השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות - PowerPoint PPT Presentation

זיוה לוי
Download
1 / 40

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

זיוה לוי ביה"ס לחינוך הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב עבודת מחקר לתואר שלישי בהנחיית פרופ' דוד חן, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב ד"ר דינה לבל, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב lziva@yahoo.com.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2980096

זיוה לוי

ביה"ס לחינוך

הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב

עבודת מחקר לתואר שלישי

בהנחיית

פרופ' דוד חן, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר דינה לבל, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

lziva@yahoo.com

השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט על היכולת לעבוד בצוות

 • מטרות המחקר

 • רציונל

 • מתודולוגיה

 • תוצאות

 • דיון ומסקנות

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

מטרת המחקר

לבחון האם התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט תורמת לשיפור

היכולת לעבוד בצוות אצל הלומד

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

רציונל (1)

 • יכולת עבודה בצוות - חלק מכישורי חיים

  • על דיסציפלינריים

  • נחוצים בתחומי חיים שונים

  • ניתנים ללמידה ולהעברה (Transferable Skills):

   תקשורת, קריאה, כתיבה, חישוב, אוריינות התקשוב, פתרון בעיות, שפה, ארגון נתונים (Cambridge University, UK)

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

רציונל (2)

 • עבודה בצוות - חשיבות בתחום החינוך

  • תורמת להישגים לימודיים ולטיפוח היכולת לעבוד בצוות

  • בחינוך הגבוה - מכשירה לקראת השתלבות בעולם העבודה:

   • התפתחות טכנולוגית מואצת

   • מורכבות הבעיות

   • ריבוי המידע

{

יצרו צורך להתמודד עם בעיות

שאינן ניתנות עוד לפתרון

בעבודת יחיד

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

רציונל (3)

 • אי נחת מיישום עבודת הצוות בחינוך הגבוה:

  • עידוד מועט מדי לעבודת צוות

  • קשיים הנובעים מהעדר יכולת עבודה בצוות אצל הלומדים

 • שימוש גובר בסביבת אינטרנט בתהליכי למידה בחינוך הגבוה

 • אינטרנט נחשבת כסביבה תומכת תקשורת ושיתופיות בין לומדים:

  • מגוון ערוצי תקשורת (א-סינכרונית / סינכרונית)

  • גמישות במרחב הזמן ובמקום הלמידה

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

שאלת המחקר

מהי השפעת ההתנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה, על היכולת לעבוד בצוות,

לעומת השפעת ההתנסות בלמידה בסביבת פנים-אל-פנים על יכולת זו?

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

הגדרות (1)יכולת עבודה בצוות

 • עמדות כלפי עבודה בצוות(Cannon-Bowers et al., 1995)

 • כישורים אישיים של עבודה בצוות(O`Neil, 1998)

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

הגדרות (2)משתנים תלויים

עמדות כלפי עבודה בצוות

מצב פנימי של חבר צוות, המשפיע על בחירותיו

ועל החלטותיו לפעול בדרך מסויימת

Cannon- Brower et al., 1995 ; Dick & Carey, 1990) )

במחקר הנוכחי - שני ממדי עמדות(Baker et al., 1999):

אמונה בחשיבות עבודת צוות - אמונה כי עבודת צוות היא קריטית

לביצוע מוצלח של משימות צוותיות

שאיפה לעבוד בצוות - משיכה פנימית או רצון

להיות חלק מצוות

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

הגדרות (4)משתנים תלויים

כישורי עבודת צוות

כישורים אישיים המשפיעים על האפקטיביות של האינדיוידואל לפעול בצוות

(O`Neil , 1998)

 • הממד הקוגניטיבי

  • מנהיגות - הכושר לכוון את הצוות

  • תיאום - הכושר לארגן פעילויות הצוות לצורך ביצוע

   מוצלח של המשימה ולהשלמתה במועד

  • קבלת החלטות - הכושר להשתמש במידע זמין לצורך קבלת החלטות

 • הממד הפרסונלי -כישורי שיתוף פעולה עם חברי צוות אחרים

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

הגדרות (5)משתנים בלתי תלויים

סביבת הלמידה

 • סביבת פנים-אל-פנים

  סביבה בה הלמידה מתרחשת במהלך מפגשי הוראה פיסיים.

  זמני המפגשים ומיקומם אחידים לכל הלומדים.

 • סביבת אינטרנט

  סביבה בה הלמידה מתנהלת בשני ערוצים עיקריים:

  ערוץ א-סינכרוני וערוץ סינכרוני (Acker, 1995)

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

הגדרות (6)משתנים בלתי תלויים

שיטת ההוראה

 • למידה שיתופית

  למידה אשר בה הלומד משתתף בדיון

  ובביצוע משימה לימודית קבוצתית שיש לה תוצר משותף.

 • למידה פרטנית

  למידה שבה הלומד אינו נדרש להשתתף בדיון

  ובביצוע משימות לימודיות קבוצתיות.

  לדוגמה: השתתפות בהרצאות ובבחינות.

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

אוכלוסיית המחקר

N = 607

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

אוכלוסיית המחקר – מאפיינים אישיים

התפלגות (N, % ) נבדקי המחקר על פי מאפיינים אישיים

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

כלי המחקר הכמותי

 • שאלון דמוגרפי(פרטי הקורס, פרטי הלומד)

 • שאלון עמדות כלפי עבודה בצוות

 • שאלון כישורי עבודה בצוות

 • שאלות לגבי ניסיון קודם בעבודת צוות בלמידה

{

מבוסס על הפרויקט הבינלאומי ALL

(Adult Literacy Lifeskills Survey )

להערכת כישורי חיים בקרב

מבוגרים (16-65) בארצות שונות בעולם

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

איסוף הנתונים

 • שאלוני Pretest ו -Posttest בקורסים סמסטריאליים (2004 – 2003)

 • השאלונים מולאו על ידי נבדקי המחקר

  במשך כ – 10 – 15 דקות ונאספו מיד עם מילויים

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

תוצאות: שינויים בעמדות כלפי עבודת צוות - ניתוח כמותי -

עמדות

 • שיפור מובהק בעמדות כלפי עבודת צוות בסביבת אינטרנט,

  ביחס לעמדות אלה סביבת פנים אל פנים

 • שיפור מובהק בעמדות בסביבת אינטרנט, אצל בעלי נסיוןבעבודת צוות באינטרנט,

  ביחס לבעלי נסיון דומה מסביבת פנים אל פנים

 • לא נמצא הבדל מובהק בשינוי בעמדות בלמידה פרטנית ובלמידה שיתופית בסביבת אינטרנט

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

עמדות כלפי עבודת צוות: ממוצע (%) מדדי אמונה בחשיבות עבודת צוות בסביבת אינטרנט ופנים-אל-פנים

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

עמדות כלפי עבודת צוות:ממוצע (%) מדדי השאיפה לעבוד בצוות בסביבת אינטרנט ופנים-אל-פנים

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

עמדות כלפי עבודת צוות:

ממוצע (%) השאיפה לעבוד בצוות בסביבת אינטרנט ופנים-אל-פנים

בקרב המנוסים בעבודת צוות באינטרנט

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

תוצאות: שינויים בכישורי עבודת צוות - ניתוח כמותי -

כישורים

 • לא נמצא הבדל מובהק בשינויים שחלו בכישורי עבודת צוות בסביבת אינטרנט ובסביבת פנים אל פנים

 • לא נמצא הבדל מובהק בשינויים שחלו בכישורים בלמידה פרטנית ובלמידה שיתופית בסביבת אינטרנט

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

ניתוח איכותני - אוכלוסיית המחקר

 • 60 נבדקים שלמדו באינטרנט ונעזרו בקבוצות דיון

  במהלך ביצוע משימות לימודיות קבוצתיות

 • 55 נבדקים שלמדו פנים אל פנים, שביצעו משימות קבוצתיות

  והגישו דו"ח על פעילותם האישית בצוות

  כחלק מחובות הלמידה

 • 53 נבדקים משתי סביבות הלמידה,

  אשר רואיינו מיד בתום הלמידה

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

ניתוח איכותני – כלים

 • 851תכתובות בקבוצות דיון בסביבת אינטרנט

 • 55 דו"חות על פעילות אישית בצוות

  בסביבת פנים אל פנים

 • 53 ראיונות עם נבדקים משתי סביבות הלמידה

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

ניתוח איכותני – הליך

ניתוח יישום כישורי עבודת צוות

סביבת אינטרנט / סביבת פנים אל פנים

שני הבטים:

 • היקף היישום

  (קבוצתי, פרטני)

 • דפוסי היישום

{

כישורים בממד הקוגניטיבי

כישורים בממד הפרסונלי

של

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

אחוז המיישמים כישורים קוגניטיביים של עבודת צוותבסביבת אינטרנט ופנים אל פנים

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

אחוז המיישמים כישורים בינאישיים של עבודת צוות בסביבת אינטרנט ופנים אל פנים

מתן

אמון

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

התפלגות סך כישורי עבודת צוות שיושמו בסביבת אינטרנט ופנים-אל-פנים (%)

פא"פ N=55

אינטרנט N=60

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

סביבת פנים אל פנים

סביבת אינטרנט

דוגמה לדפוסי יישום שונים של כישורי עבודת צוות אינטרנט / פא"פ תיאום

קשיים

נוחות / קלות

"פעם ראשונה שהייתי צריכה לדאוג שכולם יבואו... הפכתי להיות הרעה... רדפתי אחריהם...

אז אמרתי: טוב, תעשו בעצמכם!".

"... לקראת סוף הסמסטר קשה מאד למצוא זמן להיפגש. דבר זה עיכב אותנו מאד".

“די קשה לעבוד בקבוצה מבחינת תיאום זמנים... דבר שדי מעכב".

"...לא הצטרכנו להיפגש כלל בכדי לתאם ולתכנן ויכולנו לעשות זאת כל אחתמביתה, דבר שהקל מאוד".

"...ללא ספק קבוצת הדיון הייתה עזר בעבודה מסוג זה הדורשת תיאום בין חברות הקבוצה".

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

סביבת פנים אל פנים

ללא מנהיגות

מנהיגות מתחלפת

מנהיגות יחיד

סביבת אינטרנט

מנהיגות מתחלפת

דוגמה לדפוסי יישום שונים של כישורים אינטרנט / פא"פמנהיגות

"... היה צריך שמישהו ידחוף... בפעם הראשונה אני דחפתי, אחר כך היא גילגלה את זה. לקחתי עלי."

""אני הייתי יותר היוזם שצריך להתחיל לעבוד אבל הוא ניתב כדי להגיע לשאלת המחקר... לפי ההרגשה שמי שבעל הידע הוא החליט / הוביל".

".... עבדנו יחד לא היה מנהיג ומונהג"

"כל אחד היה "המנהיג" בתחום בו

הוא חזק. אני למשל הנהגתי את הצד הממוחשב".

"...בדרך כלל אין לי כושר מנהיגות אבל בקבוצה הזאת הספציפית כן הרגשתי שתפסתי מנהיגות..."

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

תוצאות המחקר – סיכום

ניתוח איכותני

ניתוח כמותי

 • שיפור מובהק בעמדותבסביבת אינטרנט ביחס לסביבת פנים אל פנים

 • השפעה חיובית מובהקת של התנסות קודמת בעבודת צוות באינטרנט על השיפור בעמדות בסביבת אינטרנט

 • אין הבדל בשינויים בכישורי עבודת צוות בין סביבת אינטרנט ובין סביבת פנים אל פנים

השלמת מידע ותובנות

 • היקף יישום רב יותר של רוב כישורי עבודת צוות בסביבת אינטרנט, ביחס לסביבת פנים אל פנים

 • דפוסי יישום הכישורים – לא תמיד זהים בשתי סביבות הלמידה

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

דיון

מהם הגורמים שהשפיעו על השיפור בעמדות

ועל יישום רב יותר של כישורי עבודת צוות

בסביבת אינטרנט?

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

דיון (1)גורמים שהשפיעו עלהעמדות ועל הכישורים בסביבת אינטרנט

 • סביבת הלמידה

  • טכנולוגיה תומכת שיתופי פעולה

  • גורמים חברתיים של פעילות בסביבת אינטרנט

  • גורמים פסיכולוגיים של פעילות בסביבת אינטרנט

 • נסיון קודם בעבודת צוות בסביבת אינטרנט

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

דיון (1) השפעת סביבת אינטרנט טכנולוגיה תומכת שיתופי פעולה

מגוון אמצעי תקשורת

לא פורמליים

הרשת הגלובלית

פורמליים

אתר הקורס

{

טשטוש ההפרדה

בין למידה שיתופית

ופרטנית

שיתופי פעולה

פורמליים

ולא פורמליים

שינוי חיובי בעמדות כלפי עבודת צוות

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

הגברת שיתופיות

יישום מגוון

כישורים

שיפור

בעמדות

דיון (2)השפעת גורמים חברתייםשל סביבת אינטרנט

מאפייני פעילות במסגרת קהילה וירטואלית(Rheingold, 1993)

 • שיח דמוקרטי סביב נושא משותף (מעמד שווה)

 • תקשורת וירטואלית עם יחידים ועם קבוצות

 • אפשרות לשאול, להפעיל ביקורת

  להביע עמדות, שאיפות, צרכים

 • יצירת קשרים בינאישיים ללא תלות במשך הזמן

 • יצירת תחושת השתייכות

 • שיתופי פעולהלאורך זמן

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

בסביבת פנים אל פנים

קשיים בתיאום ובתקשורת

צוות גדול מדי

קונפליקטים בינאישיים / מתחים

תהליך למידה אישי יותר מאשר בינאישי

ניתוק בין תהליך הלמידה האישי והבינאישי

מרווחי זמן גדולים בין תהליכי הלמידה הבינאישיים

רמת שיתופיות בינונית עד נמוכה

בסביבת אינטרנט

תיאום נוח

שביעות רצון מגודל הצוות

אפשרות לפתור קונפליקטים בלי להיפגש פנים-אל-פנים

שילוב בין תהליך למידה אישי ובינאישי

תהליכי שיתוף בין-צוותיים

רמת שיתופיות גבוהה

דיון (3) השפעת גורמים חברתייםעל תהליך הלמידה

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

דיון (4)השפעת גורמים פסיכולוגיים של פעילות בסביבת אינטרנט

מאפיינים פסיכולוגיים של פעילות בסביבת אינטרנטSuler, 2004))

 • סטטוס שוויונימנהיגות מתחלפת, חלוקת נטל גמישה

 • גמישות הזמןתיאום, קבלת החלטות, ביקורת, קשר בינאישי

  (נוחות,השהית תגובות)

 • תיעודעזרה, עידוד/תמיכה, קבלת החלטות, שיתוף

 • טקסטואליות עזרה, קשר בינאישי, שיתופיות,

  (חוסרעכבות)התנדבות / יוזמה, "פירגון", עידוד/תמיכה רגשית

 • שילוב בין חושיקשר בינאישי -התמודדות עם קונפליקטים

  ניתן לבחירה

תמיכה ביישום

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

יישום הגישה התיאורטית של דיואי - התנסות ולמידה:

התנסות ב"פעילות של צוותא", גורמת ללומד

"להתוודע אל שיטותיה ואל נושאיה

ולרכוש את המומחיות הדרושה" (דיואי, 2000, 115)

יישום הגישה התומכת ברכישה ספירלית של היכולת לעבוד בצוות

בכל התנסות מביאים התלמיד והקבוצה ידע קודם

ומפיקים ידיעות ותובנות חדשות, אותם יביאו למפגש הצוותי הבא... (סלומון , 2000)

דיון (5) השפעת נסיון קודם בעבודת צוות באינטרנט

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

גורמים שהשפיעו על שיפור היכולת לעבוד בצוות בסביבת אינטרנט - סיכום -

 • סביבת הלמידה

  • טכנולוגיה תומכת שיתופיות

  • גורמים חברתיים של פעילות בקהילה וירטואלית

  • גורמים פסיכולוגיים של פעילות בסביבת אינטרנט

 • התנסות קודמת בעבודת צוות בסביבת אינטרנט

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

מסקנות

 • סביבת אינטרנט עשויה לשמש סביבה הולמת

  להכשרת לומדים בחינוך הגבוה לעבוד בצוות

 • ערך מוסף

  סביבת אינטרנט עשויה להוות כר התנסות, תירגול ואימון,

  ליכולות נדרשות בעידן המידע, כגון עבודת צוות,

  הניתנות להעברה לסביבות אחרות

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


2980096

תודה על ההקשבה!

lziva@yahoo.com

_______________________________________________________________________________________________________

לוי, ז. (2005). השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות.

חיבור לשם קבלת ה תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב.


 • Login