naturvitenskapelig allmenndanning mer enn kunnskaper i naturfag
Download
Skip this Video
Download Presentation
Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag? - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?. Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk. Agenda. Peke på ulike problemstillinger Ikke beskrive situasjonen Diskutere begrunnelser og mål Problematisere relevansen av naturvitenskapelig kunnskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?' - trella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naturvitenskapelig allmenndanning mer enn kunnskaper i naturfag
Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?

Stein Dankert Kolstø

Institutt for praktisk pedagogikk

agenda
Agenda
 • Peke på ulike problemstillinger
 • Ikke beskrive situasjonen
 • Diskutere begrunnelser og mål
 • Problematisere relevansen av naturvitenskapelig kunnskap
naturfag for alle
Naturfag for alle
 • I skolen:
  • 10 + 1 år, minst!
  • 1 til 5 timer pr. uke (x 2?)
  • Til sammen ca. 930 undervisningstimer
 • Vi trenger gode begrunnelser for naturfag som skolefag!
begrunnelser
Begrunnelser
 • Det økonomiske argument
 • Det praktiske argument
 • Det kulturelle argument
 • Det demokratiske argument
  • Ref: Sjøberg. S. (1997): Scientific literacy and school science – Arguments and second thoughts. In: Sjøberg & Kallerud (Ed): Science, Technology and citizenship. NIFU rapport 7.
det konomiske argument
Det økonomiske argument
 • Det er viktig at arbeidsstokken holder høyt nivå angående naturfaglige kunnskaper og ferdigheter
 • Motargumenter:
  • Naturvitenskapelig forståelse eller teknologiske ferdigheter?
  • Hvem er best lønnet?
  • Sammenheng mellom naturvitenskapelig kunnskapsnivå og BNP?
 • Ikke relatert til allmenndanning, men til spisskompetanse?
det praktiske argument
Det praktiske argument
 • Naturvitenskapelig kunnskap viktig for å kunne mestre dagliglivet bedre
 • Motargumenter:
  • Forveksling av naturvitenskap med teknologi?
  • Er kjennskap til Newtons lover nyttig for bilister?
  • Krever bruk av mobiltelefon naturvitenskapelig innsikt?
 • Handlingsregler (hvordan) mer enn naturvitenskap (hvorfor)?
det kulturelle argument
Det kulturelle argument
 • Naturvitenskapen er et hovedelement i vår kultur og har vært med å forme vårt verdensbilde
 • Thomas Hylland Eriksen:
  • Å være uvitende om Darwins verk er en minst like stor dannelsesbrist som ikke å kjenne grunntrekk hos Marx og Freud
  • Darwinismen tematiserer
   • Forholdet mellom konkurranse og samarbeid
   • Menneskets frie vilje
   • Begrepet ”utvikling”
   • Forholdet mellom individ, art og økosystem
    • Ref: Eriksen, T. H. (1997): Vitenskapen og kulturlivet. Samtiden. 2/3
det demokratiske argument
Det demokratiske argument
 • Naturvitenskapelig kunnskap viktig for å kunne delta i debatter og for å kunne gjøre seg opp begrunnede meninger
  • Mange av utfordringene i samfunnet har en naturfaglig komponent
 • Motargumenter:
  • Involvert naturvitenskap er ofte komplisert
  • Naturvitere er ofte uenige
  • Beslutninger bør være verdibaserte
hvilke typer debatter b r alle kunne delta i
Hvilke typer debatter bør ’alle’ kunne delta i?
 • Personlige valg
  • Bruke fluor tabletter?
 • Politiske valg
  • Bygge gasskraftverk?
 • Forskningspolitiske prioriteringer
  • Satse mer på forskning på elementærpartikler?

Sosio-vitenskapelige kontroverser

hvilke kunnskaper trengs
Hvilke kunnskaper trengs?

For å

 • kunne forstå kontroversene
 • kunne delta i diskusjonene
 • kunne gjøre seg opp en gjennomtenkt mening
sosio vitenskapelige kontroverser
Sosio-vitenskapelige kontroverser
 • Kjennetegn
  • Risikofokuserte
  • Dobbeltkontroverser
  • Forskningsfront
  • Ekspertuenighet
h yspentledningsaken
”Høyspentledningsaken”

Ref: Wormnæs, O., & Vistnes, A. I. (1994). Kan vi stole på vitenskapen? Oslo: J. W. Cappelens Forlag.

ekspertuenighet og naturfag i skolen
Ekspertuenighet og naturfag i skolen
 • Ekspertuenighet ukjent begrep?
 • Naturfag som produkt i skolen:
  • Universelle fakta
 • Naturvitenskap som prosess i skolen:
  • Naiv utgave av positivisme?
 • Naturvitenskap som institusjon i skolen:
  • Fraværende?
hvilke basal kunnskaper trengs
Hvilke ’basal-kunnskaper’ trengs?
 • Kunne forstå problemstillingen
 • Kunne skille ulike problemstillinger
 • Kunne forstå naturvitenskapelige resonnementer?
  • Relevant fagstoff varierer fra sak til sak!
 • Vi vet ikke!
hvilke sakskunnskaper trengs
Hvilke sakskunnskaper trengs?
 • Ulike handlingsalternativ
 • Ulike konsekvenser av handlingsalternativene
  • for eksempel risikoer
 • Estimat for sannsynligheten av ulike konsekvenser
naturvitenskap marginaliseres
Naturvitenskap marginaliseres?
 • En observasjon (Prosjekt DoCTA):
  • Elever diskuterte etiske sider ved genteknologi
  • De brukte naturvitenskapelige ’ord’ i diskusjonene
  • Umulig å se fra ordbruken om de hadde forstått ordenes naturvitenskapelige betydning
 • Min hypotese:
  • Naturfaglige ord brukes ikke som merkelapper på naturvitenskapelig kunnskap,
  • men brukes som merkelapper på saker og problemområder
hvordan tolker allmennheten ekspertuenighet
Hvordan tolker allmennheten ekspertuenighet?
 • Elever i min doktorgrads-studie:
  • Ekspertuenighet gjør det vanskelig
  • Noen er kanskje inkompetente
  • Noen er kanskje styrt av interesser
 • ”Ingen vet …”

 ”Det er umulig å vite sikkert…”

 Kunnskapsrelativisme?

hvordan nsker vi at allmennheten skal tolke ekspertuenighet
Hvordan ønsker vi at allmennheten skal tolke ekspertuenighet?
 • Naturvitenskap som prosess:
  • Forskningsfront
   • Påstander legges fram for diskusjon
  • Etablert kunnskap
   • Konsensuelle fakta
 • Fra forskningsfront til etablert kunnskap:
  • Argumentering og uenighet
  • Legitimt og nødvendig
naturvitenskapelig allmenndanning
Naturvitenskapelig allmenndanning
 • Naturvitenskap som prosess
  • På laboratoriet (”metode”)
  • Sosiale prosesser
 • Naturvitenskap som produkt
  • ”Explanatory stories”, f.eks:
  • Partikkelnaturen til materien
  • Sykdommer og mikroorganismer
allmenndanning og forskningsfront
Allmenndanning og forskningsfront
 • Hvis forskere er uenige og i letefasen:
  • Hvordan skal menigmann vurdere påstandene?
  • Lettere med kunnskap om naturvitenskap som prosess?
 • Menigmann må konkludere der forskere mener ennå ikke å kunne konkludere?
  • Menigmann vurdere vitenskapelig holdbarhet?
  • Eller basere seg på påstander det er faglig enighet om?
   • ”Usikkert om ’det’ innebærer en risiko for ’skade’, risikoen er i tilfelle ’liten’.”
  • Hvem ’bestemmer’ hva det er enighet om?
informasjonsvurdering
Informasjonsvurdering
 • Fenomenologisk analyse av vurderingsstrategier:
  • Gi opp naturvitenskapelig dimensjon
  • Se etter pålitelighetsindikatorer
  • Bruke vitenskapelige kriterier
  • Bruke kontekstuelle kriterier
gi opp naturvitenskapelig dimensjon
Gi opp naturvitenskapelig dimensjon
 • Tar beslutningen på grunnlag av argumenter uten naturvitenskapelig dimensjon
p litelighetsindikatorer
Pålitelighetsindikatorer
 • Fokuserer på innhold, men uten at kriteriene kan regnes som vitenskapelige
 • Øker tiltro?:
  • Kildehenvisninger og referanser
  • Faglig inntrykk / mange faglige detaljer
  • Logikk i argumenteringen
 • Svekker tiltro?:
  • Bruk av manipulerende retorikk
  • Ensidighet i framstilling
vitenskapelige kriterier
Vitenskapelige kriterier
 • Fokuserer på innhold, ikke på kjennetegn ved kilden til informasjonen
 • Krevende:
  • Læres gjennom fagutdanning
  • Varierer fra fag til fag
 • Legitimt for lekfolk å fokusere på kontekstuelle faktorer?
kontekstuelle kriterier
Kontekstuelle kriterier
 • Fokuserer på kjennetegn ved kilden til informasjonen, ikke på innhold
 • Eksempler på kriterier
  • Kompetanse
  • Anseelse i forskningsmiljøet
  • Finansiering
  • Interesser
  • Verdier
  • Nøytralitet (?)
 • Forutsetter kunnskap om naturvitenskap som institusjon?
naturvitenskapelig allmenndanning1
Naturvitenskapelig allmenndanning

I forhold til sosio-vitenskapelige kontroverser

Forutsetter kunnskap om:

A Naturvitenskap som produkt

B Naturvitenskap som prosess

C Naturvitenskap som institusjon

slide28
Alle lysark er lagt ut på min hjemmeside:

www.uib.no/people/pprsk/Dankert/

ad