Zr nicowanie instytucjonalnego kapita u kulturowego miast polskich
Download
1 / 21

Zróżnicowanie instytucjonalnego kapitału kulturowego miast polskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zróżnicowanie instytucjonalnego kapitału kulturowego miast polskich. Michał Chlebicki Seweryn Grodny Przemysław Solecki OŚRODEK STATYSTYKI KULTURY URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE. Kapitał instytucjonalny analizowanych miast w 2007r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Zróżnicowanie instytucjonalnego kapitału kulturowego miast polskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zróżnicowanie instytucjonalnego kapitału kulturowego miast polskich

Michał Chlebicki

Seweryn Grodny

Przemysław Solecki

OŚRODEK STATYSTYKI KULTURY

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE


Kapitał instytucjonalny analizowanych miast w 2007r.


Podział na grupy ze względu na zróżnicowanie bazy instytucjonalnej miast w 2007 roku


Podział na grupy ze względu na wykorzystanie bazy instytucjonalnej w stosunku do liczby ludności w 2007 roku


Ogólna liczba instytucji kultury oraz liczba osób korzystających z ich usług w latach 1996 i 2007


Liczba uczestników kultury przypadająca na jedną instytucję przez liczbę uczestników kulturyw stosunku do liczby mieszkańców w latach 1996 i 2007


Podział miast ze względu na bazę instytucjonalną i jej wykorzystanie

 • metropolie – centra kulturowe: Warszawa, Kraków

 • metropolie 2-ego stopnia: Łódź, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, podregion katowicki

 • małe centra kulturowe np. Olsztyn, Opole

 • kulturowe peryferie np. Białystok, Gorzów Wielkopolski


METROPOLIE

 • Warszawa, Kraków

 • duża baza instytucjonalna

 • duży poziom uczestnictwa jednostkowego w kulturze

  Warszawa na tle analizowanych miast:

 • w 2007 udział przedstawień teatralnych wynosił 24,8%, a galerii 15,0%

 • udział widzów teatralnych wzrósł z 27,9% w 1996 do 29,6% w 2007

 • liczba zwiedzających muzea wzrosła z 1,9mln w 1996 do 2,6 mln w 2007 (wzrost udziału z 29,0% do 31,9%)

 • udziały wskaźników kin (liczba miejsc na widowni, seansów, widzów) w latach 1996-2007 nieznacznie spadły ale dalej utrzymują się na poziomie 25-28%


METROPOLIE 2-ego stopnia

 • Łódź, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, podregion katowicki

 • duża baza instytucjonalna

 • średni poziom jednostkowego uczestnictwa w kulturze

  Łódź na tle analizowanych miast:

 • udział w liczbie galerii w 2007 roku - 17,6%

 • udział przedstawień teatralnych spadł z 9,8% w 1996 do 8,4% w 2007

 • niski udział wśród zwiedzających muzea - 2,6%

 • udział wskaźników kin: pomiędzy 5,7% - miejsca na widowni

  a 7,8% - liczba seansów


Małe centra kulturowe

 • Kielce, Olsztyn, Opole, Toruń, Rzeszów, Szczecin

 • niewielka baza instytucjonalna, lecz intensywnie wykorzystywana

  Olsztyn na tle analizowanych miast:

 • w latach 1996-2007 spadek liczby miejsc na widowni w kinach

  o 29,6% przy równoczesnym wzroście liczby widzów o 118,6%

 • w 2007 roku udział zwiedzających galerie wynosił 10,5% przy udziale liczby galerii wynoszącym 3,1%

 • w latach 2000-2007 zwiększenie udziału imprez oświatowych w muzeach z 0,5% do 3,2%


Kulturowe peryferie

 • Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

 • niewielka baza instytucjonalna wykorzystywana w małym stopniu

  Zielona Góra na tle analizowanych miast:

 • spadek udziałów wśród wskaźników kin w latach 1996-2007:

  liczba miejsc na widowni 1,9% - 0,8%

  liczba seansów 1,4% - 0,3%

  liczba widzów 1,4% - 0,6%

 • spadek udziału liczby zwiedzających galerie w latach 2004-2007 z 5,5% do 0,8%

 • w latach 1996-2007 spadek liczby widzów teatrów o 62,5%

 • Ale! W latach 1996-2007 wzrost zwiedzających muzea o 97,8%


Rola kulturowa prezentowanych miast w regionie

Czy zachodzi zjawisko koncentracji instytucji kultury oraz uczestnictwa w kulturze w obrębie „lokalnych metropolii”?

W jakim stopniu stolica administracyjna wraz ze swoją strefą metropolitalną skupia instytucje i uczestnictwo w kulturze instytucjonalnej swojego województwa?


Rola kulturowa prezentowanych miast w regionieMetropolie na tle Polski

Jaki odsetek:

mieszkańców

bazy instytucji kulturalnych

ludzi, którzy z niej korzystają

skoncentrowanych jest w miastach wojewódzkich i ich obszarach metropolitarnych?


Rola kulturowa prezentowanych miast w regionieMetropolie na tle województw

wskaźnik urbanizacjiwojewództwa – odsetek osób w danym województwie mieszkających w mieście

wskaźnik urbanizacji metropolii – odsetek osób zamieszkujących miejską część regionu stolicy województwa

wskaźnik koncentracji ludności w metropolii– odsetek osób zamieszkujących region metropolitarny w stosunku do liczby mieszkańców województwa


Rola kulturowa prezentowanych miast w regionieKorelacje wskaźników koncentracji instytucji kultury ze wskaźnikiem koncentracji ludności w metropoliach:


Rola kulturowa prezentowanych miast w regionieGrupowanie metropolii po wskaźniku koncentracjiludności w metropoliach

Wyraźnie rysują się 3 grupy (typy) miast.

Stolice województw o wskaźniku koncentracji ludności powyżej 50%

Stolice województw o wskaźniku koncentracji ludności 40-50%

Stolice województw o wskaźniku koncentracji ludności 0-40%


Rola kulturowa prezentowanych miast w regionie3 kategorie metropolii utworzone na podstawiewskaźników koncentracji w metropolii (WK): ludności, instytucji kultury, widzów instytucji

M I:

Zielona Góra, Warszawa, Opole, Gdańsk, Kielce

M II:

Wrocław, Łódź, Kraków, Białystok, Olsztyn, Szczecin

M III:

-Toruń, Lublin, Rzeszów, Katowice, Poznań


Konkluzje i wnioski

 • Występują dynamiczne, nierównomierne i wielokierunkowe przemiany kapitału instytucjonalnego w miastach wojewódzkich

 • Widoczny nierównomierny „rozwój kulturalny” poszczególnych regionów

  • Roszady w rankingu centrów kultury w Polsce

  • Silna koncentracja niektórych ośrodków (Warszawa i Kraków)

 • Można zaobserwować wpływ procesów metropolitalnych (koncentracja, urbanizacja, globalizacja) na przemianyinstytucjonalnego kapitału kulturalnego miast wojewódzkich

 • Metropolizacja instytucji kultury?

  • Skala ogólnopolska

  • Skala regionalna


Problemy zauważone przez autorów

 • uwzględnienie tylko tradycyjnych instytucji upowszechniania kultury – problem przełożenia zjawisk dotyczących instytucji na ogół zjawisk w obszarze uczestnictwa i tworzenia kultury(brak danych o formach kultury nieinstytucjonalnej)

 • problemy z nowymi typami instytucji: nieuwzględnienie instytucji non-profit, imprez masowych organizowanych poza DOKS’ami, np. przez biura festiwalowe

 • wychodzenie kultury i sztuki poza tradycyjną przestrzeń instytucjonalną, problem definicji sztuki „podziemnej” (ulicznej)

 • synkretyzm instytucjonalny

 • zacieranie granic miedzy: kulturą – rozrywką oraz sztuką – komercją

 • galerie handlowe jako nowe centra kulturalno – rozrywkowe miast


Zalecenia na przyszłość

 • doprecyzowanie terminologii i klasyfikacji z zakresu statystyki kultury

 • uwzględnienie nowych obszarów badawczych – badanie „Rynek dzieł sztuki”, uczestnictwo w kulturze nieinstytucjonalnej

 • triangulacja metodologiczna i teoretyczna

  • uwzględnienie wyników badań jakościowych, statystycznych, wizualnych i sprawozdawczości

  • współpraca międzynarodowa w dziedzinie metod badań uczestnictwa w kulturze

  • uwzględnienie zjawisk i procesów globalizacyjnych, związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego – osadzenie statystyki kultury w szerszym kontekście teoretycznym


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

m.chlebicki@stat.gov.pl

s.grodny@stat.gov.pl

p.solecki@stat.gov.pl

Tel: 012 36 10 213


ad
 • Login