Suuline ja kirjalik kultuur
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Suuline ja kirjalik kultuur PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Suuline ja kirjalik kultuur. LUGEMISÜLESANNE KI 2. Juri Lotmani artikkel "Mõned mõtted kultuuritüpoloogiast". Lugemisülesande eesmärk arendada süvalugemisvõimet; omandada teadusartikli lugemiseks vajalikke oskusi ; mõista suulise ja kirjaliku kultuuri erinevusi.

Download Presentation

Suuline ja kirjalik kultuur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Suuline ja kirjalik kultuur

Suuline ja kirjalik kultuur

LUGEMISÜLESANNE

KI 2


Juri lotmani artikkel m ned m tted kultuurit poloogiast

Juri Lotmani artikkel "Mõned mõtted kultuuritüpoloogiast"

Lugemisülesande eesmärk

 • arendada süvalugemisvõimet;

 • omandada teadusartikli lugemiseks vajalikke oskusi;

 • mõista suulise ja kirjaliku kultuuri erinevusi.


Suuline ja kirjalik kultuur1

Suuline ja kirjalik kultuur

 • Loe artiklit lõigu kaupa.

 • Märgi tekstis iga lõigu tuumlause.

 • Lisa kommentaar sõnadele, mille tähendust sa ei tea (kasuta õigekeelsussõnaraamatu või eesti keele seletava sõnaraamatu abi).

 • Jaga paarilisega, millised laused tekstis märkisid ning millistele võõrsõnadele tähendust otsisid.


Suuline ja kirjalik kultuur2

Suuline ja kirjalik kultuur

 • Märgi eri värviga suulise ja kirjaliku kultuuri tunnustele viitavad tekstiosad.

 • Täida artikli põhjal, aga oma sõnastuses tabel „Suulise ja kirjaliku kultuuri tunnused“.

 • Arutlege neljaliikmelises rühmas suulise ja kirjaliku kultuuri eripära üle. Täienda vajadusel tabelit.


Suuline ja kirjalik kultuur3

Suuline ja kirjalik kultuur

 • Kirjelda ideaalset inimest suulises kultuuris ja kirjalikus kultuuris.

 • Selgita Sokratese väidet „Kiri on mälule kahjulik“.


Suuline ja kirjalik kultuur4

Suuline ja kirjalik kultuur

 • “Kollektiivne mälu on mitteajalooline. Ma tahan lihtsalt öelda, et sõltumata folkloorse ainestiku päritolust või eepiliste laulude looja andekusest muudavad mälestused ajaloosündmustest ja ajaloolistest isikutest oma sisu kahe või kolme sajandi vältel. Nad saavad siis kuju, mis annab neile võimaluse ühilduda muinasaja vaimulaadi skeemidega, mis jätab kõrvale individuaalse ja säilitab üksnes eeskuju andva osa.” (H. Udam, MirceaEliade: usundiloost ajaloofilosoofia juurde. – Tuna, 2001, nr 4)


Suuline ja kirjalik kultuur5

Suuline ja kirjalik kultuur

 • Mis iseloomustab 21. sajandi eurooplaste kollektiivset mälu? Kirjuta vihikusse 10-15-lauseline arutlus.

 • Oma vaatenurga laiendamiseks leiad huvitavaid fakte ja väiteid Mati Hindi artiklist „Internet ja isiksus“ (ÕL, 28.10.2011). Rakenda teksti lugemisel olulise märkimiseks enda jaoks sobilikku süsteemi.


Suuline ja kirjalik kultuur6

Suuline ja kirjalik kultuur

Juri Lotmani artikkel "Mõned mõtted kultuuritüpoloogiast“ on avaldatud

 • J. Lotman, Semiosfäärist. Tln, 1999, lk 76-90;

 • J. Lotman, Mõned mõtted kultuuritüpoloogiast (semiootiline aspekt), ajakiri Vikerkaar 1999, nr 5/6 lk 97 – 108;

 • http://www.ut.ee/lotman/ee/teosed/kultuuritypoloogiast.htm)


 • Login