungdomarna i Centrum. ÖSK Ungdom har en vision …. En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna!. En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÖSK Ungdom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sk ungdom

ÖSK Ungdom

Idé, mål & policy

Ungdomarna i Centrum


Sk ungdom

ÖSK Ungdom har en vision ….

En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna!


M l f r sk ungdom

En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och

ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna!

Mål för ÖSK Ungdom

 • God idrottsutbildning

 • Personlig utveckling

 • Meningsfylld fritid

Ungdomarna

i

Centrum


God idrottsutbildning

God idrottsutbildning

”Ge en god idrottsutbildning, innehållsmässigt och

pedagogiskt anpassad till alla deltagares behov,

förutsättningar och förmåga”

 • Det innebär

 • Individorienterat, trots lagidrott

 • Varierat utbud av träning - mängd och innehåll

 • Utbildning (lång sikt) går före tävlingsresultat (kort sikt)

 • Alla har rätt att lära sig och att tillämpa sina kunskaper


Personlig utveckling

Personlig utveckling

 • Fysiskt

  • allsidig motorik, välbefinnande och hälsa

 • Psykisk

  • självförtroende och självkänsla, hantera med- & motgång, “kämpa-inställning”

 • Social

  • uppförande, moral, ansvar, hänsyn, samarbetsförmåga och kamratskap


Meningsfylld fritid

Meningsfylld fritid

 • Idrottsintresse

  • fysisk aktivitet och hälsa

 • Föreningsintresse

  • idealitet, lojalitet, samverkan, kamratskap

  • demokratisk skolning

 • ÖSK-anda

  • klubben i Ditt hjärta


Sk ungdom

Ungdomsverksamhet har långsiktiga mål och långsiktig verkan.Dagens ungdomar är morgondagens idrottare och medmänniskor!


N gra ledstj rnor policies

Några ledstjärnor/policies

Organisation

Stadgar

Policy/Organisationsdokument

Idrotten

Alla får delta, pojkar & flickor på lika villkor

Skola går först

Mångsidighet (olika idrotter) är bra i unga år

Drogpolicy

Alkohol

Tobak

Droger/doping

Trafikpolicy

Hastighetsbegränsningar

Resplaner & deltagarlistor

Deltagande i eko-aktiviteter

Inte köpa sig fri

Bidrag till laget/verksamheten, inte sig själv

Alla gör inte allt, men alla gör nå’t


Fleridrottande

Fleridrottande

 • Policyn stödjer fleridrottande

  • Individorientering, allsidighet, valfrihet under ansvar

 • Samplanering mellan ledare , föräldrar och deltagare

  • Månadsschema & prio

  • Vila & skola


 • Login