„Absolwenci uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców”
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Absolwenci uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców” . Marcin Dygoń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oczekiwane umiejętności i cechy pracowników na stanowiskach pracy wymagających wyższego wykształcenia.

Download Presentation

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

„Absolwenci uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców”

Marcin Dygoń

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Oczekiwane umiejętności i cechy pracowników na stanowiskach pracy wymagających wyższego wykształcenia


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Najwyższa kadra zarządzająca


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Wyższe stanowiska kierownicze, dyrektorzy


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Średnie stanowiska kierownicze, menedżerowie


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Pracownicy wykonawczy, merytoryczni, specjaliści


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Pracownicy biurowi


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Przygotowanie pracodawców do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy (GOW)

Większość pracodawców regionu nie jest obecnie przygotowana do wyzwań GOSPODARKI OPARTEJ na WIEDZYpod względem potencjału kadrowego

 • Oczekiwania wobec pracowników w stosunkowo niewielkim stopniu odnoszą się do umiejętności i predyspozycji związanych z GOW, tj.:

  • gotowości do ciągłego podnoszenia kwalifikacji

  • znajomości języków obcych

  • zdolności analitycznych

  • umiejętności elastycznego reagowania na zmiany

  • ogólnej kreatywności i pomysłowości

Potrzeby takich kompetencji nie odczuwają również sami pracownicy

Kompetencje te nie są też kształtowane w ramach większości programów nauki zawodu


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wizerunek absolwentów różnych typów szkół


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Wejście absolwentów na rynek pracy 2011

Źródło: GUS BDL


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n2011 = 540; n2012 = 500


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

W których sekcjach działalności gospodarczej zatrudniano absolwentów w 2011 r.?

Źródło: Pracodawcy Podkarpacia 2011; Badanie PAPI wśród pracodawców; podano odsetki dla sekcji, co do których liczba wypełnionych kwestionariuszy n > 10


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Cechy pozytywne i umiejętności absolwentów 2011

Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n = 130; pokazano dane >3%


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Brakujące umiejętności i cechy negatywne absolwentów w opinii pracodawców (2011)

Źródło: badanie własne PAPI wśród pracodawców, n=130


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wizerunek absolwentów szkół zawodowych średnich i wyższych


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Wysoki jest odsetek pracodawców, którzy zatrudnili absolwentów po odbyciu przez nich stażu

Zatrudnienie absolwentów w instytucji, w której wcześniej odbyli praktyki/ staż

Źródło: badanie własne PAPI wśród pracodawców. n>10


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Zatrudnianie absolwentów: koszty vs korzyści

Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n = 135

2012


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Wizerunek absolwentów

szkół zawodowych, średnich i wyższych

Rekomendacje

Wniosek

doradztwo zawodowe dla uczniów szkół średnich

W województwie podkarpackim dominują kierunki humanistyczne, podczas gdy na rynku łatwiej znajdują zatrudnienie absolwenci kierunków technicznych

Upowszechnianie danych z monitoringu losów zawodowych absolwentów poszczególnych uczelni

Stypendia na kierunkach kształcenia rzadziej wybieranych a odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody nadwyżkowe i deficytowe


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy (2012)


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody nadwyżkowe i deficytowe

WUP w Rzeszowie prowadzi analizy dotyczące zależności pomiędzy stanem bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych zawodach, a wolnymi miejscami pracy w PUP-ach

Na podstawie tych analiz opracowuje listę zawodów nadwyżkowych i deficytowych

 • Zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach

Zawody nadwyżkowe

 • Zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukującychpracyw danym zawodzie

Zawody deficytowe


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody nadwyżkowe

2011 rok

 • Technik technologii odzieży,

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego,

 • Socjolog,

 • Inżynier rolnictwa,

 • Filolog – filologia polska,

 • Technik hotelarstwa,

 • Technik ekonomista,

 • Technik mechanizacji rolnictwa,

 • Filolog – filologia obcojęzyczna,

 • Nauczyciel wychowania fizycznego.

I półrocze 2012 roku

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego,

 • Nauczyciel wychowania fizycznego,

 • Inżynier rolnictwa,

 • Politolog,

 • Monter sprzętu gosp. domowego,

 • Technik ekonomista,

 • Technik rolnik,

 • Rolnik,

 • Specjalista ds. integracji europejskiej,

 • Kulturoznawca,

 • Specjalista ds. organizacji usług gastronom., hotelarskich i turyst.,

 • Filolog – filologia obcojęzyczna.


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody nadwyżkowe

Zawody wskazane przez pracodawców z listy zawodów nadwyżkowych (dane powyżej 5 %)

 • Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PAPI n= 500


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody deficytowe

I półrocze 2012 roku

 • Logopeda,

 • Doradca rolniczy,

 • Pracownik kancelaryjny,

 • Kierownik działu szkoleń,

 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej,

 • Intendent,

 • Opiekun klienta,

 • Monter reklam,

 • Archiwista,

 • Telemarketer,

 • Agent ubezpieczeniowy,

 • Administrator nieruchomości,

 • Lektor języka angielskiego,

 • Muzealnik.

2011 rok

Operator spycharki,

Pracownik kancelaryjny,

Operator koparki,

Telemarketer,

Spawacz metodą MIG,

Monter rowerów i wózków,

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia,

Kierowca ciągnika siodłowego,

Kurier,

Opiekun osoby starszej,


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zawody deficytowe

Zawody wskazane przez pracodawców z listy zawodów deficytowych (dane powyżej 1,5 %)

 • Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PAPI n= 500


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Zamiast podsumowania…


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

Futureskills (Institute for the Future - PHOENIX University)

 • Wnioskowanie – umiejętność kontekstualizacji

 • Inteligencja emocjonalna – umiejętność budowania relacji

 • Sprawność adaptacyjna – umiejętność dopasowywania się do sytuacji i pracy pod presją

 • Kompetencje międzykulturowe – kooperacja z osobami posługującymi się innym kodem językowym, kulturowym

 • Przetwarzanie danych – wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie danych (myślenie analityczne)

 • Praca z nowymi mediami – krytyczna analiza zasobów, doboru odpowiednich narzędzi komunikowania

 • Interdyscyplinarność – rozwiązywanie złożonych problemów

 • Projektowanie pracy - aranżowanie czynników zewnętrznych

 • Praca w szumie – umiejętność odfiltrowywania niepotrzebnych danych

 • Współpraca w sieci – współpraca bez kontaktów face to face


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego

www.porp.wup-rzeszow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login