Ingen ut av rekka g r
Download
1 / 23

Ingen ut av rekka g r - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

”Ingen ut av rekka går”. Forelesning ved UiO 20.04.05. Agenda. Teamet Begrepsavklaring Eksempler Forskning Team i skolesektoren Teamutvikling Utfordringer for teamet Praktiske tiltak Det lærende team. Innføring i grunnleggende begreper knyttet til team og teamutvikling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ingen ut av rekka g r ' - townsend


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ingen ut av rekka g r

”Ingen ut av rekka går”

Forelesning ved UiO 20.04.05


Agenda
Agenda

 • Teamet

  • Begrepsavklaring

  • Eksempler

  • Forskning

  • Team i skolesektoren

 • Teamutvikling

  • Utfordringer for teamet

  • Praktiske tiltak

 • Det lærende team

 • Innføring i grunnleggende begreper knyttet til team og teamutvikling

 • Invitere til diskusjon og refleksjon


Hva er et team
Hva er et team?

 • Mål, visjon

 • Kontinuitet

 • Rollefordeling

 • Spisskompetanse


Rosenborg bygget sin virksomhet p fem hovedfundamenter
Rosenborg bygget sin virksomhet på fem hovedfundamenter

 • Fremgang er læring av ferdigheter

 • Oppnåelse av mål er produkt av en stadig resultat-forbedring

 • Offensivitet, kreativitet og løsningsorientering

 • Humør og temperament

 • Folkelighet

 • Rosenborg forsøker også å dyrke to holdninger;

  • Man har ansvar for sin oppgave og tar ansvar for helheten

  • Utsett aldri til i morgen det man kan gjøre i dag

Eggen 1999


Godfot teorien bygger p prinsipper som gjelder alle organisasjoner
”Godfot-teorien” bygger på prinsipper som gjelder alle organisasjoner

 • Man er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon (relasjonelle ferdigheter og rolleforståelse blir sentralt)

 • Man skal først og fremst få lov til å bli bedre på det man er god til - plussegenskaper må få bli til pluss-ferdigheter

 • Sett flest mulig av dine medspillere i situasjoner de behersker best mulig, da blir resultatet best mulig

Eggen 1999


Samhandling
Samhandling organisasjoner

Egne

interesser

konfrontasjon

samarbeid

kompromiss

1 3 6

unnvikelse

ettergivelse

1 3 6

Andres interesser

Eggen 1999


Hva er viktig for teamet
Hva er viktig for teamet? organisasjoner

 • Ledelse (lagledelse taktikk, strategi, motivere, omsorg, disiplin)

 • Teamets samlede funksjoner (synergi, lagoppstilling)

 • Hver enkelt rolle (spilleplass)

 • Individuell kompetanse, ferdigheter og personlighet for å fylle rollene (teknikk, fysikk, motivasjon, trygghet, lojalitet)

 • Påstand: teamets prestasjoner er i like stor grad avhengig av nivå 1-2 som 3-4, dette undervurderes i arbeidslivet


Hva er viktig for teamet1
Hva er viktig for teamet? organisasjoner

 • Mål

 • Deltakertrygghet

 • Innovasjonsstøtte

 • Resultatorientering

West 1994


Tilpasset oppl ring og team
Tilpasset opplæring og team organisasjoner

 • Typer team

  • PP-tjenesten/barnevern/Bup

  • Klassetrinnsteam/fagteam

  • Ansvarsgrupper

  • Lederteam

  • Ressursteam

 • Utfordringer for team i skolesektoren

  • Uklar målstruktur

  • Komplekse problemstillinger

  • Uforutsigbarhet

  • Begrensede rammebetingelser


Ressursteam
Ressursteam organisasjoner

 • Hva er et ressursteam?

  • Gruppe lærere med spesialpedagogisk kompetanse/dybdekompetanse

  • Ivaretar skolens arbeid med elever som har spesielle behov

  • Samkjører og koordinerer

   • opplæringsbehov for elever

   • lærernes kompetanseutviklingsbehov

 • Utfordringer for ressursteam

  • Uklart mandat

  • Komplekse problemstillinger

  • Variert kompetansebehov

  • Ledelsens engasjement

  • Samarbeid med resten av skolen

  • Begrensede ressurser


Oppgaver i et ressursteam

Oppgaver i et r-team (Storbritannia) organisasjoner

Identifisere elever med spesielle opplæringsbehov

Planlegge og iverksette individuelt tilpassede undervisningsopplegg

Vurdering av læringsutbytte

Være til støtte for andre lærere som arbeider med spesialundervisning/IOP

John Dean 1986

Oppgaver i et r-team (21 Oslo-skoler)

Opplæring av elever med spesielle behov

Utarbeide individuelle opplæringsplaner

Oversikt over skolens samlede spesialpedagogiske behov

Delta i fordeling av timer til støttetiltak

Kartlegge og observere elever

Schultz 1998

Oppgaver i et ressursteam


Hvorfor som team
Hvorfor som organisasjonerteam?

 • Koordinere ressurser

 • Kommunisere spesialpedagogikk med utenforstående instanser (PP-tjeneste, barnevern, BuP, spesialskoler)

 • Utnytte skolens ressurser optimalt

 • Ivareta og utvikle kompetanse


Team performance kurven

Teamets organisasjoner

resultater

(“Perform”)

High Performing Team

(”Norm”)

Team

(”Form”)

Gruppe

(”Storm”)

Pseudo-team

Teamets

effektivitet

Team Performance kurven

Kilde: Jon R. Katzenbach, The Wisdom of Teams


Teamets utvikling
Teamets utvikling organisasjoner

PERFORM

FORM

 • Idérik

 • Fleksibel og åpen

 • Effektiv

 • Solidarisk

 • Hjelpsom

 • Høflig

 • Upersonlig

 • Forsiktig

 • Spent

 • Utvikling av nye omgangsformer

 • Feedback

 • Åpen konfron- tasjon av forskjel- lige synspunkter

 • Treg fremdrift

 • Fornemmelse av stillstand

 • Personkonfron- tasjoner

 • Latente konflikter

 • Klikkdannelse

STORM

NORM


Hva er teamutvikling
Hva er teamutvikling? organisasjoner

 • Team = gruppe med felles målsettinger

 • Prestasjonsgruppe der summen av deltakernes innsatser skal være større enn enkeltinnsatsene

 • Teamets prestasjoner vil være avhengig av flere faktorer:

  * Ledelse * Synergi (summen av vårt samarbeid)

  • Rollefordeling * Individuelle ferdigheter

 • Å starte en teamutviklingsprosess handler om å ta tak i det teamet sammen kan gjøre noe med:

  * Synergi * Rollefordeling


Hva hindrer teamet i v re effektivt
Hva hindrer teamet i å være effektivt? organisasjoner

 • Uklare mål

 • Manglende kommunikasjon

 • Manglende kvalitetssikring

 • Interne og eksterne konflikter

 • Uklare roller

  (Human Factors 1999)


Mulige tiltak
Mulige tiltak organisasjoner

 • Strategiprosess

  • Involvere mellomledere/ansatte i utforming av konkrete mål

 • Rolleavklaring

  • Tydelig på hva som forventes. Kommunisere personlige roller

 • Møteledelse

  • Bevissthet rundt tidsbruk og møtekvalitet

 • Kvalitetskriterier

  • Evaluerbare kriterier

 • Evaluering

  • Enkle former for evaluering skjerper bevisstheten

 • Ekstern bistand

  • Involvere utenforstående, objektive ressurspersoner dersom man ikke lykkes selv


Arena for kommunikasjon i teamet m tet
Arena for kommunikasjon i teamet – møtet organisasjoner

 • Tidsbruk

 • Beslutninger

 • Måloppnåelse

 • Kvalitetssikring

 • Innovasjon

 • Trivsel

 • Forebygge frustrasjon


M tetyper formelle
Møtetyper (formelle) organisasjoner

 • Informasjonsmøte

 • Utveksling av informasjon

 • Behandling av oppgave

 • Ide- og brainstorming

 • Statusmøter

 • Styring av prosjekt

 • Teambuilding

 • Fellesskap i prosjekt


Spilleregler for m tet
Spilleregler for møtet organisasjoner

 • Alltid komme i tide

 • Holde seg til det vesentlige

 • All kritikk er konstruktiv

 • Lytte oppmerksomt uansett hvem som snakker

 • La én person snakke om gangen

 • Holde seg til temaet - ingen unødige sidespor

 • Alle har et ansvar for å nå et resultat

 • Alle skal kunne komme til orde

 • Holde seg til møtets formål og tidsplan

 • Støtte møtelederen i å holde strukturen


Den l rende organisasjon

Samlet kompetanse overgår organisasjoner

summen av de

enkelte kompetanser

Den lærende organisasjon

 • Forutsetninger:

  • systemisk tenkning

  • personlig mestring

  • mentale modeller

  • utvikling av en felles visjon

  • teamlæring

Peter Senge,

”The fifth dicipline”


Skolen som l rende organisasjon hvorfor
Skolen som lærende organisasjon organisasjoner-hvorfor?

 • Fornyelse og utvikling basert på hverandres kompetanse

 • Setter virksomheten i stand til å nå sine mål mer effektivt

 • Vil være en arbeidsplass der den enkelte ser verdien av sine bidrag i sammenheng med de overordnede målsettinger – en mer attraktiv arbeidsplass

 • En mer endringsdyktig organisasjon – for de som måtte være opptatt av det

 • Vil dette ha betydning for våre resultater?

- en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid


Har skolen l revansker

”Symptomer”: organisasjoner

Mye ad hoc arbeid

Personlig mestring er en utfordring

Læring mellom lærere er vanskelig

Felles mentale modeller og visjon utfordrer kulturen

”Medisin”:

Strategiutvikling

Kompetanseutvikling

Tverrfaglig samarbeid

Kontinuerlig trening av ledere og bevisst utvikling av organisasjonen

Har skolen lærevansker?


ad