Monitor 9 2003
Download
1 / 41

Monitor 9 - 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Monitor 9 - 2003. Forma A. 1. Jedna čokoláda stojí 14 korún. Keď si ale kúpite rodinné balenie ôsmich týchto čokolád, zaplatíte len 90 korún. Koľko najviac týchto čokolád sa dá kúpiť za 1 300 korún?. A. 92 B. 93 C. 112 D. 114 E. 115.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Monitor 9 - 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Monitor 9 - 2003

Forma A


1. Jedna okolda stoj 14 korn. Ke si ale kpite rodinn balenie smich tchto okold, zaplatte len 90 korn. Koko najviac tchto okold sa d kpi za 1 300 korn?

 • A. 92

 • B. 93

 • C. 112

 • D. 114

 • E. 115


1. Jedna okolda stoj 14 korn. Ke si ale kpite rodinn balenie smich tchto okold, zaplatte len 90 korn. Koko najviac tchto okold sa d kpi za 1 300 korn?

 • Najprv vypotame, koko balen po osem kusov si meme kpi za 1 300 korn:1 300 : 90 = 14,444...

 • Za 1 300 korn si meme kpi 14 balen po 8 kusov a zostane nm 40 korn

 • Za 40 korn si meme kpi 40 : 14 = 2,857... okld

 • Poet vetkch okold:14 . 8 + 2 = 112 + 2 = 114

  D


2. V tabuke vidme, ako v 4. C dopadla psomn prca z matematiky. Ak je pravdepodobnos, e nhodne vybran chlapec zo 4. C nem z tejto prce horiu znmku ako 2?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


2. V tabuke vidme, ako v 4. C dopadla psomn prca z matematiky. Ak je pravdepodobnos, e nhodne vybran chlapec zo 4. C nem z tejto prce horiu znmku ako 2?

 • Pravdepodobnos urme, ak poet vetkch priaznivch udalost vydelme potom vetkch monch udalost

 • Poet priaznivch udalost (chlapec, ktor nemal znmku horiu ako 2) je 7 + 3 = 10

 • Poet vetkch udalost (poet vetkch chlapcov) je 7 + 3 + 2 + 2 = 14

 • Pravdepodobnos potom je:

  B


3. Vypotajte dku strany c trojuholnka ABC na obrzku, ak viete, e a = 4 cm, b = 3 cm a vka na stranu c je 2 cm.

 • A. 5

 • B.

 • C.

 • D. 6

 • E.


3. Vypotajte dku strany c trojuholnka ABC na obrzku, ak viete, e a = 4 cm, b = 3 cm a vka na stranu c je 2 cm.

 • a = 4 cm b = 3 cmvc = 2 cmc = x + y = ... cm

 • Pri rieen vyuijeme Pytagorovu vetu:

  B


4. Ke nahradme * v sle 5*7 000 000 000 004 vhodnou slicou, dostaneme slo, deliten troma. Existuje niekoko takch vhodnch slic. Ak je ich set?

 • A. 15

 • B. 13

 • C. 10

 • D. 7

 • E. 2


4. Ke nahradme * v sle 5*7 000 000 000 004 vhodnou slicou, dostaneme slo, deliten troma. Existuje niekoko takch vhodnch slic. Ak je ich set?

 • slo je deliten troma, ak je jeho cifern set deliten troma.

 • Cifern set danho sla je 5 + 7 + 4 = 16

 • Najbliie vie slo (od 16) deliten troma je 18, potom 21, 24.

 • Dan set musme zvi o 2, 5, 8, o s aj hadan vhodn sla.

 • Ich set je 2 + 5 + 8 = 15

  A


5. Eva si vdy oblieka blzku so sukou alebo pulver s nohavicami. M 4 blzky a 7 sukn, priom kad suka so hod ku vetkm blzkam. M 3 pulvre a 2 nohavc, priom kad nohavice sa hodia ku vetkm pulvrom. Kokmi rznymi spsobmi sa me Eva obliec?

 • A. 16

 • B. 28

 • C. 34

 • D. 55

 • E. 168


5. Eva si vdy oblieka blzku so sukou alebo pulver s nohavicami. M 4 blzky a 7 sukn, priom kad suka so hod ku vetkm blzkam. M 3 pulvre a 2 nohavc, priom kad nohavice sa hodia ku vetkm pulvrom. Kokmi rznymi spsobmi sa me Eva obliec?

 • Blzku so sukou si me obliec 4 . 7 = 28 spsobmi.

 • Nohavice s pulvrom si me obliec 2 . 3 = 6 spsobmi.

 • Spolu:28 + 6 = 34 spsobov obleenia.

  C


6. Urite slo x, pre ktor nadobda vraz hodnotu rovn 3. (Nvod: Najprv si dan vraz upravte.)

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


6. Urite slo x, pre ktor nadobda vraz hodnotu rovn 3. (Nvod: Najprv si dan vraz upravte.)

 • Dan vraz upravme:

 • Urme hodnotu premennej x:

  B


7. Na obrzku s vyznaen uhly , a dky vetkch seiek. Vypotajte cos + tg .

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


7. Na obrzku s vyznaen uhly , a dky vetkch seiek. Vypotajte cos + tg .

 • V pravouhlom trojuholnku je kosnus uhla definovan ako pomer dky priahlej odvesny a prepony (tj. 16:20)

 • Tangens uhla je v pravouhlom trojuholnku definovan ako pomer dky protiahlej a dky priahlej odvesny (tj. 12:5)

 • Pre cos + tg potom dostvame:

  E


8. Ak ptinu sla x zmenme o 1, dostaneme vie slo, ne polovica sla, ktor je o jedno vie ako x. Vetky sla x s touto vlastnosou s:

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


8. Ak ptinu sla x zmenme o 1, dostaneme vie slo, ne polovica sla, ktor je o jedno vie ako x. Vetky sla x s touto vlastnosou s:

 • Ptina sla x zmenen o 1.

 • Polovica sla, ktor je o 1 vie ako x

 • Zostavme a vyrieime dan nerovnicu:

  D


9. Krunice k(S;5 cm) a p(T;8 cm) sa zvonka dotkaj. Obidve krunice k, p sa zvntra dotkaj krunice m(V; 28 cm). Potom obvod trojuholnka STV je:

 • A. 82 cm

 • B. 46 cm

 • C. 56 cm

 • D. 69 cm

 • E. 112 cm


9. Krunice k(S;5 cm) a p(T;8 cm) sa zvonka dotkaj. Obidve krunice k, p sa zvntra dotkaj krunice m(V; 28 cm). Potom obvod trojuholnka STV je:

 • Rieenie je zrejm z obrzku:

 • 20 + 23 + 8 + 5 = 56 (cm)

  C


10. V pondelok, v ase od 3.00 hod. do 10.00 hod., zviselo mnostvo benznu v ndri od asu linerne. O 3.00 hod, bolo v ndri 27 hl benznu, o 7.00 hod. u iba 21 hl. Koko hektolitrov benznu bolo v ndri o 10.00 hod?

 • A. 13,5 hl

 • B. 15 hl

 • C. 15,5 hl

 • D. 16,5 hl

 • E. 17 hl


10. V pondelok, v ase od 3.00 hod. do 10.00 hod., zviselo mnostvo benznu v ndri od asu linerne. O 3.00 hod, bolo v ndri 27 hl benznu, o 7.00 hod. u iba 21 hl. Koko hektolitrov benznu bolo v ndri o 10.00 hod?

 • Od 3.00 hod. do 7.00 hod., ie za 4 hodiny ubudlo z ndre 6 hl benznu, tj. 1,5 hl benznu za hodinu.

 • Od 7.00 hod. do 10.00 hod., ie za 3 hodiny ubudne alch 3 . 1,5 hl benznu, tj. 4,5 hl benznu.

 • V ndri potom zostane:21 4,5 = 16,5 (hl benznu)

  D


11. Na ist stredn kolu sa prihlsilo p dievat a tyrikrt viac chlapcov. Po prijmacch skkach sa na stredn kolu dostalo tvrtina dievat a polovica chlapcov. Koko tudentov prijali do 1. ronka tejto strednej koly?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


11. Na ist stredn kolu sa prihlsilo p dievat a tyrikrt viac chlapcov. Po prijmacch skkach sa na stredn kolu dostalo tvrtina dievat a polovica chlapcov. Koko tudentov prijali do 1. ronka tejto strednej koly?

 • Dievat.......................pChlapcov....................4p

 • Prijali:dievat..............................p : 4chlapcov...........................4p : 2 = 2p

 • Spolu prijali:

  E


12. Koko m2 meria zhrada, ktor na mape mierky 1 : 400 meria 2 cm2?

 • A. 6,25 m2

 • B. 8 m2

 • C. 12,5 m2

 • D. 32 m2

 • E. 64 m2


12. Koko m2 meria zhrada, ktor na mape mierky 1 : 400 meria 2 cm2?

 • Mierka nm udva kokokrt je skuton vzdialenos via ako vzdialenos na mape.

 • Skuton rozloha: 2 cm2 . 4002 = 2 cm2 . 160 000 = 320 000cm2 = 32 m2

  D

2 cm2

2 cm2


13. Viera m o 30 % menej diskov ako Petra, ale o 40 % viac ako Pavol. Petra m 700 diskov. Koko diskov m Pavol?

 • A. 294

 • B. 210

 • C. 546

 • D. 490

 • E. 350


13. Viera m o 30 % menej diskov ako Petra, ale o 40 % viac ako Pavol. Petra m 700 diskov. Koko diskov m Pavol?

 • Petra.....................700 diskov

 • Viera.....................o 30 % menej, tj. 0,7 . 700 = 490 (diskov)

 • Ak poet Pavlovch diskov ozname ako x, poet Vierinch diskov potom bude 1,4x.

 • 1,4x = 490 /: 1,4x = 350

 • Pavol m 350 diskov

  E


14. Miestnos s rozmermi 5 m x 4 m, vkou 2,4 m, s jednm oknom s rozmermi 1 m x 1,2 m a s jednmi dverami 1 m x 2 m treba vymaova. Koko by stlo vymaovanie stien a stropu, ak jeden meter tvorcov maovky stoj 20 korn?

 • A. 800 korn

 • B. 864 korn

 • C. 1 200 korn

 • D. 1 264 korn

 • E. 1 600 korn


14. Miestnos s rozmermi 5 m x 4 m, vkou 2,4 m, s jednm oknom s rozmermi 1 m x 1,2 m a s jednmi dverami 1 m x 2 m treba vymaova. Koko by stlo vymaovanie stien a stropu, ak jeden meter tvorcov maovky stoj 20 korn?

 • Najprv vypotame plochu miestnosti, ktor treba vymaova:

 • S =2(5 + 4) . 2,4 + 5 . 4 1 . 1,2 1 . 2S = 18 . 2,4 + 20 1,2 2S = 43,2 + 20 3,2S = 60 m2

 • Cena maovky:60 . 20 = 1 200 (korn)

  C


15. Priamky p, q na nrtku s rovnoben, priamky p a s zvieraj uhol 30O, priamky r a s uhol 70O. Ak je rozdiel vekost uhlov a ?

 • A. 10O

 • B. 20O

 • C. 25O

 • D. 30O

 • E. 40O


15. Priamky p, q na nrtku s rovnoben, priamky p a s zvieraj uhol 30O, priamky r a s uhol 70O. Ak je rozdiel vekost uhlov a ?

 • Vrcholov uhol k uhlu s ve-kosou 30O m tie vekos 30O .

 • Uhol je shlasn uhol k von-kajiemu uhlu trojuholnka(s uhlami 30O a 70O ) a preto m vekos 100O

 • Uhol je susedn uhol k uhlu s vekosou 70O , preto jeho vekos je 110O

 • Pre - potom plat: 110O 100O = 10O

  A


16. Do jednej cisterny tvaru valca sa zmest najviac 500 hl vody. Najviac koko hl vody so zmest do druhej cisterny tvaru valca, ktor m v porovnan s prvou cisternou dvakrt v polomer podstavy a pkrt meniu vku?

 • A. 200 hl

 • B. 400 hl

 • C. 40 hl

 • D. 625 hl

 • E. 1 250 hl


16. Do jednej cisterny tvaru valca sa zmest najviac 500 hl vody. Najviac koko hl vody so zmest do druhej cisterny tvaru valca, ktor m v porovnan s prvou cisternou dvakrt v polomer podstavy a pkrt meniu vku?

 • Nech polomer podstavy prvej cisterny je r1a vka v1a nech polomer podstavy druhej cisterny je r2a vka v2.

 • Potom pre objem prvej cisterny plat:

 • Pre objem druhej cisterny plat:

 • Objem druhej cisternytvor tyri ptiny objemuprvej cisterny:tyri ptiny z 500 hl je 400 hl

  B


17. Pre sla x, y plat 3x + 6y = 2x y = 45. Vypotajte set sel x, y.

 • A. 24

 • B. 18

 • C. 20

 • D. 36

 • E. 27


17. Pre sla x, y plat 3x + 6y = 2x y = 45. Vypotajte set sel x, y.

 • Vyrieime sstavu rovnc:

 • Sstavu rieime stacou metdou:

 • urme hodnotu druhej premennej:

 • Pre set x + y potom plat: 21 + (-3) = 18

  B


18. Daniela sprvne narysovala trojuholnk ABC poda nasledujceho postupu:

 • A. 46 cm

 • B. 38 cm

 • C. 50 cm

 • D. 42 cm

 • E. 37 cm

 • Vypotajte obvod narysovanho trojuholnka ABC.


18. Daniela sprvne narysovala trojuholnk ABC poda nasledujceho postupu:

 • Dan trojuholnk si nartneme:

 • Trojuholnk ABC je rovnoramennso zkladou AB, AB = 24 cm aramenami AC a BC, AC = BC = 13 cm

 • Obvod ABC je 24 + 2 . 13 = 50 (cm)

  C


19. Stpcov diagram znzoruje rozdelenie kresiel v 80-lennom parlamente krajiny Demoland medzi 4 politick strany. Novinr chce toto rozdelenie znzorni kruhovm diagramom. Ak bude v tomto diagrame vekos uhla, ktor prislcha Strane pokroku?

 • A. 135O

 • B. 120O

 • C. 150O

 • D. 140O

 • E. 125O


19. Stpcov diagram znzoruje rozdelenie kresiel v 80-lennom parlamente krajiny Demoland medzi 4 politick strany. Novinr chce toto rozdelenie znzorni kruhovm diagramom. Ak bude v tomto diagrame vekos uhla, ktor prislcha Strane pokroku?

 • Cel parlament ~ kruh (360O)

 • 1 kreslo 360O : 80

 • Strana pokroku - 30 kresiel,tj. 30 . (360O : 80) = 135O

  A


20. Priemern vek det v skupine je 14 rokov. V skupine je 4-krt viac chlapcov ako dievat. Priemern vek dievat v skupine je 12 rokov. Ak je priemern vek chlapcov v skupine?

 • A. 14,5

 • B. 13

 • C. 15,5

 • D. 10

 • E. 15


20. Priemern vek det v skupine je 14 rokov. V skupine je 4-krt viac chlapcov ako dievat. Priemern vek dievat v skupine je 12 rokov. Ak je priemern vek chlapcov v skupine?

 • Priemern vek vypotame ak set vekov vetkch lenov vydelme ich potom.

 • Dievat..........................................xChlapcov.......................................4x

 • Vek dievat spolu..........................12x

 • Vek skupiny spolu.........................14. 5x

 • Priemern vek chlapcov................

  A


ad
 • Login