v stra g talandsregionen pdl
Download
Skip this Video
Download Presentation
Västra Götalandsregionen PDL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Västra Götalandsregionen PDL - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Västra Götalandsregionen PDL. Lägsta spärrnivå är vårdkontakt – spärrstaketet är vårdenheten. Regionstyrelsens beslut i VGR: Ansvarig avd Regionkansliet får i uppdrag att i enlighet med de av arbetsgruppen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Västra Götalandsregionen PDL' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide8

Regionstyrelsens beslut i VGR: Ansvarig avd

 • Regionkansliet får i uppdrag att i enlighet med de av arbetsgruppen
 • Redovisade förslagen och definitionerna
 • Vidta nödvändiga åtgärder avseende patienters möjlighet enligt
 • patientdatalagen att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte.
 • b) Ta fram förslag till grundläggande regionövergripande villkor för
 • Behörighetstilldelning och spärr för åtkomst vid tillämpning av
 • patientdatalagen samt regionövergripande regler för kontroll
 • av åtkomst till patientuppgifter.
 • c) Ange funktion för vårdens IT-stöd för anpassning till
 • patientdatalagen.
 • d) Lägga fram förslag till nödvändig revidering av regionens
 • befintliga ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, samt
 • Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet.

ITSA

HSA

ITSA

SSA/HSA

v rdgivaren beslut
Vårdgivaren beslut
 • Behörighetstilldelning – elektronisk
 • Följande funktioner (systemkrav)
 • Stark autentifiering
 • Aktiva val
 • KIV VE HR/VC
 • Samtycke
 • Framgå att det finns ospärrade/spärrade uppgifter
 • Hävning/forcering
 • Logg/granskningsrutiner
 • Signering/låsning
uppdrag f r regiongemensam funktion rgf centralisering
Uppdrag för regiongemensam funktion – RGF (centralisering)
 • Ansvara för
 • enhetliga rutiner för ansökan med elektroniska mallar för samtliga förvaltningar,
 • elektronisk lagring av behörigheter med historik samt registrering och historik av ansvarig tilldelare.
 • Administrera avtalade behörigheter inom regionen för direktåtkomst för annan vårdgivare.
 • Handha kortsiktig hantering av spärr, hävning av spärr samt ansvar för loggbegäran och vårdgivarkontroll.
 • Inhämta manualer från prioriterade system.
 • På lite längre sikt föreslås regiongemensam funktion successivt övergå att omfatta föreslaget införande av BIF-tjänsterna och utarbetande av regler för BIF.
slide13

System

Förvaltning

Antal personal /FTE inom resp. förvaltning (ej VGR IT) som direkt/indirekt jobbar med behörighetsadmin.

Sköts av VGR IT

Sköts ej av VGR IT

Håller på att utredas

N/A = Ej applicerbart

Tekn. Föruts. = Skapande av teknisk behörighet, ex. själva VGR ID’t eller användare i databas.

Klarg. i system = Klargörande av användare och dess behörighet i aktuellt system.

elektronisk beh righetsbest llning
Elektronisk behörighetsbeställning
 • Ungefär samma princip som för OTD
 • - Stöd för attest i flera nivåer
 • - Automatisk upplägg av konton i AD - Koppling mot Västfolket för validering
 • - Säker återkoppling av användaruppgifter
 • Utrullning pågår hos förvaltningen SU
 • Planering för regionalt införande pågår
beh righetstilldelning och avslut

V 1

V 2

V 3

Behörighetstilldelning och avslut
 • Regiongemensam funktion
 • Enhetlig elektronisk ansökan – avslut
 • Krav på kort ledtid
 • Tydliga ansvar - delegering
 • Lagring
 • Översikt
 • Verksamhetschefens ansvarsområde = vårdenhet
 • Enhetlig klassificering av verksamhetschef
 • Behovsstyrd tilldelning

VC

beh righetstilldelning
Behörighetstilldelning
 • Syfte
   • Vård och behandling och den administration som föranleds av detta - vårdrelation
   • Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten
   • Kvalitetssäkring
   • Upprättande av dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
   • Framställning av statistik om hälso- och sjukvården
uppdrag f r expertgruppen och sammans ttning
Uppdrag för Expertgruppen och sammansättning
 • Expertgruppen ska hantera;
 • klassning av känslig information, tvister mellan verksamheter om behörighetstilldelning över behov, signering, låsning etc
 • patientsäkerhetsfrågor inom området
 • medverka vid kommande regler för BIF-tjänster i samverkan med regiongemensam funktion
 • aktiv part i avtalsskivning med vårdgivare som regionen sluter avtal med inom regionen och mellan landsting
 • Beslutande
 • 2-3 september
beh righetstilldelning organisation

BIF

HR

KIV/

HSA

Sys A

Behörighetstilldelning organisation

Sys B

regler

Sys C

Anställd

E-blankett

Region

gemensam

funktion

Verksamhets

chef

Sys D

P-blankett

Sys E

Expertgrupp

VG

Regelverk

ad