Mina meddelanden Stöddokumentation “ Där du vill ha den När du vill ha den” - PowerPoint PPT Presentation

Mina meddelanden st ddokumentation d r du vill ha den n r du vill ha den
Download
1 / 15

  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mina meddelanden Stöddokumentation “ Där du vill ha den När du vill ha den”. Stödtjänster i anslutningsarbetet. Myndighet är intresserad. Introduktions- möte. Intern projektering. Anslutnings- planering. Anslutnings- projekt. Produktions- sättning. Produktions- uppföljning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mina meddelanden Stöddokumentation “ Där du vill ha den När du vill ha den”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mina meddelanden st ddokumentation d r du vill ha den n r du vill ha den

Mina meddelandenStöddokumentation“Där du vill ha denNär du vill ha den”


St dtj nster i anslutningsarbetet

Stödtjänster i anslutningsarbetet

Myndighet är

intresserad

Introduktions-möte

Internprojektering

Anslutnings-planering

Anslutnings-projekt

Produktions-sättning

Produktions-uppföljning


Mina meddelanden st ddokumentation d r du vill ha den n r du vill ha den

Förstudie

Anslutning Mina meddelanden

Allmänna beskrivningar

Vägled-ningar

Produktblad förminmyndighetspost.se

Produktblad förMina meddelanden

Att ansluta till Mina meddelandenen översikt

Behovsanalys privatpersoner

Begreppsmodell

Informationsmodell

Färdplan förMina meddelanden

Affärs- & prismodellMina meddelanden

Metodbeskrivningar vid anslutning

Vägledning

Anslutning Mina meddelanden

Införa

Initiera

Utveckla

Etablera förvaltning

Realisera nyttor

Identifiera behov

Lösnings-förslag

Detaljera lösning

Metod för anslutning till Mina meddelanden(processorienterad struktur)

Guide för verksamheten

(Ämnesindelad struktur)

Teknisk guide

(Ämnesindelad struktur)

GRÖN ram = Klickbar länktill beskrivning

RÖD ram = beredning pågår


St d i anslutningsarbetet

Stöd i anslutningsarbetet

Produktbeskrivningar


Mina meddelanden anslutningsplanering d r du vill ha den n r du vill ha den

Mina meddelandenAnslutningsplanering“Där du vill ha denNär du vill ha den”


Anslutna myndigheter just nu

Anslutna myndigheter just nu …


Olika grupper samlas runt tj nsten

Olika grupper samlas runt tjänsten

Avsändare:Bolagsverket

Skatteverket

Transportstyrelsen

SUNET

Statens pensionsverk Tomelilla …

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Karlshamn

Västerås

…Tullverket, Jordbruks-verket, Migrationsverket …Genomför nu förstudier:Norrköping, Helsingborg,Linköping, Uppsala,Södertälje, Värnamo,Skellefteå och Klippan, …

Mottagare:Små och medelstoraföretag

ROT/RUT-kunder &andra skattebetalare

Bilägare

StuderandeOffentliganställda…

Kommunmedborgare

Arbetssökande

Arbetsgivare

Föräldrar

Sjukskrivna…Lantbruk, Speditörer,…

Tjänsteleverantörer: Postföretag, printingleverantörer, banker, programvaruleverantörer, open source- & integrationskonsulter, …

Finansiärer: Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen


Att ansluta avs ndare och mottagare

Attanslutaavsändareochmottagare

Prognos frånmyndigheter iE-delegationen


Mina meddelanden extrabilder

Mina meddelandenExtrabilder


Extrabilder utanf r agendan

Extrabilder utanför agendan

Nedan följer extrabilder Gott & blandat för frågestunder med mera


Mina meddelanden alla ska med

Mina Meddelanden - Allaska med!

30 septemberLuleå

17 septemberSkövde

4 novemberVästKomUddevalla

22 oktobere-Hälsodagen

5 novemberVästKomBorås

anna.gillquist@skl.se

sylve.johnson@skatteverket.se


T nk om ni hade en brevl da f r varje avs ndare d r hemma

Tänk om ni hade en brevlåda för varje avsändare där hemma

Foto: Holger Ellgaard

… och ni måste kontrollera och tömma varje brevlåda när posten kom dit.… och ni måste adressändra till var och en av alla avsändare om ni flyttade.… och alla avsändare var tvungna att själva hålla adressuppgifterna aktuella.


Erbjudandet till medborgaren

Erbjudandet till Medborgaren

Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner


Vad r mina meddelanden

Vadär Mina meddelanden?

En digitalbrevlåda du själv väljer

Många avsändareinom stat, kommunoch landsting

Möjlighet för varjeavsändaren att väljaegen eller inköptförmedlare

Förmedlare

Brevlådeoperatör

Förmedla

Myndighet

Ta emot

Hantera ärende

  • Skickaut

Adressregister

Ett sammanhålletadressregister förall offentlig post


Erbjudandet till m yndigheten

Erbjudandet till Myndigheten

Bidra till målen inom hela offentlig sektor - från SKL, E-Delegationen och regeringen

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag.

  • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.

  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

  • … och spara samtidigt pengaråt den egna verksamheten

Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner


  • Login