Feite forestillinger
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Feite forestillinger PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Feite forestillinger. Hurdalsjøen 18. september 2010. God Morgen Boble. Hurdalsjøen 18. september 2010. Lars Tefre Baade 33 å r.

Download Presentation

Feite forestillinger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Feite forestillinger

Hurdalsjøen 18. september 2010


God Morgen Boble

Hurdalsjøen 18. september 2010


Lars Tefre Baade 33år.

Tidl. Leder av Rockefabrikken, Oslo.Fagsjef i Norsk Rockforbund,nå styremedlem.Leder Kongene på Haugen festivalenstyremedlem Oslo musikkrådRommen Scene, Groruddalen.Samler på Kiss og Elvisplater.

Stort sett blid og fornøyd.

God Morgen Boble

Hurdalsjøen 18. september 2010


Feite forestillinger

Presentasjon av Norsk RockforbundPresentasjon av arrangørhåndboka Feite forestillingerKort workshop

Hurdalsjøen 18. september 2010


NORSK ROCKFORBUND

- konsertarrangørenes interesseorganisasjon

Hurdalsjøen 18. september 2010


VISJON

 • Gode konsertopplevelser til alle!

Hurdalsjøen 18. september 2010


VISJON

 • Gode konsertopplevelser til alle!

  MEDLEMMER

 • Ca 230 festivaler, rockeklubber, bluesklubber og studentsamfunn

 • Ca 25 000 frivillige

Hurdalsjøen 18. september 2010


VISJON

 • Gode konsertopplevelser til alle!

  MEDLEMMER

 • Ca 230 festivaler, rockeklubber, bluesklubber og studentsamfunn

 • Ca 25 000 frivillige

  ARBEIDER FOR

 • Å bedre arrangørenes kår

 • At det arrangeres konserter i tråd med publikums, arrangørers og artisters behov

Hurdalsjøen 18. september 2010


Organisering

Hurdalsjøen 18. september 2010


Administrasjonen i NRF :

 • Daglig leder Line Endresen

 • Fagansvarlig Gry Bråtømyr

 • Informasjonsansvarlig John Olav Hovde

 • Prosjektmedarbeider Simen Herning

 • Administrasjonsansvarlig Mariann Skjerdal

Hurdalsjøen 18. september 2010


KOMPETANSEHEVING

 • Arrangørfaglige kurs

 • Fagrådsseminarer

 • Fagseminarer

 • Regionale seminarer

 • Fagbøker & publikasjoner

  • Identitetshåndbok

  • Frivilligbok

  • Miljøhåndbok

  • Sikkerhetshåndbok

  • Feite Forestillinger

Hurdalsjøen 18. september 2010


MEDLEMSSERVICE

 • Gratis rådgivning

 • Arrangørfaglig informasjon og oppdatering

 • Informasjon om og tilgang på støtteordninger

 • Billig juridisk bistand

 • FRIFOND

 • TONO avtale

 • Diverse rabattavtaler

Hurdalsjøen 18. september 2010


PRODUKTER OG PROSJEKTER

 • Ørepropper

 • Zoom Urørt

 • Id Prosjekt

 • Verktøykasse på nett

 • Identitetsbok på nett

 • Sikkerhetshåndbok på nett

 • Arrangørutvekslingsordningen

Hurdalsjøen 18. september 2010


INTERESSEPOLITIKK

 • Konsertarrangørenes felles talerør

 • Debattskaper og mediepartner

 • Lobbyvirksomhet

  (Eks: moms, svartebørs, frivillighet, endring i lovverk)

 • Samarbeid med musikkorganisasjoner

  (Eks: SAMSTEMT, felles politiske krav)

 • Samarbeid med myndigheter

  (Eks: DSB, veileder for sikkerhet på store arrangement)

Hurdalsjøen 18. september 2010


Feite forestillinger

Hurdalsjøen 18. september 2010


Innhold


Innhold fortsetter


God planleggingskaper tryggearrangementer

Hurdalsjøen 18. september 2010


Hva er en krise?

_____________________________________________

Hva om når noe går galt?

då golvet gav etter.

Hurdalsjøen 18. september 2010


Kjennetegn ved en krise?

_____________________________________________

 • Overraskelse

 • Mangel på kontroll

 • Mange aktører

 • Tidspress

 • Sammenbrudd i regulære beslutningsprosesser

 • Søkelys på kortsiktige løsninger

 • Stor usikkerhet

 • For mye informasjon og for lite informasjon samtidig

 • Stor interesse og oppfølging fra ulike hold

 • (Olsen 2002)

då golvet gav etter.

Hurdalsjøen 18. september 2010


Hva er en krise?

_____________________________________________

 • Alvorlig trussel mot viktige menneskelige verdier

 • Usikkerhet og tidspress

 • Nødvendig å foreta kritiske beslutninger under stress

 • Trussel – usikkerhet – tidspress – stress

 • (Olsen, 2002)

då golvet gav etter.

Hurdalsjøen 18. september 2010


c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen


Risikoanalyse

Hendelse - Hva kan gå galt?

Sannsynlighet

Konsekvens

Håndtering av hendelsen

Forebyggende arbeid


Stedet vs arrangement

 • Risikoen i det store og det hele + hvert arrangement

  (artist/publikum/vær/årstid/klokkeslett/ lengde etc)


Risikoanalyse (ROS)


Klassifisering av sannsynlighet med tilhørende frekvenser:

Begrep

Frekvens

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

Sannsynlig

Meget sannsynlig

Mindre enn en gang hvert 10. år

Mellom en gang hvert 4. år og en gang hvert 10.år

Mellom en gang hvert år og hvert 3. år

En gang pr. arrangement


Klassifisering av konsekvenser etter skadegrad:

BEGREP

MENNESKER

Ufarlig

En viss fare

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

 • Ingen personskader

 • Få og små personskader (behandling av lege)

 • Alvorlige personskader (mindre evakuering

  innleggelse på sykehus)

 • Dødsfall, større evakuering

 • Flere døde og skadede


ROS


ROS


Workshop!!


Takk for meg!

[email protected]


 • Login