Ty turvallisuus koulun arjessa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Työturvallisuus koulun arjessa PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Työturvallisuus koulun arjessa. OPTUKE n ensimmäinen Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium ti-ke 8.-9.02.2011 Kasvatustieteiden yksikkö, Hämeenlinnan toimipiste Eila Lindfors. Tutkimuksen taustaa.

Download Presentation

Työturvallisuus koulun arjessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Työturvallisuus koulun arjessa

OPTUKEn ensimmäinen Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium ti-ke 8.-9.02.2011

Kasvatustieteiden yksikkö, Hämeenlinnan toimipiste

Eila Lindfors


Tutkimuksen taustaa

 • Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri määrittelee suhtautumista turvallisen oppimisympäristön eri osatekijöiden huomioimiseen ja toteuttamiseen.

 • Tässä tutkimuksessa oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria tarkastellaan työturvallisuuden näkökulmasta. Èsimerkkinä käytetään käsityön oppimisympäristöä.

 • Käsityön työturvallisuutta kehitetty erityisesti teknisessä työssä sattuneiden tapaturmien ja oikeusprosessien seurauksena

   työsuojelulainsäädäntö

   Konekohtaiset ohjeet ja ikärajat koneiden käytössä.

 • Tekstiilityössä työturvallisuus on ollut esillä harvoin

  ´ei ole sattunut oikeusprosesseihin johtaneita tapaturmia

  • Tiloissa ja varustuksessa on puutteita -- NORMIT?

 • Opettaja on vastuussa työturvallisuuden toteutumisesta.


Vuorovaikutus:

Huomioi erilaiset oppimiskäsitykset ja tavat oppia ja opettaa

Innostava, toiminnallinen ja kannustava

Turvallisuus on oppimisympäristössä keskeisintä!

(Piispanen 2008)

 • Fyysiset tilat:

 • Viihtyisyys

 • Monipuolisuus

 • Muunneltavuus

 • Ergonomisuus

 • Lapsilähtöisyys

 • Nyky-yhteiskuntaan kasvattava:

 • Yhteistyö ja vuorovaikutus

 • Teknisesti monipuolinen

 • Verkostoitunut


Turvallisuuskulttuurin näkökulmat, Reiman ym. 2008

Organisatoriset ulottuvuudet

Sosiaaliset prosessit

Psykologiset ulottuvuudet

Miten turvallisuuskulttuuri ilmene oppilaitoksen työturvallisuudessa?

Kenen asia turvallisuus on?

Silloin, kun ei ole onnettomuuksia tai tapaturmia, on turvallista!


Organisatoriset ulottuvuudet Psykologiset ulottuvuudet

 • Opettaja vastaa yhdessä rehtorin kanssa työturvallisuudesta

 • Opettaja määrittelee työturvallisuuden tason ja tavat ylläpitää sitä

 • Opettaja varmistaa oppilaiden osaamisen

 • Opettaja tukee oppilaiden työtä erilaisilla ohjeilla

 • Turvallisuusmotivaatio

 • Ymmärrys työturvallisuuden osa-alueista

 • Käsitys turvallisuudesta luokassa

 • Työn hallinta

Sosiaaliset prosessit

 • Ymmärryksen luominen luokan työturvallisuushaasteista ja omasta roolista niissä

 • Normien muodostuminen ja ylläpitäminen

 • Toimintatapojen luominen

 • Työtä ja turvallisuutta koskevien käsitysten juurtuminen


Työturvallisuuden arviointi tekstiilityön opetuksessa

 • Miten työturvallisuus näyttäytyy käsityön opetuksessa?

  • Oppilaiden näkökulma (N=237)

  • Opettajan näkökulma (N=16)

  • Fyysisen tilan näkökulma (N=18)

 • Tutkimus on toteutettu Etelä-Suomen alueella.

 • Luokat ja oppilaat valittu ’satunnaisesti’


Käsityöluokan työturvallisuuden havainnointi


Käsityöluokan työturvallisuuden havainnointi


Käsityöluokan työturvallisuuden havainnointi


Huomioita ja johtopäätöksiä

 • Kuka huolehtii koulussa käsityöluokan työturvallisuudesta?

  • Tekstiilityön puolella selkeitä puutteita

  • LO,AO vai kaikki yhdessä

 • Yleiseen luokan varustukseen liittyvät asiat on jokseenkin hoidossa, tekstiilityön erityisluonteeseen kuuluvat asioissa puutteita

 • Alueelta ei ole tutkimusta ja normit ovat yleisellä tasolla

 • Mikä on työturvallisuusopetuksen taso ja laajuus opettajankoulutuksessa?

  • Monialaiset opinnot

  • Sivuaineopinnot


Turvallisuuskulttuurin edistäminen käytännössä

 • Käsityöluokan (pehmeät materiaalit) tarkistuslistat

   Käspaikassa tiedonkeruu

  http://www.kaspaikka.fi/turvallisuus/index.html

  Graduntekijä Minna Brusila

 • Tarkoitus kehittää tekstiililuokan tarkistuslista opettajien käyttöön

  vuoden 2011 aikana!


 • Login