2009/142/EC
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI Gürak Gültekin 23.06.2011. 2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ’NDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU VE MİSYONU.

Download Presentation

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRMESÜREÇ VE SORUNLARI

Gürak Gültekin

23.06.2011


2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ’NDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU VE MİSYONU


Avrupa Komisyonu sektörlerin küresel ve sürdürülebilir rekabet gücünü teşvik etmek amacıyla sektör özelliklerini ve sorunlarını analiz ederek gerekli önlemleri alır.

AB VİZYONU

Türk sanayisinin rekabet edebilirliliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak.

TR VİZYONU


Yasal mevzuatı iyileştirerek ürünlerin, genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

Coğrafi olarak iç pazarı genişletmek için yasal düzenlemeleri desteklemek ve üçüncü ülkelerin bu pazara girişini arttırmak için aktif olarak planlanan faaliyetlere katılmak.

Diğer ilgili politikalara (ticaret, rekabet, çevre, sağlık ve güvenlik) müdahale ederek sektörün rekabet gücünü arttırmak

AB MİSYONU

Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının arttırılması

Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması

Becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması

TR MİSYONU


AB’DE GAD SÜRECİ

17 Eylül 19841986 198819902009

84/530/EEC 86/312/EEC 88/665/EEC 90/396/EEC2009/142/EC

84/531/EEC

 • TÜRKİYE’DE GAD SÜRECİ

  01 Nisan 2002 20042008 ….

  90/396/EEC90/396/AT90/396/AT 2009/142/AT


MEYER


BELGELENDİRME SÜRECİ


BELGELENDİRME SÜRECİ


BELGELENDİRME SÜRECİ


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Türkiye’deki şartlarla kendiliğinden oluşan fakat olması gereken belgelendirme sürecine paralel ilerlemeyen, süreci zorlaştıran faaliyetler.


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • İmalatçının yasal mevzuata hakim olmaması ve sektör ile ilgili güncel yasal değişiklikleri takip etmemesi. #1

 • İmalatçının yasal mevzuatı uygulamanın işine gelmemesi. ( haksız rekabet ) #2

 • Yetkin otoritenin denetim etkinliği #3


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • Gelinen noktada özel markalar ile CE markasının işlevselliğinin ayırt edilemiyor olması. #4

 • CE markası imalatçı tarafından ticari meta olarak algılanması ve hakim olunan “ bana getirisi ne?” düşüncesi. (yasal zorunluluk) #5


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • Belgelendirme kuruluşlarının ( onaylanmış kuruluşlar ) sürece sadece ticari faaliyet olarak bakması ve imalatçıya CE markalamasının gerekliliğini ve önemini yeteri kadar anlatmaması veya anlatamaması. #6


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • Firmalarda, sektöre ve uygulamalara hakim kalifiye personel sirkülasyonunun fazlalığı. #7

 • Firmalarda, ARGE faaliyetlerinin yok denecek kadar az olması olan birimlerin de yönetmelik ve standartlara tam anlamıyla hakim olamaması. ( Hatalarıyla beraber, kopya imalatların fazlalığı ) #8


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • Firmaların teknik altyapılarının yetersizliği. #9

 • Standartların karışık dili. ( anlaşılamama ) #10

 • Orijinal dildeki standartlar ile çevirisi arasındaki kavram karmaşası. #11


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • Piyasada faaliyet gösteren danışmanlık firmalarının sürece hakim olamaması. #12

 • Firmaların üye oldukları dernek v.s. Kuruluşların desteği. #13


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan uygulama farklılıkları ( modül B ile modül C arasındaki zamanlama tercihleri ) #14

 • Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan uygulama farklılıkları ( teknik dosya inceleme ve onaylama kriterleri ) #15


BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 • İmalatta ve/veya tasarımda yapılan değişikliklerin Onaylanmış Kuruluş’a zamanında ve uygun olarak bildirilmemesi. #16

 • Türkiye’de komponent temininde yaşanan zorluklar ve bu zorlukların imalatçıyı uygun olmayan yollara itmesi ( Ör: Kayseri ) #17


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

YÖNETMELİK ( 2009/142/EC ) VE İLGİLİ STANDARTA UYGUN OLARAK TİP NUMUNENİN VE TEKNİK DOSYANIN HAZIRLANMASI


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

 • 1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

 • 2009/142/EC Madde:1.2.   

 • - Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.

 •     - Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.

 •     - Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde: 1.2.1

 • Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde: 1.2.2 

 • Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde: 1.2.3

 •   1.2.3. Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde: 1.2.3

 • Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde:2.1. 

 • Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde:3.1.9

 • Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, bir güvenlik, kontrol veya düzenleme ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

2009/142/EC Madde:3.4.2

 • Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama yaymayacak şekilde yapılmalıdır.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

 • Haksız Olarak İliştirilmiş CE Uygunluk İşareti

      CE Uygunluk İşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazın CE Uygunluk İşareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

 • Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR

 • Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR


TEŞEKKÜRLER


 • Login