Marek v cha 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 95

Smrt a filosofické myšlení Criteria for death PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marek Vácha 2011. Smrt a filosofické myšlení Criteria for death. Smrt. Konec života, ale i úleva od vezdejších strastí. Once a central ritual of social and religious life, death has been privatized, desacralized, hidden behind institutional walls, and implicitly made taboo.

Download Presentation

Smrt a filosofické myšlení Criteria for death

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marek v cha 2011

Marek Vácha

2011

Smrt a filosofické myšleníCriteria for death


Smrt a filosofick my len criteria for death

Smrt

 • Konec života, ale i úleva od vezdejších strastí


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Once a central ritual of social and religious life, death has been privatized, desacralized, hidden behind institutional walls, and implicitly made taboo.

 • (Singer, P.A., Viens, A.M., (eds.) (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University Press, p.67)


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • „Ještě před sto lety byla smrt něco „barokního“, něco drtivě přítomného. Mrtvý zůstával po svém „odchodu“ jistý čas ve svém rodném domě, byl navštěvován, byl provázen modlitbami, byl vnímán.“

 • (Martin, E.P., Umění neotrávit se protijedy. in Žijeme v civilizaci smrti, nebo přechodu? Revue Prostor 86, str. 12)


Vyt sn n smrti

Vytěsnění smrti

 • smrt se stala léčitelnou chorobou, abnormalitou


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Velká světová náboženství jsou v zásadě přípravou na smrt (C.G.Jung)


Smrt a filosofick my len criteria for death

Smrt

 • Téměř všechny společnosti na světě povolují zabití za určitých okolností:

  • ochrana manželky, dětí, sebe, (sebeobrana)

  • Národa (obranné či útočné války)

 • V některých společnostech existuje trest smrti, v některých lidské oběti (Mayové, Aztékové), v některých se praktikuje eutanázie

 • Řada společností toleruje sebevraždu


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • někdy se zdá, že člověk nějak ví, že zemře

  • jako by v něm zároveň běžely dva televizní kanály

   • ve vědomém se ubezpečuje a je ubezpečován že vše ve zdraví přežije a plánuje dovolenou na příští rok

   • v nevědomém ví, že to tak nebude

  • pacienti občas říkají protichůdné věci

  • lékaři často pracují jen s prvním kanálem, vědomým


Pitvy situace v thajsku

Pitvy – situace v Thajsku

 • král Bhumibol oficiálně povolil pitvy

 • donor těla dostává titul ajarn yai – velký učitel


Pitvy

Pitvy


Dobr lov k na smrteln posteli kol 1470 d evo ez ti t no v ulmu

„Dobrý člověk na smrtelné posteli“kol. 1470dřevořez, tištěno v Ulmu

„Obr. představuje stránku z jedná rané blokové knihy používané církví jako obrázkové kázání. Mělo věřícím připomínat hodinu smrti a naučit je – jak to říká jeho název – „umění dobře zemřít“. Dřevořez ukazuje pobožného muže na smrtelné posteli a vedle něj stojícího mnicha, který mu podává hořící svíčku.


Dobr lov k na smrteln posteli kol 1470 d evo ez ti t no v ulmu1

„Dobrý člověk na smrtelné posteli“kol. 1470dřevořez, tištěno v Ulmu

Anděl přijímá mužovu duši, která mu vyletěla z úst v podobě modlící se postavičky. V pozadí vidíme Krista a jeho světce, na které se má umírající v duchu obrátit. V popředí vidíme spoustu ďáblů nejošklivějších a nejfantastičtějších podob a nápisy, které

jim vychází z úst, nám oznamují, co říkají: „Zuřím“, „Upadli jsme v nemilost“, „Jsem ohromen“, „Toto není žádná útěcha“, „Ztratili jsme jeho duši“. Jejich groteskní průpovídky jsou však marné. Člověk, jemuž je dáno dobře zemřít se nemusí pekelných mocností obávat.“ (E.H. Gombrich: Příběh umění)


Smrt a filosofick my len criteria for death

Nedherlands, around 1460


Kdy je nejvhodn j za t s nemocn m mluvit o smrti

Kdy je nejvhodnější začít s nemocným mluvit o smrti

 • „Neotevírejte před nemocným tento problém sami od sebe. Vyčkejte, až sám nastolí téma smrti a umírání. Bude-li hovořit o bolesti, hovořte o jeho bolesti. Jestliže vyjádří strach ze smrti, usedněte, vyslechněte ho a zeptejte se ho, z čeho konkrétně má obavy. Pokud si chce vyřídit nějaké záležitosti kolem pohřbu nebo sepsat poslední vůli ještě dlouho před tím, než se přiblíží smrti, nezkoušejte ho od toho zrazovat, ale sežeňte mu právníka a pomozte mu uspořádat jeho záležitosti.“

 • (ElisabethKubler-Ross)


The definition of death

The Definition of death


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Until the invention of the stethoscope and the acquisition of knowledge about human anatomy in the early nineteenth century, physicians were unable to diagnose death with precision.

  • the ability to do so provided them with great credibility from a public that had, until then been concerned about premature burial


Premature burial

PrematureBurial

 • Count Karnice-Karnicki, chamberlain to the Tsar of Russia, patented and marketed a device to prevent premature burial in 1896 (see panel). The apparatus allowed the buried to signal that he or she was still alive by activating a flag and ringing a bell.


Premature burial1

PrematureBurial

 • It could be rented for a small amount of money and, after a length of time, when there was no chance of revival, the tube could be pulled up and used in another coffin. There is no record of what the success rate of these devices might have been.


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • In the modern ICU, physicians are able to break down the dying process, teasingapart each of its component parts and supporting some functions while providingtechnologicalreplacement for others.

  • the cascade of events that previously led to death is no longerinevitable. Before, if one vital function ceased, the othersquicklyfollowed

  • oncethought to be in the hands of God or fate, the time of death is now most often a matter of deliberate human decision


The criteria for death

The Criteria for Death

 • seriouscontroversies over formallydefining death began with the invention of the positive pressuremechanicalventilator in the 1950s.

  • prior to the development of mechanicalventilators, brain injuries severe enough to induceapneaquicklyprogressed to cardiacarrest from hypoxemia.

  • before the 1950s, the loss of spontaneousbreathingondheartbeat ("vital function") were perfectpredictors of death because the functioning of the brain and of all other organsceasedrapidly and nearlysimultaneouslythereafter, producing a unitary death phenomenon.

   • it all happened at once


The criteria for death1

The Criteria for Death

 • with the advent of mechanical support of ventilation, the previousunitarydetermination of death becameambiguous

 • now patients were encountered in whom some vital organ functions (brain) had ceasedtotally and irreversibly, while other vital organ functions (such as ventilation and circulation) could be maintained, albeitmechanically.


The criteria for death2

The Criteria for Death

 • these patients resembleddead patients in that they could not move or breathe, were utterlyunresponsive to any stimuli, and had lost brain stem reflex activity.

 • but they also resembledliving patients in that they had maintainedheartbeat, circulation and intactvisceral organ functioning.

 • Were these unfortunate patients in factalive or dead?

 • Bernat, J.L., The Whole-Brain Concept of Death Remains Optimum Public Policy. Journal of Law, Medicine and Ethics 34, no. I (2006):35-43.


Death

Death

 • a higher vertebrateorganism can reside in only one of two states, alive or dead:

  • no organism can be in bothstates or in neither

  • simply because we currentlylack the technical ability to alwaysaccuratelyidentify an organism´s state does not necessitatepostulating an in-between state.

 • death must be an event and not a process.

  • if there are only two exclusiveunderlyingstates of an organism, the transition from one state to the other, at least in theory, must be sudden and instantaneous, because of the absence of an intervening state.


Smrt a filosofick my len criteria for death

Death as a process

too early

too late

+ organs are in good physiological condition

+ donor is certainly dead

taking organs

ethically impossible

taking organs

medically impossible


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Without the pressing need for organs, the definition of death would remained on the back shelf, the conversation of a few interested philosophers or theologians


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Mr. Smith is walking down the street and hs a massiveheartattack resulting in cardiopulmonaryarrest and loss of consciousness at time T1. Fourminutes later, at T2, he is discoveredlying on the sidewalk, is not breathing, and has no pulse. CPR is begun and a 911 call is placed. The EMS squadarrives and continues the resuscitationefforts as they transport the patient to the emergencyroom, where it is continued for a total of forty-fiveminutesfollowing T2 when the patient was found on the street. After forty-fiveminutes of resuscitation, there is no resumption of spontaneousheartbeat so the emergencyroomphysicians stop and declare the patient dead at T4. Since there is no good data on how long resusscitativeefforts must continuebeforedeclaring them a failure, it is likely that the situation becamehopelesssometimeearlier, between T2 and T4. Let us call this time T3.

 • Steinbock, B., (2009) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press, Oxford. p. 295)


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • T1 ...lying on the sidewalk

 • T2 ...found on the street

 • T3 ....Mr. Smith is dead

 • T4 ...the physicians declare patient dead


The definition of death1

The Definition of Death

 • definition

  • what functions are so essential that its irreversible loss signifies the death of human being?

 • criterion

  • determining that the definition has been fulfilled


Death1

Death

 • death is irreversible

  • by its nature, if the event of death were reversible it would not be death but rather part of the process of dying that was interrupted and reversed


The definition of death2

The Definition of Death

 • by "death" it is not required the cesation of functioning of every cell in the body,

  • because some integument cells that require little oxygen or blood flow continue to function temporarily after death is customarily declared

 • "death" is not the cessation of heartbeat and respiration


The definition of death3

The Definition of Death

 • RoberVeatch:

  • "the irreversible loss of that which is considered to be essentiallysignificant to the nature of man"

  • his projectattempted not to reject brain death, but to refine the intuitive thinking underlying the brain death concept by emphasizing that it was the cerebralcortex that acounted in a brain death concept and not the more primitive integrating brain structures

  • BUT that a higher-brain formulation of death would count PVS patients as dead...

  • ...despite their profound and tragicdisability. all societies, cultures, and lawsconsider PVS patients as alive


The criterion of death

The Criterion of Death

 • the whole-brain formulation

  • USA and most parts of the world

   • cessation of all brain clinicalfunctionsincludingthose of the cerebralhemispheres, diencephalon (thalamus and hypothalamus) and brain stem

   • it does not require the loss og all neuronalactibities. Some neurons may strvive and contribute to recordable brain activities by an electroencephalogram, f.e. but not to clinicalfunctions

 • the higher-brain formulation,

  • popular in the academy but accepted in no jursdictionsanywhere

 • the brain stem formulation

  • accepted in the UnitedKingdom

 • the cardiacoption

  • some religious communities


The criterion of death1

The Criterion of Death

 • the brain has two major function:

  • the integrative functions of the brain stem

   • brain stem

  • capacity for consciousness and cognition

   • cerebral hemispheres


Another approach

Another Approach

 • loss of vital fluid flow

  • circulation of blood and oxygen throughout the body

 • loss of functioning of the organism as a whole

 • irreversible loss of all brain function, including that of brain stem


Brain death

Brain Death

 • Brain-dead patients´

  • heartscontinue to beat spontaneously

  • they breath with the aid of a ventilator

  • the kidneysproduce urine

  • their pancreasproduce insulin

  • their liversmetabolizewasteproducts in the blood

 • In the earlystages of pregnancy. such "dead" patients can gestatefetuses for months until they are capable of livingex utero

 • Althoughinitiallyconsidered very unstable, better technology, persistence, and demands of familymembers have kept some brain-dead patients "alive" for up to ten years

 • Steinbock, B., (2009) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press, Oxford. p. 288)


Brain death1

Brain Death

 • Brain-dead patients will never wake up and they will never breathe on their own.

 • Steinbock, B., (2009) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press, Oxford. p. 290)


The criteria for brain death

The Criteria for Brain Death

 • ...given by the Harvard Medical School Ad Hoc Committee, 1968: "total and irreversible loss of functioning of the whole brain"

  • unreceptivity and unresponsiveness

  • no movements or breathing

  • no reflexes

  • flat E.E.G of confirmatory value


The criteria for brain death1

The Criteria for Brain Death

 • Demonstration of coma

  • Evidence for the cause of coma

  • Absence of confounding factors, including hypothermia, drugs, and electrolyte and endocrine disturbances


Irreversibility

Irreversibility

 • a lost function cannot be restored by anyoneunder any circumstances at any time now or in the future

 • loss of function cannot be reversed by thosepresent

  • this construal would preclude taking organs in DCD (Donation after CardiacDeath) protocols after two to fiveminutes because electricshock could restoreheartbeat

 • a function is reversiblylost if a morally defensible decision has been made not to try to reverse lost


The criteria for brain death2

The Criteria for Brain Death

 • Brain death cases are often very problematic to families, as the patient appears to have natural warmth and color, the EKG may be in sinus rhythm, and the chestrises and falls with each cycle of the ventilator.

 • Familiesviews these as signs of life and need time to be brought to an understanding of the truecondition.

 • Edge, R.S., Groves, J.R., (2006) Ethics of Health care. Thomson DelmarReading, New York. p. 203


Diagnostic criteria for brain death american academy of neurology guidelines 1995

Diagnostic criteria for brain death (American Academy of Neurology guidelines, 1995)

 • Demonstration of coma

 • Evidence for the cause of coma

 •  Absence of confounding factors (hypothermia, drugs, electrolyte, and endocrine disturbances)

 •  Absence of brainstem reflexes

 •  Absent motor responses

 •  Apnea

 •  A repeat evaluation in 6h

 •  Confirmatory laboratory (when specific components of the clinical testing cannot be reliably evaluated)


Smrt a filosofick my len criteria for death

Coma

 • = a state of unarousable unresponsiveness in which the patient lies with the eye closed and has no awareness of self and surroundings (Posner et al., 2007).

 • These patients will never open their eyes even when intensively stimulated.

 • coma must persist for at least one hour.

  • In general, comatose patients who survive begin to awaken and recover within 2 to 4 weeks.

  • This recovery may sometimes go no further than the vegetative state or the minimally conscious state. 


Diagnostic criteria for coma

DiagnosticCriteria for Coma

 • Absence of eye opening even with intense stimulation

 •  No evidence of awareness of self and their environment

 •  Duration: at least one hour


Smrt a filosofick my len criteria for death

Differences in brain metabolism measured in brain death and the vegetative state, compared with healthy subjects. Patients in brain death show an ‘empty-skull sign’, clearly different from what is seen in vegetative patients, in whom brain metabolism is massively and globally decreased (to 40-50% of normal values) but not absent.


The test of death

The Test of Death

 • Brain death tests must be used to determine death only in the unusual case in which a patient´s ventilation is being supported

 • traditionalexaminations for death, in addition to testing for heartbeat and breathing, alwaysincludedtests for responsiveness and pupillaryreflexes that directlymeasure brain function

 • Bernat, J.L., The Whole-Brain Concept of Death Remains Optimum Public Policy. Journal of Law, Medicine and Ethics 34, no. I (2006):35-43.


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • how can we measure that the brain has been irreversiblydestroyed (that it has "died")?

 • ought we as a society or as individuals to treat an individual with a dead brain as a dead person?

  • this question is clearly not something about which the neurologicalcommunity can claim expertise

  • this is a religious, philosophical, ethical or public policyquestion, not one of neurological science


Donation after cardiac death

Donation after Cardiac Death

 • "In the currentpractice of organ donation after cardiac death (formerlyknown as non -heart-beating organ donation), I and othersraised the question of whether the organ donor patients were trulydead after only fiveminutes of asystole. The five-minute rule was accepted by the Instutue of Medicine as the point at which death could be declared and the organsprocured. Ours was a biologicallyvalidcriticism because, at least in theory, some such patients could be resusucitated after fiveminutes of asystole and stillretainmeasurable brain function. If that was true, they were not yetdead at that point so their death declaraltion was premature.


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • But thereafter I changed my position to support programs of organ donation after cardiac death. I decided that it was justified to accept a compromise on this biological point when I realized that donor patients, if not alreadydead at fiveminutes of asystole, were incipiently and irreversiblydying because they could not auto-resuscitate and no one would attempt their resuscitation. Because their loss of circulatory and respiratoryfunctions was permanent if not yetirreversible, there would be no differencewhatsoever in their outcomes if their death were declared after fiveminutes of asystole or after 60 minutes of asystole."

 • Bernat, J.L., The Whole-Brain Concept of Death Remains Optimum Public Policy. Journal of Law, Medicine and Ethics 34, no. I (2006):35-43.


After death

After Death...

 • ...in real sense the family become the patients with whom the health practitioners are involved.

  • often the devices are turned down slowly so that cardiac failure takes place to simulate death


A jewish approach

A JewishApproach

 • where there is breath, there is life


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Japaneses, influenced by Buddhist and Shinto belief system, see the presence of life in the whole body, not just in the brain


Kriteria smrti

Kriteria smrti

 • nemocný si musí být absolutně jistý, že jeho lékař není jeho popravčím, a že žádná definice smrti nedovolí, aby se jím stal

 • dříve v souvislosti se zastavením srdeční činnosti (ireverzibilní zástava cirkulace a dýchání), později se dostává do popředí funkce mozku (ireverzibilní ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene).

 • Jsou nutné tři klinické nálezy:

  • bezvědomí

  • ztráta spontánního dýchání

  • ztráta reaktivity


Kriteria smrti1

Kriteria smrti

 • Jsou nutné tři klinické nálezy:

  • bezvědomí

  • ztráta spontánního dýchání

  • ztráta reaktivity

 • Problémy s touto definicí nastávají v pojmu ireverzibilita. Např. stav pozorovat nejméně 12 hod. Švédsko: intrakraniální angiografie. USA: EEG – ztráta všech aktivit, radioizotopová angiografie. Pokud toto je, pak stačí 6 hodin počkat, pokud intrakraniální angiografie provedena není, pak 12 hod.


Situace v r

Situace v ČR

 • U nás „Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne 6. 10 1989 o podmínkách pro mimořádné odebírání orgánů a tkání z těl mrtvých“

 • Diagnostická kritéria pro určení smrti mozku jsou:

 • klinické příznaky vyhasnutí funkcí mozku, tj.

  • hluboké bezvědomí a úplná ztráta reaktivity na vnější i vnitřní podněty, kterou zprostředkovává mozek

  • nepřítomnost spontánního dýchání

 • příznaky ireverzibility vyhasnutí všech funkcí mozku


Diskuse

Diskuse

 • Singer: mrtvý je i ten, u koho je ireverzibilní ztráta vyšších mozkových funkcí při fungujícím mozkovém kmeni. Důsledky: těmto lidem možno odebírat orgány. Rovněž anencephalickým, dosud živým dětem. Nebezpečí slippery slope je evidentní

 • Opačný pohled: v mozku přežívají ostrůvky buněk, minimální elektrické pole zjistitelné ještě dlouho, izolované buňky z mozku se dají kultivovat

 • Závěr: smrt je proces, nikoli okamžik. Definice je vždy otázkou konsensu


Diskuse1

Diskuse

 • V definici se mísí tři roviny:

 • koncepční: smrt je ireverzibilní ztrátou života, toho, co je nejdůležitější pro přirozenost člověka. To ale záleží na tom, jak je na lidskou bytost pohlíženo, záleží na prizmatu dané filosofie (dočasně vtělená bytost, shluk atomů…)

  • buddhisté předpokládají, že duše je přítomna v mrtvém těle ještě tři dny po klinické smrti – v této době se tedy nesmí odebírat orgány


Definition of death

Definition of Death

Historically, death was considered to occur when the soul left the body, which might be determined by the cessation of breath and heartbeat.

Regardless of religious persuasion the traditional definition of death was cardiopulmonary – when the heart and lungs ceased to function. this definizion became increasingly problematic with the development of medical technology that enaabled physicians to prolong heartbeat and respiration after a person´s brain was no longer capable of doing so.


Three deaths by thomas furlow

Three Deathsby Thomas Furlow

social life

intellectual

life

biological life


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • biographical death

  • social death

  • intellectual death

 • biological death


Definition of death1

Definition of Death

Advances in organ transplantation also fueled the controverses, because of increased interest in cadaveric organ procurement

(Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. A Reader With Cases. Oxford University Press, Oxford and New York, p. 117)


Definition of death2

Definition of Death

Acceptance is not universal. Japan, for example permits its citizens to choose between the brain standard and the traditional cardiopulmonary model

In USA, New Jersey state law provides an exemption frm the brain standard in order to accommodate religious objections.

(Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. A Reader With Cases. Oxford University Press, Oxford and New York, p. 117)


Diskuse2

Diskuse

 • Singer: mrtvý je i ten, u koho je ireverzibilní ztráta vyšších mozkových funkcí při fungujícím mozkovém kmeni. Důsledky: těmto lidem možno odebírat orgány. Rovněž anencephalickým, dosud živým dětem. Nebezpečí slippery slope je evidentní

 • Opačný pohled: v mozku přežívají ostrůvky buněk, minimální elektrické pole zjistitelné ještě dlouho, izolované buňky z mozku se dají kultivovat

 • Závěr: smrt je proces, nikoli okamžik. Definice je vždy otázkou konsensu


Diskuse3

Diskuse

 • V definici se mísí tři roviny:

 • koncepční: smrt je ireverzibilní ztrátou života, toho, co je nejdůležitější pro přirozenost člověka. To ale záleží na tom, jak je na lidskou bytost pohlíženo, záleží na prizmatu dané filosofie (dočasně vtělená bytost, shluk atomů…)

  • buddhisté předpokládají, že duše je přítomna v mrtvém těle ještě tři dny po klinické smrti – v této době se tedy nesmí odebírat orgány


Definition of death3

Definition of Death

Historically, death was considered to occur when the soul left the body, which might be determined by the cessation of breath and heartbeat.

Regardless of religious persuasion the traditional definition of death was cardiopulmonary – when the heart and lungs ceased to function. this definizion became increasingly problematic with the development of medical technology that enaabled physicians to prolong heartbeat and respiration after a person´s brain was no longer capable of doing so.


Definition of death4

Definition of Death

Advances in organa transplantation also fueled the controverss, because of increased interest in cadaveric organ procurement

(Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. A Reader With Cases. Oxford University Press, Oxford and New York, p. 117)


Definition of death5

Definition of Death

Acceptance is not universal. Japan, for example permits its citizens to choose between the brain standard and the traditional cardiopulmonary model

In USA, New Jersey state law provides an exemption frm the vrain standard in order to accommodate religious objections.

(Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. A Reader With Cases. Oxford University Press, Oxford and New York, p. 117)


Diskuse4

Diskuse

 • kriteriologická rovina: významné znaky člověka se spojují s funkcemi lidského organismu (srdce – cirkulace; plíce – dýchání; mozek – vědomí a integrování funkcí organismu)

 • diagnostická rovina – stanovuje testy, které určí ireverzibilitu ztráty funkcí


Diskuse5

Diskuse

 • konsensus na západě: ireverzibilní ztráta schopnosti koordinovat a integrovat fyzické a mentální funkce těla. (=smrt mozku)

 • Pokrok medicíny: člověk je schopen „žít“ na přístrojích i s těžkým poškozením mozku, často v bezvědomí, v tzv. vegetativním stavu

 • Jsou lidé s těžkým poškozením mozku, kteří dýchají sami a srdce pracuje – má se jim podávat výživa?


Ronald richard gilson november 17 1963 april 25 2003 remember me

RONALD RICHARD GILSON (November 17, 1963 – April 25, 2003)“Remember Me”

The day will come when my body will lie upon a white sheet,

Tucked neatly under the four corners of a mattress, located in a hospital busily occupied with the living and the dying . At  a certain moment a doctor will determine that my brain has ceased to function and that for all intents and purposes my life has stopped.

“When that happens, do not attempt to install artificial life into my body by the use of a machine and don’t call this my deathbed. Let it be called the bed of life and let my body be taken from it to help others lead fuller lives. 


Ronald richard gilson november 17 1963 april 25 2003 remember me1

RONALD RICHARD GILSON (November 17, 1963 – April 25, 2003)“Remember Me”

Give my sight to the man who has never seen a sunrise, a baby’s face or love in the eyes of a woman.

Give my heart to the person who has nothing but endless days of pain.

Give my blood to the teenager who was pulled from the wreckage of his car so that he may live to see his grandchildren play.

Give my kidneys to a person who depends upon a machine to exist from week to week. Take my bones. Every muscle fiber, every nerve and try to find a way to make a crippled child walk. Explore every corner of my brain, take my cells, if necessary, and let them grow so that someday a speechless boy will shout at the crack of a baseball bat or a deaf girl will hear the sound of rain against her window.

Burn the rest and scatter the ashes to the wind to help the flowers grow.


Ronald richard gilson november 17 1963 april 25 2003 remember me2

RONALD RICHARD GILSON (November 17, 1963 – April 25, 2003)“Remember Me”

If you must bury something, bury my faults, my weaknesses and my prejudices against my fellow man. Give my sins to the Devil, give my Soul to God.

If by chance you wish to remember me, do it with a kind deed or a word to someone who needs you. If you do all I have asked, I will live forever.


Situace v n bo ensk ch syst mech

Situace v náboženských systémech


Karol wojtyla

KarolWojtyla

Od eutanázie je třeba odlišit rozhodnutí, kterým se odmítá tzv. "vehementní terapie", totiž takové léčebné postupy, které již neodpovídají stavu nemocného, protože nejsou úměrné dosažitelným výsledkům, nebo dokonce jsou zátěží pro nemocného i jeho rodinu. V těchto případech, kdy již nastává ohlášená smrt a nelze se jí vyhnout, lze v souladu se svědomím "učinit rozhodnutí odmítnout léčení, které nedokáže způsobit nic jiného, než prodloužení omezeného a bolesti plného života, ovšem při zachování náležité péče, která v podobných případech nemocnému přísluší".


Jp ii

JP II

Zajisté je zde morální povinnost, aby se člověk o sebe staral a zajistil si náležitou péči; tato povinnost však musí být podle okolností náležitě usměrňována; v každém jednotlivém případě je třeba rozhodnout, zda terapeutické postupy odpovídají očekávanému zlepšení zdravotního stavu. Odmítnutí mimořádných nebo neobvyklých prostředků není totéž co dobrovolná smrt nebo eutanázie; spíše to vyjadřuje souhlas se stavem člověka v blízkosti smrti.

Evangelium vitae, 1995 par. 65


Nepovinn st pro studenty

NEPOVINNÁ ČÁST PRO STUDENTY

Rituály


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • "Středem vesnice nebo města byl kostel. Kolem kostela býval hřbitov s těmi, kteří odešli, v širším okruhu pak živí. Byla tu patrná jednota živých a mrtvých s Kristem ve středu. V posledních generacích byly přemístěny hřbitovy za vesnici či za město. Mrtví byli vypuzeni i z mysli živých..."

 • (Neuwirth, V., (1998) Apokalyptický deník. Triáda,Praha, str. 88)


Poh ebn ritu ly nek es ansk n bo enstv

Pohřební rituálynekřesťanská náboženství

 • Ochrana proti škodě, kterou potenciálně může pozůstalým způsobit duše zemřelého

 • Je třeba vykonat všechny povinnosti, které duši umožní hladký přechod do posmrtného života či do další inkarnace

 • Nesprávně provedený pohřeb může vyústit v to, že duše nenachází odpočinku a mstí se nemocí či neúspěchem v bitvě

 • Rizikovou skupinou však nejsou jen příbuzní, ale i nepřátelé, kteří se musí chránit speciálními rituály, které prokazují těmto duším (např. zabitým ve válce) náležitou úctu


Poh ebn ritu ly nek es ansk n bo enstv1

Pohřební rituály nekřesťanská náboženství

 • Např. domorodci na Nové Guineji se až paranoidně brání proti duším zemřelých

 • Starověký Egypt: farao je bůh, který hraje přímou a esenciální roli v kosmickém řádu. Jeho smrt je tedy narušením tohoto pořádku

  • Pohřební rituál je připravován mnoho let, pyramida je ve své podstatě hrobka

  • Tento rituál stojí značné finanční prostředky celé společnosti


Poh ebn ritu ly

Pohřební rituály

 • Zármutek

  • Společenství vyjadřuje pozůstalým soustrast – utvrzení sociálních vazeb

  • Pozůstalí se dostávají do nových sociálních rolí (vdova, vůdce rodiny…)

 • rituály nejsou ani tak důležité pro nebožtíka, jako spíše pro nás, pro naše rituální zakončení vztahu


Poh b v n znak lidstv

Pohřbívání - znak lidství

 • rekonstrukce trojitého hrobu v Dolních Věstonicích, svrchní paleolit

 • (svrchní paleolit trvá 40 000 – 10 000 let)


Dnes negace smrti

Dnes: negace smrti

 • Once a central ritual of social and religious life, death has been privatized, desacralized, hidden behind institutional walls, and implicitly made taboo.

 • (Singer, P.A., Viens, A.M., (eds.) (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University Press, p.67)


Baroko fenom n pout

Baroko - fenomén poutí

 • dříve: život člověka jako cesta odněkud někam

 • náboženská pouť jako symbol životní pouti

 • dnes je život spíše "hudební klip"

  • sekvence krátkých úseků jen velmi volně spolu spojených

  • epizodičnost a nekonsekventnost


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • „Ještě před sto lety byla smrt něco „barokního“, něco drtivě přítomného. Mrtvý zůstával po svém „odchodu“ jistý čas ve svém rodném domě, byl navštěvován, byl provázen modlitbami, byl vnímán.“

 • (Martin, E.P., Umění neotrávit se protijedy. in Žijeme v civilizaci smrti, nebo přechodu? Revue Prostor 86, str. 12)


Ob adn s n vs kostel

Obřadní síně vs. kostel

Smuteční síň, Ústřední hřbitov, Brno

Rozpojení míst "vítání občánků" a "posledního rozloučení"

Na jednom místě, před oltářem se křtí i koná obřad posledního rozloučení


Poh ebn ritu ly1

Pohřební rituály

 • Zármutek

  • Společenství vyjadřuje pozůstalým soustrast – utvrzení sociálních vazeb

  • Pozůstalí se dostávají do nových sociálních rolí (vdova, vůdce rodiny…)

 • rituály nejsou ani tak důležité pro nebožtíka, jako spíše pro nás, pro naše rituální zakončení vztahu.


Smrt a filosofick my len criteria for death

 • Velká světová náboženství jsou v zásadě přípravou na smrt (C.G.Jung)

 • Rituální ukončení vztahu:

  • "Jménem zesnulého Vás prosím, jestli ve svém životě někomu ublížil, pro milosrdenství Boží mu odpusťte." "Odpusť mu Pán Bůh".


Du i ky 2 listopadu 7 listopadu

"Dušičky"2. listopadu - 7. listopadu

 • důležitost možná každým rokem stoupá

 • alespoň jedenkrát za rok připomínka vlastní smrti

 • pohled na svět "sub specie aeternitatits"


Lidsk spole nost pot ebuje ritu ly

Lidská společnost potřebuje rituály...


Iniciace

Iniciace


Hierarchie

Hierarchie


Slavnosti

Slavnosti


Z v r

Závěr

 • nejsme racionální bytosti, které občas používají emoce...

 • ...jsme emocionální bytosti, které občas používají rozum


 • Login