Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005 - PowerPoint PPT Presentation

Správa                   o medzinárodných vzťahoch  Univerzity P. J. Šafári...
Download
1 / 25

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Správa o medzinárodných vzťahoch Univerzity P. J. Šafárika v roku 2004. Eva Čellárová. Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005. Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004. Obsah. Úvod

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch Univerzity P. J. Šafárika v roku 2004

Eva Čellárová

Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Obsah

Úvod

Medzinárodné projekty- vedecké - vzdelávacie - informačné - iné

Inštitucionálna spolupráca- na úrovni univerzít a vedeckých ústavov - na úrovni MŠ SR

Medzinárodné aktivity pracovníkov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

Medzinárodné aktivity študentov a doktorandov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

Finančné zabezpečenie zahraničných ciest

Perspektívy medzinárodných vzťahov Univerzity


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Úvod

Čo priniesol rok 2004 v oblasti medzinárodných vzťahov?

- SR sa stala členom EÚ

- Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa stala členom EUA

- zvýšil sa záujem o Univerzitu zo západu aj z východu

- Univerzita sprístupnila novú www stránku v slovenskej a v anglickej verzii


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Úvod

Medzinárodné vzťahy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach tvoria

súčasť jej poslania vo vzdelávaní, výskume a poskytovaní služieb verejnosti

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach je členom

Európskej asociácie univerzít (EUA)

Asociácie univerzít Karpatského regiónu (ACRU)

Dunajskej rektorskej konferencie (DRC)

Združenia Euroregión Karpaty – Karpatský Euroregión


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

5. rámcový program EÚ- prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc. - prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc. - doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc.

NSF- prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

COST- prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. - prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

WHO- doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc.

NISPAcee- sieť inštitúcií verejnej správy

Multilaterálny projekt EÚ- MUDr. Pálová, PhD.

Slovensko-fínsky projekt- doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

Slovensko-nemecký projekt- prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.

DAAD

V E D E CK É


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

V E D E C K É

Slovensko-holandské projekty- Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. - Mgr. M. Sléšková - Mgr. F. Salonna - Mgr. M. Sarková – Mgr. I. Rajničová (4) - Mgr. Mária Humeníková - Mgr. Zuzana Škodová- kolektív PF a LF UPJŠ

Slovensko-japonský projekt- doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

Slovensko-nórsky projekt- Ing. Jozef Černák, PhD.

Slovensko-ukrajinský projekt- prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

ERASMUS – vysokoškolské vzdelávanie

Krajinaštudentimesiaceučitelia týždne

Nemecko 1563673

Francúzsko521- -

Španielsko 1046- -

Grécko728- -

Taliansko4223 21

Fínsko6321 15

Belgicko210- -

Holandsko3 91 7

SPOLU5224111116

V Z D E LÁVAC I E


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

odbor študentimesiace učitelia týždne

Medicína20 97- -

Chémia 9 38337

Biológia 9 47115

Matematika 5 223 21

Informatika 2 112 15

Fyzika 2 7- -

Geografia 2 102 28

Humanitné vedy 1 3- -

Právo 2 6- -

SPOLU52 24111116

V Z D E LÁVAC I E


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

V Z D E LÁVAC I E


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

Počet študentov podľa fakúlt

V Z D E LÁVAC I E


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

V Z D E LÁVAC I E

Študenti EÚ UPJŠ


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

Učitelia UPJŠ

V Z D E L ÁVAC I E


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

Učitelia EÚ

V Z D E L Á V A C I E


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

CEEPUS

V Z D E L Á V A C I E

ÚFV PF UPJŠ – 4 pracovné pobyty

Poľsko

Leonardo da Vinci - AVIEMTO

EPOWEB European Postgraduate in WEB

DEBOMEDBoloňská deklarácia v medicíne

CPDPCivic Education in Central European Continuing Professional Development Programme

LF UPJŠ

Regional Textbook Project; Akcia Rakúsko-Slovensko KJ UPJŠ


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

I N F O R M A Č N É

Košice Library Information Network(KOLIN)

Rakúska knižnica

Electronic Information for Libraries Direct (EBSCO eIFL Direct)

Európske dokumentačné stredisko


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

I N É

Projekty EUA

Quality Culture II Doctoral Programmes Project

Quality Culture IIIWomen in Universities: Research, Teaching, Leadership

Iné

MINDFUL

UNHC


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

I N É

Zmluvy o spolupráciLF UPJŠ

- v oblasti tkanivového inžinierstva

- pri zriadení očnej banky

- v oblasti integrácie pacientov po transplantácii obličiek

- v oblasti štúdia biomedicínskych a sociálnych faktorov pacientov so sklerózou multiplex a Parkinsonovou chorobou

- v oblasti validácie markerov spojených s rakovinou prsníka


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Inštitucionálna spolupráca

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1999-2008)

Univerzita Karlova v Prahe (2000-2005)

Botanický ústav AV ČR v Průhoniciach (2001-2005)

Ústav anorganickej chémie AV ČR v Řeži (2001-2005)

Masarykova univerzita v Brne (2004-2005)

Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne (2002-2006)

Univerzita A. Mickiewicza v Poznani (1989-2004)

Univerzita v Lodži (1991-2008)

Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome (2001-2005)

Rzeszowská Univerzita v Rzeszowe (2003 – na dobu neurčitú)

Univerzita verejnej správy a riadenia v Przemyślu (2003 – na dobu neurčitú)

Jagiellonská univerzita v Krakowe (1999 – do vypovedania jedným z partnerov) Univerzita v Bialymstoku (2004 - do vypovedania jedným z partnerov)


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Inštitucionálna spolupráca

Univerzita v Bayreuthe (1990- do vypovedania jedným z partnerov)

Technická univerzita v Ilmenau (1993- do vypovedania jedným z partnerov)

Korvínova Univerzita v Budapešti (1999-2007)

Univerzita v Miškolci (1999- na dobu neurčitú)

Univerzita v Nice-Sophia Antipolis (2002-2008)


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Inštitucionálna spolupráca

 • Volžská akadémia pre štátnu službu v Saratove, Rusko (2002-na dobu neurčitú)

 • Univerzita v Belehrade, Srbsko (1998-do vypovedania zmluvy jedným z partnerov)

 • Národná univerzita V. Karazina v Charkove, Ukrajina (2002-do vypovedania zmluvy jedným z partnerov)

 • Národná univerzita v Užhorode, Ukrajina (2003-2008)

 • Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva (2004 -do vypovedania zmluvy jedným z partnerov)

 • Inštitút nízkych teplôt B. I. Verkina, Charkov, Ukrajina (2004-2006)

 • Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu a Národnou univerzitou v Chungname, Južná Kórea (od 2003)

 • Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne, Rusko

 • CERN, Švajčiarsko


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné aktivity pracovníkov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

PRACOVNÉ CESTY (221)

LFPFPrávFFVSR-UPJŠKJKTVBZUK 44754113347115

KONFERENCIE (297 aktívne, 54 pasívne)

LFPFPrávFFVSR-UPJŠKJKTVBZUK 124(54)12539711

ŠTUDIJNÉ POBYTY (30)

LFPFPrávFFVSR-UPJŠKJKTVBZUK

1010424

PRIJATIA ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ (87)

LFPFPrávFFVSR-UPJŠKJKTVBZUK

214594622


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné aktivity pracovníkov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ UPJŠ (18)

LFPFPrávFFVSR-UPJŠKJKTVBZUK 77211

Medzinárodné aktivity študentov a doktorandov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

LFPFPrávFFVSR-UPJŠKJKTVBZUK 8911143------


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Finančné zabezpečenie zahraničných ciest

Vyslanie zamestnancov a doktorandov

Vyslanie študentov

Prijatie zahraničných hostí

SPOLU

941 315.60 LF 1211 778.80 PF 145 369.00 PrávF 64 191.00FVS

328 949.00 LF 115 580.59 PF

340 876.00PF

3 148 059.90 


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Perspektívy medzinárodných vzťahov Univerzity

SWOT analýza referát medzinárodných vzťahov je poddimenzovaný; potreba zriadenia Euro-office (triedenie a prenos informácií, metodická pomoc, ekonomika a administrácia projektov...)

SOCRATES

LEONARDO DA VINCI

EUA

7. RP ...

ERASMUS MUNDUS

TEMPUS

Asia-link ...

Regionálna spolupráca

EURO-OFFICE


Vedeck rada univerzity p j af rika v ko iciach 10 j na 2005

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Ďakujem


 • Login