Krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich
Download
1 / 22

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Banki Spółdzielcze 2007. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich. SGH, 14.11.2007. Inflacja w latach 1991-2007. 585,5. Źródło: GUS, VIII 2007. Stopy Procentowe NBP. Źródło: NBP VIII 2007. Liczba banków i placówek bankowych w Polsce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich' - trevelian-roberts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich

Banki Spółdzielcze 2007

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

SGH, 14.11.2007


Inflacja w latach 1991-2007

585,5

Źródło: GUS, VIII 2007


Stopy Procentowe NBP

Źródło: NBP VIII 2007


Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych

Źródło: NBP


Fundusze własne sektora bankowego

w latach 1993-2007 (w mln zł.)

- Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Źródło: NBP, dane za II kw. 2007


Fundusze własne sektora banków

spółdzielczych w latach 1993-2007 (w mln zł.)

Źródło: NBP II kw 2007


Liczba placówek bankowych

Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007


Liczba osób zatrudnionych w bankach

 • Kadra dobrze wykształcona

 • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007


Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk)

Źródło: ZBP I kw 2007


Rozwój sieci bankomatów w Polsce Polsce (mln sztuk)

Źródło: ZBP I kw 2007


Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet

Źródło: ZBP


Rozw j obrotu bezgot wkowego w polsce
Rozwój obrotu bezgotówkowego bankowego przez Internetw Polsce

Źródło NBP


Informacja o liczbie i aktywno ci klient w bankowo ci elektronicznej
Informacja o liczbie i aktywności klientów bankowości elektronicznej

 • MSP – 904 203

  • Rachunki aktywne – 617 502

   • Przelewy w miesiącu na 1 klienta - 12

 • Klienci korporacyjni – 61 170

  • Rachunki aktywne – 46 699

   • Przelewy w miesiącu na 1 klienta – 195,6

 • Źródło ZBP/II kw 2007


  K elektronicznejorzystanie osób prywatnych z usług bankowych

  i ubankowienie gospodarstw domowych

  Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne)

  Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne)

  2007 Dane wstępne

  NSP’1988NSP’2002

  Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4

  Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0

  Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84


  ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI elektronicznej

  Infrastruktura

  Krajowa Izba Rozliczeniowa

  Związek Banków Polskich

  MTS-CeTO

  BIG Infomonitor

  Centrum Prawa Bankowego

  i Informacji

  Biuro Informacji Kredytowej


  Infrastruktura elektronicznej

  Giełda Papierów Wartościowych

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Warszawski Instytut Bankowości


  Banki Spółdzielcze na tle Banków Komercyjnych elektronicznej

  Źródło: NBP II kw 2007


  RP w elektronicznej€ 2012 ?

  EURO 2012 w RP i na Ukrainie


  Tezy elektronicznej

  postulowane zmiany do rozważenia

  dotyczące prawnych i biznesowych aspektów

  funkcjonowania banków spółdzielczych

  1) Bank spółdzielczy jako podstawowa instytucja działająca na rzecz lokalnych

  społeczności :

  konieczność poprawy konkurencyjności działania banków spółdzielczych

  systematyczne zwiększanie udziału banków spółdzielczych w finansowaniu małej i średniej lokalnej przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwa

  konieczność wsparcia takich działań ze strony państwa poprzez korzystne rozwiązania podatkowe oraz alokację środków w ramach PROW, BFG itp.

  2) Konieczność podjęcia dyskusji nad zmianami dotyczącymi kształtu i funkcjonowania zrzeszania banków spółdzielczych

  konieczność zmiany kompetencji kontrolnych banku zrzeszającego

  nadanie Radzie Zrzeszenia kompetencji organu decyzyjnego, a nie tylko opiniodawczego

  niestosowanie przepisów dotyczących outsourcingu w stosunkach pomiędzy bankiem zrzeszającym a zrzeszonym w nim bankiem spółdzielczym

  konsolidacja finansowa zrzeszenia banków spółdzielczych / dla zainteresowanych grup banków spółdzielczych


  • 3) Działania na rzecz zwiększania funduszy własnych banków spółdzielczych

  • możliwość zaliczenia do funduszy własnych wkładów spółdzielczych (spółdzielczy wkład inwestycyjny) o terminie co najmniej 5 lat,

  • ewentualna modyfikacja wyceny wartości udziału w bankach spółdzielczych

  • umożliwienie emisji przez bank zrzeszający obligacji z możliwością zaliczenia ich do funduszy własnych

  • Zrównanie pozycji banków spółdzielczych i komercyjnych

   • zniesienie przewidzianego w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ograniczonego katalogu czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze na rzecz katalogu czynności przewidzianego w Prawie bankowym (w tym: zapewnienie możliwości wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego)

   • wprowadzenie przepisu, że banki spółdzielcze podlegają podziałowi, o którym mowa w przepisach ustawy - Prawo spółdzielcze.


  5) Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia trwałego uczestnictwa banków spółdzielczych w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE

  6) Wspólne strategie banków spółdzielczych i banków zrzeszających

  analizy i badania banków spółdzielczych i banków zrzeszających

  przedsięwzięcia promocyjne i marketingowe

  informatyzacja zrzeszeń

  produkty ustandaryzowane

  fundusze gwarancyjne

  7) Kształcenie kadr ukierunkowane na:

  wzrost sprzedaży i ekspansje sieci

  wdrażanie nowych metod zarządzania ryzykiem

  opracowanie i oferowanie nowych typów produktów odpowiednio do potrzeb klientów i działań konkurencji

  8) Usprawnienie/uaktualnienie mechanizmów spółdzielczych w celu zwiększenia

  zainteresowania obywateli uczestnictwem w systemie oraz zwiększenie

  efektywności systemu.


  Dzi kuj
  Dziękuję uczestnictwa banków spółdzielczych w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE


  ad