Az eur pai uni szeg nys g s t rsadalmi kirekeszt d s elleni strat gi ja
Download
1 / 17

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája. 2007. szeptember 21. Előzmények. Amszterdami szerződés 136., 137. cikkelyek Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája' - tress


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az eur pai uni szeg nys g s t rsadalmi kirekeszt d s elleni strat gi ja

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája

2007. szeptember 21.


El zm nyek
Előzmények kirekesztődés elleni stratégiája

 • Amszterdami szerződés 136., 137. cikkelyek

 • Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március):

  „Az EU váljék a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudás-alapú társadalmává, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely és erősebb társadalmi kohézió biztosítása mellett.”

  Célok:

 • A 18%-os szegénységi küszöb csökkentése 2005-re 15%-ra, 2010-re 10%-ra

 • A gyermekek szegénységének felére csökkentése 2010-re


A szeg nys g s t rsadalmi kirekeszt d s elleni egy ttm k d s eszk ze a nyitott koordin ci s m dszer
A szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni együttműködés eszköze: a nyitott koordinációs módszer

Lényege: jogi szabályozás helyett

 • közös célkitűzések kialakítása,

 • ezek beépítése a tagállamok nemzeti és regionális politikáiba, két évente nemzeti cselekvési tervek készítése (tagállami cselekvési tervek 1. hulláma: 2001-2003; 2. hulláma: 2003-2005),

 • közös mutatószámok kialakítása az összehasonlíthatóság érdekében (ún. Laekeni indikátorok),

 • a cselekvési tervek rendszeres felülvizsgálata, értékelése: Közös Jelentés a Társadalmi Összetartozásról

 • Közösségi Akcióprogram a Társadalmi Kirekesztődés ellen (2002-2006) (2007-től Progress Közösségi Akcióprogram)


A k z s c lkit z sek
A közös célkitűzések együttműködés eszköze: a nyitott koordinációs módszer

Nizza, 2000. december

 • A foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára

 • A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése

 • A legveszélyeztetettebbek segítése

 • Minden érintett szereplő, szervezet mozgósítása, partnerség


Magyarorsz g r szv tele az eu t rsadalmi kirekeszt s elleni k z s politik j ban
Magyarország részvétele az EU társadalmi kirekesztés elleni közös politikájában

 • Nemzeti Szeminárium a Társadalmi Beilleszkedésről (2002. július 18.)

 • Csatlakozás a Társadalmi Kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogramhoz (2002. július)

 • A „Társadalmi Kirekesztés Elleni Közös Memorandum” (JIM) aláírása – (2321/2003. (XII. 13.) Korm. Határozat) 2003. december 18.

 • 2004. július 31: A Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006) benyújtása az Európai Bizottsághoz

 • 2005. július 15: NCST-ről szóló félidős beszámoló elkészítése

 • 2006. szeptember 15: Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)

 • 2007. január 1: Közösségi Akcióprogramot felváltja a PROGRESS program


T rsadalmi sszetartoz sr l sz l nemzeti cselekv si terv 2004 2006
Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006)

Fő célkitűzések:

 • Foglalkoztatás elősegítése

 • A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára

 • A szegénység, a tartós és mélyszegénység csökkentése

 • Beruházás a jövőbe: a gyermekek jól-létének biztosítása

 • A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem minden területen (elsősorban a romák, a fogyatékossággal élők, a nők és az idősek tekintetében)


Bizotts gi jelent s az j tag llamok ncst ir l
Bizottsági Jelentés Terv (2004-2006)az új tagállamok NCST-iről

Főbb megállapítások Magyarország számára:

 • a szegénység elleni küzdelem legyen nemzeti prioritás Magyarországon, melyhez nagyobb mértékű forrás-bevonás szükséges,

 • erősödjön a társadalmi kirekesztődés elleni intézkedések közti koherencia,

 • váljék szisztematikussá a számszerű célok kitűzése és a megvalósulás monitorozása,

 • erősödjön a nem-kormányzati szereplők bevonása a döntés-előkészítésbe és a végrehajtásba,

 • kapjon nagyobb figyelmet az inaktivitás kezelése,

 • továbbá a társadalmi nemek szempontjainak figyelembe vétele minden területen.


A nyitott koordin ci moderniz l sa
A nyitott koordináció modernizálása Terv (2004-2006)

2005: Lisszaboni stratégia felülvizsgálata

Gazdasági növekedés és foglalkoztatás elsődleges fontosságú

Közös stratégia-alkotás bevezetése

Nemzeti Lisszaboni Reformprogramok 2005-2008

Szociálpolitikai Menetrend 2005-2010

Szociális védelem területén folyó három nyitott koordinációs együttműködés összehangolása:

 • Szegénység és társadalmi kirekesztődés

 • Megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek

 • Egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerek


Egyszer s tett moderniz lt elj r s streamlining
Egyszerűsített-modernizált eljárás – „streamlining”

 • Új közös célkitűzések kialakítása a három területre

 • Közös indikátorok listájának bővítése

 • Nemzeti stratégia-alkotás

 • Közös Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról

Szociális védelemről

és társadalmi összetartozásról

szóló

Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)


Nemzeti strat giai jelent s a szoci lis v delemr l s a t rsadalmi sszetartoz sr l nsj
Nemzeti Stratégiai Jelentés a Szociális Védelemről és a Társadalmi Összetartozásról - NSJ

 • Két évre szól: 2006-2008 – a lisszaboni akciótervhez való alkalmazkodás miatt

 • Benyújtási határidő: 2006. szeptember 15.

 • Ezt követően 3 évre szól majd: 2008-2011

 • A közbenső években nem kötelező jelentést benyújtani, de bármilyen új kezdeményezésről készülhet közbenső jelentés.

 • Az együttműködés a közbenső években az egyes szakmapolitikai témák részletes elemzésére, a kölcsönös tanulásra és az eredmények terjesztésére összpontosít.

 • A tagállami stratégiák alapján készülnek az éves Szociális Védelmi és Társadalmi Összetartozásról szóló Közös Jelentések.


A magyar ncst 2006 2008
A magyar NCST 2006-2008 a Társadalmi Összetartozásról - NSJ

Elfogadta: 2178/2006. (X.25.) Korm. Határozat

Átfogó cél a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén:

A társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének megakadályozása, a társadalmi befogadás erősítése, a hátrányos helyzetűek kompenzálása a gazdasági kiigazítások időszakában

Prioritási területek:

1. A munkaerő-piaci befogadás elősegítése, az inaktivitás csökkentése

2. A gyermekszegénység elleni küzdelem

3. A területi és lakhatási hátrányok mérséklése


Az ncst t maszkodik
Az NCST támaszkodik… a Társadalmi Összetartozásról - NSJ

 • az egyes szektorok stratégiáira, cselekvési terveire,

 • az I. NFT keretében megvalósuló fejlesztésekre,

 • a jelenleg tervezés alatt álló stratégiai tervekre:

  kiemelten az ÚMFT-re, OP-kra, és

  a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiára

  Összhangban van:

  a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogrammal

  a Konvergencia programban vállaltakkal


Sz mszer c lok v llal sok az ncst ben
Számszerű célok, vállalások az NCST-ben a Társadalmi Összetartozásról - NSJ

 • Foglalkoztatási ráta növekedjen:

  Teljes: 57%-ra 2008-ra és 58,7%-ra 2010-re (EU: 70%)

  Nők: 51,8% 2008-ra és 53,2% 2010-re (EU: 60%)

  55 év felettiek: 33,3% 2008-ra és 34,8% 2010-re (EU: 50%).

 • Aktivitási ráta növekedjen:

  Teljes: 61,2% 2008-ra, 63.3% 2010-re

  Férfiak: 68,2% 2008-ra és 69,1% 2010-re

  Nők: 56,2% 2008-ra, 57,6% 2010-re

 • Lemorzsolódás arány csökkenjen a 18-24 évesek körében:

  2005. évi 12,3%-ról 11%-ra 2008-ra, 10%-ra 2010-re

 • Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya: 8%-ra nőjön 2013-ra (EU: 12,5% 2010-re)

 • Munkanélküli háztartásban élő 18-59 évesek aránya csökkenjen:

  10%-ra 2013-ra (2005-ben 12,3%)

 • A 0-15 évesek (gyermekek) szegénységi aránya csökkenjen:

  12%-ra 2013-ra (2003: 17%)

 • 3 éven aluliak napközbeni ellátásában: 6%-os kapacitásbővítés történjen 2008-ig.

 • Komplex fejlesztési programok 25-28 kistérségben 2013-ig

 • Kistérségi központok átlagos elérési ideje 20%-kal csökkenjen 2013-ra

 • Új vagy felújított közművel rendelkező lakások száma 40 ezerrel nőjön 2005-2008 kötött

 • Felújított panellakásokban élők száma 15%-kal nőjön 2007-2013 között


2007 vi tev kenys gek
2007. évi tevékenységek a Társadalmi Összetartozásról - NSJ

 • Közös Jelentés elfogadása

  Kiemelt témák: aktív befogadás, gyermekszegénység, bevándorlók és etnikai kisebbségek

 • NCST-k felülvizsgálata Brüsszelben, 2007 április

 • NSJ monitorozásával kapcsolatos módszertani munka elindult cél: átfogó monitorozási rendszer kidolgozása

 • Félidős beszámoló elkészítése önkéntes alapon

 • Honlap kialakítása, amelyen minden intézkedésről részletes információk lesznek elérhetők

 • Október: gyermekszegénység elleni intézkedések felülvizsgálata Brüsszelben


A nyitott koordin ci s egy ttm k d sben rejl lehet s gek magyarorsz g sz m ra
A nyitott koordinációs együttműködésben rejlő lehetőségek Magyarország számára

 • „Közbeszéddé” válik a szegénység, társadalmi kirekesztődés problémája, hazai megjelenési formái;

 • Nemzetközi együttműködési lehetőségek bővülnek;

 • Módszertani megalapozottság, rendelkezésre álló adatok minősége javul a hazai szociálpolitikában;

 • Elterjed a „bizonyíték-alapú” politika-formálás: stratégiai tervezés > számszerű célok kitűzése > eredmények monitorozása, hatások értékelése > visszacsatolás;

 • Összehangolt, komplex, ágazati határokat áttörő programok, megközelítések elterjednek;

 • Javul a szektorok közti együttműködés, a civilek bevonása;

 • Nő a politikai elkötelezettség → a társadalmi kohézió szempontjai figyelembe vételre kerülnek az ország fejlesztési elképzeléseiben (pl. ÚMFT)


Kitekint s 2010
Kitekintés - 2010 lehetőségek Magyarország számára

 • 2010 a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! lehetőségek Magyarország számára

www.szmm.gov.hu


ad