Kouzla kejklířů - PowerPoint PPT Presentation

Kouzla kejkl
Download
1 / 20

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kouzla kejklířů. Veronika Osičková. Následující popis činnosti bude součástí programu letního tábora „Robin Hood“ (pořádá Dům dětí a mládeže Vyškov) 4 oddíly = 4 kouzla Návod a inspiraci jsem získala z knihy: „Škola kouzel“ od Miroslava Švadlenky. Malá kouzla pro pobavení lady Marion:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kouzla kejklířů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kouzla kejkl

Kouzla kejkl

Veronika Osikov


Kouzla kejkl

Nsledujc popis innosti bude soust programu letnho tbora Robin Hood

(pod Dm dt a mldee Vykov)

4 oddly = 4 kouzla

Nvod a inspiraci jsem zskala zknihy:

kola kouzel od Miroslava vadlenky


Mal kouzla pro pobaven lady marion

Mal kouzlapro pobaven lady Marion:

 • 1. arovn zrcadlo

 • 2. Kouzeln npoj

 • 3. Psmo zohn

 • 4. Pekeln sl


Arovn zrcadlo

arovn zrcadlo

Materil:

zrcadlo

such mdlo

bavlnn hadk

fixa

kartika tvrdho papru


Kouzlo arovn zrcadlo

Kouzlo arovn zrcadlo:

 • Kouzelnk vybere jednoho zdivk a ekne mu, a nape na cedulku jmno sv maminky, tak aby to kouzelnk nevidl. Cedulku si zatm divk ponech.

 • Kouzelnk vezme arovn zrcadlo, pete jej ped divky bavlnnm hadkem a zept se zrcadla na jmno maminky dobrovolnka. Dchne na zrcadlo a objev se jmno. Potom popros divka, aby ukzal ostatnm, co bylo napsno na cedulce. Jmna jsou shodn!


Jak na to

Jak na to?

 • Vyletme zrcadlo, potom napeme jmno suchm mdlem a lehce peteme bavlnnm hadkem. Npis nen vidt a pak u sta dchnou a npis se objev. Musme dret zrcadlo vchladu (pak si jej meme dovolit jet jednou ped divky lehce pett).


Kouzla kejkl

 • Informaci o jmn maminky dobrovolnka si zjistme na pihlce na tbor (nkoho, o kom vme, e se do veho hrne a urit se pihls!).


Kouzeln n poj

Kouzeln npoj

Materil:

4 prkov barvy na textil

odbarvova na ltku

4 skleniky

2 stejn dbnky

voda

bl krabice (od papru)


Kouzlo kouzeln n poj

KouzloKouzeln npoj:

 • Kouzelnk uke tyi przdn skleniky (obrt je, aby bylo vidt, e vnich nic nen), potom vezme dbn spitnou vodou a pronese nad nm zakn. Zane nalvat sklenice (do poloviny) vodou. Voda se mn na barevnou tekutinu, vkad sklenici jinou.


Kouzla kejkl

 • Pak kouzelnk poodejde, uke barevn npoje, znovu pronese zakn nad zbytkem vody ve dbnku a vechny sklenky dolije. Barevn npoje se promn opt vistou vodu!


Jak na to1

Jak na to?

 • Pipravme si skleniky do kad dchneme a nasypeme troku prkov barvy, zbytek vyklepneme.

 • Jeden dbnek bude pln (obyejn voda), druh do poloviny (zbytek + mnostv na naplnn skleniek) vnm rozpustme odbarvova.

 • Skleniky postavme ped krabici, dbnky svodou a odbarvovaem do krabice.

 • Divkm ukeme, e ve sklenicch nic nen obrtme dnem vzhru, pak do nich nalvme vodu a ta se hned zbarvuje.


Kouzla kejkl

 • Dbnek odlome do krabice a odstoupme, aby bylo vidt na sklenice.

 • Potom vezmeme zkrabice druh dbnek a sklenice dolijeme zbarevn je opt ir voda.

Poznmka: erven barva je pli agresivn, nela moc odbarvit!

Nejlpe jde zelen a modr.


P smo z ohn

Psmo zohn

Materil:

tekut mdlo

ttec

miska

zpalky

fixa

papr (ubrousek)


Kouzlo p smo z ohn

Kouzlo psmo z ohn

 • Kouzelnk ekne publiku, a jmenuj njak ovoce. Pomocnice zape vechny nvrhy na jednotliv lsteky a jeden nech vylosovat divkem.

 • Pomocnice uke lstek snzvem ovoce publiku, tak aby jej kouzelnk nevidl. Zase jej poskld a ped kouzelnkovi.

 • Kouzelnk vhod lstek do misky a zapl jej.

 • Popelem zlsteku pete pomocnici holou ruku a uke se nzev vybranho ovoce.


Jak na to2

Jak na to?

 • ttcem namoenm vtekutm mdle napeme na ruku pomocnice hruka a nechme zaschnout.

 • Po zaschnut nen npis vidt a objev se a jej peteme popelem ze splenho papru.

HRUS


Kouzla kejkl

 • Jak to udlat, aby se vylosoval lstek s hrukou?

  Divci jmenuj rzn druhy ovoce a mezi nimi urit hruka zazn. Pomocnice poslouch a opakuje vechny jmenovan nvrhy, ale na lsteky pe pouze hruka. A tak je jasn, e divk mus vylosovat jedin nzev!


Pekeln s l

Pekeln sl

Materil:

4 bl papry (jemn klen)

mkk mazac guma

jemn kraban tuha

4 karty se symboly oddl


Kouzlo pekeln s l

Kouzlo Pekeln sl

 • Pomocnice d vybrat divkovi ze ty obrzk (symboly oddl). Kouzelnk pod divka, aby na kartu usilovn myslel.

 • Uke bl arch papru a polo jej na stl. Vezme krabiku s pekelnou sol, papr j popr, kdy jej pak oklepe, zbude na nm znak zvybran karty.


Jak na to3

Jak na to?

 • Na kad ze ty blch papr nakreslme gumou jednotliv znaky oddl (je dobr pout vystienou ablonu). Pi pedvdn jej posypeme jemn krbanou tuhou, troku ji po pape rozprosteme prsty a sklepneme.

 • Ve stop po gum se jemn grafit zachyt a kresba jde vidt.

 • Podle toho, kam pomocnice odlo na stl zbyl karty, poznme, kterou si divk vybral.

  P.: lev horn roh=1 oddl, prav horn roh=2 oddl, ...


Symboly odd l

Symboly oddl


 • Login