Xvi congr s nacional catal d urg ncies i emerg ncies
Download
1 / 34

XVI CONGR S NACIONAL CATAL D URG NCIES I EMERG NCIES - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

XVIè CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES. La meningitis aguda en el pacient adult i ancià Dr. P. Fernández Viladrich 27 de març de 2009. MENINGITIS . PLEOCITOSI LCR Leucòcits (=> 5 / mm³). MENINGITIS SÍNDROME MENINGÍTIC *. Febre Signes meningítis (rigidesa nucal i altres)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XVI CONGR S NACIONAL CATAL D URG NCIES I EMERG NCIES' - tress


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xvi congr s nacional catal d urg ncies i emerg ncies

XVIè CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

La meningitis aguda en el pacient adult i ancià

Dr. P. Fernández Viladrich

27 de març de 2009


Meningitis

MENINGITIS EMERGÈNCIES

PLEOCITOSI LCR

Leucòcits (=> 5 / mm³)


Meningitis s ndrome mening tic
MENINGITIS EMERGÈNCIESSÍNDROME MENINGÍTIC*

 • Febre

 • Signes meningítis (rigidesa nucal i altres)

 • Alteració nivell de consciència o conducta

  • Somnolència

  • Confusió-obnubilació-agitació

  • Coma

   • Reactiu al dolor

   • Arreactiu al dolor

 • Mal de cap/vòmits

  * Poden faltar alguns elements


Meningitis bacterial presentacions at piques
MENINGITIS BACTERIAL EMERGÈNCIESPRESENTACIONS ATÍPIQUES

 • Febre + confusió/psicosi/agitació aguda.

 • Febre + convulsions.

 • Febre + ictus.

 • Febre + disminució nivell consciència.

 • Febre + alteració consciència en alcohòlics, cirrótics amb encefalopatia hepàtica, pneumonia hipoxèmica, o immunodeprimits.


Meningitis malaltia actual
MENINGITIS EMERGÈNCIESMALALTIA ACTUAL

 • Discernir duraciósímptomes meningítics

 • Valorar símptomes previs o concomitants atribuïbles a possibles focus d’origen

  • Catarro vies altes / odinofagia

  • Clínica de sinusitis / otitis (agudes o cròniques)

  • Infecció dental

  • Simptomatologia pulmonar, abdominal, urinària, etc.

 • Tractaments previs (antibiòtic, antipirètic-antiimflamatori).


Meningitis antecedents
MENINGITIS EMERGÈNCIESANTECEDENTS

 • Valorar edat i malalties de base

 • Traumatisme cranial o facial

 • Intervenció quirúrgica sobre sinus paranasals o cavitats òtiques

 • Rinolicuorrea (postraumàtica o espontània)

 • Meningitis recurrent

 • Supuració crònica o recurrent de l’àrea ORL o broncopulmonar


Meningitis exploraci f sica
MENINGITIS EMERGÈNCIESEXPLORACIÓ FÍSICA

 • Situació hemodinàmica

 • Valoració nivell consciència (Glasgow)

 • Examen de la pell i mucoses

  • Petèquies (maculopetèquies) / equimosis.

 • Cerca focus d’origen

  • Faringitis, amigdalitis, estado dental

  • Reste d’exploració general

  • Otoscòpia (signes d’OMA u d’OMC) / RX tórax

 • Exploració neurològica(examen del fons de l’ull -en la meningitis aguda, solament quan sigui possible fer-ho ràpidament)


 • Sospita de meningitis

  SOSPITA de MENINGITIS EMERGÈNCIES

  PUNCIÓ LUMBAR  S mptomes mening tics d evoluci aguda 48h

  SÍMPTOMES MENINGÍTICS D’EVOLUCIÓ AGUDA (< 48h) (> 48h)

  ¿TC cranial abans de la PL?)

  EN LA MAJORIA DELS CASOS

  NO


  S mptomes mening tics d evoluci aguda 48h indicacions de la tc cranial abans de la pl
  SÍMPTOMES MENINGÍTICS D’EVOLUCIÓ AGUDA (< 48h): INDICACIONS DE LA TC CRANIAL ABANS DE LA PL

  • Sospita d’ hemorràgia subaracnoidal

  • Hemiparèsia

  • “Focus d’ abscés cerebral”

   • Otomastoiditis crònica amb colesteatoma.

   • Sinusitis crònica, infecció àrea orbitària.

   • Flemó dental recent

   • Bronquiectàsies, abscés pulmonar, fístula A-V pulmonar, cardiopatia congènita.

  • Papil.ledema

  • Coma


  CONDUCTA A SEGUIR DAVANT SÍMPTOMES MENINGÍTICS D’EVOLUCIÓ AGUDAQUANES CONSIDERA NECESSÀRIA LA TC ABANS LA PL

  • Si signes de HIC greu:administració immediata de manitol(bolus 0’5-1 g/kg) +/- dexametasona (12-16 mg).

  • Si el malalt està sèptic: administració immediata de dexametasona (+/-manitol) + 1ª dosi d’antibioteràpia empírica(després d’obtenir un hemocultiu).


  Punci lumbar examen del lcr
  PUNCIÓ LUMBAR D’EVOLUCIÓ AGUDAExamen del LCR

  • Determinar la pressió de sortida

  • Observar i anotar color y transparència

  • Obtenir 3 mostres de LCR

   • 1ª Gram y cultiu(1-2 ml).

   • 2ª Cèl.lules, proteïnes i glucosa(1-2 ml).

   • 3ª Guardar una mostraen nevera(2-10 ml), (per si es necessita per ulteriors determinacions microbiològiques o bioquímiques)


  Meningitis lcr clar lcr transparent o amb una lleugera opacitat
  MENINGITIS LCR CLAR D’EVOLUCIÓ AGUDA(LCR transparent o amb una lleugera opacitat)

  - TOTES LES LIMFOCITÀRIES

  - ALGUNES NEUTROFÍLIQUES


  Meningitis aguda lcr clar amb predomini limfocitari glucosa normal
  MENINGITIS AGUDA LCR CLAR AMB PREDOMINI LIMFOCITARI D’EVOLUCIÓ AGUDAGLUCOSA NORMAL

  • Certesa meningitis virica(e.j. parotiditis, h.zóster):

   • Tractament simptomàtic (+ aciclovir si herpètica)

   • Alta a domicili o hospitalització segons criteri mèdic.

  • Sospita meningitis virica:

   • Algunes hores d’observació i alta a domicili o ingrés segons criteri mèdic.

   • Si proteïnes > 1g/L extremar l’observació i, si el malalt empitjora, obtenir hemocultius, repetir la PL i valorar tractament empíric.


  Meningitis aguda lcr clar amb predomini neutrof lic glucosa normal
  MENINGITIS AGUDA LCR CLAR AMB PREDOMINI NEUTROFÍLIC D’EVOLUCIÓ AGUDAGLUCOSA NORMAL

  • Certesa meningitis virica

   • Tractament simptomàtic (+ aciclovir si herpètica)

   • Alta a domicili u hospitalizació segons criteri mèdic.

  • Sospita meningitis virica:

   • Observació durante un temps suficient, i alta si l’ evolució és bona.

   • Si el malat empitjora, repetir la PL.

  • Sospita de meningitis bacterial

   • Iniciar tractament empíric segons protocol


  Meningitis limfocit ria amb hipoglucorr quia
  MENINGITIS LIMFOCITÀRIA amb D’EVOLUCIÓ AGUDAHIPOGLUCORRÀQUIA*

  • Listeria monocytogenes(evolució aguda/subaguda)

  • Mycobacterium tuberculosis(ev. subaguda/crònica)

  • Brucela melitensis (ev. subaguda/crònica)

  • Meningitis fúngiques(criptococcus, càndida sp, fongs filamentosos) (ev. subaguda/crònica)

  • Meningitis carcinomatoses o hematològiques(ev. subaguda/crònica)

   * Hipoglucorràquia:<40mg/dL o <40% de la glucèmia simultània (hipoglucorraquia clara: <30 mg/dL)


  Meningitis limfocit ria amb hipoglucorr quia diagn stic en el servei d urg ncies
  MENINGITIS LIMFOCITÀRIA D’EVOLUCIÓ AGUDA amb HIPOGLUCORRÀQUIADIAGNÒSTIC EN EL SERVEI D’URGÈNCIES

  • RX tórax

  • LCR

   • Gram y cultiu

   • Z-N i cultiu micobactèries

   • Ag. criptocòcic

  • Sang

   • Hemocultius

   • Rosa de Bengala


  Meningitis limfocit ries amb hipoglucorraquia tractament inicial
  MENINGITIS LIMFOCITÀRIES AMB HIPOGLUCORRAQUIA D’EVOLUCIÓ AGUDATRACTAMENT INICIAL

  • Diagnòstic establert:

   • Tractament etiològic

  • Diagnòstic no establert:

   • Ampicil.lina si possibilidad de listeriosi

  • Sospita de meningitis tuberculosa:

   • En general, abstenir-se de començar el tractament tuberculostàtic en el Servei d’ Urgències

   • Dexametasona (si disminució nivell consciència i/o focalitad neurològica).


  Meningitis lcr t rbol purulent

  MENINGITIS LCR TÈRBOL-PURULENT D’EVOLUCIÓ AGUDA

  MENINGITIS BACTERIAL

  (germens piógens)


  Meningitis bacterial
  MENINGITIS BACTERIAL D’EVOLUCIÓ AGUDA

  LCR en la majoria dels casos:

  • Leucòcits 1000-5000/mm³

  • Neutròfils >90%

  • Proteïnes 1-5 g/L

  • Hipoglucorràquia (amb frequència, glucosa molt baixa o indeterminable)


  Meningitis per listeria caracter stiques del lcr en 37 episodis
  MENINGITIS PER LISTERIA D’EVOLUCIÓ AGUDACaracterístiques del LCR en 37 episodis*

  • Mitjana de leucòcits: 587/mm³ (5-3200)

  • Limfòcits: >50% en 60% dels casos

   * Hospital Universitari de Bellvitge


  Meningitis bacterial diagn stic en el servei d urg ncies
  MENINGITIS BACTERIAL D’EVOLUCIÓ AGUDADIAGNÒSTIC EN EL SERVEI D’URGÈNCIES

  • Hemocultius : 2 (solament 1 en cas de lesions purpúriques extenses o ràpidament progressives)

  • LCR(no cal obtenir en cas de lesions purpúriques extenses o ràpidament progressives)

   • Gram i cultiu(¡no sol.licitar Ziehl-Neelsen si LCR purulent!)

   • Ag.pneumococ (Binax) sitinció de Gram és negativa.

   • PCR (si cultius resulten negatius)

  • Frotis faringi en medi de Thayer-Martin (si sospita o possibilitat de meningitis meningocòcica)

  • Cultius possibles focus d’origen(otorrea, etc)


  Meningitis bacterial tractament inicial 1
  MENINGITIS BACTERIAL D’EVOLUCIÓ AGUDATRACTAMENT INICIAL (1)

  Tant bon punt es constati què el LCR és purulent:

  • 1º Dexametasona (12-16 mg, i.v., seguits de 4 mg/6h x 48h)

  • 2º Manitol(0.5-1 g/kg en perfusió ràpida e.v.)si:

   • pressió LCR >30 cm d’aigua o signes clínics d’ HIC greu.

   • meningitis pneumocòcica probable o demostrada (OMA, fístula LCR, pneumonia típica, Gram o Ag. LCR +s), independentment de la pressió de sortida del LCR.

  • 3º Tractament antibiòtic empíric: desprésde la dexametasona i, si s’escau, del manitol.


  Meningitis bacterial tractament inicial 2
  MENINGITIS BACTERIAL D’EVOLUCIÓ AGUDATRACTAMENT INICIAL (2)

  • 4º Ingrés en UCI si:

   • Shock

   • Convulsions

   • Coma profund

   • Insuficiència cardiaca o respiratòria.

  • 5º Pot ser aconsellable un tractament amb fenitoina* com a profilaxi anticonvulsivant si:

   • Meningitis pneumocòcica probable o demostrada.

   • Antecedent pròxim de convulsions.

   • Malalts amb etilisme crònic, edat >65 anys, EPOCs)

    * Dosi inicial 18 mg/kg per les primeres 24h, seguint amb 2 mg/kg/8h x10 dies)


  Meningitis bacterial d adquisici comunitaria tractament antibi tic emp ric

  MENINGITIS BACTERIAL D’ADQUISICIÓ COMUNITARIA D’EVOLUCIÓ AGUDATRACTAMENT ANTIBIÒTICEMPÍRIC

  Dependrà de la sospita etiològica segons:

  clínica

  GramLCR

  Antigen pneumocòcic LCR(Binax)


  Si lesions purp riques
  Si lesions purpùriques... D’EVOLUCIÓ AGUDA


  Meningitis meningoc cica
  MENINGITIS D’EVOLUCIÓ AGUDAMENINGOCÒCICA

  TRACTAMENTEMPÍRICCeftriaxona50 mg/kg -máx. 4g- / 24h, e.v. o i.m.

  • Cefotaxima150 mg/kg (2-3g) / 6h, e.v.

   AL.LÈRGIA A BETA-LACTÀMICS

  • Cloranfenicol1g/6h, e.v.

  • Aztreonam2g/8h, e.v.

  • Ciprofloxacino 400 mg/12h, e.v.


  Meningitis pneumoc cica gram o ag lcr positius tractament emp ric
  MENINGITIS D’EVOLUCIÓ AGUDAPNEUMOCÒCICA(Gram o Ag. LCR positius)TRACTAMENT EMPÍRIC

  Nens: cefotaxima 50 mg/kg/6ho ceftriaxona100 mg/kg/ 24h+vancomicina15 mg/kg/6h

  Adults: cefotaxima dosis altes (75-100 mg/kg / 6h = 4-6g / 6h -màxim 24g/dia) +/- vancomicina15 mg/kg/12h

  AL.LÈRGIA A LA PENICIL.LINA

  Nens i adults:vancomicina + rifampicina15 mg/kg/24h


  Meningitis por listeria monocytogenes gram lcr positiu
  MENINGITIS por D’EVOLUCIÓ AGUDALISTERIA MONOCYTOGENES (Gram LCR positiu)

  Ampicil.lina3-4 g/6h, e.v. + Gentamicina 4-5 mg/kg/24h

  o

  Cotrimoxazol e.v.320/1600 mg/6-8h (si AL.LÈRGIA ALA PENICIL.LINA)


  Meningitis per bacils gramnegatius tractament emp ric
  MENINGITIS D’EVOLUCIÓ AGUDA per BACILS GRAMNEGATIUSTractament empíric

  • Meropenem(2g/8h, e.v.)

   o si AL.LÈRGIA ALA PENICIL.LINA:

  • Aminoglicòsid + ciprofloxacino

   (+ metronidazol en cas de sospita de BGNs anaerobis)


  Meningitis per altres etiologies tractament emp ric segons tinci de gram
  MENINGITIS PER ALTRES ETIOLOGIES D’EVOLUCIÓ AGUDATractament empíric segons tinció de Gram

  • CBGNs (probable H. influenzae):ceftriaxona/cefotaxima

  • CGP cadenes : (probable Streptococcus no pneumoniae o: S. faecalis):ampicil.lina

  • CGP raïms: (probable Staphylococcus):vancomicina


  MENINGITIS PER D’EVOLUCIÓ AGUDA GERMEN DESCONEGUT (No lesions purpúriques i Gram i Binax LCR negatius o no disponibles)

  • Immunodepresió greu, càncer o neutropenia: meropenem + ampicil.lina

  • No immunodepresió greu, càncer, o neutropenia:ceftriaxona/cefotaxima + ampicil.lina

  • Neurocirurgia: vancomicina + ceftazidima50 mg/kg/8h, o vancomicina+ meropenem


  ad