Darovací smlouva - PowerPoint PPT Presentation

Darovac smlouva
Download
1 / 4

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Darovací smlouva. Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Darovací smlouva. Smlouva o darování sepsaná dne …….. v………….. mezi těmito smluvními stranami Smluvní strany (dále pouze dárce, příjemce) Dárce: …………………………. Zastoupen:…………………… Obdarovaný: ………………….. Zastoupen: ……………………. 2) Předmět smlouvy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Darovací smlouva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darovac smlouva

Darovací smlouva

Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.


Darovac smlouva1

Darovací smlouva

Smlouva o darování sepsaná dne ……..

v………….. mezi těmito smluvními stranami

 • Smluvní strany (dále pouze dárce, příjemce)

  Dárce: ………………………….

  Zastoupen:……………………

  Obdarovaný: …………………..

  Zastoupen: …………………….


Darovac smlouva

2) Předmět smlouvy

Dárce daruje do vlastnictví příjemci částku

…………………………… v souladu s

Ustanovením: a-b

 • § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (min. 2 000Kč, max. 2 % ze základu daně)

 • §15, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (min. 2% ze základu daně v absolutní částce 1 000 Kč, max. 10 %)

  Předání daru bude provedeno způsobem: ……….

  Termín předání daru: …………………………….


Darovac smlouva

3) Účel daru

Příjemce prohlašuje, že uvedenou částku použije na ………………………………..(uvést účel TVS)

4) Ostatní ustanovení

Oba účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že smlouva byla uzavřena svobodně, při plné způsobilosti k právním úkonům a stvrzují ji vlastnoručními podpisy statutárních zástupců.

Smlouva nabývá platnosti dne ……………..

…………….………………….

podpis dárcepodpis příjemce


 • Login