OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU - PowerPoint PPT Presentation

Obrada crte a na ra unaru
Download
1 / 15

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU. Prof. Marina Petrovi ć. Podela grafi č kih programa prema nameni. programi za crtanje (draw) programi za slikanje (paint). Programi za crtanje - V ektorska grafika -.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obrada crte a na ra unaru

OBRADA CRTEŽA NA RAČUNARU

Prof. Marina Petrović


Podela grafi kih programa prema nameni

Podela grafičkih programa prema nameni

 • programi za crtanje (draw)

 • programi za slikanje (paint)


Programi za crtanje v ektorska grafika

Programi za crtanje- Vektorska grafika -

 • Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke,linije, krive i poligoni

 • AutoCAD, CorelDRAW, MS Visio


Programi za slikanje b itmapirana rasterska grafika

Programi za slikanje- Bitmapirana, rasterska grafika -

 • u računaru se memoriše svaka pojedinacna tacka (piksel) od kojih je slika sastavljena(mesto, boja, intenzitet svetla )

 • Paint, Corel PHOTO-PAINT, Adobe PHOTOSHOP


Obrada crte a na ra unaru1

Obrada crteža na računaru


Vektorska grafika projektovanje

Vektorska grafika - Projektovanje

 • veličina crteža

 • razmera - odnos dužinskih elemenata na crtežu i u prirodi

 • slojevi (layers) – grupa elemenata slicnih karakteristika

 • simetrija

 • ponavljanje istih ili sličnih objekata

 • rotacija

 • transformacija ...


Microsoft office visio 2003

Microsoft Office Visio 2003


Microsoft office visio 20031

Microsoft Office Visio 2003


Obrada crte a na ra unaru

 • Ako je Visio principijelno novi program za vas, pokušaćemo da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "list papira" i jedna ili više matričnih paleta (stencils) koje sadrže prikladno grupisane oblike (shapes). Oblik je vektorski crtež koji prosto uhvatite mišem i postavite ga na površinu dokumenta. Više oblika možete povezivati raznim linijama, strelicama ili drugim šematski oblikovanim strukturama; zahvaljujući veznim tačkama za koje se linije "lepe", veza će ostati očuvana i ako pomerite ili promenite veličinu nekom elementu dijagrama. Elementu ćete lako dodati neki tekst, ali još je važnije to što mu možete dodeliti neke logičke ili fizičke atribute koji će kasnije poslužiti u opisu ili specifikaciji cele strukture (na primer, vreme trajanja nekog procesa ili cena nekog elementa za ugradnju). Ako vam nedostaje neki oblik, možete ga napraviti, polazeći od nekog postojećeg ili ga crtajući od početka, pridružujući ga postojećoj ili nekoj novoj paleti. U bilo kojoj fazi rada možete pristupiti "likovnom" uređenju dijagrama uz pomoć mnogih alata (osobine linija, boje, senke, okviri...), a na raspolaganju su i mnoge operacije tipične za tehničko crtanje, kao što su kotiranje dimenzija, rad u više slojeva, senčenje, preklapanje, sakrivanje, itd. Lako ćete upravljati dimenzijama papira za štampanje i uputiti rezultat na štampač ili ploter. Dokument može da sadrži i više stranica, tako da u jednoj datoteci tipa VSD možete organizovati kompletnu dokumentaciju nekog projekta.


Pode avanje radnog okru enja i priprema za crtanje

Podešavanje radnog okruženja i priprema za crtanje

 • Postavljanje i uklanjanje lenjira

 • Alati

 • Izbor veličine i orijentacije papira

 • Postavljanje jedinica mere i razmera

 • Postavljanje mreže

 • Odredjivanje atributa linije


Crtanje osnovnih grafickih elemenata

Crtanje osnovnih grafickih elemenata

 • prava linija

 • duž i izlomljena linija

 • crtanje slobodnom rukom

 • pravougaonik i kvadrat

 • elipsa i krug


Manipulacije objektima

Manipulacije objektima

 • označavanje (jednog i više objekata)

 • grupisanje u blok i razlaganje bloka

 • kopiranje

 • premeštanje

 • poravnanje

 • popunjavanje

 • promena redosleda


Transformacije objekata

Transformacije objekata

 • rotacija i iskošenje

 • promena veličine (precizno definisanjeveličine i pozicije )

 • promena atributa linija


Obrada crte a na ra unaru

 • Korišćenje teksta u grafičkom okruženju

 • Kotiranje

 • Štampanje crteža


Doma i zadatak

Domaći zadatak

Nacrtati osnovu nameštenog stana


 • Login