KAMP ATEŞİ - PowerPoint PPT Presentation

KAMP ATE
Download
1 / 45

 • 293 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAMP ATEŞİ. “İZCİ İÇİN EĞLENCE LİDER İÇİN EĞİTİM”. Kamp ateşi eğlencelerimiz sayesinde, çocuk ve gençler, topluluk önünde konuşabilmeyi öğrenir…. Beraberce fikir üretmeyi, o fikre sahip çıkıp uygulamayı becerirler. Kendini rahatça ifade edebilmeye alışır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KAMP ATEŞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kamp ate

KAMP ATE


Kamp ate

ZC N ELENCELDER N ETM


Kamp ate

Kamp atei elencelerimiz sayesinde, ocuk ve genler, topluluk nnde konuabilmeyi renir


Kamp ate

Beraberce fikir retmeyi, o fikre sahip kp uygulamay becerirler.


Kamp ate

Kendini rahata ifade edebilmeye alr


Kamp ate

Gnn yorgunluunu ve stresini atar


Kamp ate

 • Kamp atei, izcilerin nite, bek, oba, ekip halinde gelmeleri ve yerlemeleri ile balar

 • Yerleme atein etrafnda daire eklindedir. Dairenin belirli bir blgesini kamp ynetimi oluturur. Liderler izcilerinin arasnda oturur. Eer ok kalabalk varsa i ie daireler eklinde oturulur.


Haydi izciler tatl uykular ark s veya veda gecesinde veda valsi ile son bulur

Haydi izciler, tatl uykular arks veya veda gecesinde veda valsi ile son bulur


Kamp ate

 • Kamp ateinin bitiminden sonra btn izciler yatmaya, gerekiyorsa liderler toplantya ekilir


Kamp ate

 • Kamp ateinde bek, oba, ekiplere verilen konular, liderler arasnda i blm yaplarak, sahne alma, espri, katlm oran, zamana uyum gibi balklarda deerlendirilir ve verilen puanlar gnlk puanlarna eklenir


Kamp ate

 • Kamp ateini nbeti lider ynetir, sunar, bek-oba-ekipler programlarnn banda ve sonunda tekmil verir, nbeti lider izcilerin tekmilini ayakta selamlayarak alr, ark, alk ve oyunlar ynlendirir


Kamp ate

 • Kamp ateinde ilenecek konular genel rf ve ahlak kaidelerine aykr olamaz, iinde cinsellii artracak unsurlar bulunamaz, anne, nine, dede ve baba rol hari, kimse kar cinsin roln yapamaz. Argo ve siyasi ierik kullanlamaz.


Kamp ate

 • Kamp ateleri, bir iki gece hari serbest konulu olamaz. Genellikle marifetler gecesi temas ile balar. Milli Bilin, Reklmlar, Haberler, arklar, arklara kamp ve izcilik ile ilgili szler yazp okuma, Lider taklitleri, Liderler gecesi gibi temalar ilenir. Ate temas Akam yemei ncesinde verilir ve ksa srede retip sergilemeleri istenir.


Kamp ate

 • Oba ve ekip gsterilerinin aras, izci alk ve arklar ile sslenebilir

 • Her izcinin rol almasna zen gsterilir

 • Toplu kamp atei dnda, yan kamplar, niteler, oba-ekipler, ayr kamp ateleri de yapabilir


Kamp ate

 • Kamp ateinden kast ate yakmak deildir. Ate sembolik olabilir, yangna hassas ve yakt bulunamayan blgelerde yaklmayabilir

 • Kamp atei izci iin elence, lider iin, ocuun geliimi ile ilgili bir eitim unsuru olduu unutulmamal, izcinin aktif olmasna zen gsterilmelidir,


Kamp ate

 • Kamp ateinde izciler yerde ise liderler, protokol ve misafirler de yerde oturur


Kamp ate

 • Veda kamp atei farkl ve nemlidir. Kamp atei kare eklinde ve yukar doru bir piramit oluturacak tarzda yerletirilir. Ate, ok, teleferik, meale vb sistemlerle yaklabilir.


Kamp ate

 • Veda kamp atei zenli bir ekilde uygulanr. Kamp mdr atei yakar, kez Kamp ateimiz yanmtr, izciler gelebilir diyerek izcileri davet eder. zciler sessizce saklandklar yerden karak ate etrafnda halka olur.


Kamp ate

Kamp mdr ate duas iin halkadan kar ve atee yaklar.

Yksek sesle aadaki cmleleri syler, izciler her cmlenin arkasndan tekrarlar.

Kamp atei duas:

Ey byk yaratcmz. Yarattn bu yakc varlk, Nasl Etraf aydnlatyorsa, Sen de iimizi, zcilik ateiyle ylece aydnlat.

Bu atein dumanlar, Nasl etrafa yaylyorsa, Sen de izcilik dncelerimizi dnyaya yle yay. Bu atein kvlcmlar,

Nasl birer birer snyorsa, Sen de iimizdeki bencillik hislerini,

Kt duygularmz, ylece sndr.

Kamp ateine veya yemee asla selam verilmez.

Kamp atei duasndaki cmlelerde dileklerin ateten isteniyormu gibi kurulmamasna zen gsterilmelidir.


Kamp ate

 • Kamp atei duasnn ardndan ynetici ate rondu anonsunu yapar, ses verir ve balatr.


Kamp ate

 • zciler ellerini arkada apraz balayp ate rondunu syleyip nce sadan balayarak sallanrlar. Herkesin gz kamp ateini yneten liderdedir. Sallanrken ona uyulur.

Yansn ate alev alev

Sarsn g ak dumanlar

en izciler halkalansn

Dile gelsin u ormanlar hey hey

Laralaylay

Dile gelsin u ormanlar hey hey

Yansn ate nmzde

Yerde deil gnlmzde

Gle gle dnnz de

Neelensin oynayanlar hey hey

Laralaylay

Neelensin oynayanlar hey hey


Kamp ate

 • Nbeti lider, zcilere birka hareketli mar sylettikten sonra oturmalarn salar.


Kamp ate

 • Kamp atei kmr getirenlerin atee atmalarn ister ve sabah kmr alnmasn tavsiye eder.

 • Bu Trk izcilik tekilatnda sregelen bir gelenektir. Her izci bir nce katld kampn ateinin kmrn bir sonrakine aktararak, zciliin kopmaz bir ba olduunu, bir zinciri halkalar gibi birbirlerine bal olduklarn, izciliin ilk atei ile bu son atei arasnda hibir fark olmadn ve izcilik dncemizin ilelebet yaayacan sembolletirmi olurlar.


Kamp ate

 • Kamp atei program nbeti oba tarafndan ilgin bir yntemle sunulur ve program balar. Kamp atei program hzl balayp arlaan bir tempoyla sona erer.


Kamp ate

 • Veda valsinden sonra tokalamadan, el kol sallamadan son derece sessiz bir ekilde izciler yatmaya gider. Gerekiyorsa liderler toplantya gider. Kamp atei nbeti oba tarafndan bir mddet sonra su ile sndrlr.


Kamp ate

 • Kamp atei program bittikten sonra kamp ateinin banda veya dier yerlerde kimse oturmaz, lider toplantsndan sonra da liderler yatar


Kamp ate

 • Veda gecesinde liderlerin birka cmle ile duygularn anlatmas salanabilir.

 • Unutulmamas gereken gerek veda gecesine hzl balamak, arlaarak devam etmek ve bitirmektir.


Kamp ate

 • Kamp ateinde gsteriye kan oba nbeti lidere doru dizilir ve tekmil verir. Nbeti lider ayakta selam alr. Burada ama izcilerin kendilerini tantmasn salamaktr.


Kamp ate

 • zcilerin dikkatinin dalmamas iin liderler izcilerinin arasnda oturur.


Kamp ate

 • Kamp ateinde, eer ate yaklacaksa mutlaka gvenlik nlemlerinin alnmas gerekmektedir.


Kamp ate

 • Unutulmamaldr: Atein kvlcmlar, ate bandan izlenmez, uzaktan, atei grmeyen bir kii tarafndan izlenmelidir. Yangna hassas blgelerde ate yaklmamaldr.


Kamp ate

 • Veda Kamp ateinde kmr arayan izciler


Kamp ate

 • zciliin tantm iin gndz sembolik kamp ateleri de yaplabilir.


Kamp ate

 • Bazen yakacak odun bulamazsnz, bulsanz da yakamazsnz, yanan bir benzin oca, mum, gemici feneri bile olabilir.


Kamp ate

 • Biraz ate, biraz duman, yeterlidir.


Kamp ate

 • artlar msait olduunda, ok deiik kamp ateleri hazrlanabilir.


Kamp ate

 • Yresel halkoyunlar kamp ateinize katk salayabilir. Frsatlar deerlendirilebilir. Ancak her ey ll olmak zorundadr.


Kamp ate

 • Everest Etekleri, Himalayalar, Ba Blgesi, Kemir, Pakistan. Yardm kamp veda atei.


Kamp ate

 • Everest Etekleri, Himalayalar, Ba Blgesi, Kemir, Pakistan. Yardm kamp veda atei.


Kamp ate

 • ok souk havalarda, atein yaklmas ve veda valsi arasndaki blm kapal mekanlarda yaplabilir.


Kamp ate

 • Kamp atei oturmann sakncal olduu yerlerde ayakta durarak da yaplabilir.


Kamp ate

 • Bazen bir mine kamp ateiniz iin yeterli olabilir.


Kamp ate

 • Onlarn elenmeye, uyumaya, maceraya ksacas size ihtiyac var.


Kamp ate

 • Bunu baaracak sizden baka kimse yok. yleyse grev sizi bekliyor.


 • Login