Biol giai alapismeretek gyakorlat
Download
1 / 18

Biológiai alapismeretek gyakorlat - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Biológiai alapismeretek gyakorlat. 1. Az élővilág rendszerezése. Biológia: a görög biosz=élet és logosz=tudomány szavakból keletkezett: „az élet tudománya”. Élő szervezetek jellemzői:. Állandó kapcsolat a környezettel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biológiai alapismeretek gyakorlat' - toril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biol giai alapismeretek gyakorlat

Biológiai alapismeretek gyakorlat

1. Az élővilág rendszerezése


Biológia: a görög biosz=élet és logosz=tudomány szavakból keletkezett:

„az élet tudománya”


L szervezetek jellemz i
Élő szervezetek jellemzői:

 • Állandó kapcsolat a környezettel

 • Stacioner egyensúly: az élőlények viszonylagos, csak állandó energiaáramlással fenntartható állandósága.

 • Individualitás – egyediség: viszonylagos elhatárolódás, az élőlény és környezete közti anyagcsere biztosítva van. Azt is jelenti, hogy az élőlény egésze él, nincs életet hordozó alkotórész.

 • Önszabályozás

 • Önreprodukció

 • Az élet fehérjékhez és nukleinsavakhoz kötődik.

 • Hierarchikus szerveződés: szerveződési szintek a molekuláris szinttől a bioszféráig.


A rendszerez s
A rendszerezés

 • Mesterséges rendszerek

 • Arisztotelész és tanítványa, Theophrasztosz: i. e. 300-as években az első rendszerezés

 • Karl Linné – Carolus Linnaeus svéd tudós (1707-1778) rendszere: hetvenezer ismert faj. A fajt tekintette rendszere alapjának, megalkotta a legtöbb ma használatos rendszertani kategóriát és kettős nevezéktant – binomiális nomenklatúra

 • Hibája, hogy a fajok állandóságát hirdette.

 • 1735: Systema Naturae

 • 1753: Species Plantarum


 • A ma haszn latos rendszertani kateg ri k
  A ma használatos rendszertani kategóriák:

  • Ország (Regnum):

  • Törzs (Phylum):

  • Osztály (Classis):

  • Rend (Ordo):

  • Család (Familia):

  • Nem vagy nemzetség (Genus):

  • Faj (Species):

  • Növények országa (Regnum plantarum)

  • zárvatermők (Angiospermatopyta)

  • kétszikűek (Dicotyledonopsida)

  • hüvelyesek (Fabales)

  • pillangósvirágúak (Fabaceae)

  • herék (Trifolium)

  • fehér here (Trifolium repens)

  Minden kategóriának alcsoportjai lehetnek. A vastag betűvel kiemelteket Linné alkotta meg.


  A binomin lis nomenklat ra
  A binominális nomenklatúra:

  • A rendszer alapegysége a faj, melynek neve mindig két névből áll: nemzetség- és fajnévből. Ez az alapja a kettős nevezéktannak. A binom kettőst jelent: genusnév + speciesnév

  • Irodalom: Molnár V. Attila - Növények és emberek

  • Kitaibel Pál (1757-1817): elfogadta Linné rendszerét, de a növények élőhelyi viszonyaival is foglalkozott. Feltérképezte az akkori Nagy-Magyarország növényvilágát. 44 faj ma is az ő nevét viseli (Kitaibel-cickafark –Achillea kitaibeliana).

   • Természetes rendszerek, filogenetikus, vagy fejlődéstörténeti rendszertan:

  • A rendszerezés alapjának a törzsfejlődés során kialakult rokonsági kapcsolatokat tekinti, a rendszerezést, osztályozást pedig az ezen kapcsolatokat kifejező filogenetikus családfa segítségével végzi.


  • Lamarck (1744-1829) francia tudós: 1809: megállapította, hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.

  • Charles Darwin (1809-1882): a fajok változásának tudományos magyarázata

  • http://www.origo.hu/tudomany/20090113-darwin-200-charles-darwin-elete-es-munkassaga.html?pIdx=1 - A darwini evolúcióelmélet lényege

  • http://www.darwinnap.hu/

  • A fajok eredete – 1859.

  • A faj: lényeges tulajdonságaikban megegyező, egymással szaporodni és termékeny utódot létrehozni képes egyedek összessége.

  • Evolúciós értelemben véve rugalmas→

  • Alfaj: A fajok önálló elterjedésű csoportjai, amelynek az egyedei egymáshoz jobban hasonlítanak, mint a faj többi egyedéhez. Pl. a piros vagy kerti bazsarózsa bánáti bazsarózsa nevű alfaja fordul elő Baranya megyében.


  A n v nyvil g evol ci ja
  A növényvilág evolúciója hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.

  • Két evolúciós irányvonal: egyik a kékmoszatokból, másik az ostorosokból. Legegyszerűbb többsejtű szerveződés a sejtfonal.

  • Két irányban történő osztódás eredménye: lapszerű növények

  • Háromirányú osztódás eredménye: telepes növények

  • Az ostorosokból négy fejlődési vonal: barázdásmoszatok, sárgásmoszatok, barnamoszatok, zöldmoszatok.

  • A zöldmoszatok két formában léptek a szárazföldre: mohák és harasztok


  Harasztok t rzse
  Harasztok törzse hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.

  • Evolúciós bevezető:

  • első igazi szárazföldi növények

  • a vízfelvétel és a fényért való küzdelem határozta meg a további fejlődést

  • a zöldmoszatokból az egyik fejlődési irány a mohák, a másik a harasztok iránya

  • A harasztok törzse a földtörténeti múltban fajgazdagabb és nagyobb elterjedésű volt, mint napjainkban. A ma élő fajok kisebb termetűek, és élőhelyük is beszűkült. A harasztok törzse túljutott a virágkorán.


  Harasztok t rzse1
  Harasztok törzse- hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.

  • Ősharasztok osztálya

  • Korpafűfélék (Lycopsida)

   • Ma élő korpafüvek: védettek, 800 faj

   • Csipkeharasztok: trópusi fajok, Mo-n egy faj

   • Pikkelyfák és pecsétfák: Karbon koriak, mára kihaltak

  • Zsurlófélék osztálya: Mezei zsurló – Equisetum arvense

  • Páfrányok osztálya

  • Páfrányok rendjei:

   • Kígyónyelv páfrányok

   • Valódi páfrányok

 • Erdei pajzsika – Dryopteris filix-mas

 • Pikkelypáfrány - Ceterach javorkaeanum

 • Kövi fodorka – Asplenium ruta-muraria


 • Vir gos n v nyek 3 s 4 3 nyitvaterm k gymnospermatophyta
  Virágos növények (3. és 4.) hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.3. Nyitvatermők(Gymnospermatophyta)

  • a földtörténeti Ókorban jelentek meg

  • fás szárúak

  • víztől független szaporodás, ivartalan nemzedék nem jellemző (a virágba húzódik)

  • az ivarsejtképzés a virágokban történik, a megporzást a szél segíti

  • egyivarú virágok

  • lehetnek egylakiak vagy kétlakiak.

  • Rendszer: 1. Ginkgofélék osztálya: kétlakiak, lombhullatók, dichotomikus levélerezetűek (villás elágazású). Egy élő faj: Páfrányfenyő (Ginkgobiloba) Élő kövület.

  • 2. Fenyőfélék osztálya: a levél zöld, különböző mértékben viaszos felszínű, tű, vagy pikkely alakú. Állhat szórtan, fésűsen vagy csomókban.

  • 3. Tiszafafélék osztálya: Tiszafa (Taxusbaccata)(!)


  4 z rvaterm k angiospermatophyta
  4. Zárvatermők hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.(Angiospermatophyta)

  • a legfejlettebb növénytörzs, fajgazdag, elterjedt.

  • a termőlevél körülzárja a magkezdeményt → termő.

  • fás vagy lágy szár

  • kétivarú vagy egyivarú virágok


  K tszik ek oszt lya fontosabb csal dok
  Kétszikűek osztálya: Fontosabb családok: hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.

  • Boglárkafélék: Mocsári gólyahír, Réti boglárka

  • Tündérrózsafélék: Fehér tündérrózsa, Vízitök

  • Rózsafélék: Gyepűrózsa* (Rosa canina), Vadalma, Kökény, Szeder, Málna, Erdei szamóca

  • Pillangósvirágúak: Veteménybab, Veteményborsó, Fehér akác, Szója, lóherék

  • Harmatfűfélék: Kereklevelű harmatfű

  • Szőlőfélék: Bortermő szőlő

  • Ernyősvirágzatúak


  • Ajakosak: zsályák, menták, kakukkfüvek, Szurokfű (oregánó), Bazsalikom

  • Burgonyafélék: Paprika, Paradicsom, Burgonya, Dohány, Petúnia, Csattanó maszlag

  • Keresztesvirágúak: mustárok, Káposzta, Repce, Retek

  • Tökfélék: tökök, Görögdinnye, Uborka

  • Fészekvirágzatúak: Közönséges napraforgó, Kamilla, Gyermekláncfű, Ürömlevelű parlagfű

  • Szegfűfélék

  • Kaktuszfélék

  • Kenderfélék  Egyszik ek oszt lya
  Egyszikűek osztálya: éger, gyertyánok

  • Békatutajfélék: Átokhínár

  • Békaszőlőfélék: Békaszőlő

  • Liliomfélék: Őszi kikerics, Vöröshagyma* (Allium cepa), liliomok, Májusi gyöngyvirág, tulipánok, Spárga, Yucca

  • Kosborfélék (Orchideák): Agárkosbor, Légybangó

  • Sásfélék: Zsombéksás, Tavi káka,

  • Pázsitfüvek: Angolperje* (Lolium perenne), Közönséges rozs, Közönséges búza* (Triticum aestivum), Nád, árvalányhajak, Kukorica,

  • Békalencsefélék: békalencsék

  • Gyékényfélék: gyékények


  ad