Samfunnsansvar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Samfunnsansvar PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samfunnsansvar. Strategiske muligheter Haugesund , august 2011. Formål. Samfunnsansvar anno 2011 – oversikt over viktige trender og begrep Show me the money? Hva vi kan (må?) bidra med. Har du noen gang. Boikottet et selskap av etiske hensyn (privat eller profesjonelt)?

Download Presentation

Samfunnsansvar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Strategiskemuligheter

Haugesund, august 2011


Samfunnsansvar

www.vipe.no


Form l

Formål

 • Samfunnsansvar anno 2011 – oversikt over viktige trender og begrep

 • Show me the money?

 • Hva vi kan (må?) bidra med


Har du noen gang

Har du noen gang . . .

 • Boikottet et selskap av etiske hensyn (privat eller profesjonelt)?

 • Deltatt i en demonstrasjon?

 • Vært medlem i en frivillig organisasjon?

 • Signert en underskriftskampanje?


Kj rt barn mange navn

Kjært barn, mange navn

 • Corporate (social) Responsibility

 • Bedrifters samfunnsansvar

 • Tredelt bunnlinje

  • Økonomi

  • Miljø

  • Sosiale forhold


Uoversiktelig

Uoversiktelig?

?

+

=


Cr quick fix iso26000

CR-quick fix: ISO26000


Naming shaming

Naming & shaming


Ikke bare de store stygge

Ikke bare de store, stygge


Risiko og tr bbelutvikling

Risiko- og trøbbelutvikling


Selvrefleksjon samfunns ansvar

Selvrefleksjon: samfunnsAnsvar

Har dere makt & muligheter?

Ja

Tar vi ansvar?

Nei

Nei

Hva? Det må være en feil.

Ja

Ok. Slapp av. Andre ordner opp.

Ok. Slapp av.


Det triangul re diplomati

”Det triangulære diplomati”


Hvordan kan incentra bidra

Hvordan kan Incentra bidra?

 • Hjelpe med å være i forkant

  • Strategi og kommunikasjon for medlemmer

  • God kontakt med viktige rammesettere

  • Unngå negativ oppmerksomhet

  • Løfte det som blir gjort

 • CR knyttet til risiko/mulighetsvurdering

  • Sektor/landoppdatert informasjon

  • Utvikling av verktøy

  • Kompetanseheving

  • Fasilitere prosesser & dialog


Samfunnsansvar

Miljø


Geografi og sektorforhold

Geografi og sektorforhold


Samfunnsansvar

Leverandørkjeden – dittansvar?


Bilde investor

www.vipe.no

Bilde investor


Oppsummert

Oppsummert

 • CR knyttet til risiko/mulighetsvurdering

 • Sortere bort støy

  • Hvor er nøkkelinformasjon

  • Hvem kan hjelpe oss

 • Være i forkant

  • Avklar forventninger

  • Sjekk status

  • Samkjør med strategi

 • Kortsiktig versus langsiktig

  • Bør Incentra spille en felles rolle?


Samfunnsansvar

Takk for oppmerksomheten.


 • Login