Hada lsku? Nezmysel...hovor rozum. Smiene....hovor hrdos. Riskantn...brni sa sks...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme jeden k druhému PowerPoint PPT Presentation


  • 50 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hľadať lásku? Nezmysel...hovorí rozum. Smiešne....hovorí hrdosť. Riskantné...bráni sa skúsenosť. Ale samota zabíja ...šepká srdce. Bolo by chybou zabudnúť na minulosť, no ešte väčšou by bolo dovoliť aby ovplyvňovala našu budúcnosť.

Download Presentation

Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme jeden k druhému

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hada lsku? Nezmysel...hovor rozum. Smiene....hovor hrdos. Riskantn...brni sa sksenos. Ale samota zabja ...epk srdce


Bolo by chybou zabudn na minulos, no ete vou by bolo dovoli aby ovplyvovala nau budcnos


Najkrajou cestou, po ktorej meme kra tu na zemi, je, ke ideme jeden k druhmu


i poda svojej viery, rob to, o ti radi srdce


ivot je dar, ktor sme dostali a nikdy nie je neskoro zaa i


Vyhr a vtedy, ke svoje slabiny a neastia nech za sebou


Vsta a usmej sa, utri si slzy z o, ve nieo pekn zana a nieo pekn kon


Ak lovek zane bojova sm so sebou, potom za nieo stoj


Treba ma vytrvalos a vieru v seba, veri e nieo dokem a dokza to za kad cenu


astie je jedin o meme dva, aj ke ho nemme


ivot nezana narodenm, ale a vtedy ke si ho zaneme vi


Netrp sa nikdy za rna, ve zajtra in prde a slnko o dnes zapadlo, to ist zajtra vyjde....


Skutonm smevom ivota je smev vo chvli ke ti je do plau


Myslie si, e vonkajie okolnosti by mohli loveka urobi astnm alebo neastnm, je vek omyl. To, o rob loveka astnm i neastnm, je jeho vlastn srdce


Nespech ns u, e porka sa d prei. Nespech nie je hanba. Hanba je b sa vsta a sksi znova


ivot je iba cesta, na ktorej strcame tch, ktorch najviac milujeme


Pravdepodobne nae oi musia by umyt z asu na as slzami, aby sme mohli vidie ivot jasnejm pohadom


Ke si mysl, e sa k tebe vetci otaj chrbtom, dobre sa rozhliadni: si to ty, kto sa ota chrbtom k ostatnm!!!!


Aby sme sa nauili hovori uom pravdu, ,musme sa naui hovori ju najprv sebe


ivot je romn ktor si pe kad sm

Prajem Ti aby ten Tvoj bol dlh a krsny


  • Login