ŠKOLA: Gymnázium , Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation

KOLA:
Download
1 / 33

 • 42 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠKOLA: Gymnázium , Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR : Jan KOHOUTEK

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ŠKOLA: Gymnázium , Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

KOLA: Gymnzium, Tanvald, koln 305, pspvkov organizace

SLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434

NZEV PROJEKTU:ablony Gymnzium Tanvald

SLO ABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICT

AUTOR: Jan KOHOUTEK

TEMATICK OBLAST: Fyzick geografie

NZEV DUMu: Hydrosfra obh vody, oceny

POADOV SLO DUMu: 11

KD DUMu: JK_FYZ_GEO_11

DATUM TVORBY: 1.11.2012

ANOTACE (RONK): Kvinta DUM obsahuje informace o pirozenm kolobhu vody v prod. V druh sti se pak vnuje ocenm, mom a slapm v hydrosfe.

METODICK POKYN: Atlas Dnen svt strana 14 - 17


Hydrosf ra

Hydrosfra

 • Hydrosfra vodn obal na planety zahrnuje veker vodstvo

 • HS je urujcm (limitujcm) faktorem ivch organism pro ivot na Zemi!!!!!


Z kladn len n hydrosf ry

Zkladn lenn hydrosfry

 • Skupenstv

 • 4 zkladn kategorie

 • Voda povrchov

 • Voda podpovrchov

 • Voda v atmosfe

 • Voda v ivch organismech


Rozlo en vody na zemi

Rozloen vody na Zemi


Ob h vody

Obh vody

 • K obhu dochz inkem slunen energie, zemsk gravitace a rotace Zem

 • Voda se vypauje z ocen, vodnch tok a ndr, ze zemskho povrchu (vpar, evaporace) a z rostlin (transpirace ), dohromady se pouv pojem evapotranspirace

 • Vodn pry a drobounk kapiky vody v oblacch se pak v ovzdu pohybem vzduchovch mas zpsobench nestejnm zahvnm vzduchu nad pevninou a oceny i zemskou rotac neustle pemsuj (cirkulace atmosfry)


Ob h vody1

Obh vody

 • Po kondenzaci pry z ovzdu dopad voda ve form srek na zemsk povrch, zejmna ve form det a snhu

 • Zde se st vody hromad a odtk jako povrchov voda, vypauje se zpt do ovzdu nebo se vsakuje pod zemsk povrch a dopluje zsoby podzemn vody (infiltrace)

 • Podzemn voda po urit dob znovu vystupuje na povrch ve form pramen nebo dotuje vodn toky


Ob h vody2

Obh vody

 • 79% vody do ocenu

 • 21% bezodtok oblasti

 • Velk obh vody

 • Mal obh vody

Vodapokrv 71% povrchuZem


Oce ny

Oceny

 • 71% celkov rozlohy Zem

 • Nerovnomrn rozloen sever. pol. 61%

  jin pol. 81%

 • 5 ocen = svtov ocen

 • Oceny rozlehl plochy svt. ocenu prostrajc se mezi kontinenty

 • Moe men sti oc. v dosahu pevniny

 • Moe vnitn obklopena pevninou

 • Moe okrajov oddlena od ocen ostrovy a poloostrovy


Oce ny1

Suezsk prplav

Oceny

 • Zlivy men sti ocenu vnikajc do pevniny

 • Prlivy zen sti mo mezi pevninou, sou a ostrovy

 • Prplav vytvoen lovkem


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

Suezsk prplav


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

MediterraneanSea


Oce ny2

Oceny

 • Salinita mnostv rozputnch ltek v 1 kg mosk vody

 • Chloridy 88%, srany 10,8%, uhliitany 0,3%

 • Promile 1 desetina % - to znamen e.

  1 = 1/1000 = 0,1%

 • salinita je 35

 • Znan rozdly nap. moe mrnch a tropickch ek

 • Podl soli v nkterch moch:

 • Rud moe - 42 g/l

 • Stedozemn moe - 38 g/l

 • ern moe - 19 g/l

 • Baltick moe - 4 g/l


Oce ny3

Oceny

 • Barva pohlcovnm svtelnch paprsk, plankton, hloubka

 • p. lut moe

 • Hustota teplota, salinita, tlak (max. polrn moe)

 • Teplota slunen zen, zsobrna tepla

 • Ocen ovlivuje teplotn reim atmosfry

 • Psovit rozloen teplot

 • 17C, Tich ocen 19C


Oce ny4

Oceny

 • Penos tepla ve vertiklnm smru konvekn proudn teplej voda s vym s vym obsahem sol kles do vtch hloubek

 • Mosk pnve 0- 2, mal vkyvy do 200 m

 • Led -1,9

 • tvary: tabulov led, nvre, led. hory (a 100 m)

 • Brakick voda st ek, vrstva sladk vody na slan


Pohyby mo sk vody

Pohyby mosk vody

 • Mosk dmut pliv a odliv

 • Vlnn eolick innost (Balt 5m, Atl. 25m)

 • Kruhov drhy orbity

 • Hbet a vpadlina (dl)

 • Pboj nrazy vln na pobe, modelace pobe

 • Tsunami vlny vyvolan zemtesenm, nebo sopenou innost


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

Pboj


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

Refrakce vln vlny se natej smrem k pobe; v tomto ppad jde o vbek, take vlny maj tm kruhov tvar


Slapov jevy mo sk dmut

Slapov jevy (mosk dmut)

 • Periodickdeformace tvaru zemskho tlesa

 • Gravitan psoben Msce a Slunce

 • Odstediv sla

 • Pliv vznik na stran

  pivrcen a odvrcen k msci

 • Vdy dva protilehl kulov

  vrchlky


Slapov jevy mo sk dmut1

Slapov jevy (mosk dmut)

 • Pivrcen strana k Msci pitaliv sla

 • Odvrcen strana k Msci odstediv sla

 • Vdy po 12 hodinch a 25 minutch (tzv. pldenn pliv

 • Kad den vrchol o 50 minut pozdji

 • Skon pliv Z, M, S se nachz v jedn rovin sly se staj a nastv nejvt pliv

 • Hluch pliv Z, M, S spojnice svraj prav hel sly se vzjemn odetaj


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

Zliv Fundyza plivu

Zliv Fundyza odlivu


Slapov jevy mo sk dmut2

Slapov jevy (mosk dmut)

 • Par rameno Amazonky

 • Na ece se dvakrt bhem kadch 24 hodin projevuje pliv vysok a 3,5 m a periodicky pichz velk vlna postupujc proti proudu eky, tzv. pororoka


Oce nsk dno

Ocensk dno

 • Hlubokomosk

 • pkopy

 • Mariansk pkop

 • 11 034 m

 • elfov moe

 • Ocensk svah

 • Ocensk pnve

Kontinentln elf na map svta znzornn azurov


Oce nsk dno1

Ocensk dno


P livov elektr rny

Plivov elektrrny

 • je vodn elektrrna, kter pro roztoen turbn vyuv periodickho opakovn plivu a odlivu moe

 • Prvn plivov elektrrna byla postavena v roce 1913 v Anglii v hrabstv Cheshire

 • Prvn vznamn plivov elektrrna byla sputna v roce 1966 ve Francii na ece Rance v oblasti Bretan


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

Plivov elektrrna AnnapolisRoyal v Novm Skotsku (Kanada)


Oce nsk proudy

Ocensk proudy

 • Poz: Atlas Dnen svt str. 14 17

 • Penos vodnch mas na velk vzdlenosti

 • Horizontln i vertikln smr

 • Vmna ltek, mikroorganism, salinita

 • Klimatogeografick initel ovlivuj klima pilehlch pevnin

 • Tepl z J na S (p. Golfsk, Kuroijo)

 • Studen ze S na J (p. Kalifornsk, Ojaijo)


Oce nsk proudy1

Ocensk proudy

 • Klimatick vliv

 • Pklad:

 • V pobe Kanady studen Labradorsk proud bezmrazov obdob asi 60 dn v roce

 • Z Evropa tepl Severoatlantsk - bezmrazov obdob ve stejnch z.. 150 210 dn


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace

Mapa znzorujc mosk proudy na Zemi


Pou it zdroje a literatura

Pouit zdroje a literatura

Literatura:

Bik, I. et al. (2001): Proda a lid Zem. Praha: Nakladatelstv GS.

Kaparovsk, K. (1999): Zempis I v kostce. Havlkv Brod: Fragment.

Kaparovsk, K. (2008): Zempis I v kostce. Praha: Fragment.

Internetov zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1ny

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slapov%C3%A9_jevy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1_(%C5%99eka)

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADlivov%C3%A1_elektr%C3%A1rna

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A9_proudy


Pou it zdroje a literatura1

Pouit zdroje a literatura

Obrazov materily

YOSEMITE. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jigokudani_hotspring_in_Nagano_Japan_001.jpg

R ROBINSON. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beehive_geyser.jpg

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Physical_world.jpg

MISR SATELLITE. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SuezCanal-EO.JPG

ZALASKY, Jason R.. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012 ]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:US_Navy_100718-N-1082Z-073_The_guided-missile_cruiser_USS_San_Jacinto_(CG_56)_and_the_amphibious_transport_dock_ship_USS_Mesa_Verde_(LPD_19)_pass_under_the_Egyptian-Japanese_Friendship_Bridge.jpg

GABA, Eric. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012 ]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mediterranean_Sea_political_map-en.svg

SOVA, Lukas. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wave_description.JPG


Pou it zdroje a literatura2

Pouit zdroje a literatura

PDPHOTO. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dalga_k%C4%B1ran.jpg

POON, Wing-Chi. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Circular_Diffraction_Ripples_at_Point_Reyes_Lighthouse.jpg

KRAAIENNEST. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shallow_water_wave.gif

GUERBEROFF, Incio. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Para_River.jpg

KOLOMAZNIK. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tide_over_4_m.png

WANTMAN, Samuel. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bay_of_Fundy_High_Tide.jpg

WANTMAN, Samuel. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bay_of_Fundy_Low_Tide.jpg

INTERIOT. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Continental_shelf.png

L30NC1T0. wikipedia [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corrientes-oceanicas.gif


 • Login