Změna rozsahu ampérmetru - PowerPoint PPT Presentation

Zm na rozsahu amp rmetru
Download
1 / 26

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Změna rozsahu ampérmetru. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Změna rozsahu ampérmetru

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zm na rozsahu amp rmetru

Změna rozsahu ampérmetru

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz


Charakteristika dum 1

Charakteristika DUM 1


Zm na rozsahu amp rmetru

 • Změna rozsahu ampérmetru

Náplň výuky - určení vnitřního odporu ampérmetru- změna rozsahu ampérmetru- bočník- přepínání částí proudové cívky- změna počtu závitů měřicí cívky- Měřicí transformátor proudu (MTP)- klešťový ampérmetr


Zm na rozsahu amp rmetru

Zapojení ampérmetru do měřicího obvodu

Je zapojen sériově se zátěží Rz a měří tedy proud touto zátěží protékající.

Z hlediska napěťových a proudových poměrů v měřeném obvodu musí mít malý vnitřní odpor (odpor měřicích cívek) – takový, aby bránil průchodu proudu co nejméně a tedy byl na něm co nejmenší úbytek napětí.

Obr. 1: Schéma zapojení ampérmetru do měřicího obvodu


Zm na rozsahu amp rmetru

 • Hodnota vnitřního odporu ampérmetru má vliv vlastní spotřebu přístroje a tedy na přesnost měření.

 • Jak zjistíme vnitřní odpor ampérmetru Rm? Pokud není uveden na přístroji nebo v dokumentaci k němu, bude nutné ho změřit.

 • Jak ?

 • přivedeme do něj proud pro jeho maximální výchylku (Imax)

 • a voltmetrem (digitálním nebo milivoltmetrem) změříme úbytek napětí mezi svorkami Um

 • pak odpor vypočítáme podle Ohmova zákona.


Zm na rozsahu amp rmetru

Změna rozsahu ampérmetru

- jde o jeho zvětšení (tj. na přístroji s menším rozsahem chceme změřit větší proud)

Jak?

- stejnosměrný proud – bočníkem (paralelně připojeným rezistorem)

- střídavý proud – změna rozsahu se provádí

- přepínáním sekcí měřicí cívky

- změnou počtu závitů měřicí cívky

- užitím měřicího transformátoru proudu (MTP)

(jeho aplikací je i klešťový ampérmetr)


Zm na rozsahu amp rmetru

Výpočet bočníku pro magnetoelektrický měřicí systém

- při použití bočníku jde o to, aby se měřený proud (vyšší než je základní rozsah ampérmetru) rozložil na dvě části – proud Im(malý) a zbytek proudu tekl bočníkem (I - Im)

- jde také o měření úbytku napětí na bočníku milivoltmetrem

Obr. 2: Schéma pro výpočet bočníku


Zm na rozsahu amp rmetru

Výpočet bočníku pro magnetoelektrický měřicí systém


Zm na rozsahu amp rmetru

Příklad

Pomocí magnetoelektrického voltmetru se základním rozsahem 100 µA je potřeba změřit proud 1 A. Vnitřní odpor měřidla je 1 kΩ. Navrhněte potřebný bočník.

Řešení: 100 µA = 0,0001 A

1 kΩ = 1000 Ω


Zm na rozsahu amp rmetru

Obr. 3: bočník 30 A


Zm na rozsahu amp rmetru

Změna rozsahu střídavého ampérmetru – přepínání částí proudové cívky

- pro feromagnetické a elektrodynamické ampérmetry

- měřicí cívky rozděleny na části

- dle potřeby se části vinutí propojí sériově, paralelně nebo sério-paralelně

- změna poměru – rozsahu 1:2 nebo 1:2:4

Změna rozsahu střídavého ampérmetru – změna počtu závitů měřicí cívky

- pro feromagnetické ampérmetry

- měřicí cívka má vyvedeny odbočky

- nejmenšímu počtu závitů odpovídá největší rozsah

- pro každý rozsah (odbočku) musí být samostatná stupnice


Zm na rozsahu amp rmetru

Měřicí transformátor proudu – MTP

- používá se pro změnu rozsahu (zvětšení i zmenšení) střídavého ampérmetru

- primární vinutí se zapojuje do série se zátěží, kterou teče měřený proud

- na jeho sekundární svorky se připojují měřicí přístroje sériově (ampérmetr, proudová cívka wattmetru)

- Primární vinutí – vstupní svorky se značí velkými písmeny K, L

- Sekundární vinutí – výstupní svorky se značí malými písmeny k, l (malé eL)

- aby byl MTN co nejlepším převodníkem střídavého napětí a tedy měření co nejpřesnější:

- sekundární částí musí co nejméně zatížena

- MTP tedy musí pracovat v blízkosti stavu nakrátko


Zm na rozsahu amp rmetru

Měřicí transformátor proudu – MTP – schéma pro jeho připojení

Obr. 4: Schéma pro zapojení MTP do měřicího obvodu


Zm na rozsahu amp rmetru

- celková spotřeba měřicích přístrojů na sekundární straně nesmí překročit dovolené zatížení

(MTP se vyrábějí v řadě 2,5 – 5 – 10 – 15 – 30 – 60 – 120 VA)

- třída přesnosti měřicího transformátoru proudu

( 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 3 % ) – při jmenovitém napětí a zatížení

- úhlová chyba (chyba fáze) – jde o velikost úhlu mezi fázorem primárního proudu I1 a fázorem skutečného sekundárního proudu I21 – úhlová chyba se vyjadřuje v úhlových minutách a projeví se při připojení wattmetru

- jmenovité sekundární napětí je 5 A

- převod MTP je tvaru zlomku – primární proud / sekundární proud

(např. 100/5 nebo 2/5

- Pokud by došlo k rozpojení sekundárního obvodu, mohlo by se v sekundárním vinutí indukovat vysoké napětí, které by mohlo poškodit izolaci vinutí nebo způsobit úraz obsluhy – rozpojení je nutno zabránit!! – MTP je vybaven tzv. spojovačem nakrátko, kterým při manipulaci s měřicími přístroji v sekundárním okruhu spojíme sekundární svorky nakrátko.


Zm na rozsahu amp rmetru

Provozní MTP

- měřicí transformátory proudu provozní se montují do rozvodného zařízení

- vyrábějí se v těchto provedeních

- podpěrné

- tyčové

- násuvné

- prstencové

Obr. 5: Jednofázový měřicí transformátor proudu

Obr. 6: Třífázový měřicí transformátor proudu ASRD 205.37


Zm na rozsahu amp rmetru

Klešťové ampérmetry

- měřicí transformátory proudu ve formě klešťového provedení

- primární vinutí je rozevíratelné jako čelisti kleští

- v sekundárním obvodu má přístroj magnetoelektrický ampérmetr s usměrňovačem

- změna rozsahu se provádí přepínáním odboček na sekundárním vinutí

- přístroj měří obvykle i napětí

- přesnost kolem 2,5 %

- chyba fáze – asi od 60’ do 200’

- měří proudy až do stovek ampérů

- moderní klešťové ampérmetry se vyrábějí jako digitální s číslicovým displejem


Zm na rozsahu amp rmetru

Ukázka klešťových ampérmetrů

Obr. 7: klešťový ampérmetr 200 A – LT Lutron ACA DL 6054


Zm na rozsahu amp rmetru

Ukázka klešťových multimetrů

Obr. 8: Klešťový multimetr analogový – Metra PK 210

Obr. 9: Klešťový multimetrdigitální – Metra PK 310


Zm na rozsahu amp rmetru

Obr. 10: Klešťový multimetr digitální – Fluke360


Kontroln ot zky

Vnitřní odpor ampérmetru s rozsahem 1 A je

Malý (0,1 až 0,001 Ω)

Střední (100 až 1000 Ω)

Velký (104 až 106Ω)

Kontrolní otázky:

Změna rozsahu pomocí změny odporu měřicí cívky se týká ampérmetrů:

Magnetoelektrických

Feromagnetických

Elektrostatických

 • Pro měřicí transformátor proudu zjednodušeně platí:

 • Pracuje nakrátko a nesmí se rozpojit

 • Pracuje naprázdno a smí se zkratovat

 • Pracuje naprázdno a nesmí se zkratovat


Kontroln ot zky spr vn odpov di

Vnitřní odpor ampérmetru s rozsahem 1 A je

Malý (0,1 až 0,001 Ω)

Střední (100 až 1000 Ω)

Velký (104 až 106Ω)

Kontrolní otázky – správné odpovědi:

Změna rozsahu pomocí změny odporu měřicí cívky se týká ampérmetrů:

Magnetoelektrických

Feromagnetických

Elektrostatických

 • Pro měřicí transformátor proudu zjednodušeně platí:

 • Pracuje nakrátko a nesmí se rozpojit

 • Pracuje naprázdno a smí se zkratovat

 • Pracuje naprázdno a nesmí se zkratovat


Seznam obr zk

Seznam obrázků:

Obr. 1: vlastní, schéma zapojení ampérmetru do obvodu

Obr. 2: vlastní, schéma pro výpočet bočníku

Obr. 3: vlastní, foto, bočník 30 A

Obr. 4: vlastní, schéma pro zapojení MTP do měřicího obvodu

Obr. 5: vlastní, foto,jednofázový měřicí transformátor proudu (MTP)

Obr. 6 : třífázový měřicí transformátor proudu ASRD 205.37

Obr. 7: vlastní, foto, klešťový ampérmetr digitální 200 A – LT Lutron ACA DL 6054

Obr. 8: vlastní, foto, klešťový multimetr analogový – Metra PK 210

Obr. 9: vlastní, foto, klešťový multimetrdigitální – Metra PK 310

Obr. 10: klešťový multimetr digitální – Fluke 360


Seznam pou it literatury

Seznam použité literatury:

[1] Vitejček, E.: Elektrické měření, SNTL, Praha, 1974

[2] Fiala, M., Vrožina, M., Hercik, J.: Elektrotechnická měření I, SNTL, Praha, 1986


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost 


Zm na rozsahu amp rmetru

Provozní MTP

Měřicí transformátory proudu provozní se montují do rozvodného zařízení

Vyrábějí se v těchto provedeních

podpěrné

tyčové

násuvné

prstencové

Obr. x: Třífázový měřicí transformátor proudu ASRD 205.37


Zm na rozsahu amp rmetru

Klešťové ampérmetry

 • měřicí transformátory proudu ve formě klešťového provedení

 • primární vinutí je rozevíratelné jako čelisti kleští

 • v sekundárním obvodu má přístroj magnetoelektrický ampérmetr s usměrňovačem

 • změna rozsahu se provádí přepínáním odboček na sekundárním vinutí

 • přístroj měří obvykle i napětí

 • přesnost kolem 2,5 %

 • chyba fáze – asi od 60 do 200’

 • měří proudy až do stovek ampérů

 • moderní klešťové ampérmetry se vyrábějí jako digitální s číslicovým displejem

Obr. y: Klešťový multimetrFluke 360


 • Login