מדינת ישראל, משרד המשפטים
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

אלימות נגד אנשים עם מוגבלות PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

מדינת ישראל, משרד המשפטים. נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות. אלימות נגד אנשים עם מוגבלות. יום מניעת האלימות בכנסת 18.7.05 וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. סוגי אלימות כלפי אנשים עם מוגבלות. התעללות נפשית ; התעללות מינית ; ניצול כספי, רמייה ושוד;

Download Presentation

אלימות נגד אנשים עם מוגבלות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


מדינת ישראל, משרד המשפטים

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

אלימות

נגד

אנשים עם מוגבלות

יום מניעת האלימות בכנסת

18.7.05

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות


סוגי אלימות כלפי אנשים עם מוגבלות

 • התעללות נפשית;

 • התעללות מינית;

 • ניצול כספי, רמייה ושוד;

 • הזנחה מכוונת או בלתי מכוונת;

 • מניעת מכשירי עזר, תרופות,עזרה בטיפול אישי;

 • פגיעה פיזית;


פניות על פי סוג אלימות כלפי קשישים *

 • (כצמן וליטווין, 2002)


גורמי סיכון לקורבנות שלאנשים עם מוגבלות

 • גיל –קשישים ועוללים חשופים יותר ממבוגרים

 • מגדר –נשים חשופות יותר מגברים

 • סוג הלקות–לקות שכלית ונפשית יותר מהשאר

 • רמת התלות–חסרי ישע חשופים יותר מעצמאיים

 • היקף הסיוע והבקרה החיצונית- קשר הפוך: ככל שהסיוע, הבקרה וההשתלבות גבוהים יותר כך פחותה האלימות


אלימות כנגד נשים עם מוגבלות*

 • 17%מהנשים עם מוגבלות סבלו מאלימות (אונס, אלימות מינית אחרת או אלימות פיזית) לעומת 9% מהנשים ללא מוגבלות

 • הפעלת אלימות פיזית כנגד נשים עם מוגבלות גבוהה פי 2 מאשר כלפי נשים ללא מוגבלות (13%לעומת 6%)

 • נשים קשישות (95.1%) חשופות להתעללות יותר מגברים קשישים (46%)

  *גרוס, ברמלי, 2000

  * שטרוסברג וריבליס-איתן (2003)


אלימות כלפי קשישים עם מוגבלות*

בין 4%-10% מהקשישים חשופים להתעללות

רובם:

1. בני 75 ומעלה

2. סובלים ממוגבלויות פיזיות או/ו נפשיות

3. תלויים באחרים

4. התשושים בסיכון הגבוה ביותר

5. תלות תפקודית, בדידות חברתית, ומגורים במשקי

בית משותפים נמצאו כגורמי סיכון מרכזיים

 • *לבנשטיין ורון 1995


אלימות כנגד פגועי נפש*

 • באשפוז פסיכיאטרי – 39% מדווחים על פגיעה פיזית, 27% על פגיעה מינית

Nibert et al, 1989*


פרופיל תוקפי קשישים החיים בקהילה*

*(כצמן וליטווין, 2002)


 • אלימות נגד ילדים עם צרכים מיוחדים*

 • 16% מכלל הילדים בסיכון (סה"כ 330 אלף) חשופים להתעללות והזנחה. בקרב ילדים אלה ישנו ייצוג יתר לקבוצות,כגון:

 • ילדים למשפחות עניות ומובטלות

 • ילדים עם לקויות (בעיקר קוגניטיביות והתנהגותיות.

 • *(מתוך דולב, 1998)


גורמים יוזמים/מטפלים

 • משרד הבריאות

 • משרד הרווחה

 • משטרת ישראל

 • משרד המשפטים

 • רשויות מקומיות

 • ארגונים


האמנה להגנה ולקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות*

 • סעיף 11: הזכות לחופש מעינויים, טיפולים או ענישה בלתי אנושיים: על המדינות לנקוט בפעילות ממלכתית בתחום החקיקה, הארגון, המשפט, החינוך וכל אמצעי אחר למנוע חשיפה של אנשים עם מוגבלות לעינויים, טיפולים או ענישה בלתי אנושיים.

 • סעיף 12: הזכות לחופש מאלימות והתעללות:על המדינות לעשות לקידום חקיקה מתאימה, התארגנות חברתית, חינוכית ואחרת על מנת להגן על אנשים עם מוגבלות הן בביתם והן מחוץ לביתם מכל צורה של אלימות, פציעה, התעללות, הזנחה או טיפול בלתי הולם וניצול כללי ומיני.

*בתהליכי ניסוח באו"ם


אופני קידום הנושא

 • התארגנות ממלכתית על משרדית לניסוח תכנית לאומית

 • הכללת נושא מניעת אלימות נגד אנשים בחוק השוויון ברוח האמנה ובחוקים הרלוונטיים האחרים

 • הקמה לאלתר של מערך פיקוח על הטיפול בחוסים ובמי שמונה לו מקבל גמלה

 • השלמת חקיקת בתחום הנגשת תהליך החקירה וההעדה


 • Login