Rača
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Rača PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rača. Regionálna výchova 5.ročník. Rača je súčasťou Bratislavy Nachádza sa v okrese Bratislava III Zemepisné súradnice 48  13´s.š. a 17  v.d. Rača má rozlohu 23,6 km 2. www.raca.sk. Rača. Nachádza sa v okrese Bratislava III Zemepisné súradnice Rače 48  13´s.š. a 17  v.d.

Download Presentation

Rača

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ra a

Rača

Regionálna výchova 5.ročník


Ra a

 • Rača je súčasťou Bratislavy

 • Nachádza sa v okrese Bratislava III

 • Zemepisné súradnice 48 13´s.š. a 17 v.d.

 • Rača má rozlohu 23,6 km2


Ra a

www.raca.sk


Ra a

Rača

 • Nachádza sa v okrese Bratislava III

 • Zemepisné súradnice Rače 48 13´s.š. a 17 v.d.

 • Rača má rozlohu 23,6 km2


Historick pam tihodnosti m jho regi nu

Historické pamätihodnosti môjho regiónu


Doba kamenn

Doba kamenná

 • Najstarší archeologický nález z územia Rače (sekeromlat) pocháza asi z 3. - 2. tisícročia pred n. l. (staršia doba kamenná).


Ra a

Kelti


Ra a

Bronzové kruhy pochádzajúce z pohrebiska v Rači


Ra i torf

RAČIŠTORF


Hist ria

História:

 • Územie Rače osídlené už od doby kamennej

 • V najstarších písomných správach (1237) sa spomína dedina Okol

 • Jej časť bola neskôr pomenovaná podľa zemana Rachu

 • Od 15.st. pomenovaná obec na Račištorf


Ra a

...v 16.storočí dostala Rača výsady, na základe ktorých sa stala mestečkom...


Ra a

...hlavným zamestnaním obyvateľstva Rače bolo vinohradíctvo...


Ra a

...v roku 1873 železničná trať z Leopoldova do Rače...


Ra a

Istrochem

1873

Alfred Nobel


Ra a

 • V 16.st. sa stala mestečkom, hlavným zamestnaním jej obyvateľov bolo vinohradníctvo

 • Významným medzníkom v histórii Rače rok 1873  dokončená železničná trať s parným pohonom a začala pracovať firma Nobel na výrobu dynamitu.


Ra a

...Rača je od roku 1946 je pričlenená k Bratislave...


Ra a

 • Od roku 1946 sa Rača stala súčasťou Bratislavy


Dobov poh adnice

Dobové pohľadnice


Ra a

www.raca.sk


 • Login