slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DOMÁCA ÚLOHA z minula…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

DOMÁCA ÚLOHA z minula… - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

DOMÁCA ÚLOHA z minula…. Preštudovali ste si doma náš materiál. Dnešná téma:. PRINCÍP KRESŤANSTVA (zhrnutie). JEDEN BOH. BOH. JEDEN BOH. „SVÄTÝ“. „ Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý! (Lev 19:2 SSV) “. BOH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DOMÁCA ÚLOHA z minula…' - trent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DOMÁCA ÚLOHA z minula…

 • Preštudovali ste si doma náš materiál
slide2

Dnešná téma:

PRINCÍP KRESŤANSTVA

(zhrnutie)

slide4

JEDEN BOH

„SVÄTÝ“

 • „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý! (Lev 19:2 SSV)“

BOH

Slovo „svätý“ (hebr. kadoš) – oddelený v zmysle úplne iný, odlišný.

Podstatou tejto „inakosti“ Boha je Božia dokonalosť.

slide5

JEDEN BOH V TROCH OSOBÁCH

„SVÄTÝ“

„LÁSKA“

„OTEC“

 • „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1Jo 4:16 SSV)“

TROJICA

„SYN“

„DUCH SVÄTÝ“

BOH JE TEDA „RODINNÝM SPOLOČENSTVOM“ OSÔB

slide6

BLAŽENÝ BOH

„SVÄTÝ“

„LÁSKA“

„BLAŽENÝ“

„OTEC“

 • „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh...“ (KKC 1)

„SYN“

„DUCH SVÄTÝ“

ČIŽE NIČ MU NECHÝBA

slide7

STVORITEĽ

 • „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote.“ (KKC 1)

BOH TVORÍ Z LÁSKY

slide8

BOH, KTORÝ POVYŠUJE…

Boh sa stal človekom preto, aby sa človek mohol stať bohom. (Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie)

„Slovo (= Boh Ježiš Kristus) sa stalo telom, aby nás urobilo „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4): „Preto sa Božie Slovo stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Bohom.“ „Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.“ (KKC 460)

 • „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote.“ (KKC 1)

BOH TVORÍ Z LÁSKY

slide9

DEJE SA TAK ÚČASŤOU NA BOHU

Človek sa ZJEDNOCUJE s Bohom, stáva sa Mu PODOBNÝ a žije v BOŽEJ RODINE Trojice.

slide10

DEJE SA TAK ÚČASŤOU NA BOHU

 • Byť ako Boh znamená:
 • BYŤ SVÄTÝ – tak, ako je Boh svätý
 • BYŤ LÁSKOU – a tak vytvárať rovnaké vzťahy lásky ako Boh:
  • s Bohom
  • s ľuďmi
  • a až do krajnosti
 • VÝSLEDKOM JE, že prežívame to isté, čo prežíva Boh, žijúci to isté: BLAŽENOSŤ, čiže NEBO, čiže SPÁSU, čiže VEČNÝ ŽIVOT.

Človek sa ZJEDNOCUJE s Bohom, stáva sa Mu PODOBNÝ a žije v BOŽEJ RODINE Trojice.

slide11

HRIECH

Ak človek opustí Boha, žije bez Boha a odlišne od Boha = HRIECH.

slide12

HRIECH

 • PROBLÉM HRIECHU JE V TOM, ŽE:
 • NIE SME SVÄTÍ – nežijeme a nie sme ako Boh
 • NIE SME LÁSKOU – uprednostňujeme sebectvo a seba robíme stredom svojho života:
  • Preto nemáme spoločenstvo s Bohom – aj keď sa k Nemu možno modlíme a veríme v Neho
  • nevytvárame ani jednotu s ľuďmi, ale skôr s nimi súťažíme a presadzujeme voči nim seba
 • VÝSLEDKOM JE, že ani neprežívame to, čo žije Boh: BLAŽENOSŤ NEBA = Peklo, zatratenie,…

Ak človek opustí Boha, žije bez Boha a odlišne od Boha = HRIECH.

slide13

JEŽIŠ KRISTUS

Ježiš Kristus prichádza, aby človeka priviedol naspäť k Bohu

slide14

OBRÁTIŤ SA

= zmeniť svoje myslenie, život a konanie tak, aby sme:

- sa stali Božími synmi a dcérami

- žili s Bohom

- boli ako Boh

slide15

Výsledkom je „NÁVRAT DOMOV“

Človek sa ZJEDNOCUJE s Bohom, učí sa Mu byť PODOBNÝ a učí sa žiť v BOŽEJ RODINE Trojice a Cirkvi.

slide16

ROZMENENÉ NA DROBNÉ:

 • Boh je môj jediný Otec.
 • Ježiš je môj starší brat.
 • Nebo je môj jediný domov a jediná vlasť.
 • Mojou skutočnou a jedinou rodinou je Boh, môj Otec, Ježiš, môj brat a všetci ostatní súrodenci, ktorí prijali pozvanie do Božej rodiny – kresťania, čiže Cirkev.
 • Pod Ježišovým vedením sa od Neho učím žiť nový život Božieho syna (dcéry) a nové vzťahy v Božej rodine.
 • Tu na zemi som už len cudzinec na „služobnej ceste“
 • Mojim poslaním a „biznisom“ je Otcovo dielo, Otcove zámery a plány – Božie Kráľovstvo.
 • Od Boha som dostal dar Ducha Svätého, v ktorého sile všetko toto dokážem.
 • Už tu, na zemi, zažívam prvú skúsenosť Božej blaženosti.
 • A už sa teším na chvíľu, keď skončím svoju úlohu na zemi a vrátim sa konečne a úplne domov, do svojej vlasti v Nebi.
ad