1. Tulosalue, jonka henkilöstöön kuulut - PowerPoint PPT Presentation

1. Tulosalue, jonka henkilöstöön kuulut
Download
1 / 33

  • 65 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. Tulosalue, jonka henkilöstöön kuulut. 2. Hallinnollinen esimiehesi. 3. Ensisijainen toimipiste. 4. Henkilöstöryhmä (jos toimit kahdessa ryhmässä, valitse ensisijainen). 5. Palvelussuhteen laatu. 6. Työhistoria PIRKOssa ja siihen yhdistyneissä koulutusorganisaatioissa yhteensä.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

1. Tulosalue, jonka henkilöstöön kuulut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

1. Tulosalue, jonka henkilöstöön kuulut


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

2. Hallinnollinen esimiehesi


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

3. Ensisijainen toimipiste

.


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

4. Henkilöstöryhmä (jos toimit kahdessa ryhmässä, valitse ensisijainen)


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

5. Palvelussuhteen laatu


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

6. Työhistoria PIRKOssa ja siihen yhdistyneissä koulutusorganisaatioissa yhteensä


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

7. Sukupuoli


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

8. Ikä


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

9. Työolosuhteet


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

10. Oman työn sisältö


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

11. Osaaminen


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

12. Oma työyhteisö


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

13. Kuormittuneisuuden arviointi


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

14. Mistä koet kuormittumisesi johtuvan? (vastaa vain, mikäli koet kuormitusta)


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

15. Halukkuus vaihtaa työtehtäviä/työpaikkaa.


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

16. Oletko käynyt kehityskeskustelun esimiehesi kanssa viimeksi kuluneen vuoden aikana?


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

17. Kehityskeskustelun sisältö (vastaa ainoastaan, jos vastasit edelliseen kysymykseen myöntävästi).


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

18. Oletko tiimivastaava?


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

19. Tiimitoiminta


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

20. Arvioi oman tiimisi toimintaa oman työsi kannalta.


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

21. Esimiestyön arviointi


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

22. Oman TULOSALUEEN toiminta


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

23. Kuinka usein työtehtäväsi edellyttävät yhteistyötä muiden tulosalueiden henkilöiden kanssa?


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

24. Miten olet kokenut yhteistyön eri tulosalueiden kanssa kuluneen vuoden aikana? (Vastaa vain niihin, joista sinulla on omakohtaista kokemusta.)


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

25. Kuinka tuttua sinulle on seuraavien tahojen toiminta?


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

26. Arvioi KUNTAYHTYMÄN toimintaa kokonaisuudessaan.


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

27. Tasa-arvo


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

28. PIRKOssa EI esiinny syrjintää tai häirintää seuraavia asioita kohtaan


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

29. Mistä saat parhaiten tietoa asioista PIRKOssa? Aseta tärkeysjärjestykseen kolme parhaimmaksi kokemaasi keinoa (1=paras keino,2=toiseksi paras keino jne.)


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

30. Saan oman työni kannalta riittävästi tietoa


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

31. Oma elämäntilanne


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

32. Mihin koet kuuluvasi PIRKOssa? Valitse itsellesi kolme tärkeintä vaihtoehtoa. (1=tärkein, 3=vähiten tärkeä)

Tästä lasken prosentit toiseen suuntaan


1 tulosalue jonka henkil st n kuulut

33. Tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen ja työhön. (asteikon arvo 5 kuvastaa tyytyväisyyttä ja 1 kuvastaa tyytymättömyyttä)


  • Login