„Absolwenci uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców”
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Absolwenci uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców” . Marcin Dygoń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oczekiwane umiejętności i cechy pracowników na stanowiskach pracy wymagających wyższego wykształcenia.

Download Presentation

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


„Absolwenci uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców”

Marcin Dygoń

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Oczekiwane umiejętności i cechy pracowników na stanowiskach pracy wymagających wyższego wykształcenia


Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Najwyższa kadra zarządzająca


Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Wyższe stanowiska kierownicze, dyrektorzy


Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Średnie stanowiska kierownicze, menedżerowie


Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Pracownicy wykonawczy, merytoryczni, specjaliści


Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk

Pracownicy biurowi


Przygotowanie pracodawców do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy (GOW)

Większość pracodawców regionu nie jest obecnie przygotowana do wyzwań GOSPODARKI OPARTEJ na WIEDZYpod względem potencjału kadrowego

 • Oczekiwania wobec pracowników w stosunkowo niewielkim stopniu odnoszą się do umiejętności i predyspozycji związanych z GOW, tj.:

  • gotowości do ciągłego podnoszenia kwalifikacji

  • znajomości języków obcych

  • zdolności analitycznych

  • umiejętności elastycznego reagowania na zmiany

  • ogólnej kreatywności i pomysłowości

Potrzeby takich kompetencji nie odczuwają również sami pracownicy

Kompetencje te nie są też kształtowane w ramach większości programów nauki zawodu


Wizerunek absolwentów różnych typów szkół


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Wejście absolwentów na rynek pracy 2011

Źródło: GUS BDL


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n2011 = 540; n2012 = 500


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

W których sekcjach działalności gospodarczej zatrudniano absolwentów w 2011 r.?

Źródło: Pracodawcy Podkarpacia 2011; Badanie PAPI wśród pracodawców; podano odsetki dla sekcji, co do których liczba wypełnionych kwestionariuszy n > 10


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Cechy pozytywne i umiejętności absolwentów 2011

Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n = 130; pokazano dane >3%


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Brakujące umiejętności i cechy negatywne absolwentów w opinii pracodawców (2011)

Źródło: badanie własne PAPI wśród pracodawców, n=130


Wizerunek absolwentów szkół zawodowych średnich i wyższych


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Wysoki jest odsetek pracodawców, którzy zatrudnili absolwentów po odbyciu przez nich stażu

Zatrudnienie absolwentów w instytucji, w której wcześniej odbyli praktyki/ staż

Źródło: badanie własne PAPI wśród pracodawców. n>10


Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”

Zatrudnianie absolwentów: koszty vs korzyści

Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n = 135

2012


Wizerunek absolwentów

szkół zawodowych, średnich i wyższych

Rekomendacje

Wniosek

doradztwo zawodowe dla uczniów szkół średnich

W województwie podkarpackim dominują kierunki humanistyczne, podczas gdy na rynku łatwiej znajdują zatrudnienie absolwenci kierunków technicznych

Upowszechnianie danych z monitoringu losów zawodowych absolwentów poszczególnych uczelni

Stypendia na kierunkach kształcenia rzadziej wybieranych a odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy


Zawody nadwyżkowe i deficytowe


Zawody, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy (2012)


Zawody nadwyżkowe i deficytowe

WUP w Rzeszowie prowadzi analizy dotyczące zależności pomiędzy stanem bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych zawodach, a wolnymi miejscami pracy w PUP-ach

Na podstawie tych analiz opracowuje listę zawodów nadwyżkowych i deficytowych

 • Zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach

Zawody nadwyżkowe

 • Zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukującychpracyw danym zawodzie

Zawody deficytowe


Zawody nadwyżkowe

2011 rok

 • Technik technologii odzieży,

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego,

 • Socjolog,

 • Inżynier rolnictwa,

 • Filolog – filologia polska,

 • Technik hotelarstwa,

 • Technik ekonomista,

 • Technik mechanizacji rolnictwa,

 • Filolog – filologia obcojęzyczna,

 • Nauczyciel wychowania fizycznego.

I półrocze 2012 roku

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego,

 • Nauczyciel wychowania fizycznego,

 • Inżynier rolnictwa,

 • Politolog,

 • Monter sprzętu gosp. domowego,

 • Technik ekonomista,

 • Technik rolnik,

 • Rolnik,

 • Specjalista ds. integracji europejskiej,

 • Kulturoznawca,

 • Specjalista ds. organizacji usług gastronom., hotelarskich i turyst.,

 • Filolog – filologia obcojęzyczna.


Zawody nadwyżkowe

Zawody wskazane przez pracodawców z listy zawodów nadwyżkowych (dane powyżej 5 %)

 • Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PAPI n= 500


Zawody deficytowe

I półrocze 2012 roku

 • Logopeda,

 • Doradca rolniczy,

 • Pracownik kancelaryjny,

 • Kierownik działu szkoleń,

 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej,

 • Intendent,

 • Opiekun klienta,

 • Monter reklam,

 • Archiwista,

 • Telemarketer,

 • Agent ubezpieczeniowy,

 • Administrator nieruchomości,

 • Lektor języka angielskiego,

 • Muzealnik.

2011 rok

Operator spycharki,

Pracownik kancelaryjny,

Operator koparki,

Telemarketer,

Spawacz metodą MIG,

Monter rowerów i wózków,

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia,

Kierowca ciągnika siodłowego,

Kurier,

Opiekun osoby starszej,


Zawody deficytowe

Zawody wskazane przez pracodawców z listy zawodów deficytowych (dane powyżej 1,5 %)

 • Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PAPI n= 500


Zamiast podsumowania…


Futureskills (Institute for the Future - PHOENIX University)

 • Wnioskowanie – umiejętność kontekstualizacji

 • Inteligencja emocjonalna – umiejętność budowania relacji

 • Sprawność adaptacyjna – umiejętność dopasowywania się do sytuacji i pracy pod presją

 • Kompetencje międzykulturowe – kooperacja z osobami posługującymi się innym kodem językowym, kulturowym

 • Przetwarzanie danych – wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie danych (myślenie analityczne)

 • Praca z nowymi mediami – krytyczna analiza zasobów, doboru odpowiednich narzędzi komunikowania

 • Interdyscyplinarność – rozwiązywanie złożonych problemów

 • Projektowanie pracy - aranżowanie czynników zewnętrznych

 • Praca w szumie – umiejętność odfiltrowywania niepotrzebnych danych

 • Współpraca w sieci – współpraca bez kontaktów face to face


www.porp.wup-rzeszow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login