Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme jeden k druhému - PowerPoint PPT Presentation

Hada lsku? Nezmysel...hovor rozum. Smiene....hovor hrdos. Riskantn...brni sa sks...
Download
1 / 20

  • 59 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hľadať lásku? Nezmysel...hovorí rozum. Smiešne....hovorí hrdosť. Riskantné...bráni sa skúsenosť. Ale samota zabíja ...šepká srdce. Bolo by chybou zabudnúť na minulosť, no ešte väčšou by bolo dovoliť aby ovplyvňovala našu budúcnosť.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme jeden k druhému

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Hada lsku? Nezmysel...hovor rozum. Smiene....hovor hrdos. Riskantn...brni sa sksenos. Ale samota zabja ...epk srdce


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Bolo by chybou zabudn na minulos, no ete vou by bolo dovoli aby ovplyvovala nau budcnos


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Najkrajou cestou, po ktorej meme kra tu na zemi, je, ke ideme jeden k druhmu


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

i poda svojej viery, rob to, o ti radi srdce


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

ivot je dar, ktor sme dostali a nikdy nie je neskoro zaa i


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Vyhr a vtedy, ke svoje slabiny a neastia nech za sebou


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Vsta a usmej sa, utri si slzy z o, ve nieo pekn zana a nieo pekn kon


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Ak lovek zane bojova sm so sebou, potom za nieo stoj


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Treba ma vytrvalos a vieru v seba, veri e nieo dokem a dokza to za kad cenu


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

astie je jedin o meme dva, aj ke ho nemme


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

ivot nezana narodenm, ale a vtedy ke si ho zaneme vi


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Netrp sa nikdy za rna, ve zajtra in prde a slnko o dnes zapadlo, to ist zajtra vyjde....


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Skutonm smevom ivota je smev vo chvli ke ti je do plau


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Myslie si, e vonkajie okolnosti by mohli loveka urobi astnm alebo neastnm, je vek omyl. To, o rob loveka astnm i neastnm, je jeho vlastn srdce


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Nespech ns u, e porka sa d prei. Nespech nie je hanba. Hanba je b sa vsta a sksi znova


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

ivot je iba cesta, na ktorej strcame tch, ktorch najviac milujeme


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Pravdepodobne nae oi musia by umyt z asu na as slzami, aby sme mohli vidie ivot jasnejm pohadom


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Ke si mysl, e sa k tebe vetci otaj chrbtom, dobre sa rozhliadni: si to ty, kto sa ota chrbtom k ostatnm!!!!


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

Aby sme sa nauili hovori uom pravdu, ,musme sa naui hovori ju najprv sebe


Najkraj ou cestou po ktorej m eme kr a tu na zemi je ke ideme jeden k druh mu

ivot je romn ktor si pe kad sm

Prajem Ti aby ten Tvoj bol dlh a krsny


  • Login