Fibrobroncosc pia guiada per fluorosc pia en el diagn stic de les lesions pulmonars perif riques l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques. Àngel Gayete 1 , Ivan Vollmer 1 , M. Domínguez 2 , J.M. Martínez 2 , M. Teresa Maristany 1 , V. Curull 2 1 IDIMAS – CRC-Mar. Hospital del Mar. Barcelona.

Download Presentation

Fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Àngel Gayete1, Ivan Vollmer1, M. Domínguez2, J.M. Martínez2, M. Teresa Maristany1, V. Curull2

1IDIMAS – CRC-Mar. Hospital del Mar. Barcelona.

2Servei de Pneumologia. Hospital del Mar. Barcelona.


Introducció

Càncer de pulmó: primera causa de mort per neoplàsia en els països industrialitzats

30% es presenten com a nódul pulmonar solitari i un alt percentatge com a massa pulmonar

Troballa incidental en 1/500 RX tòrax de rutina

Lesió pulmonar perifèrica és aquella que no es visible directament des del fibrobroncoscopi

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Objectiu

Avaluar l’eficàcia de la fibro-broncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions perifèriques pulmonars i determinar els seus resultats respecte a la fibrobroncoscòpia convencional

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i mètode

S’estudiaren 229 pacients de forma consecutiva (66 +/- 11.2 anys)

102 lesiones varen ser nòduls i 127 masses

S’obtingué un diagnòstic definitiu en 201 casos, excloent-se el 28 restants de l’estudi

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i mètode

Previament a la fibrobroncoscòpia es realitzà una TC toràcica on s’evaluà:

-la localització de la lesió (fins nivells lobars i segmentaris)

-el tamany de la lesió

-la presència de bronqui aferent

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i mètode

Es realitzaren de forma randomitzada 87 fibrobroncoscòpies amb guia fluoroscòpica i 114 de forma convencional

Per a obtenir el diagnòstic s’obtingueren mostres mitjançant raspallat endobronquial, aspirat bronquial, rentat broncoalveolar i biòpsia transbronquial

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Casos

 • Conclusions


Material i mètode

La fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia es realitzà en una sala d’intervencionisme dotada d’un arc en C que permet localitzar la posició del raspall endobronquial mitjançant el moviment del feix de radiació

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i mètode

Mitjançant el raspall endobronquial i la guia fluoroscòpica es valorà el contacte amb la lesió pulmonar. En alguns casos la fluoroscòpia permet recol.locar el raspall endobronquial millorant els resultats de la tècnica

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Resultats

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Es va obtenir un diagnòstic definitiu en 201 pacients (88.1% malignitat, 10.4% infecció, 1.5% altres). En 98 (48.8%) mitjançant la fibrobroncoscòpia


Resultats

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Quan es va realitzar fibrobroncoscòpia convencional s’obtingué el diagnòstic en el 48.2% respecte a un 62.5% de la fibrbroncoscòpia amb guia fluoroscòpica (p<0.05)


Resultats

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

A l’analitzar les masses de forma separada obtenim un 79.3% mitjançant guia fluoroscòpica i contacte lesional respecte a un 50.6% de la fibrobroncoscòpia convencional (p<0.05)


Resultats

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Respecte a les tècniques diagnòstiques, globalment, el raspallat endobronquial va ser positiu en el 34.9%, l’aspirat bronquial en el 24.9% i el rentat broncoalveolar en el 15.7%. El rentat broncoalveolar no va ser positiu en cap cas quan les altres tècniques havien estat negatives


Cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Pacient amb dues lesions a la RX de tòrax, una a cada pulmó


Cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

La TC toràcica va demostrar l’existència d’una massa al lòbul superior dret i un nòdul al segment anterior del lòbul superior esquerre


Cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica. En la primera imatge el raspall endobronquial es troba lluny de la massa, visualitzant-se al seu interior en la segona imatge


Cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica. Procediment d’obtenció d’una biopsia transbronquial


Cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica. En el mateix pacient es probà d’obtenir mostres del nòdul contralateral


Conclusions

 • La guia fluoroscòpica permet augmentar el camp de diagnòstic de la fibrobroncoscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques. La fluoroscòpia permet localitzar amb precisió la posició del raspall endobronquial i determinar l’existència de contacte amb la lesió, augmentant l’eficàcia de la tècnica

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Conclusions

 • El raspallat endobronquial és la tècnica més útil en el diagnòtic de la lesió pulmonar perifèrica i és útil per a determinar el contacte amb la lesió durant la fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica

 • EL rentat broncoalveolar pot ser exclós per a donar prioritat a altres tècniques diagnòstiques donat que en la nostra experiència ell sol no obté un diagnòstic definitiu en cap cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


 • Login